1. 1

    “Mensen hebben de afgelopen decennia steeds meer inspraak gekregen, maar steeds minder zeggenschap. Via opiniepeilingen, burgerinitiatieven, referenda en inspraakavonden proberen bestuurders mensen bij politieke beslissingen te betrekken. Maar diezelfde politiek heeft zichzelf steeds meer op afstand gezet van de samenleving.”

    Dat is een waar woord. Veel vorm, weinig inhoud. Een laatste inspraakavond wist de bewuste bestuurder niet te vertellen aan de burgers wat de criteria waren voor niet of wel door laten gaan.

    Wel inspraak, babbelen met ambtenaren, drie te lange speeches van managers, valse beloften, enz.