Spelregels van de stad

OPINIE - Wat zijn de spelregels van de stad? Daarover debatteert een panel in De Balie in Amsterdam vanavond. Bart Voorzanger hoopt van harte dat er iets zinnigs uitkomt. Maar dat lukt alleen als die spelregels iedereen even veel ruimte geven, en daar lijken niet alle panelleden voor.

Een van de deelnemers aan het panel is Maja Mischke, die haar bijdrage alvast samenvat in The Post Online:

Dus: wil je in Amsterdam wonen waar mannen, vrouwen, homo’s en hetero’s vrij en gelijk zijn aan elkaar? Van harte welkom! Of wil je je eigen culturele/religieuze stokpaardjes berijden, zelfs als die een bedreiging vormen voor de vrijheid in de stad? Dan is Staphorst e.o. waarschijnlijk een geschiktere leefomgeving voor je. Doeidedoeidoei!

Voordien heeft ze duidelijk gemaakt dat het Amsterdam waar ze ooit ging wonen een vrije stad was waar alles kon, en dat dat intussen flink veranderd is:

Zoenende mannen, hand in hand lopende mannen: het kan niet meer in Amsterdam. Vrouwen en meisjes krijgen niet alleen commentaar op wat ze wel of niet aanhebben: ze worden uitgescholden voor hoer en zelfs letterlijk lastig gevallen. Steeds meer Amsterdammers vinden het nodig om hun religieuze overtuiging pontificaal aan de buitenwereld te tonen: hoofddoeken, baarden, boerka’s en djellaba’s. In plaats van een ontwikkeling richting het vrije individu dat in verbondenheid samenleeft met anderen, zijn er steeds meer tendensen waarneembaar richting groepsdenken en zelfs de parallelle samenleving. Segregatie is in sommige wijken van onze stad een realiteit.

Over één ding geen misverstand: uitschelden en lastig vallen is onaanvaardbaar, daar kunnen de spelregels van de stad niet helder genoeg over zijn. Maar daarbij maakt het niets uit of de slachtoffers zoenende mannen en schaarsgeklede vrouwen of vrouwen met hoofddoek of boerka en mannen in djellaba zijn. Dat die laatsten even grof bejegend en lastiggevallen worden als de eersten wil mevrouw Mischke kennelijk niet weten. Sterker nog, ze gooit, in het tweede citaat hierboven, boerka- en djellabadragers op een hoop met schelders en lastigvallers, terwijl juist zij zich doorgaans voorbeeldig gedragen en hun oordeel over anderen hoogstens laten merken door hun blik af te wenden van wat ze liever niet zien. Gescholden en erger wordt er vooral door jongelui die al flink van hun religieuze wortels vervreemd zijn geraakt.

Het Amsterdam waar ik wonen wil is een tolerante stad die ruimte biedt aan zoenende mannen, schaars geklede meisjes, mannen met baard en djellaba en vrouwen met hoofddoek of boerka, en alles daartussenin en -omheen, een stad waarin iedereen vrij is om van al die andere mensen te vinden wat hij of zij vinden wil, en een stad waarin die mening, als er al reden is die te uiten, in elk geval hoffelijk wordt verwoord. Morgen horen we wellicht of mevrouw Mischke dat ook wil, maar na lezing van haar schrijfsels ben ik daar nog even niet echt gerust op.

Reacties (34)

#1 mbmb

Ik vind het ook nogal oneigenlijk om daar Staphorst tegenover te plaatsen. Ik denk dat er zat steden toleranter zijn dan Amsterdam. Ik heb die stad eigenlijk nooit als tolerant ervaren – en zeker niet jegens mensen uit de rest van nederland. Telerant naar iedereen die meedoet in Amsterdam, dat dan weer wel.

Ik denk dat pak hem beet Groningen, Den Bosch etc. echt niet voor dat noordhollandse waterhoofd onderdoen.

/geboren onder de rook van Rotterdam. Of liever, Rotterdam is geboren onder de rook van mijn geboortestad: Dordrecht.

 • Volgende discussie
#2 pedro

Segregatie is in sommige wijken van onze stad een realiteit

Dat valt reuze mee hoor. Er zijn straten en buurten (geen hele wijken iig), waar mensen met roots buiten Nederland de overhand hebben, maar segregatie is toch nog heel wat anders. Maar misschien kunnen we wel wat ghetto’s maken, mw Mischke, a la Staphorst? Maar ga dan niet zeuren, dat je in een vrije en tolerante stad wil wonen, want dat wil je niet. Je wil in een stad wonen die vrij is van voor jou vreemde smetten.

In plaats van een ontwikkeling richting het vrije individu dat in verbondenheid samenleeft met anderen, zijn er steeds meer tendensen waarneembaar richting groepsdenken en zelfs de parallelle samenleving

Waarom doe je daar dan aan mee? Door specifiek een hele groep mensen buitenspel te willen zetten, doe je aan groepsdenken. An die kant zie ik die tendens wel, maar als ik in Amsterdam West kom, zie ik eerder het tegendeel. Ik zie vaak moeders met en dochters zonder hoofddoek lopen, of moeders en dochters met hoofddoek, maar zelden moeders zonder hoofddoek en dochters met hoofddoek. Daar is de tendens dus de andere kant op, zou ik zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Eva Schram

@1 Een lesbische vriendin van me vertelde dat zij Amsterdam wel als meest tolerant ervaart, veel meer dan bijvoorbeeld Rotterdam of Groningen… In die steden zou ze haar vriendin niet snel een zoen geven in het openbaar (in Amsterdam staan ze om de haverklap te kopkluiven).

Maar ik snap je punt over Amsterdamse arrogantie heel goed. Heb dat behoorlijk gemerkt toen ik in Groningen woonde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bolke

[Linkse wegkijkmodus]Jij bent veel te intolerant jegens onze nieuwe mede nederlanders[/Linkse wegkijkmodus]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 McLovin

tjesus..over intolarantie gesproken….Amsterdam is er inderdaad alleen voor hippe, kekke, freelancende, retro kleding dragende luitjes die iets doen in de culturele sector…NOT.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 pedro

@4: een linkse wegkijkmodus, voor zo ver die er is, is geïnspireerd door de rechtse wegkijkmodus van de vorige eeuw. De linkse wegkijkmodus waarschuwt er vooral voor om niet weer in de rechtse wegkijkmodus te vervallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Folkward

Ik snap de gedachte achter deze discussie, maar: is de stad werkelijk een spel? Mag je alleen meedoen als je je aan de regels houdt? Wie maakt de regels? Wie handhaaft ze? Als je een discussie om een ‘vergelijking’ wil maken, dan moet je die vergelijking ook verder door willen voeren. En er vragen over verwachten.

Ooit studeerde ik in Amsterdam. De beschaafde wereld hield voor hen op bij Amersfoort. Ook zat ik een keer in de trein, toen één van twee meisjes mij vroeg hoe ver het nog naar Nieuw Amsterdam was (want ze waren al zo lang onderweg). We waren nog maar vlak voor Amersfoort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Maggi

Amsterdam is wellicht inderdaad iets minder tolerant en minder een vrijhaven dan toen ik er halverwege de jaren 90 kwam wonen. Maar aangezien dat voor de maatschappij als geheel geldt, zijn de toleranten en vrijheidminnenden onder ons verhoudingsgewijs in Amsterdam nog steeds prima op hun plek.

Het zijn overigens juist de egocentrische types die graag aan mensen willen voorschrijven hoe je je vrijheid dient in te richten zoals deze Maja die hun eigen klacht veroorzaakt hebben door hun hypocrisie daarin niet te herkennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Boer

Als er een plek is waar ik wordt gediscrimineerd en behandeld als een idioot dan is dat dat oh zo tolerante Amsterdam wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Maikel

Het aloude “leven en laten leven”, maar delen blijft moeilijk.

Verder geef ik u http://www.youtube.com/watch?v=IlSaDxZQzgI

De Civitate Dei – De Sprooksprekers

In deze stad die schudt van emotie
waar de kunst van het vergrijp
die van de liefde evenaart
zie ik de obers draven,
werklui tussen bielzen graven
gedachten eisen, liefdes kapseizen,
lichamen zwenken en elkaar krenken
raamhoeren paaien, engelen
naar monsters zwaaien
spoken die dronken van valiumslaap
en prozacdromen tevoorschijn komen
die zich mengen in de riolen van het verkeer
die zich snellen en versnellen
naar wat niet meer te tellen
te bezoeken is, wat gebouwd moet
wat kapot moet met sloperskogels
bulldozers en heipalen
in opengebroken straten
op braakliggende velden
in woongraven, erfhoven
kerkhoven en woonerven
voor mensen waarvan in zand
en grauwe steen de naamloze naam
geschreven staat – in deze stad
besmeurd met vogelexcrementen
met hiëroglivische graffiti experimenten
met voor de deur in wielklemmen
verstrikte wagens inparkerende auto’s,
kakkende honden, giftige gronden,
met publieke wc’s, sickbuildingemployees
metrocrackers, computerhackers en
alle anderen die zich eender afvragen
welke zone men is ingeslagen
in deze stad waar men zonder
onderscheid der dagen en der uren
de bedelfauna langs de ruiten
kan zien schuren –
maar kan men ook het visioen ontwaren
het goddelijke en éénmalig bestemmingsplan:
de stad als koopavond die blijft
en ook zal blijven duren

Door: Serge van Duijnhoven
Afkomstig van het album: Sprooksprekers – Eindhalte Fantoomstad (1997)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 pedro

@9: in Amsterdam lopen dagelijks vele duizenden toeristen rond en de Amsterdammers gaan jou echt niet apart er uit halen om te discrimineren, hoor. Als jij dus in Amsterdam gediscrimineerd wordt, zou dat heel goed aan je eigen opstelling naar de Amsterdammers toe kunnen liggen. Of misschien wordt je juist wel door de toeristen gediscrimineerd en niet door Amsterdammers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 zmc

Je vergeet het allerergste dat Mischke zegt nog aan de kaak te stellen.

(…) religieuze overtuiging pontificaal aan de buitenwereld te tonen: hoofddoeken, baarden, boerka’s en djellaba’s (…)

Hoe hard de moslims, hun tegenstanders (bv. Luc Ferry) en andere idioten (bv. Het College voor de Rechten van de Mens) je dat ook wijs willen maken, een baard is geen religieuze uiting. Het is zelfs helemaal geen uiting, je hoeft er helemaal niets voor te doen. Scheren is een uiting (geen idee waarvan eigenlijk). Laat de baard niet kapen door een stelletje idioten!

Ook de baard van moslim is gewoon een baard, net als die van Jan, Piet, Joris en Corneel, ongeacht zijn overwegingen om die baard niet af te scheren. De baardenuitzonderingspositie die sommigen nastreven acht ik volkomen abject. Discriminatie op baard is discriminatie op baard. Ongeacht of de baard van een moslim, jood, oude tovenaar, dakloze, metal-zanger of ondergetekende is. Stelletje #(*%&#

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Mister P

Maarten van Rossem zei het onlangs nog op tv. De Amsterdammer bevindt zich immer in een lichte staat van overspannenheid, wat resulteert in schofterig gedrag.

Dat ben ik ook helemaal met hem eens. De Amsterdammer heeft altijd over alles en iedereen een uitgesproken mening die erop gericht lijkt te zijn anderen te kwetsen. Heb er 8 maanden gewoond vroeger, god wat zijn mensen in de rest van het land toch oneindig veel aardiger voor elkaar.

Maar goed @9, de Amsterdammer zal je vertellen dat het aan jezelf licht. Dat jij het probleem bent.

PS: leuk om te lezen dat velen toch positief zijn over Groningen. Heb er ook gewoond en vond het er zeer aangenaam. De Groningers zijn inderdaad een vriendelijk volkje. Den Haag vond ik trouwens ook veel toleranter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 pedro

@13: ik heb er zelf nooit problemen gehad. Vrienden van mij uit welk deel van het land dan ook, ook niet.

Ik ken wel een vriend van mijn zoon, die steeds problemen had, maar dat lag duidelijk aan hem zelf. We hebben het mee gemaakt, dat hij het op een lopen zette, toen een (Turkse) jongen op ons af kwam lopen. Ik heb die jongen het vuurtje gegeven, waar hij om vroeg en heb later aan het vriendje van mijn zoon uit proberen te leggen, dat zijn eigen vreemde opstelling vreemde reacties uit lokt. Dat is een voorbeeld van n=1, dat weet ik. Maar niemand anders, die ik ken, heeft slechte of discriminerende ervaringen in Amsterdam. En dat discriminerende kan dus nooit iets typisch Amsterdams zijn.

De Amsterdammer bevindt zich immer in een lichte staat van overspannenheid, wat resulteert in schofterig gedrag

Rotterdammers zijn veel onbeschofter. Ik heb daar minder dan een jaar gewoond. Maar ik leidt daar niet uit af, dat de Rotterdammers dat doen om anderen te kwetsen of te discrimineren. Dat soort ideeën komen uit je eigen verbeelding voort, en dan stel je jezelf anders op naar die mensen toe, en dan wordt je verhaal vanzelf een self fulfilling prophecy.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Mister P

@14:

“Dat soort ideeën komen uit je eigen verbeelding voort, en dan stel je jezelf anders op naar die mensen toe, en dan wordt je verhaal vanzelf een self fulfilling prophecy.”

Wat ik dus al zei, de Amsterdammer zal je vertellen dat je zelf het probleem bent.

Daarnaast is de Rotterdammer wellicht grofgebekter zoals je aangeeft, maar dat heeft weinig met tolerantie te maken. Een Rotterdammer druk zich nu eenmaal heel uitgesproken uit, ook in positieve zin en is doorgaans goed benaderbaar en vol zelfspot.

Zou ’t trouwens ook kunnen dat je vrienden er niet eerlijk voor uitkomen naar jou toe? Wellicht weten ze al hoe je reageert en houden ze t gewoon voor zich. Als ik bijv een Tilburgse vriend bezoek ga ik ook niet vermelden dat ik Carnaval eigenlijk stom vind. Dat is gewoon beleefdheid/respect, ondanks dat ik vrij ben om te zeggen wat ik wil natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Hal Incandenza

@7
De beschaafde wereld stopt overduidelijk al bij Utrecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 pedro

@15: haha. Ja leuk geprobeerd.

Wat ik dus al zei, de Amsterdammer zal je vertellen dat je zelf het probleem bent

Nee hoor, deze Brabander zegt dat het probleem ook aan je zelf kan liggen. Het kan ook dat je bij toeval de verkeerde Amsterdammers tegen bent gekomen.

Een Rotterdammer druk zich nu eenmaal heel uitgesproken uit, ook in positieve zin en is doorgaans goed benaderbaar en vol zelfspot

Haha. Ja een Amsterdammer die grof gebekt is, doet dat om jou te kwetsen, maar een Rotterdammer, die dat nog erger doet, ja daar weet je dat wel goed van te praten. Besef je niet dat je argument hiermee volstrekt waardeloos is geworden?

Zou ‘t trouwens ook kunnen dat je vrienden er niet eerlijk voor uitkomen naar jou toe?

Nee, dat zijn geen vrienden. Met mijn vrienden heb ik daar wel regelmatig discussies over, met name wanneer ze voor het eerst in Amsterdam komen. Dan zijn ze nog onder de invloed van mensen zoals jij, die zeggen hoe slecht de Amsterdammers zijn. Zodra ze een aantal keren op stap zijn geweest, stellen ze hun mening wel bij. Ik heb geen vrienden, waarbij dit onderwerp nooit aan de orde komt. Maar heb jij wel van die vrienden dan, die jou niet vertrouwen en / of die jij niet vertrouwt?

Als ik bijv een Tilburgse vriend bezoek ga ik ook niet vermelden dat ik Carnaval eigenlijk stom vind. Dat is gewoon beleefdheid/respect, ondanks dat ik vrij ben om te zeggen wat ik wil natuurlijk

Dat is heel politiek correct, maar jouw Tilburgse vriend interesseert het waarschijnlijk geen hol, dat jij carnaval niet leuk vindt. Amsterdammers vind je ook niet leuk, en je hebt geen enkele moeite om dat hier te komen uiten, dus dat van die beleefdheid en dat respect van je neem ik met een korreltje zout. Dat toon je hier duidelijk niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Mister P

@17:

“Ja een Amsterdammer die grof gebekt is, doet dat om jou te kwetsen, maar een Rotterdamme”

Zoals ik al aangaf. Tolerantie en grofgebektheid zijn twee verschillende dingen. Je vergist je daar nu herhaaldelijk in, of is het oostindische doofheid?

“Dan zijn ze nog onder de invloed van mensen zoals jij”

Je hoeft mij niet zo te overschatten joh, zoveel invloed heb ik niet op mensen hoor. De meesten kunnen ook prima hun eigen mening vormen. Daar hebben ze mij niet voor nodig.

“Maar heb jij wel van die vrienden dan, die jou niet vertrouwen en / of die jij niet vertrouwt”

Ik kan natuurlijk niet voor m’n vrienden spreken (begint wel heel off topic te worden dit btw), maar ik vertrouw ze wel hoor. Ik wil ze gewoon gemakkelijk laten zijn en zie geen reden om onbeschoft te zijn.

“Amsterdammers vind je ook niet leuk, en je hebt geen enkele moeite om dat hier te komen uiten, dus dat van die beleefdheid en dat respect van je neem ik met een korreltje zout. Dat toon je hier duidelijk niet.”

Dit is een plek om (anoniem) te discussiëren met niet-vrienden. Lijkt me nogal een andere situatie dan waarover jij rept, vind je niet? Snap ook niet waarom je eindigt met een persoonlijke sneer in een reactie die over tolerantie en vriendelijkheid gaat. Vind ik jammer van je. Blijkbaar toch niet zo tolerant naar mensen met een andere mening? Net zoals je de mening van je vrienden niet respecteerde en die zo nodig hebt moeten veranderen na “discussies”.

PS: een inwoner van Amsterdam noem je een Amsterdammer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 pedro

@18:

Tolerantie en grofgebektheid zijn twee verschillende dingen. Je vergist je daar nu herhaaldelijk in, of is het oostindische doofheid?

Nee hoor ik vergis me niet. Jij zegt dat de grofgebektheid van een Amsterdammer komt doordat ie je wil kwetsen, en dat dat een gebrek aan tolerantie is. Dat leidt je af uit de grofgebektheid. Als een Rotterdammer grofgebekt is, praat je dat goed en zegt, dat de Rotterdammer ondanks zijn grofgebektheid toch tolerant is. Je argument deugt gewoon niet. Je trekt een conclusie, die je al van te voren hebt getrokken en niet uit je argument afgeleid kan worden.

zoveel invloed heb ik niet op mensen hoor.

Daarom zeg ik: mensen zoals jij, die een hekel aan Amsterdammers hebben. Je bent niet de enige. En wanneer je zo iets nou op basis van juiste argumenten zou doen, zou ik het misschien zelfs nog wel voor een deel met je eens kunnen zijn. Eerder in de discussie heeft iemand er al een genoemd, maar bij dat argument speelt wel of geen tolerantie geen rol.

Ik kan natuurlijk niet voor m’n vrienden spreken (begint wel heel off topic te worden dit btw), maar ik vertrouw ze wel hoor. Ik wil ze gewoon gemakkelijk laten zijn en zie geen reden om onbeschoft te zijn

Heel politiek correct van je, maar ik en mijn vrienden hebben geen geheimen voor elkaar. We vinden het ook niet onbeschoft om te zeggen wat we wel en niet leuk vinden.

Dit is een plek om (anoniem) te discussiëren met niet-vrienden. Lijkt me nogal een andere situatie dan waarover jij rept, vind je niet?

Absoluut. Daarom snap ik je ook totaal niet. Ik houd me in discussies met niet-vrienden altijd meer in. Tegenover mijn vrienden kan ik altijd onbekommerd de waarheid zeggen. Daar hoef ik me niet voor in te houden. Ik hoop niet, dat jij de anonimiteit van het internet nodig hebt om de waarheid te kunnen zeggen, en die waarheid niet eens tegenover je vrienden durft te uiten. Als het je vrienden zijn, zullen ze het alleen maar waarderen, dat je je voor je mening uit komt.

Blijkbaar toch niet zo tolerant naar mensen met een andere mening? Net zoals je de mening van je vrienden niet respecteerde en die zo nodig hebt moeten veranderen na “discussies”.

Ja, ik snap, dat iemand die zijn eigen vrienden de waarheid niet zegt, er moeite mee heeft, dat andere mensen wel open en eerlijk met vrienden van gedachten wisselen, maar dat ik die vrienden hun gedachten heb veranderd, is daarbij wel een uiterste noodsprong van je. Zal ik maar met je eigen woorden beantwoorden dan? “Je hoeft mij niet zo te overschatten joh, zoveel invloed heb ik niet op mensen hoor. De meesten kunnen ook prima hun eigen mening vormen. Daar hebben ze mij niet voor nodig”. Het is natuurlijk wel leuk om te horen, dat je mij dat soort krachten wel toe dicht. Misschien moet je toch ook eens proberen gewoon open en eerlijk tegen je vrienden te zijn, dan lukt je dat ook dat wel en dan wordt je wat meer dan een anonieme toetsenbord schrijver.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Bolke

@13: De Amsterdammer woont in Purmerend of Almere, wat er daadwerkelijk in Amsterdam woont is import tuig uit de rest van het land/wereld

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bolke

@16: Klopt, maar dan wel gezien vanaf de kant van Apeldoorn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Mister P

“Jij zegt dat de grofgebektheid van een Amsterdammer komt doordat ie je wil kwetsen, en dat dat een gebrek aan tolerantie is”

Ik houd ermee op Pedro. Je blijft leugens herhalen en speelt op de man.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 pedro

@22: wat bedoel je mister P? Je hebt zelf gezegd, dat de Amsterdammers je vooral willen kwetsen, in #13: ” De Amsterdammer heeft altijd over alles en iedereen een uitgesproken mening die erop gericht lijkt te zijn anderen te kwetsen”.
Dat heb ik echt niet verzonnen hoor.

En het op de man spelen? Ach, daar hoef jij in deze discussie niet over te klagen lijkt me. Je begint al meteen op de man te spelen in je allereerste reactie hier. In #13 begin je met de Amsterdammers schofterig te noemen, en er op uit om anderen te kwetsen. Wel een beetje slap om nu te gaan zitten klagen, dat ik dat tegen je gebruik.

Wat ik tot nu toe wel in je waardeerde, was dat je iig niet zo een blaaskaak als bolke bent, die alleen maar een grote bek op zet, en die gelukkig niet in Amsterdam woont, want dat zou het niveau van de stad meteen een heel stuk naar beneden halen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Andy Cap

Ik vind dat niemand deugt behalve ikzelf en dat ik dus het grootste recht van de wereld heb om grofgebekt te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 pedro

Reactie verwijderd, offtopic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bolke

@24: Het enige recht wat jij hebt is het aanrecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Andy Cap
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Bolke
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Andy Cap

@28: Zelfkennis kan je niet ontzegd worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Maggi

Grappig dat veel mensen schijnen te weten hoe ik me gedraag louter omdat ik Amsterdammer ben. Van welke lul van een politicus ken ik die redenering ook al weer ten opzichte van een andere bevolkingsgroep?

Het komt dus echt nooit meer goed met Nederland, zelfs hier wordt met een eng achteloos gemak een hele bevolkingsgroep eventjes geframed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Daan van der Keur

Aardig doen begint bij jezelf, net als de wereld verbeteren, en.. en … en…….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Inkwith Barubador

Iemand met een baard, een djellaba is toch ook een individu? Zolang iemand daar zelf voor kiest en anderen respecteert is er toch nix aan de hand?

Ik krijg een vieze smaak van dit stuk. De randstedelijke arrogantie straalt er vanaf. De rest van Nederland zijn intolerante boeren, daar komt het op neer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 pedro

Vroeger werd Amsterdam omschreven als Sodom en Gomorrah. Nu is het weer niet vrij en tolerant genoeg. Het is ook nooit goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Anna

Ach, ach de provinciaaltjes die hier Amsterdam acht maanden Of meer hebben uitgewoond hebben het hoogst woord. De spelregels voor Amsterdam zijn uiterst simpel; leven en laten leven en blijf met je gore fikken van m’n spullen af, dat is toch niet echt teveel gevraagd?

 • Vorige discussie