Senaat: de sleutel ligt bij de PVV-kiezer

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Debat in het Senaat (Foto: Flickr/Minister-president)

In peilingen voor de Tweede Kamer, zoals die van de Politieke Barometer, scoren de coalitiepartijen VVD, CDA en PVV (ja, die rekent dit blog tot de coalitie want het gaat om macht) steevast een redelijk solide meerderheid. Maar het is gevaarlijk om dat soort peilingen één op één door te vertalen naar Senaatszetels, zoals Synovate hier wel doet. Want dan wordt uitgegaan van een relatief hoge opkomst, en juist bij die aanname rijzen problemen. Niet eens zozeer dankzij het kwakkelende CDA, maar vooral dankzij de PVV-achterban.

Dat laatste schrijft het blad Binnenlands Bestuur op basis van een onderzoek van TNS-Nipo.

Het is geen verrassing. Er is al veel geschreven over het electoraat van de PVV van Geert Wilders. Een deel ervan is zonder meer waar, maar veel is toch ook gebaseerd op aannames omdat er één groot probleem is met ongeveer een derde van het PVV-electoraat, en dat is: de peilers weten niet precies wie die mensen zijn. Dat maakt het lastig ze te bevragen.

Ongeveer één derde van dat electoraat bestaat uit mensen die de afgelopen jaren slechts zelden het stemhokje van binnen hebben gezien. Dat was toen ze stemden op de LPF, vlak na de moord op Pim Fortuyn in 2002, en twee keer op Geert Wilders, in 2006 en 2010 (ongeveer 21% van de PVV-stemmers in 2006 waren voormalig LPF-stemmers, zo weet het Nationaal Kiezersonderzoek, in 2010 was dat vermoedelijk meer).

Zoals gezegd, er is dus niet heel veel bekend over deze kiezersgroep omdat ze simpelweg nauwelijks voorkwamen op de radar van de onderzoeksbureau’s. Maar één rode draad die hen bindt is inmiddels wel aan te wijzen, en die is dat zij – zoals Motivaction het ooit omschreef – vallen onder de ‘maatschappelijk inactieven’. Voornamelijk mensen met vaak niet al te hoge opleidingen die de politiek of met een forse dosis cynisme beschouwen, of bij wie de politiek eenvoudig nauwelijks op het netvlies staat.

En het is deze groep kiezers die het zweet doet parelen op het voorhoofd van VVD-premier Mark Rutte. Met het CDA gaat het al niet goed. De regeringspartij strompelt in de peilingen sinds 9 juni 2010 van dieptepunt naar dieptepunt, alleen met de VVD gaat het boven verwachting goed. Dus zal het van de PVV moeten komen om de rechtse coalitie een meerderheid in de Senaat te bezorgen.

Het is al hondsmoeilijk om dat deel van het PVV-electoraat naar de stembus te krijgen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat zijn de meest bekende, in de media uit en te na belichte verkiezingen. Zelfs dan is een herriemakende Fortuyn of Wilders nodig om hen te prikkelen.

De Statenverkiezingen kennen traditioneel een fors lagere opkomst. En hoewel die kiezers graag voor Geert Wilders hun huis uitkomen, is het de vraag of zij dat voor zoiets abstracts als een Eerste Kamer en een kabinet van VVD en CDA zullen doen. Een kabinet waar ‘hun’ PVV immers niet in zit. Daar komt bij dat, waar de oppositiepartijen verweten kan worden dat het hen niet lukt om een breed maatschappelijk verzet te mobiliseren tegen het kabinet à la de periode 2005-2006, het rechtse kabinet er ook niet in slaagt om een massabeweging op de been te krijgen.

Aan beide zeiden van de politieke medaille heerst een gebrek aan enthousiasme. Waar links geen bindende, enthousiasmerende boodschap weet te formuleren, lukt het rechts ook niet. Het kabinet blijft steken in ‘dossierpraat’, wat eigenlijk een klassiek links euvel is. Jezelf neerzetten als een club ridders die er zit om linkse draken te doden, is ook geen lang houdbare propositie.

Er is vooralsnog voor Rutte geen enkele aanleiding om achterover te gaan leunen bij peilingen zoals die van Synovate. Onderzoeken en peilingen naar de opkomst per politieke partij, dát wil Rutte graag weten. Misschien is het een veeg teken dat hij mensen op de rechtervleugel oproept om op een rechtse partij te stemmen, welke dan ook – inclusief de PVV – en dat de VVD eenzijdig een niet-aanvalsverdrag jegens het CDA in acht neemt.

De race voor de Senaat is nog niet gelopen.

[kaj]

Reacties (22)

#1 cerridwen

Ik wil het graag geloven, maar ik heb mijn twijfels bij dit effect.
Ten eerste is het niet zo dat de PVV als enige last heeft van kiezers die thuisblijven. Het gaat dus om het verschil in opkomst, wat al een stuk minder zetelverschil oplevert.

Ten tweede bleek bij de verkiezingen voor het Europees Parlement dat het wel meeviel met het thuisblijven van de PVV kiezer. Natuurlijk bleven er veel thuis, maar dat gold ook voor de andere partijen. De PVV werd bijna de grootste.

 • Volgende discussie
#2 FlorisV

Wat kan ik toch genieten van dit soort stukjes. De laatste strohalm van links is duidelijk allang niet meer het zorgen voor een positieve invloed door middel van amendementen en samenwerking op de ondwerpen waar misschien wat te halen valt (onderwijs?), maar enkel het proberen te blokkeren van een effectief kabinet. De honderden pogingen van de media de PVV zwart te maken: jammerlijk mislukt. De PVV heeft nog nooit zo hoog gestaan in de peilingen, terwijl de PvdA zakt als een oude onderbroek, met een stuntelende Cohen die de moslims de nieuwe joden vind en na de PS verkiezingen gewoon wil blijen kleven, “ongeacht de uitslag”. Door de verdeeldheid onder links valt er nauwelijks winst te maken, af en toe wat extra stemmen naar de SP en voor D66 (die vind dat we vriendjes met ophangstaat Iran moeten blijven), het houdt niet echt over. En nu keldert Groen Links weer door hun agressieve, boze (want pacifistische) achterban (van wie enkel aan milieudefensie bloed mag kleven). Femke is net op tijd vertrokken, om gezichtsverlies te voorkomen.

De peilingen geven aan dat, als er nu verkiezingen zouden zijn, gedoogkabinet Rutte I op een solide 80 zetels mag rekenen. Linkse vrienden en vijanden, ik ben bang dat jullie de komende 8 jaar huilie huilie mogen gaan doen op de gang. Blijf vooral Wilders-hate stukken schrijven, af en toe wel leuk om de frustratie van slechte verliezers gebundeld te zien in warrige, feitelijk onjuiste, slecht beargumenteerde en de plank misslaande schrijfsels. Misschien is Peter Breedveld of Fransisco van Jolo een mooie nieuwe aanwinst voor jullie. Dan hoeven jullie niet zelf al die bans en positieve fopreacties te regelen. Aan een titel als Geen Commentaar moet immers wel recht worden gedaan.

Je kunt anders nog vluchten naar NuJij. Dat is momenteel nog voor het merendeel een bastion voor progressieve gelijkhebbers, waar de dagelijkse sport (PVV bashen) naar hartelust kan worden beoefend. Grappig in zijn gefrustreerde triestheid.

En ondertussen regeert centrum rechts gewoon lekker door en dat zal ze zeker de komende 8 jaar doen. Heerlijk, heerlijk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Kaj

@FlorisV

1) Kan je ook nog gewoon inhoudelijk ergens op reageren, zónder die vermoeiende ad hominems en/of -personams? Je zou het eens moeten proberen. Een gevolg zou namelijk kunnen zijn dat mensen je veel serieuzer nemen.

2) Je gaat er voetstoots vanuit dat het een ‘links stukje’ is. Het mag dan door GC doorgeplaatst worden vanaf mijn site – waarvoor ik toestemming heb gegeven – en GC mag dan een linksige signatuur hebben, het is zeker niet geschreven vanuit een politieke invalshoek.

Ik laat mijn stukjes niet in een hokje plaatsen, door links niet, en door rechts niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 pedro

@2 En wat kan ik genieten als heerlijke onderbuikreacties, zoals die van jou, Gespeend van enige feitenkennis produceer je een woordendiarree, die eigenlijk alleen maar op de lachspieren kan werken. Vandaar waarschijnlijk ook je onverholen verwijzingen naar GS. Daar wordt dit soort onderbroekenlol en stoere taal snel al als heel erg intellectueel gezien.

Inhoudelijk valt er nauwelijks op te reageren, want er zit nauwelijks inhoud in je reactie, argumenten ontbreken volkomen, en op de inhoud van het artikel van Kaj ga je al helemaal niet in. Die heeft het over VVD en CDA, die mogelijk enigszins bevreesd zijn, dat de een deel van de PVV achterban het na 3 keer stemmen in hun leven weer voor gezien houden, maar jij hebt het alleen maar over PvdA, SP, GL en D66.

De peilingen geven aan dat, als er nu verkiezingen zouden zijn, gedoogkabinet Rutte I op een solide 80 zetels mag rekenen

Met die opmerking heb je de lachers zeker op je hand hoor. Een solide gedoogkabinet… dat klinkt als een luxueuze Lada of Zastava.

Dan hoeven jullie niet zelf al die bans en positieve fopreacties te regelen

Hier spreekt je ervaring van GS? Je frustratie omdat je hier een keer geband bent?

Daarnaast bedankt voor je tip, dat NuJij blijkbaar weer leesbaar is geworden. Daar ben ik een poos geleden al helemaal mee gestopt vanwege alle racistische en fascistische reacties, die daar de boventoon voerden, en die afkomstig waren van een klein groepje van een man of 10, schat ik zo. Goed om te horen, dat ze die sukkels eindelijk weren.

En ondertussen regeert centrum rechts gewoon lekker door en dat zal ze zeker de komende 8 jaar doen. Heerlijk, heerlijk!

Wie weet, ja… dat zou zo maar kunnen in een democratie. Maar dan moeten ze wel eens een keer wat gaan doen, want tot nu toe hebben ze heel erg weinig gedaan. Veel geschreeuw, maar weinig wol. Ik kan wel zien waarom jij daar een fan van bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 jvdheuvel

“Aan beide zeiden van de politieke medaille”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Hellen

@ Floris V
Ga 100 % met je mee !
Heb op een feestje wat meningen gevraagd over 2 Maart en daarna een 50 tal mails gestuurd naar familie en bekenden op wie en of ze gaan stemmen , resultaat was 80 % PVV !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 pedro

@kaj: inhoudelijk heb ik weinig toe te voegen…. Je analyse van de reden van het niet aanvalsverdrag tussen CDA en VVD zou wel eens heel erg waar kunnen zijn, zeker omdat de CDA kiezers traditiegetrouw wel behoorlijk op komen dagen bij alle verkiezingen. Tegelijkertijd is het traditioneel ook juist de PvdA, die bij lage opkomst slecht scoort, maar het zou heel goed kunnen zijn, dat die de maatschappelijk ontevredenen, die heel vaak PvdA hebben gestemd omdat traditioneel de regeringselite in Nederland meestal uit CDA en VVD bestaat, onder hun stemmers kwijt zijn geraakt aan de meer populistische protestpartijen, wiens visie vooral bestaat uit het roepen wat de kiezer wil horen.

Tegelijk denk ik samen met Cerridwen ook wel, dat de PVV proteststemmers nu nog wel in grote getale op komen dagen voor verkiezingen. Die geven het kabinet nog wat respijt en denken, dat het gebrek aan daden van dit kabinet te wijten is aan de samenstelling van PS en EK. Die hebben nog niet door dat de daadkracht van dit kabinet vooral in de woorden zit, en dat heel veel van die woorden niet realiseerbaar zijn. Maar die laten zich dan ook al jarenlang in het ootje nemen door alle linkse en rechtse populisten, die langs de zijlijn staan te roepen, dat de oplossingen voor onze ingewikkelde problemen heel eenvoudig zijn. De vraag is niet of ze thuis blijven, maar hoe lang ze zich nog luchtkastelen laten voorspiegelen. Hoe lang duurt het voor ze ook over dit kabinet ontevreden worden, dus, want hun maatschappelijke positie gaat niet veranderen, de vernederlandste allochtonen zullen blijven, en de oververtegenwoordiging in de criminaliteit zal langzaam gaan verschuiven van Marokkanen en Antilliannen naar Polen en Roemenen, maar niet verdwijnen. En de huizenprijzen zullen onverminderd hoog blijven, de prijzen van voedsel, water en brandstof zullen stijgen, de AOW leeftijd gaat omhoog en de pensioenen gaan omlaag, en ga zo maar door. Er is geen enkel kabinet, links of rechts, dat daar wat aan kan doen. Ze kunnen alleen hier en daar wat accenten verleggen.

Of we kunnen natuurlijk kiezen om een andere klassieke benadering van economische tegenslag te adopteren. We kunnen een bevolkingsgroep als schuldigen aanwijzen en hen gaan pesten en misschien zelfs uitroeien. Dat lost de problemen niet op, maar kanaliseert de woede over het uitblijven van oplossingen voor dit soort onbegrijpelijke zaken (voor een aantal mensen), zodat de heersende economische elite aan de macht kan blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Raaf

Dit fris kabinet gaat met glans een overwinning behalen.
Bij de Hond staan ze op een comfortabele 80 zetels en bij de PvdA-peiling van Synovate op 79.
Voeg daarbij nog eens de mannenbroeders van de SGP, partners tegen de islamisering van Nederland en het wordt een walk-over.

Nu maken Jolande Sap en Job Cohen ook al ruzie.

Aangezien de meerderheid van de NL’se bevolking zich kwalificeert als rechts zie ik eigenlijk niet goed in hoe links ooit nog aan de macht kan komen.
PvdA heeft zich ongeliefd gemaakt
Jolande Sap heeft haar partij gehalveerd
Met die goeie lobbes Emile wil zelfs links niet regeren
De houdbaarheids-datum van Kereltje Pechtold is al een paar maanden overschreden.
Rouvoet weet van gekkigheid niet hoe hij de marginalisatie van de dhimmie Unie kan stoppen
En Jan Nagel is opgericht als anti-Wilders partij maar snoept in werkelijkheid 1 zeteltje van de PvdA af.

Ondertussen lijkt de achterban van de PVV trouwer dan de Poco media had gedacht.
En ondanks het dagelijkse bashen op tv, krant en radio blijft de achterban loyaal terwijl de wervelende frisse Rutten de show steelt.
Zelfs PvdA’rs zien in Mark een grotere leider dan hun eigen sukkelaartje: Job Cohen.

Bij de Europese verkiezingen viel al de hoge opkomst van Wilders op.
In vier deelgemeenten in A’dam werden ze de grootste net als in vele andere dorpen en steden.

Het worden zure tijden voor Links.
Hele zure tijden

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 ries

@Raaf
Ben het geheel met je eens!

Peiling onder collega’s, vrienden en buren en website poll resultaat:

CDA 9
VVD 16
PVV 17
PvdA 10
SP 7
GroenLinks 3
ChristenUnie 3
SGP 2
D66 6
PvdD 1
OSF 1
50+ –
Totaal 75

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pedro

@8: ah, heeft Floris zijn achterban gemobiliseerd? Misschien kunnen jullie wel een cabaretgroepje beginnen.

Een mogelijke papieren overwinning van 3 zetels bij een verkiezing voor PS is een glansrijke overwinning?

hoe links ooit nog aan de macht kan komen

Door verkiezingen, tenzij je van plan bent die af te schaffen. het lijkt me heel goed voor een land om zo nu en dan eens een beetje naar links en dan weer naar rechts te kijken. Zo houdt je je land op de rit en ontspoor je niet.

Aangezien de meerderheid van de NL’se bevolking zich kwalificeert als rechts

Mea culpa. Ik ben ook rechtshandig. Voor de rest zal ik je opmerking maar nemen voor wat ze is: een lukrake opmerking zonder enig bewijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 pedro

@9: het wordt alsmaar leuker hier. Nog meer vrienden van Floris, of is hij de waard die zijn gasten goed kent en is hij hier fopreacties aan het plaatsen? Of heeft GS weer een spamactie opgezet om de vrijheid van meningsuiting dwars te zitten, wanneer die mening niet met hun eigen mening overeen stemt?

Op de website joop.nl en onder de vrienden en femailieleden van joop hebben ze ook gepold. Ze voorspellen een glansrijke overwinning van links…

Je peiling zou iets minder raar er uit zien, als je de resultaten van SGP en CU er uit had gelaten, want daar heb je gewoon de landelijke gemiddeldes ingevuld, terwijl die partijen maar in enkele gebieden veel stemmen halen, maar dan zijn ze meteen ook in de meerderheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 FlorisV

@Hellen
dan heb je betere familie dan ik. Mijn broer zit onder de plak van een PvdA stemster. Dom is ze niet, dogmatisch wel: Amerika = slecht, minderheid = zielig etc. Maar moeder stemt Rutte (volgens mij heb ik haar overtuigd i.i.g. rechts te stemmen) en pa stemt Geertje.

@Raaf
Precies wat ik waarneem. De linkse moloch is gaan wankelen, richting de afgrond. Her en der zie je mensen al hun biezen pakken. Eerst Marijnissen, Kant, Bos, Balkenende, toen Halsema…Je ziet toch ook steeds meer paniek in de linkse bolwerken. Bijvoorbeeld de Volkskrant werd steeds feller tegen de PVV. Ze blijven nu nog te keer gaan. Nu is het verhaal weer dat ze zoveel gaan verdienen, die PVV-ers. Pfff..alsof de graaiers alleen daar zitten, de PvdA is vele malen erger en staat bol van de schandalen. En het gaat gewoon om het combineren van meerdere functies. Als je 72 uur per week werkt, mag je naar behoren beloond worden. Het is allemaal frustratie, huilie huilie, en pure haat van een slechte verliezer. Terwijl ik echt niet zoveel haat koester tegen links. Bepaalde oudgedienden bij de roden vond ik zelfs behoorlijk goed. En met Cohen ben ik zelfs uitermate blij (zij het vanwege zijn gestamel, gestotter en gestuntel). Maar die haat tegen Wilders…daar lusten de honden geen brood van.

Ondertussen is de enige metafoor die links weet te bedenken om PVV-ers af te bekken: stront. Zeker de gesubsidieerde kunstscene, die daar elke keer op komt?
Vingerverfschilderijen met poep schenen op aardig wat subsidiecentjes te kunnen rekenen een tijd terug.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 FlorisV

Vrees niet pedro, het zijn slechts wat Artikel 7 klanten die ik mee wilde laten genieten. We zullen niet lang rondhangen hier, daarvoor is het niet interessant of prikkelend genoeg.

Maar ik dacht de boel wat op te fleuren met wat bezoekers, dat mochten er best wat meer zijn toch? Het zou vervelend zijn alleen maar reacties te krijgen van hetzelfde kringetje van circa 5 gelijkgestemden. Maar daar staat tegenover dat Van Jolo voor jullie een glansrijke overwinning bedacht heeft, dat wil zeggen, zo lang zijn site niet wordt wegbezuinigd door de Vara. Zou het niet een laatste stuiptrekking zijn van een struisvogel die ergens nog een mooi stuk zand gevonden heeft? Nog een ad homimem, ik kan het niet laten: zo zie je, je hebt niet altijd stront nodig als kleurrijke metafoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 pedro

@12. echt, je moet komiek worden.

Dom is ze niet, dogmatisch wel: Amerika = slecht, minderheid = zielig etc

Nou, dat is behoorlijk dom, als je het mij vraagt.

De linkse moloch is gaan wankelen, richting de afgrond

Wat een mooie bombastisch stijl heb je en een heel goed gevoel voor dramatiek. je stijl is gewoon onvergelijkbaar. niet omdat die echt onvergelijkbaar is, maar omdat dat niet mag.

paniek in de linkse bolwerken

Ja? Waar dan? Kom jij daar wel eens?

Nu is het verhaal weer dat ze zoveel gaan verdienen, die PVV-ers. Pfff..alsof de graaiers alleen daar zitten

En weer eentje voor de lachers… PVVers die graaien zijn goed, PvdAers die graaien zijn slecht. Dat dognmatische heb je zeker van je zus afgekeken?

de PvdA is vele malen erger en staat bol van de schandalen

De PvdA kent ook vele schandalen, ja. De VVD ook. Het CDA ook. Alle partijen. Maar er is er maar één waarbij die schandalen voor een belangrijk deel uit geweldsincidenten bestaat. En dan vind ik wat fraude met bonnetjes in declaraties toch net wat minder erg, dan iemand op zijn bek slaan.

Terwijl ik echt niet zoveel haat koester tegen links

Dat weet je goed te verbergen dan.

Vingerverfschilderijen met poep schenen op aardig wat subsidiecentjes te kunnen rekenen een tijd terug

o ja joh? Daar weet jij vast alles van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 pedro

We zullen niet lang rondhangen hier, daarvoor is het niet interessant of prikkelend genoeg

Jammer. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maarreh, leuk dat je toegeeft wat mensen gemobiliseerd te hebben. Dat soort eerlijkheid ben ik van rechtse mensen eigenlijk niet gewend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 pedro

Maar ik dacht de boel wat op te fleuren met wat bezoekers, dat mochten er best wat meer zijn toch?

Ik heb geen idee, dat moet je aan de redactie vragen. Ik zou wel blij zijn met wat intelligent weerwerk uit rechtse hoek, maar dat zijn niet de mensen die je uit hebt genodigd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Raaf

Pedro

U en Joop.nl zegt dat Links gaat winnen (*)
Mijn vraag is
Denkt U dat werkelijk ?
En zo ja waarop baseer je die overtuiging ?

(*) Overigens is links wel een heel ruim begrip geworden.
Zo valt er anno2011 onder Links
* Groen Links (door Joop.nl structureel Groen Rechts genoemd)
* De homofoben van de Christen Unie
* De banenmachine genaamd PvdA
* De SP, een sympathieke club (op v. Bommel en Meulenbelt na) die nooit aan regeren zullen toekomen
* De anti-wilders partij van Jan Nagel met zijn 50Plus partij
* D’66 terwijl ’t Kereltje constant kwettert dat ze niet links genoemd willen worden(daarom gaan ze ook een lijstverbinding aan in Zeeland met GL en PvdA)
* PvdD (hebben ik 2 maal op gestemd uit paniek)

Voor de goede orde ik ga bij deze verkiezing voor het eerst op de PVV stemmen.
Niet omdat ik het met alles eens ben
Nauwelijks
Met veel onderwerpen ben ik het oneens (bv. koran-verbod) en bij anderen zal het me mijn reet roesten (bv. verhoging snelheid op snelwegen)
Maar de PVV is de enige die iets wil doen aan de criminaliteit en de drie III’s

Ik vraag me altijd af wat er gebeurd zou zijn met de SP als ze hun uitstekend rapport : “Gastarbeid en Kapitaal” trouw waren gebleven.
Mijn inschatting is dat ze nu de grootste partij van NL geweest zouden zijn.
Maar helaas gingen ze de doctrine van het multiculturalisme aanhangen en brachten ze figuren als Harry en Anja binnen de partij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Hellen

@Floris V 15.06

Betere familie ? Als t om stemgedrag gaat zeker . Alhoewel, volgens de linksch mensch zijn het , racisten , xenofoben en tokkies , das wel lachen want in mijn familie en kennisenkring zitten 5 ondernemers ,2 agenten , personal trainer , psychologe , shop managers , ICTers en beveiligers ,nog erger (volgens links zijn de meeste PVVers racisten , lachen , links intelect , islamieten zijn een ras ) 35% heeft een kleurtje .
Wordt 2 Maart een leuke dag Floris .

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 pedro

Denkt U dat werkelijk ?

Nee. Ik doe slechts mee aan juliie cabaretstukjes.

En zo ja waarop baseer je die overtuiging ?

Op een even betrouwbaar onderzoek, als de onderzoekjes die jullie hier hebben opgeschreven.

Daarna wordt je gelukkig wat serieuzer. Je commentaren op sommige linkse groepen zijn nog wel van laag allooi, maar inhoudelijk is dat al meer dan alle reacties van Floris tot nu toe bij elkaar.

Met je opsomming van links ben ik het grotendeels eens, al vallen voor mij de CU en de PvdD daar zeker niet onder. De CU is gewoon een conservatieve rechtse partij met een sociaal tintje en de PvdD zou eens wat meer op de mensen moeten letten. D66 vind ik zelf een twijfelgeval. Eigenlijk vind ik dat de enige echte middenpartij in ons land, maar ik weet dat ik daar met een linkse bril naar kijk, en ik bereid te accepteren, dat we het CDA als middenpartij benoemen, hoewel traditiegetrouw KVP en CHU rechts waren en alleen de ARP nmm bij links gerekend kon worden (de CU trekt mogelijk die oude ARPers daar nu weg, omdat die zich niet meer in de steeds rechtsere koers van het CDA kunnen vinden, maar ik geef grif toe, dat dat koffiedik kijken is).

ik ga bij deze verkiezing voor het eerst op de PVV stemmen

Dat kan.

Niet omdat ik het met alles eens ben
Nauwelijks
Met veel onderwerpen ben ik het oneens (bv. koran-verbod) en bij anderen zal het me mijn reet roesten (bv. verhoging snelheid op snelwegen)
Maar de PVV is de enige die iets wil doen aan de criminaliteit en de drie III’s

Als je het nauwelijks eens bent met een partij, is het onverstandig daar op te stemmen. Dan kun je beter een partij zoeken, waar je het meer mee eens bent. Keuze is er genoeg.

Met een koran verbod hoef je het niet eens of oneens te zijn, want dat is voorlopig een totaal onhaalbaar plan. Als de islamisten evenveel slachtoffers hebben gemaakt en werk hebben gemaakt van het uitroeien van een ander geloof, is daar een zaak van te maken. Tot op dat moment is zo een verbod net zo waarschijnlijk als een verbod op, noem maar wat, De Rode Ridder, vanwege het geweld in dat boek…

De PVV is niet de enige die iets aan de criminaliteit wil doen. dat willen alle partijen. Er is niet één partij, die criminaliteit wil bevorderen. Om het heel extreem te stellen: Afghanistan kende de laagste criminaliteit in haar hele geschiedenis, toen de Taliban daar aan de macht waren. het land was verder totaal onleefbaar voor gewone mensen, maar de criminaliteit was vrijwel niet bestaand. Daar moet je dus een midden tussen zien te vinden. Zo maar criminaliteit gaan bestrijden en daar alles voor opzij schuiven, leidt tot een schrikbewind. Je moet dus altijd zoeken naar een manier om criminaliteit te bestrijden zonder daarbij te veel vrijheid van de gewone mensen af te pakken.

Wat je met de 3 III´s bedoeld, is mij totaal onbekend.

De SP is nog steeds trouw aan ‘Gastarbeid en Kapitaal’, maar ze hebben nooit de kans gekregen daar iets van waar te maken. Het multiculturalisme kenmerkt zich in de eerste plaats door het ontbreken van een (nationalistische) doctrine. De tegenhanger van het multiculturalisme is, zoals de naam al zegt, het monoculturalisme. Het monoculturalisme kan niet anders dan zich op een doctrine baseren, waarbij de eigen groep voor moet worden getrokken boven andere groepen. Het islamisme is bijvoorbeeld zo een groep. De beste manier om dat te bestrijden is dus volgens mij om de vrijheid van ieder mens om de eigen cultuur aan te hangen en dat aan ieder ander ook toe te staan, op voorwaarde dat die ander die vrijheid ook aan anderen gunt. Dat leidt dan automatisch tot multiculturalisme, maar daar is dus niet één eensluidende doctrine voor.

En ‘figuren als Harry en Anja’??? Ik denk dat je daarbij aan hun uitgeproken pro Palestijnse standpunten denkt, want verder zou ik echt niet weten, waarom je aan bijvoorbeeld Harry een hekel zou moeten hebben (ik stem geen SP, maar ken Harry wel persoonlijk en dat is gewoon een heel aardige man, met een iets te grote voorliefde voor vrouwelijk schoon wellicht). Harry is ook al zo lang ik hem ken lid van de SP en dat dateert dus al van de tijd van pakweg ‘Gastarbeid en Kapitaal’.

Ik vind het dus eigenlijk wel heel erg jammer, dat je van een partij, die onderlinge saamhorigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid zelfs verder door wil voeren dan mij, langzaamaan over bent gestapt naar een partij, die het grootkapitaal ruim baan wil geven, maar misschien ligt je reden daarvoor wel in de 3 III´s?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 pedro

@18: altijd leuk, die persoonlijke berichtjes die mensen soms menen te moeten uitwisselen via een weblog. gezien de inhoud van je emeiltje aan Floris kan iedereen die hier wat vaker komt meteen zien, dat jij hier zelden komt, want de termen die je daar gebruikt zullen vast voor sommige linkse mensen wel op gaan, maar die heb ik hier op dit log nog maar zelden gezien. Mensen met dat soort vooroordelen zie ik hier liever niet. Net zo min als mensen, die het vooroordeel hebben, dat alle linkse mensen zo bevooroordeeld zijn.

Je laat in je reactie in ieder geval zien, dat je zelf bij de mensen hoort, die vol vooroordelen zitten. ga ajb terug naar GS, waar je vandaan komt (en dat is geen vooroordeel, maar blijkt uit de manier waarop je je antwoord naar Floris begint).

En ik betreur het gebrek aan democratisch gehalte bij jou en het elitaire toontje waarop je je familie beter vind dan anderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 FlorisV

@pedro

Ik wist ook niet meteen wat de 3 I’s waren Pedro, maar je kunt zelf toch ook nadenken? Immigratie, Integratie en Islam? Zal in de buurt komen, gewoon denken aan de zaken die toch niet helemaal lekker liepen in NL.

Inhoudelijk heb ik naar mijn idee kort en bondig aangegeven waardoor de peilingen wel en niet veranderd zijn. Raaf heeft hier een mooie, maar slechts iets uitgebreidere aanvulling op gemaakt, toch niet op een heel andere manier dan ik de zaken gepresenteerd heb.

Je hebt trouwens zelf behoorlijk wat posts nodig voor je eigen “inhoud”. Je reacties geven er vooral blijk van dat je mijn comments niet goed leest. Ik had het bijvoorbeeld niet over mijn zus, maar de vrouw van mijn broer. Ik weet niet in wat voor incestueze kringen jij je begeeft, behalve geencommentaar zelf, maar de uitdrukking “onder de plak zitten van” had toch wel moeten doen vermoeden dat het niet een zus betrof (in geval welk het immers ook mijn zus zou zijn).

Op GeenStijl heb ik nooit problemen gehad. Verder ben ik ook nooit op GeenCommentaar geband, vaste artikel7 klant Zande wel. Ik weet niet wat hij gezegd hebt, maar heb hem zelf nooit op agitatiepropaganda kunnen betrappen.

Ook ben ik echt nog niet tevreden met dit kabinet (waar blijven de minimumstraffen, waar zijn de extra agenten) maar vind ik het alternatief een stuk slechter voor NL.

Het dogma dat PVVers goed zijn, dat ik zou hebben, wijs ik al helemaal af. Maar nog meer wijs ik af de eenzijdige bashing van alleen deze partij in de media (terwijl ze niet eens in het kabinet zitten). Zakkenvullers kan je overal vinden. Maar wie dat als hobby heeft, zonder dat het imago geschaad mag worden, kan toch beter bij de linkse partijen shoppen. De miljoenen in de partijkas van de PvdA moeten dan toch meer lonken dan de gedemoniseerde PVV, waar schraalhans verder keukenmeester moet zijn.

En iemand op zijn bek slaan, zeker als het een aso is, vind ik ook toch net wat minder erg dan de belastingbetaler tillen voor duizenden euro’s.
Maar uiteraard zijn het minder chique misdaden voor de deftige socialistische salon.

Verder, beste Pedro, gaat het helemaal niet om vrienden van mij. Je bevind je gewoon in de linkse minderheid, een weerspiegeling van het huidige politieke klimaat, dat zich ook geuit heeft met de verkiezingen. En kijk verder maar naar het battlefront van het internet: GeenStijl veelal rechtse comments, Elsevier , Artikel 7.nu en zelfs Trouw en Volkskrant ook (kijk maar hoe van der Dunk en Tonkens wekelijks geowned worden). Druk bezocht, veel comments.

Wat heeft links? Joop, Sargasso, NRC, Nujij, geencommentaar en nog een site van Breedveld, frontaal naakt, die naar zichzelf comments schrijft onder pseudoniemen. Het houdt niet echt over. Daarbij komt nog dat een aantal van die sites behoorlijk aan censuur doen (bijna allemaal) en soms ook nog aan flink aan de subsidietepel zuigen (Joop), of onderhouden worden door iemand (Breedveld) die van jou belastinggeld adminnetje speelt in de tijd dat hij hoort te werken als docent aan een universiteit. Terwijl je op de rechtse sites echt niet zo snel gecensureerd wordt en ook veel makkelijker kan posten.

Ik wil geencommentaar niet associeren met types als Breedveld, maar ik moet constateren dat er weinig goede keuzen voorhanden zijn, tenzij je lekker wilt schreeuwen op NuJij. Maar ja, dan moet je wel tegen jij-bakken kunnen, en daar ben je allergisch voor.

Ook nu vind ik het triest dat je de enige bent die op alles reageert terwijl dit een linkse site is. Dan denk ik: het gaat niet zo goed met geencommentaar. En het gaat niet zo goed met links. Waar ik overigens blij om ben. Daarom uit ik nogmaals mijn genoegen. En het is weekend! Heerlijk! Ik ga weer genieten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joost

Peter Breedveld links? Heerlijk. Man, een paar jaar geleden voerden we nog verbale oorlog met elkaar.

NuJij links? Toen ik daar het laatst keek, en dat was een tijdje geleden geef ik toe, was alles pro-wilders.

NRC Handelsblad links? Proest.

 • Vorige discussie