Spindokter CDA bijt tanden stuk op koopkracht

Logo CDA (Plaatje: Wikimedia Commmons)

It’s the economy, stupid! Deze oud strijdleus van Bill Clinton was de lijfspreuk geworden van menig westers politicus. Het CDA lijkt het echter compleet te zijn vergeten. Op de dag dat het CPB naar buiten kwam met de doorrekening van verkiezingsprogramma’s, moest de nieuwe Jack de Vries daarom gelijk aan de slag. En snel een beetje, want anders blijft het hangen: niet met Bos, maar met Balkenende ben je de klos.

Spin is in
De koopkrachtcijfers van de doorrekening van het CPB komen het CDA uiterst ongelegen, nu het in de peilingen nogal tegenzit. Het was dan ook geen toeval dat CDA’s nieuwe spindokter Jeroen de Graaf zich gelijk een ongeluk spinde:

“CPB zegt bij CDA koopkracht verlies van 0,25% tegenover loonontwikkeling van +0,25%. Saldo is daarmee 0, dus koopkracht behoud.”

Dat is uiteraard de eerste tactiek die gevolgd wordt: aangeven dat het allemaal wel meevalt. Je brengt naar voren dat je vindt ‘dat er een verkeerd beeld is ontstaan over de koopkracht in de CPB-analyses’. Relativeren hoe erg het allemaal uitpakt is echter niet voldoende om het gevaar te bezweren.

Afleidingsmaneouvre
Een andere tactiek uit het spelboek van de spindokter is de afleidingsmaneouvre. Het CDA heeft er veel belang bij als het de confrontatie zoekt over een ander onderwerp. De media zijn dol op conflict, dus voordat je het weet lukt het om een ander onderwerp te agenderen. De aanval is dan de beste verdediging.

Het CDA beschuldigde nog dezelfde dag de VVD van ‘onfatsoenlijke plannen’ die ‘desastreus voor gezinnen’ zouden zijn. Voor VVD-leider Mark Rutte reden genoeg om zijn schouders op te halen:

“Het CDA moet wel wanhopig zijn als het nu beweert dat het VVD-programma niet fatsoenlijk is.”

De komende dagen zullen uitwijzen of het CDA erin slaagt om de aandacht af te leiden van het verlies aan koopkracht in haar eigen plannen. Stug volhouden dat het meevalt als anderen erover beginnen is het devies. Rookgordijnen opwerpen door anderen aan te vallen op hun plannen. Hopen dat het allemaal overwaait. En ondertussen oefenen op een nieuwe spin. Want Jeroen de Graaf – die de politiek in 2007 nog verliet – moet misschien nog even zijn eh… draai vinden.

  1. 1

    [email protected]

    Het CDA heeft wel een beetje gelijk: de VVD is misschien de hardste snijder, maar een aantal broodnodige hervormingen (beprijsd rijden, H-woord, kosten van de zorg) worden niet aangepakt. Sterker nog: het wordt alleen maar erger.

    Jammer van het CDA dat ze die lamschwanz aan het roer hebben laten staan en niet goed hebben nagedacht over de sociaal-economische gevolgen van hun maatregelen. Ze hebben zo hard tegen de VVD aan geschurkt dat de kiezer gedacht moet hebben: “nou, dan kan ik net zo goed op Rutte en consorten stemmen. Dan krijg ik hetzelfde, maar behoud ik m’n renteaftrek en krijg ik er een mooie strook asfalt door andermans achtertuin bij!”