Studiekeuze in relatie tot inkomen ouders

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Een interessante grafiek uit een Amerikaanse krant, laat zien dat studenten uit minder welvarende gezinnen vaker kiezen voor “veilige” en praktisch georiënteerde studies. De journalist van de The Atlantic schrijft daarover:

“Kids from lower-income families tend toward “useful” majors, such as computer science, math, and physics. Those whose parents make more money flock to history, English, and performing arts.”

Onderwijsgrafiek Studiekeuze Relatie inkomen ouders
Bron: The Atlantic (2015). Rich Kids Study English. Ben Southgate | Data: Kim Weeden; National Center for Education Statistics

In de grafiek staan de lerarenopleidingen (Education) bijna onderaan: ouders hebben een gemiddeld inkomen van 70.000 dollar. Bij het vak Engels is dat 100.000.

Bijzonder aardig aan het artikel is dat men ook heeft uitgezocht of studenten van Cambridge met elitaire achternamen andere studies kiezen; ook daar zie je dat de elite men de minder lucratieve studies kiest in termen van inkomen halverwege de loopbaan.

Dat suggereert dat studenten bij hun keuze meewegen hoeveel geld ze uiteindelijk meekrijgen van hun ouders.

Zou interessant zijn om dit uit te zoeken voor Nederland. Ben ook benieuwd hoe de lerarenopleidingen in verhouding tot andere studies “scoren”.

Originele publicatie

Via Onderwijs in Grafieken.

 

Reacties (16)

#1 zuiver

John Adams (1735-1826) zei het iets anders:

I must study politics and war, That my sons may have the liberty to study mathematics and philosophy… In order to give their children a right to study painting, poetry, music.

Ik mis de militaire opleiding en rangen in dit lijstje.

 • Volgende discussie
#2 pspan

Ik mis even een opmerking over het feit dat 1 standaard deviatie al vele malen groter is dan elk verschil tussen welke opleiding dan ook. Ik concludeer dat er geen verschil is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Cheradenine Zakalwe

Dat zou dus best wel een nivellerend effect kunnen hebben, want met de pret-studies die kinderen uit huishoudens met hogere inkomens volgen, kunnen ze rechtstreeks de social security in. Terwijl je met de praktische studies wel een goed inkomen kan verdienen, als kind uit een huishouden met een lager inkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@2: “Ik concludeer dat er geen verschil is.”

Dat is wat kort door de bocht, maar dat is (zeker gezien je opmerking) een uitspraak als “Those whose parents make more money flock to history, English, and performing arts” nog veel meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 pspan

laat ik het dan toespitsen: de steekproef was niet groot genoeg om een eventueel verschil aan te tonen. Misschien is er een verschil in inkomen van ouders van studenten die een verschillende studie doen, maar deze data tonen dat niet aan. Ook is er volgens mij geen (cor)relatie met “praktische” studies; ik vind economie en biologie een heel stuk praktischer dan psychologie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 pspan

Tijdens mijn vrij praktische biologie studie is mij nml geleerd dat de steekproef aantoont dat 95% van de populatie valt binnen het gemiddelde plus of min 1.67 maal de standaard deviatie (mits normaal verdeeld, maar laten we daar maar van uit gaan). In dat geval is er absoluut geen verschil, zelfs niet tussen de inkomens van de uitersten in deze grafiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joop

Net zoals met hbo en academische opleiding. Meer geld, sneller academisch, minder geld, dan praktisch dus hbo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@5/6: De steekproefgrootte is hier niet genoemd. Bovendien verwar je (als het over significantie gaat) wellicht de standaarddeviatie met de standard error. Uit de grafiek valt niet op te maken of er sprake is van significante verschillen tussen de verschillende categorieën.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pspan

@8 I call bull

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pspan

of meer wetenschappelijk: (Wiki) De standaardafwijking in het steekproefgemiddelde is recht evenredig met de standaardafwijking van de populatie waaruit de steekproef is getrokken en omgekeerd evenredig met de wortel van het aantal onafhankelijke waarnemingen in de steekproef.

en

Properties of the Normal Distribution:
The shape is completely determined by only two parameters: The mean (µ) and the standard deviation (σ).
The curve is symmetrical about the mean and the mean = the median = the mode. That is, in a normal distribution, the mean, median, and mode are all the same value.
95% of the observations are within 1.96 standard deviations of the mean.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@10: Ik denk dat je niet begrijpt wat je net gecopy-paste hebt. In je eerste alinea zit de kneep: Je kent de steekproefgroottes niet en daarom ook niet de standaardafwijkingen. Om enige uitspraken over significantie te kunnen doen zul je die wel moeten kennen.

Neem bijvoorbeeld de laagste twee categorieën. Geschatte parameters:
gemiddelde 1 = 60k, sd = 50k
gemiddelde 2 = 70k, sd = 55k

Stel beide zouden uit een steekproef van 500 berekend zijn, is het verschil dan statistisch significant?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Klokwerk

Waar of niet, het strookt wel ongeveer met mijn ervaring, en het zou mij niets verbazen omdat het ook wel logisch is: geld van papa en mama houdt je in eerste instantie uit de studieschulden, en later is het ook een handige buffer voor als je een keer een grove misstap begaat. Een enorm nivellerend effect zie ik dan ook niet. Spelen op zeker is niet echt spelen op vermogen: het beroep van leraar biedt veel zekerheid maar wordt slecht betaald. Tegelijkertijd kan je met een zogenaamd ‘nutteloze studie’ juist heel ver kan komen: je doet iets leuks en breeds, en later zie je wel hoe je via je netwerk aan iets serieus’ komt. Je hebt naast je studie antropologie tenslotte toch nog tijd om met je maten bij het corps lekker te zuipen, en houdt je opties open. En wil het toch niet lukken dan is er uiteindelijk toch nog de erfenis (vermogen is in onze samenleving meer verantwoordelijk voor scheve verhoudingen dan inkomen).

Afkomst is in onze maatschappij nu eenmaal nog steeds veel bepalender voor het leven dan we zelf toe willen geven. De illusie dat wie rijk is het zelf wel verdiend moet hebben is een leugentje om rijk gerust te stellen en arm eronder te houden, eerder dan mensen te stimuleren. Veel hardwerkende Nederlanders blijven arm. Als we echt naar een eerlijke verdeling van arm en rijk willen komen naar aanleiding van inzet, toch het liberale ideaal, dan zouden we het erfrecht moeten afschaffen, en de studiebeurs weer gratis moeten laten zijn, of beter nog: iets moeten gaan doen met een basisinkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 AndreSomers

@10: Uit je “properties of the normal distribution” blijkt al dat dit nooit een normaalverdeling kan zijn. Inkomens zijn niet normaal verdeeld.

The curve is symmetrical about the mean and the mean = the median = the mode. That is, in a normal distribution, the mean, median, and mode are all the same value.

Dat is bij inkomens dus niet het geval. Het modale inkomen in Nederland ligt ergens rond de €35.500, en het gemiddelde inkomen op zo’n €23.000. Niet gelijk dus. Ook kan je snel inzien dat de curve niet symetrisch is: een inkomen onder 0 is er niet, maar inkomens boven de 70k zeker wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 pspan

@13 dus is de grafiek hierboven helemaal kul

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Co Stuifbergen

@14: Nee, want een gemiddelde en een standaard-deviatie kan wel berekend worden, ook als de gegevens niet “normaal verdeeld” zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 pspan

Klopt, kan zeker berekend worden. Maar betekent niets. Nada, noppes, nul komma nul. Zucht.

 • Vorige discussie