1. 1

  Beetje makkelijk op de borst kloppen als je de thuisbasis bent van meer Fortune 500 bedrijven dan de rest van de staat. Dit klinkt voor mij een beetje als de plannen van de gasrijke delen van Bolivia om zich af te scheiden.

 2. 4

  Limburg als dumpplaats voor sociaal afval (loopt anders toch leeg) is natuurlijk wel een aardige. Verschil zie je toch niet.

 3. 5

  @3: Limburg heeft die plannen vrij lang gehad (om niet te zeggen, Limburg had zich de facto afgescheiden, maar is onder internationale druk weer bij Nederland gevoegd). Dat had alleen niet zozeer met economische motieven te maken.

  Hier heb ik een sterk vermoeden dat we te maken hebben met een gated community in het groot, die gewoon weigert mee te betalen aan het armere Atlanta, maar wel profiteert van de nabijheid daarvan.

 4. 6

  @gronk: Partij van het Noorden en de communisten.

  On topic: ik weet zeker dat Blaricum zich zou kunnen redden als onafhankelijke stadstaat.

 5. 8

  Geografisch gezien een zeer interessante casus. Zoals Bismarck ook al aangeeft eigenlijk. Ik verwijs naar de cumulatieve causatie theorie van Gunnar Myrdal. Een aardige vraag die je kunt stellen is:

  Is Sandy Springs nu een perifeer gebied dat profiteert van de spread effects van Atlanta, of is Atlanta (hoewel in termen van markt en populatie vele malen groter dan Sandy Springs) in werkelijkheid een perifeer gebied dat lijdt onder de backwash effects van het centrum?

  Persoonlijk vermoed ik het eerste, maar ik kan dat vermoeden op dit moment niet staven.

  Wel een knap stukje neo-liberaal denken daar trouwens.

 6. 9

  @8: Ik denk dat dit meer een gevalletje is van wat rijke mensen/bedrijven die een paar kilometer buiten de stad en precies buiten de gemeentegrenzen bijeen zijn gaan wonen op een infrastructureel gunstige plaats.

 7. 10

  Mooi voorbeeld van het community democracy, waar ook Cameron en Rutte mee flirten. Mensen zorgen voor hun eigen gemeenschap en liften het gebied zo op een hoger niveau. Het is democratie en beleid dat van onderaf ontstaat, wat bijzonder sympathiek en rechtvaardig klinkt, ongeveer zoals antiek Athene ooit werkte (Amerikaanse republikeinen zijn dol op het vermeende democratische gehalte van de oudheid).

  Dat is het mooie verhaal. Anderzijds blijkt dit systeem vooral te werken voor mensen die al een voordeel hebben: opleidingsniveau, goede baan, kapitaalkrachtig of een stevig (Republikeins) netwerk. Ik heb nog geen schitterend voorbeeld van community democracy in een achterstandsbuurt van Detroit gezien. Met werkeloze zwarte mensen die voor de lokale speeltuin zorgen. Of is dat mijn cynische invulling… ik mis namelijk de zorg voor andermans welzijn in het filmpje, de focus ligt op de zorg voor eigen welzijn.

  Overigens is Sandy Springs zo’n beetje mijn nachtmerrie. Een grotere sociale controle bestaat er volgens mij niet. Je mag absoluut niet uit te band springen, zelfs je snelheid wordt constant geobserveerd. Want stel je voor dat iemand ook maar enkele miles te hard rijdt dan de toegestane slakkengang op de gemiddelde Amerikaanse highway (35 m/h!).

 8. 11

  @9: Dan vermoeden we het zelfde dus :-)

  @10: Wat jij beschrijft is zo ongeveer ook waar Myrdal mee kwam – cumulatieve causatie kan leiden tot het vergroten van de verschillen tussen centrum en periferie (divergentie).

  Het leidt, bedoeld of onbedoeld, vaak tot een versteviging van de positie van het gebied dat al een voorsprong had. Het gaat hier een beetje om het schaalniveau waarop je dit gaat bekijken (plaatselijk, per county, op het niveau van de hele staat Georgia of nog groter: nationaal of zelfs internationaal).

  De mensen die hier ‘voor zichzelf’ zijn gaan zorgen omdat het bestuur van de staat/de county dat niet of niet voldoende deed, kan alleen als de gemeenschap voldoende draagkracht heeft (het moet autarkisch kunnen zijn). Sandy Springs kan dat kennelijk, omdat er drempelwaarde is voor allerlei bedrijven die de klussen tegen lage prijzen kunnen leveren, en omdat het – zoals Bismarck aangeeft – gunstig ligt in de buurt van een grote stad, waardoor het een aantrekkelijke vestigingsplaats wordt voor die bedrijven.

  De belastingen worden nu niet meer verdeeld over groot Atlanta, die het dus met minder geld moeten doen. Natuurlijk kunnen ze daar ook proberen om dergelijke nutsfuncties bij lokale bedrijven te privatiseren, maar het is nog maar de vraag of dat rendabel kan (grote stad – grote problemen, niet iedereen heeft bovendien dezelfde problemen enzovoorts.)

  De vraag is echter of Sandy Springs wel echt autarkisch is.
  Wat Sandy Springs de facto doet – is fuck you zeggen tegen iedereen die niet in Sandy Springs woont, iets wat ze zich alleen kunnen veroorloven omdat die anderen medeverantwoordelijk zijn voor voorzieningen waar Sandy Springs van gebruik maakt (luchthavens, snelwegen, aanwezigheid van werkgelegenheid in Atlanta et cetera).

  Je kunt je afvragen of dat solidair is, en of je dat in een land per se moet willen. Je kunt je ook afvragen of het publieke bestuur in Amerika (of Nederland) wel functioneert.

 9. 12

  autarkisch? Absoluut niet! Ik ben er wel eens geweest, en het is in feite het meest welvarende deel van Atlanta. Het hoort absoluut tot de stedelijke agglomeratie en is een heel verschil met het grotendeels zwarte en arme centrum van Atlanta.
  Maar (nog steeds) makkelijk bereikbaar met MARTA, het metrosysteem van Atlanta, die de inwoners van Sandy Springs comfortabel naar de stad brengt, waar ze allemaal werken..

  Dit is gewoon privatisering light. De rijkere stadsdelen scheiden zich af van de grote stad, en doen alsof ze een zelfstandige eenheid zijn. Dat is natuurlijk niet het geval.

 10. 13

  @10
  Op de snelwegen in Georgia is de limiet wel fors hoger dan 35mph. Tussen de 55-70mph, afhankelijk van waar de snelweg zich precies bevindt. Overigens is dat het geval voor de meeste Highways/Freeways in de VS.

 11. 14

  Die meneer is er trots op dat de belastingen in het rijke, afgesplitste gedeelte omlaag zijn gegaan en in het arme gedeelte omhoog. Vrij logisch als de rijke mensen niet meer voor de sociale zekerheid van de arme mensen hoeven mee te betalen. (6:04)

  Ook werkt het nu heel efficient, logisch als je net iets opstart, maar uiteindelijk hebben ze alles geoutsourced naar één bedrijf en als dat over 10 of 20 jaar ook gebureaucratiseerd is, hoe gaan ze dat dan oplossen?