Sluiting van het Zandpad

INTERVIEW - Alexandra van Dijk werkt voor Buro Bryck, een bureau dat overheidsinstellingen en andere belanghebbenden informeert over prostitutie (meer). Hoe kijkt zij aan tegen de sluiting van het Utrechtse Zandpad?

Wat is er nu eigenlijk aan de hand in Utrecht?

‘Het Zandpad en de Hardebollenstraat zijn de enige twee zones in Utrecht waar raamprostitutie mag plaatsvinden. Het gaat om zo’n 162 werkruimten, die in diverse “shifts” worden gebruikt. De ramen kunnen uitsluitend worden gehuurd van een exploitant, die ook de eigenaar is van de boot of het pand en die elke drie jaar zijn vergunning moet verlengen. Wie in Utrecht in de raamprostitutie wil werken, moet de ruimte voor minimaal vier aaneengesloten weken huren bij zo’n exploitant.

De prostitutie op het Zandpad staat onder verscherpt toezicht sinds de zogeheten SNEEP-affaire: toen werd vastgesteld dat Saban B., vrouwen dwong te werken aan het Zandpad. Omdat er ook na die affaire aanwijzingen waren voor mensenhandel, heeft de gemeente dit keer de vergunningen niet verlengd.’

Weet je of er ook werkelijk sprake is van mensenhandel?

‘Het lijkt er sterk op dat er op het Zandpad inderdaad sprake was van grootschalige mensenhandel. De pooiers, of je ze nou “boyfriends” noemt of niet, liepen er vrij rond en hielden meisjes in de gaten. Wat ik niet weet is of ook de exploitanten een rol speelden in de mensenhandel.

Om dat te begrijpen moet ik even iets toelichten. Utrecht registreert prostituees en als er vermoedens zijn van mensenhandel, wordt dat doorgegeven aan de geëigende instanties. Daarna krijgt de vrouw alsnog een registratienummer en kan ze werken. Ik vermoed dat de exploitant – om privacyredenen – van die instanties geen melding heeft gekregen als de betreffende dames hun werk onvrijwillig deden. Zo kan de exploitant dus, zonder dat hij het wist, ramen hebben verhuurd aan slachtoffers. Een lastig parket.’

Is registratie dan wel zo’n geschikt middel?

‘Daar is het afgelopen jaar stevig over gediscussieerd. De Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, om de volledige naam eens te gebruiken, is onlangs door het parlement aangenomen, maar de Eerste Kamer heeft de registratieplicht niet willen goedkeuren. Het idee was dat sekswerkers werden geregistreerd en klanten zich moesten vergewissen met een bona fide prostituee te maken te hebben. De delen die het wel haalden, waren de vergunningplicht voor seksbedrijven, een nationaal vergunningenregister voor die bedrijven en de verhoging van de minimumleeftijd naar eenentwintig jaar.

Hoewel de registratieplicht voor sekswerkers er dus niet is gekomen, heeft Utrecht tijdens de parlementaire behandeling van de nieuwe wet toch al gekozen voor een registratiesysteem voor vrouwen in de raamprostitutie. De GGD voert de gesprekken met nieuwe raamprostituees. De gemeente is uiterst tevreden over het systeem.’

Om wat voor mensen gaat het eigenlijk?

‘De laatste jaren werkten er aan het Zandpad veel Oost-Europese vrouwen, vooral uit Bulgarije, Hongarije en Roemenië. Verder vrouwen uit Zuid-Amerika en een paar Nederlandse vrouwen. Op de Hardebollenstraat zaten alleen Zuid-Amerikaanse vrouwen. De meeste betrokkenen spraken nauwelijks Nederlands of Engels, wat zelfstandig leven in Nederland moeilijk maakt.’

Hoe gaat het nu verder?

‘Prostitutie is legaal en de gemeente Utrecht heeft aangegeven dat ze raamprostitutie in de toekomst opnieuw mogelijk wil maken, maar dan wel op een schone manier. Om expertise in te winnen hebben laatst tweeënveertig experts bij elkaar gezeten om concrete ideeën uit te wisselen. Ja, ik was daar ook bij, maar wie er niet bij waren, waren de vrouwen zelf.

Naast “schoon ondernemerschap” wil de gemeente de positie van de prostituees versterken, “zonder drang & dwang”. Men onderzoekt nu diverse thema’s, zoals de juiste voorwaarden waaraan de vergunningen moeten voldoen, het opsplitsen in kleinere vergunningseenheden en het invoeren van een taaltoets. Ik verwacht dat de gemeente de registratieplicht zal handhaven, want men is er tevreden over.’

Ik las over de oprichting van een coöperatie.

‘De oprichting van een coöperatie waarin de vrouwen zouden deelnemen, heeft inderdaad nogal wat publiciteit gekregen. Utrecht heeft een bedrijf opdracht gegeven om het coöperatiemodel te onderzoeken, maar raadpleegt – naar wat ik heb gehoord – daarbij geen experts, zoals de juriste die namens de vrouwen bij de kwestie is betrokken.

Lang niet alle vrouwen willen echter in een coöperatie werken. Ze voelen er weinig voor zich aan een locatie te binden en willen vrij zijn in een andere stad te gaan werken als ze dat uitkomt. Ze willen gewoon zelfstandig huren, zonder gedoe.’

Ik las ook dat er een nieuwe exploitant zou komen.

‘Er is inderdaad een nieuwe exploitant die al zou willen starten. Het biedt overigens een oplossing voor de blunder die burgemeester Wolfsen heeft begaan: de ramen laten sluiten zonder voorzieningen te treffen voor de meer dan driehonderd vrouwen die er werken.

Ik hoop dat de nieuwe exploitant de kans krijgt de zaken goed op te zetten. Veel vrouwen zijn inmiddels vertrokken. Velen gaan eerst met vakantie in eigen land en zien daarna wel waar ze terecht komen. Pooiers hebben de vertrekkende vrouwen al benaderd om “goede werkplekken” voor ze te regelen.’

Maar die zijn er niet meer in Utrecht.

‘Inderdaad, en huren in bijvoorbeeld Amsterdam is geen optie. Vrouwen geven aan zich daar niet veilig te voelen, en de huurprijs is daar nóg veel hoger.

Er zijn ook vrouwen die niet verder gaan naar een vergund adres. Een aantal heeft me laten weten dat ze nu werken vanuit een onvergunde omgeving, bijvoorbeeld door hun klanten thuis te ontvangen. “Dat is dan jammer dan voor de Belastingdienst,” zeggen ze. Het echte nadeel is natuurlijk niet dat er minder belastingen worden geïnd, maar dat de overheid en de hulpverlening, die tot voor kort wisten waar de prostitutie plaatsvond, nu het zicht erop kwijtraken. Ideaal voor mensenhandelaren.’

Ik krijg het idee dat zich voor onze ogen een ramp aan het voltrekken is.

‘Nederland heeft een Europese Richtlijn ondertekend waarmee we ons verplichten goed te zorgen voor (potentiële) slachtoffers van mensenhandel. Dat gebeurt nu in elk geval niet voldoende. Alle potentiële slachtoffers zijn nu uit het zicht geraakt en het idee dat “registratie het mogelijk maakt de vrouwen te volgen in de toekomst” is onzinnig. De vrouwen die onvergund zijn gaan werken zijn uit het zicht van de overheid geraakt. Onvergund werken vergroot de risico’s op het vlak van veiligheid en gezondheid.

De kern van de problemen is dat de overheid twee gezichten heeft. Enerzijds is de sector legaal, maar anderzijds komen de voorzieningen daarmee niet overeen. Vrouwen in de raamprostitutie zijn ZPP-ers maar lopen voortdurend tegen rechtsongelijkheid aan. Je kunt geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, hypotheek of zakelijke bankrekening krijgen, om eens iets te noemen. En je kunt niet zelfstandig werken, onder eigen vergunning, waardoor je altijd gebonden bent aan een exploitant. Een aanpak van de problemen zou in elk geval ook dáár rekening mee moeten houden.’

[Alexandra van Dijk werkt voor Buro Brycx. De tekst van een eerder interview is hier; meer informatie over mensenhandel in Nederland vindt u daar.]

Via Mainzer Beobachter.

Reacties (12)

#1 Inca

Thanks. Ik wilde me al eens in de achtergronden verdiepen van dat gedoe rond het Zandpad. Dit verduidelijkt al een aantal zaken.

In elk geval blijft het onbegrijpelijk dat men niet heeft bedacht dat het zomaar patsboem op straat zetten van een heleboel vrouwen vooral heel slecht is voor die vrouwen.

 • Volgende discussie
#2 Aesir

Anders gaan ze gewoon de criminelen oppakken en als ze dan ook werkelijk veroordeeld worden voor mensenhandel/verkrachting/bedreiging/mishandeling/afpersing minstens 20 jaar vastzetten in plaats van die laffe paar jaar die ze hier meestal krijgen.

Gewoon een pragmatisch idee met een vleugje moraliteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Aesir

Het is toch te idioot voor woorden dat ze blijkbaar al weten dat er mensenhandel en gedwongen prostitutie plaatsvindt, waarschijnlijk weten wie er achter zitten en dan in plaats van er in te slagen dat tuig voor de rechter te krijgen de boel daar sluiten en die vrouwen in een onmogelijke situatie brengen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 objectief

Wie Maigret’s leest vraagt zich af hoe Frankrijk wel in staat is prostitutie te regelen, zelfs nu.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Kalief

Ik krijg het idee dat zich voor onze ogen een ramp aan het voltrekken is.

Een ramp maar liefst. Je hebt deze vraag toch wel zingend gesteld hoop ik, met een fors orkest er achter? Want dat verdient zulke pathetiek wel. Er zijn problemen, maar een ramp?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hans Verbeek

Vrouwen in de raamprostitutie zijn ZPP-ers

ZZP-ers, bedoel je.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 kevin

Ik krijg het idee dat zich voor onze ogen een ramp aan het voltrekken is.

Ik ook.

:(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 charlene

@Kalief: misschien moet je het boek van Henk Werson over mensenhandel lezen, “De fatale fuik”. Het is echt zo rampzalig als men zegt en daarom is het zo erg dat de prostitutie zich nu verplaatst naar waar het voor hulpverleners en de politie niet zichtbaar is. Zie de laatste link onder het artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 R de stad

@1: Het probleem is dat vrouwenhandel op het Zandpad niet bewezen kan worden. Men zegt constant dat het aannemelijk is dat er vrouwenhandel plaats vind. Feit blijft echter dat nog niemand door de rechter is veroordeeld. Dit gaat ook niet gebeuren, omdat de politie de zaken niet rond krijgt.
De PVDA burgemeester heeft er nu voor gekozen dat de vergunningen zomaar kunnen worden ingetrokken op basis van een geheim rapport en wat verdachtmakingen. Wie nu nog steeds beweerd dat deze vrouwen weg moesten omdat er vrouwenhandel in het spel is, is een beetje dom en heeft onbeperkt vertrouwen in de handelswijze van de overheid. Deze vrouwen moeten weg omdat Utrecht een dubbele agenda voert. Tegenover het Zandpad vertrekt ziekenhuis Overvecht en de waterzuiverings installatie. Beide vertrekken eind 2013. Hierdoor komt een groot gebied vrij waar ongeveer 1500 huizen gebouwd kunnen worden. Denkt men nu werkelijk dat het toeval is dat in 2013 zo een groot gebied vrij komt voor nieuwbouw en dat plostklaps de vrouwen weg moeten ?
Dit heeft niets men vrouwenhandel te maken, maar alles met het nieuwe bestemmingsplan voor Overvecht. Hier worden de vrouwen voor opgeofferd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 kevin

@9 Interessante materie, maar valt dat niet net zo goed onder onbewezen verdachtmakingen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 R de stad

@9
Ik denk dat ik dicht bij de waarheid zit. Het wegsturen van de vrouwen lost het probleem mbt de vrouwenhandelaren namelijk niet op. Het brengt de vrouwen alleen maar in een gevaarlijker situatie. Er is nu totaal geen zicht meer op deze vrouwen. Vroeger was er nog zoiets als sociale controle op Het Zandpad voor de vrouwen. Dit is er nu niet meer.
Het is totaal onlogisch wat er in Utrecht is gebeurd. Als iets niet logisch is en er onlogische besluiten worden genomen, zijn er meestal andere motieven in het spel.
Ook heeft de burgemeester beloofd alles voor de vrouwen te doen om hun problemen op te lossen. Er is na de sluiting van de bootjes niets meer van de burgemeester gehoord. Nu is de burgemeester gewoon op vakantie. Ik vind dat heel vreemd. Als burgemeester ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van de burgers. Dus ook voor de prostituees.
Toevallig op vakantie precies net na de sluiting van alle bootjes. Ik De burgemeester zal zijn vakantie ver van tevoren moeten inplannen. Voor dit soort hoge posten al in Januari/Februari. Blijkbaar wist de burgemeester al aan het begin van het jaar dat de bootjes gesloten zouden/moeten worden. Andere soep kan ik er niet van maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 gronk

Het is echt zo rampzalig als men zegt en daarom is het zo erg dat de prostitutie zich nu verplaatst naar waar het voor hulpverleners en de politie niet zichtbaar is.

Och jee, de moraalpolitie is ook gearriveerd. Grappig dat vrouwen die in het vak zitten een hele andere mening hebben over de sluiting van het zandpad, en de motieven van hulpverleners en politie.

En ze heeft ook een mening over henk werson en z’n boekje.

 • Vorige discussie