SP: Kabinet moet einde maken aan sharia-praktijken

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

SP: Kabinet moet einde maken aan sharia-praktijken

SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut vindt het onacceptabel dat er nog steeds een aantal moskeeen in Nederland zijn die handelen volgens de regels van de sharia-rechtspraak. Dit bleek dinsdag uit een uitzending van Netwerk. Karabulut: ?De sharia-rechtspraak of regels die hieruit voortvloeien is strijdig met ons rechtssysteem waarin vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn en discriminatie verboden is. Het kabinet moet daarom zo snel mogelijk een einde maken aan sharia-praktijken in Nederland.” Karabulut heeft een debat aangevraagd waarin ze Minister van der Laan zal vragen om moskeeën die zich schuldig maken aan sharia-praktijken te sluiten.

0

Reacties (17)

#1 kropotkin

Goed hoor van de SP’ster. De SPPVV wordt zo langzamerhand wel een feit. Wat vindt HamasHarry hier nou van?

Mooie vrouw trouwens Sadet Karabulut.

 • Volgende discussie
#2 Robert

@1
Duidelijk niet van echte Turkse afkomst.
Die van D’66 heeft gewoon Armeense voorouders gehad. Armeens uiterlijk.
Bayradak komt ook uit een dorp, waar vroeger een behoorlijk aantal Armeniers hebben gewoond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 koos

Eindelijk hebben ze aan de linkerkant door dat zoiets als de sharia nooit en de nimmer mag getolereerd worden. We zijn toch ook geen voorstander van de Staphorster variant die 30 jaar geleden nog met overspelige mensen op een boerenmestkar door het dorp reed.

We hebben een redelijk rechtsysteem wat nooit perfect zal zijn, maar wel baserend op het idee van voorbeeld, resocialisatie en wraking nog niet zo fout is.

Rechtbanken die ouderwetse gedachten hebben over relaties, vrouwen, het individu enz. zijn hemeltergend. Ze zorgen voor uitsluiting, taboes en onderdrukking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 jvdheuvel

Als er op een volstrekt redelijke wijze over dit soort onderwerpen wordt gesproken heb ik daar geen problemen mee.

Ik heb overigens ook geen problemen met de sharia mits men zich er vrijwillig aan onderwerpt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Sytz

Mijn mond valt open bij de reactie van kropotkin.
Sharia is OK, olé, olé?

Of is het per definitie discriminerend om middeleeuwse (c.q. pre-historische) rituelen aan de kaak te stellen?

Dan maak ik maar van deze gelegenheid gebruik om kropotkin uit te maken sexist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Roy

@4: ik heb wel een paar problemen met de sharia. Ik zal het heel kort opsommen:

1: religieuze rechtspraak in een seculier land
2: waarom gescheiden rechtssystemen? Voldoet het Nederlandse niet? Ik denk dé Nederlander niet bestaat. Maar waar we het volgens mij wel over eens kunnen zijn, is dat we allemaal onder dezelfde wetten leven (tenminste, de Nederlanders die niet zoals bezoeker Robert in het buitenland wonen)
3: gescheiden rechtssystemen houdt groepsdenken in stand. Wie voor sharia is, mag nooit meer bezwaren hebben tegen het wij/zij-denken van anderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Ernest

@5: je hebt gelijk
@4: als de sharia zou gelden voor mensen die zich er vrijwillig aan onderwerpen, dan is het einde zoek. Wat is het verschil met een sekte die mensen aan regels onderwerpt? Waar begint vrijwilligheid en eindigt dwang? Je leeft in Nederland en hier gelden regels waar mensen soms lang voor geknokt hebben. Ik kan me wel voorstellen dat mensen die moeite hebben met de Nederlandse rechtspraak ook waarde hechten aan verband met hun geloofsinzichten, maar geeft het dan vorm op een manier van “trouwen voor de kerk” en “trouwen in het stadhuis” ofzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pedro

@1: De SP vindt dit soort dingen al heel lang zo. Wist je dat (ook) nog niet? De SP werd op bijv in de jaren 80 al aangevallen door links en rechts vanwege hun voorstellen voor een terugkeerpremie. En het verschil met de PVV is, dat zij daarbij eerder het opheffen van discriminatie voor ogen hebben, en de PVV juist wel onderscheid tussen verschillende groepen Nederlanders wil gaan maken. Is dat ook nieuws voor je?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Ernest

@8 ter aanvulling: de consternaties, die de gewaardeerde Anton Constandse zelfs zijn reputatie hebben gekost – zoals ook W.F. Hermans in die tijd – vind je hier terug:

http://www.devrijegedachte.nl/constandse/dossier/index.htm

Quote van Constandse: “Alle minderheden (Vlamingen, Hugenoten, Duitsers, Joden enz.) hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze civilisatie door hun integratie in onze gemeenschap. Als er wordt gepleit voor naturalisatie van Turken en Marokkanen, die hier willen blijven (en dat zijn m.i. in de praktijk de meesten) is dat niet alleen de voortzetting van een onzer beste tradities, maar ook de bevordering van een emancipatie, die het tegendeel is van discriminatie.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Sytz

En wat pedro zegt weet ik al een jaar of 15, maar bijna niemand gelooft dat.

Nu kan ik ook dat beroemde gastarbeider memo niet vinden op de site.
Ben niet eens zeker of het er wel op staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 jvdheuvel

Ik zie het gewoon als godsdienstvrijheid. Mits het zich beperkt tot relatief onschuldige shit, zoals idd trouwen in de kerk. Zaken waar mensen zelf voor kiezen. Het feit dat mensen zich eraan onderwerpen wil voor mij niet zeggen dat ze dat onder dwang doen. Ik ben niet religieus, andere mensen wel. Als zij zichzelf graag andere regels opleggen wie ben ik om dat onmogelijk te maken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Sytz

Dat hierboven kwam er even rot uit.

Bijna niemand gelooft dus dat de SP dat al heel lang roept. En het bewijs (die memo bv.) kan ik niet goed presenteren.

Einde discussie dus voor mij (zucht).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Robert

Als Joost uiteindelijk GW verslagen heeft en de SGP vervolgens roept dat ze tegen de Islam is en nooit de sharia zal toestaan, zal de SGP met meer dan 40 zetels (de gehele CU zal direct overlopen) in de peilingen verschijnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Ernest

@10 en 12: je bedoelt simpel toch die van @9?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Sytz

Lol @14. Ja die heb ik jaren geleden al eens ernstig lopen zoeken op de sp site.

Zal vast aan mij liggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Henk

leuk om te zien dat dezelfde discussie gevoerd wordt op http://www.nujij.nl/sp-kabinet-moet-einde-maken-aan-sharia-praktijken.6050137.lynkx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 jvdheuvel

Ik kom niet meer op Nujij; vanwege de censuur.

 • Vorige discussie