1. 1

  Volgens mij valt het vies tegen. Zelf weet ik net dat er vijf pilaren zijn, maar welke… (5x per dag bidden, hadj, ramadan, liefdadigheid, toch nog 4…)

  Maar goed, Nederlanders weten ook niet waarom Pasen gevierd wordt.

 2. 2

  Helemaal met de stelling eens, Wilders heeft ervoor gezorgd dat ‘de’ islam zich breder heeft kunnen maken in Nederland dan ooit te voren en daarmee ook een bepaalde kennis van wat dat geloof betekent, voor de aanhangers ervan en voor degenen die er gewild of ongewild onder moeten lijden.

  Door het gehamer op de nadelen van dat geloof, of die levensvisie, zijn er zelfs in brede niet-gedachte kringen bepaalde vormen van sympathie, wegkijken en gedogen ingeslopen. Effectiever had het introduceren niet kunnen gaan.

 3. 3

  Ik kom ook niet onder de indruk uit dat het hier om MC vragen gaat. Afhankelijk van het aantal keuzes, heb je dus ook nog een fixe groep mensen die het goede antwoord gokken.

  Stel je hebt de vraag:
  Bismarck was een?
  A Chinese secretaris-generaal
  B Duitse kanselier
  C Oostenrijkse keizer

  Dan verwacht je dat mensen die niet weten wie of wat Bismarck was, uit de vraag concluderen dat Bismarck een polticus was (ze krijgen dus in de vraag al kennis aangereikt). Daarna kunnen ze kiezen. De naam klinkt niet erg Chinees, dus dat antwoord valt af. Conclusie die de enqueteur stelt: De helft van de mensen wist wie Bismarck was! Hoera de historische kennis is top!

 4. 4

  @2: Kennis van de islam en weten wat het betekent is niet aan elkaar gelijk, domino, zoals jouw eigen bijdrage overduidelijk demonstreert.

  Maar als ik u goed begrijp is Wilders dus verantwoordelijk voor de verspreiding van de islam in Nederland (“Wilders heeft ervoor gezorgd dat ‘de’ islam zich breder heeft kunnen maken in Nederland dan ooit te voren”)? Ik zou zeggen, gaat u die mening maar eens aan de PVV aanhangers duidelijk maken, want de meesten van hen zijn juist erg anti-islam.

 5. 5

  @3: Volkomen gelijk. het is een MC onderzoek, waarin slechts 4 simpele vragen over de islam worden gesteld, die iedereen ook zonder Wilders wel had kunnen beantwoorden.

 6. 6

  @pedro
  Inderdaad begrijpt U niet wat er staat geschreven. Zonder Wilders zou ‘de’ islam zich niet zo hebben kunnen manifesteren in Nederland als nu het geval is. En dat kennis van iets en weten over iets elkaar niet hoeft te dekken, ook dat is mij bekend en dat wordt rijkelijk geëtaleerd, ook op GC. Veel moslims hebben net zo min kennis van hun godsdienst als menige niet-moslim, ook dat zal niet verbazen. Zelfs imams schieten maar al te vaak schromelijk tekort. Je kan de hele koran uit je hoofd leren, zonder er iets van te begrijpen.

  Het gaat om het principe: het doet er niet hoe erover wordt gepraat, maar dat erover wordt gepraat en daar heeft Wilders een fors aandeel in gehad, net als eerder de aanslagen op de Twin Towers, de bedreiging van Ayaan en de moord door Bouyeri.

 7. 9

  De kennis van de islam v.d. Nederlander is dus blijkbaar toegenomen.
  Zijn dat dezelfde Nederlanders die denken, dat Jezus de paashaas met pasen eieren leerde leggen in het brandende braambos ;-)

 8. 10

  @1: Pasen is een lentefeest waar we het ontwaken van de natuur na de winterslaap vieren. Dat weet toch iedereen? Hazen, eieren, paastakken, etc.

 9. 12

  Er is dus een positieve relatie tussen kennis over de islam en het stemmen op partijen die van de islam weinig tot niets moeten hebben. Dit geeft te denken.

  Ik denk dat de kennis van en interesse voor de islam gewekt is door de terroristische aanslagen, de vrolijke tvbeelden van onthoofdingen, de overspannen reacties op een plaatje van de profeet en nog zo het een en ander meer. Mij hebben die dingen in ieder geval geleid tot het leren over de ideologie die zich de vijand van de (mijn) vrijheid heeft verklaard. Darwinistisch gezien uiterst verstandig, lijkt me.

 10. 14

  Waar blijven die 30.000 of 300.000 moslims toch die demonstreren op de Dam tegen het geweld dat uit naam van hun vredelievende godsdienst wordt bedreven? Tegen de geestelijke onderdrukking die uit naam van hun vredelievende godsdienst wordt bedreven?

  Ik weet zeker dat er dan een haag van applaudiserende niet-moslims die demonstratie zou begeleiden.

  Maar nee, er komen slechts wat slappe reacties in de trant van: het is toch mijn geweld niet? De jaren ’60 in Moslemistan is nog lang niet begonnen.

 11. 15

  @14: Waarom zouden ze dat moeten doen? Dus als ik Christen ben en er ergens in de wereld iemand uit naam van het christendom wat mensen overhoop schiet of wat dingen opblaast, moet ik de straat op om te zeggen dat ik het daar niet mee eens ben? En als ik dat niet doe betekent dat dat ik het goedkeur?

  Dan zijn er flink wat mensen die beter op de Dam kunnen gaan wonen.

 12. 16

  Waar blijven de demonstraties van echte voetbalfans als er weer eens een voetbalwedstrijd uit de klauwen is gelopen?

  En waar zijn de demonstraties van al die Nederlanders die de buitenlandpolitiek van de VS afkeuren, terwijl dat land zegt ‘ons’ vrije westen te vertegenwoordigen?

  En waarom zouden moslims de straat op moeten? Heb ik iets gemist? Is er recentelijk nog religieus geweld geweest in Nederland?

 13. 17

  Het geweld buiten Nederland lijkt me reden genoeg voor een wekelijkse tegendemonstratie. Het heeft niet-moslims ook nooit belet te demonstreren over kwesties buiten Nederland en Moslemistan is wereldwijd vertegenwoordigd dacht ik. Als je dan wilt uitdragen dat de islam een vredelievende godsdienst is, moet je dat ook laten blijken, niet alleen in de marge. Weer een tere snaar geraakt?

 14. 18

  “Weer een tere snaar geraakt?”

  Welke tere snaar zou je geraakt moeten hebben, Domino? Behalve die van het gezonde verstand en dubbele standaarden?

 15. 19

  Nu Harry de Winter nog even:
  ‘De moslimgemeenschap zou zich overigens ook openlijker moeten uitspreken tegen het terrorisme.?
  Die kent het gezegde ook: wie zwijgt stemt toe. Dus op naar de Dam.

 16. 20

  Geen idee, het is niet mijn, maar jouw tere snaar, anders had je wel anders gereageerd. Laat ze dan in elk geval demontreren vóór geweld, als het niet tegen geweld kan, dan is er duidelijkheid.

 17. 21

  @20: Ah, dus dat ze niet demonstreren tegen geweld zeg je dat ze het goedvinden, maar als ze voor geweld gaan demonstreren is er opeens “duidelijkheid”?

  Wat is dat voor een cruijffiaanse redenatie?

 18. 22

  Ze moeten nu ook nog gaan demonstreren vóór of tegen godsdienstvrijheid lees ik net.

  In Algerije zijn moslims ongerust geworden over het steeds groter aantal christenen in het land. Er waren daar ooit 11.000 christenen tussen de 33 miljoen moslims, maar dat zouden er nu veel meer zijn, wel tegen de 20.000. En wat erger is, het zijn vooral Berbers die christen worden omdat ze het niet eens zijn met de steeds verdergaande islamisering en arabirisering van hun land. Verdere details staan in het Ned. Dagblad.

  Dus graag die demonstraties op de Dam:

  1. Vóór of tegen geweld uit naam van de islam

  2. Vóór of tegen godsdienstvrijheid uit naam van de islam

  Uit de kast met die hap.

 19. 23

  @domino: “het doet er niet hoe erover wordt gepraat, maar dat erover wordt gepraat en daar heeft Wilders een fors aandeel in gehad, net als eerder de aanslagen op de Twin Towers, de bedreiging van Ayaan en de moord door Bouyeri”… Ik ben het volkomen met je eens, domino. Wilders is voor al die zaken medeverantwoordelijk. Dank u voor de herhaling. Maar zoals al eerder gezegd, moet u dat aan de aanhangers van Wilders duidelijk maken. Die komen hier niet zo vaak.

  En ik voel daarnaast de noodzaak om u toch wat te moeten kapittelen over Algerije. U bent zo goed op de hoogte van de situatie daar, maar lijkt uzelf aan een vreemd soort discriminatie schuldig te maken door wel te wijzen op het lot van christenen in dat land, terwijl u de moslimdemonstraties (in september vorig jaar) tegen het geweld in dat land negeert. Wie garandeert ons immers, dat u een demonstratie op de Dam, wanneer die plaats zou vinden, niet ook gewoon negeert? Ik hoop tenminste dat u daar nog tijd voor heeft tussen alle demonstraties tegen allerlei soorten geweld en onrecht in de wereld, waar u wel aan deel moet nemen, omdat u anders voorstander van al dat geweld en onrecht bent. U kunt immers de moslims in Nederland alleen oproepen hetzelfde als u te doen. Als u niet protesteert en u u zelf niet schuldig acht aan het geweld en onrecht in de wereld, hoeven zij dat ook niet te doen. Tenzij u discrimineert, natuurlijk, en u u zelf niet aan dezelfde standaarden hoeft te houden als andere mensen.

 20. 24

  Tja, van het OIC had ik nog nooit gehoord tot ik las dat ze een offensief wilden beginnen in het westen om die ene islam een vredig sausje te geven, dwars door al het geweld heen dat uit naam van een andere islam regelmatig tot ons komt en over ons heen gestort wordt. De verschijning van het Factbook bracht wat meer helderheid, immers het OIC zou niet over de juiste informatie over dit deel van de wereld beschikken zoals wij die hier leven wel. En dat verbaast me niks.

  Landen die in de verste verte geen idee hebben wat democratie, vrijheid van denken, vrijheid van handelen, vrijheid van meningsuiting betekent, kunnen zich veel niet voorstellen. Ook niet dat je zomaar kan zeggen er heel anders over te denken.

  En die landen zijn, als Algerije, natuurlijk als de dood voor 20.000 christenen temidden van 33.000.000 moslims.

  Het gaat om de demonstraties op de Dam, niet ergens anders ter wereld. Waar moslims eisen dat er ook rekening met hun wordt gehouden in de islamitische wereld, met al diegenen die al dat geweld afwijzen. En dat zij andersdenken en andersgelovenden net zo respecteren als zichzelf. Het blijft een grote stap, daar ben ik het wel mee eens. Amen.

 21. 25

  Als de heerschende Domino tegen de naffers zegt wanneer ze waarvoor en waartegen moeten demonstreren loopt het nog net goed met hen af, mits ze luisteren en verder hun bek houden.

 22. 26

  Ah. Dus als moslims in landen waar geweld gebruikt wordt tegen dat geweld demonstreren, doet dat niet ter zake, maar moslims in landen, waar geen (of nauwelijks) moslimgeweld voorkomt en die geen reet met die verre landen te maken hebben, waar wel moslimgeweld voorkomt, moeten zich extra hard laten horen? Waarom zou een uit Indonesië afkomstige en al 50 jaar in Nederland wonende moslim zich harder moeten laten horen tegen het geweld, dat een voor hem volledig vreemde moslimgroep in Algerije uitoefent, dan een katholieke Algerijn, die nog maar 2 jaar in Nederland woont? Dat is immers wat u beweert: u hecht meer waarde aan een demonstratie van moslims op de Dam dan aan demonstraties in de landen waar het geweld dagelijkse realiteit is.

  Het is voor u een grote stap als u eens erkent, dat de overgrote meerderheid van de moslims in Nederland net zo weinig met het geweld in Afghanistan of van Al Qaida te maken heeft als iedere andere doorsnee Nederlander. En dat u hen dus schoffeert door te stellen, dat zij dat geweld ondersteunen, wanneer zij niet gaan demonstreren.

 23. 27

  @19: “Wie zwijgt stemt toe.” *zucht* aangezien de moslim in nederland waarschijnlijk evenveel voorkennis heeft als jij zelf is dit net zo goed op jouw van toepassing of op de rest van de wereld.

  Nou was ik ook niet op de dam. Tenminste, niet om te demonstreren dus blijkbaar stem ik ook in?

  Je volgt dezelfde foutieve redenatie als de moslims die nederlandse vlaggen verbranden vanwege een film van een christelijke politicus. Ik zou maar snel op de Dam gaan staan want anders gaan we de misgelopen inkomsten op jouw verhalen. Niet logisch? Inderdaad niet.