1. 4

    Bush heeft niets goeds teweeg gebracht in al de jaren dat hij aan het bewind is geweest. Over 20 jaar wordt hij herinnerd aan het feit dat hij veel heeft gelopgen en bedrogen hij ook een nieuw protestmiddel heeft geïntroduceerd “het protest met de schoen”.

    Hij mag trots zijn op zichzelf.

  2. 8

    Nog even en het is zonde om een paar schoenen aan je voeten te verslijten…

    @DrBanner: misschien komt in de digitale wereld uw dictie niet goed over en wel in de analoge wereld.