Steun voor Assange

Binnenkort begint in Engeland het proces over de uitlevering van Julian Assange aan de Verenigde Staten.

De rapporten van de speciale VN-gezant inzake marteling, de Zwitserse jurist Nils Melzer over de behandeling van Assange lijken uiteindelijk toch enig effect te hebben. Er komen meer steunbetuigingen voor zijn vrijlating.

In Duitsland is door een aantal bekende schrijvers, kunstenaars en politici een initiatief gestart dat aandringt op vrijlating van Assange zodat hij na medische behandeling aangesterkt voor zijn rechten op kan komen.

Ongeacht de aantijgingen tegen Assange, dringen wij er bij het Verenigd Koninkrijk op aan om Julian Assange op grond van mensenrechten en om medische redenen onmiddellijk uit de gevangenis vrij te laten, zodat hij onder medisch toezicht kan herstellen en ongehinderd zijn fundamentele rechten kan uitoefenen.

De petitie verzoekt de Duitse regering in deze zin stappen te nemen bij het Verenigd Koninkrijk. Onder de ondertekenaars vinden we Sigmar Gabriel, voormalig minister van Buitenlandse Zaken voor de SPD, Jürgen Trittin en Daniel Cohn-Bendit van de Grünen, de schrijver/journalist Günther Wallraf, de uitgever Jacob Augstein, de schrijvers Elfriede Jellinek en Daniel Kehlmann en de filmregisseur Volker Schöndorf. Meer dan vijfduizend mensen hebben zich bij hen aangesloten.

Melzer onthult geknoei

VN-rapporteur Melzer deed afgelopen week verslag van zijn bevindingen in het Duitse Heute-Journaal van de ZDF (hier vanaf 13.34 en nog iets uitgebreider hier vanaf 25.38). Hij noemde het proces tegen Assange een ‘modern heksenproces’ met als doel een voorbeeld te stellen dat journalisten ervan moet weerhouden overheidsdata zonder toestemming van de autoriteiten te publiceren. Volgens Melzer hebben Zweden en het Verenigd Koninkrijk in dienst van de Verenigde Staten gehandeld bij de aanklachten en de arrestatie van Assange. Hij heeft het bewijs gezien dat er in 2010 met de aanklacht tegen Assange wegens verkrachting in Zweden is geknoeid. Dat was kort na de openbaarmaking door Wikileaks van documenten over de oorlog in Afghanistan. Hij meent dat de rechtsstaat door de behandeling van Assange is geschaad. Doorgaans is in westerse landen de rechtsstaat wel gewaarborgd. Maar dat verandert als de staat, of beter gezegd de inlichtingendiensten zich bedreigd voelen en dat is bij Wikileaks duidelijk het geval. Melzer zegt dat de straf die Assange wegens ‘spionage’ boven het hoofd hangt ver uitstijgt boven straffen voor oorlogsmisdaden.

Vorig jaar juni schreef Melzer al een opiniestuk, dat door verschillende grote media werd geweigerd,  waarin hij toegaf zelf lang aan Assange getwijfeld te hebben naar aanleiding van de verhalen over Assange’s gedrag in de ambassade van Ecuador.

“Uiteindelijk drong het tot me door dat ik verblind was door propaganda en dat Assange systematisch was belasterd om de aandacht af te leiden van de misdaden die hij had blootgelegd …….. Dit gaat niet alleen over het beschermen van Assange, maar ook over het voorkomen van een precedent dat waarschijnlijk het lot van de westerse democratie bezegelt.Want als de waarheid vertellen een misdaad is geworden, terwijl de machtigen straffeloosheid genieten, dan zal het te laat zijn om de koers te corrigeren. We hebben onze stem overgegeven aan censuur en ons lot aan ongeremde tirannie.”

Raad van Europa

In een resolutie van de parlementaire Assemblee van de Raad van Europa over de vrijheid van de media is vorige week op initiatief van enkele parlementariërs een tekst ingevoegd waarin de 47 lidstaten van de Raad, die zich voornamelijk met mensenrechten bezighoudt, worden opgeroepen de vrijlating van Julian Assange te bewerkstelligen. Het amendement luidt:

“overweeg in dit verband dat de detentie en strafrechtelijke vervolging van Julian Assange een gevaarlijk precedent schept voor journalisten, en sluit u aan bij de aanbeveling van de speciale VN-rapporteur voor foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing die op 1 november 2019 verklaarde, dat de uitlevering van de heer Assange aan de Verenigde Staten moet worden geblokkeerd en dat hij onmiddellijk moet worden vrijgelaten. “

De Duitse regering heeft tot nu toe negatief gereageerd op de rapportage van Melzer en andere initiatieven die aandringen op vrijlating van Assange.

Is Assange journalist?

Intussen wordt in kringen van journalisten een debat gevoerd over de status van Assange als journalist. De Amerikaanse autoriteiten die de uitlevering van Assange eisen noemen hem een spion en geen journalist. Sommige journalisten gaan daarin mee omdat ze hechten aan een duidelijk onderscheid tussen wie zich wel en wie zich niet journalist mag noemen. Wikileaks zou geen journalistiek medium zijn, hoogstens een bron. Er is immers geen sprake van een redactie.
Anderen wijzen op de gevaren van een strikte afbakening tussen een echte journalist en anderen die nieuws verspreiden. Het trekken van grenzen beperkt de persvrijheid. Glenn Greenwald:

“Persvrijheid raakt iedereen, niet alleen een selecte, bevoorrechte groep burgers die” journalisten “worden genoemd. Als officieren van justitie zelf kunnen beslissen wie onder de bescherming van de pers valt en wie niet, dan zal de persvrijheid krimpen tot de vrijheid van een kleine, gesloten priesterklasse van geprivilegieerde burgers die door de overheid tot journalisten worden benoemd.”

De persvrijheid beschermt het vrije verkeer van informatie, ongeacht wie er aan deelneemt. En aanvallen op die persvrijheid beginnen doorgaans juist in de grensgebieden van de journalistiek waar Wikileaks zich ophoudt. Die aanvallen zijn dan bedoeld om de gevestigde journalistiek te waarschuwen voor onderzoeken en onthullingen die het handelen van de staat in diskrediet kunnen brengen. Daar zit het belang voor de gevestigde journalistiek om op te komen tegen de vervolging van mensen als Assange, wat je verder ook van hem denkt. De vraag of hij journalist is of niet is van minder groot belang dan de vraag of informatie zoals Wikileaks die verspreidt de open samenleving en de democratie dient.

Overgenomen van Klokkenluiders en Persvrijheid

Reacties (3)

#1 Ronzhu

De proportionaliteit van de straf moet nog blijken, onder Obama kreeg klokkenluider Chelsea Manning natuurlijk vrij snel pardon.

Verder weet Melzer (hopelijk) dondersgoed dat deze kwestie niet alleen “de waarheid vertellen” behelst, wat een misdaad zou zijn geworden, maar vooral het eenzijdig de waarheid vertellen, dan wel het wel of niet bewust verworden tot een propagandamondstuk van vijandige mogendheden.

Ja, de machtigen genieten onterecht straffeloosheid, ja er wordt geknabbeld aan vrije journalistiek, nee we bevinden ons niet op een dystopisch pad van censuur en ongeremde tirannie. Afwegingen van nationale veiligheid bestaat al langer dan vandaag, en dit heeft wel vaker ten tijde van warme dan wel koude oorlogen of conflicten een duim op de weegschaal gedrukt.

  • Volgende discussie
#2 Co Stuifbergen

@1: Volgens mi is “eenzijdig de waarheid vertellen” niet strafbaar, en ook niet opgegeven als reden voor het verzoek om uitlevering.

Voor “verworden tot een propagandamondstuk van vijandige mogendheden” geldt dat volgens mij ook.
(Zulke personen lopen ook in NL rond. Elseviers Weekblad betoogde onlangs, dat Thierry Baudet namens de Nederlandse regering met Rusland zou moeten onderhandelen over MH-17…)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Co Stuifbergen

@1: Een reden om te vrezen dat we wel afglijden naar censuur of tyrannnie, vind ik de (ingetrokken) aanklacht tegen Assange over verkrachting.

De zweedse definitie van verkrachting is erg ruim, maar zelfs dan nog was er alleen de verklaring van het slachtoffer, zonder bewijs. (dat het condoom gescheurd was, is geen bewijs).

Het is volgens mij typisch een strategie van dictators om mensen te vervolgen voor overtredingen die bij anderen gedoogd worden.
(Rusland controleerde opeens op illegale kopieën van software, maar alleen bij organisatie voor mensenrechten e.d.)
Bij Assange betrof het een aangifte waarbij de aanklager wist dat er geen bewijs was.

Het is ook bij dictators een gewoonte om mensen te vervolgen voor zaken als “verzet tegen arrestatie” , ook als er geen reden voor een arrestatie is.

  • Vorige discussie