1. 1

  Ok, ik heb net pas 5 minuten hiervan gezien, maar het lijkt erop dat hij een denkfout maakt (mogelijk opzettelijk)

  Hij geeft de relatie tussen facts en values aan en zegt vervolgens dat values tot feiten gereduceerd kunnen worden. Zijn voorbeelden ondersteunen echter de algemeen geaccepteerde zienswijze dat feiten mede bepalen wat onze waarden zijn.

  *gaat de rest kijken.

 2. 2

  @1 Can’t derive an ought from an is, als we Hume mogen geloven. Maar Harris legt ook uit dat er meerdere goede antwoorden mogelijk zijn op elke morele vraag.

  Belangrijker nog stelt hij in dit filmpje dat we nergens komen als we iedereen autoriteit gunnen in elk debat. Mensen die aantonen niet van de stand van zaken op de hoogte te zijn moeten gewoon uitgesloten kunnen worden om enig zinnig debat mogelijk te maken. Ik moest daar ook net aan denken toen ik de eerste FP post van vandaag las.

 3. 3

  *bekeken.

  Leuke speech, mooi gebracht maar niks nieuws onder de zon. Ik zie nu dat hij met het reduceren van waarden tot feiten bedoelt dat vergaand moreel relativisme onzin is. Het zegt dat het een kenbaar feit is dat sommige waarden beter zijn dan anderen.

  True.

 4. 5

  Het mooie is natuurlijk ook dat hij niet alleen vergaand moreel relativisme maar ook absolutisme verwerpt en pleit voor een soort naïef-realisme.

 5. 7

  @2 Belangrijker nog stelt hij in dit filmpje dat we nergens komen als we iedereen autoriteit gunnen in elk debat. Mensen die aantonen niet van de stand van zaken op de hoogte te zijn moeten gewoon uitgesloten kunnen worden om enig zinnig debat mogelijk te maken.

  Die gedachte speelt ook wel eens bij mij op, wanneer ik aan het fenomeen democratie denk. Maar wanneer je deze gedachte in realiteit zou brengen, ga je voorbij aan het feit dat dit veel onrust en ontevredenheid teweeg brengt. Mensen zonder verstand van zaken voelen zich niet erkend en gaan ageren tegen ‘de elite’, met nare gevolgen van dien. Van extreme situaties als revoluties of (burger)oorlogen tot en milde onrust met populisme a la Wilders.

  Waarden dicteren aan mensen die dit niet begrijpen werkt averechts, religie lijkt mij een uitstekende vorm ‘omdat God dit zo heeft bedoelt en diens wegen zijn immer ondoorgrondelijk’.

 6. 8

  Wat spees zegt. Wetenschap aan ethiek verbinden lijkt me vrij gevaarlijk: voor je het weet struikel je over een godwin.

  Overigens zei Wittgenstein dit al. Met zijn beroemde stelling 7 uit de Tractatus

  “Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen”

  wordt exact dit bedoeld: met logica kan maar een deel van de wereld worden beschreven, en er blijft een deel over waar logica geen grip op heeft en er dus het zwijgen toe moet doen.

  Moraal zit typisch in dat deel. Ethiek kun je dus niet logisch-wetenschappelijk benaderen, maar wel met b.v. kunst, religie, etc.

  (Dat kunst, religie etc. “niet logisch” zijn is dan ook een eenvoudig gevolg hieruit ;-)

 7. 9

  Er is natuurlijk wel een link tussen wetenschap/feiten en ethiek (gecondenseerd in moraal). Zo zorgde de pil er mede voor dat het nu algemeen geaccepteerd is om sex voor de lol te hebben. Of zal je iemand die een moord begaat en aantoonbaar ontoerekeningsvatbaar is (koekoe in the brain), veroordelen tot een lagere straf.

  Wat wij ok vinden wordt continue hervormd door nieuwe inzichten. Wetenschap speelt daar zeker ook een rol in.

 8. 10

  Ik vraag me af of de heren spees en boog wel naar het fillumpie gekeken hebben!!! Harris is heel correct in zijn formulering en claimt nergens dat wetenschap definitieve antwoorden gaat opleveren op morele vraagstukken.

  Harris constateert terecht dat we al gewend zijn op vele vlakken mensen uit te sluiten in discussies, maar als het over onderwerpen gaat die religieus gevoelig zijn mag dat ineens niet meer. Dan moet elke mening, hoe achterhaald door wetenschappelijke kennis, ineens gehoord worden.

  Voor de liefhebber kan ik ook Harris bij de Long Now Foundation aanraden, te streamen en downloaden op fora.tv.

 9. 11

  Hier Harris’reactie op de kritieken die hij na zijn voordracht kreeg:
  http://www.project-reason.org/newsfeed/item/moral_confusion_in_the_name_of_science3/

  @Boog:

  Mooi citaat, maar dat moraal daar typisch inzit voeg jezelf toe niet?
  Of moeten we maar zwijgen over massamoord en vrouwenbesnijdenis.

  Nee volgens mij ging dat citaat over kunst, smaak en onkenbare materie. maar het punt is nu juist dat een goede moraal kenbaar is en wellicht zelfs universeel (Gandhi, Mandela, King). Maar dat er vele wegen naar moraal leiden.

 10. 12

  Het is een beetje een matter of degree. Je hebt bijvoorbeeld bepaalde universele kernwaarden zoals vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Dan heb je uitdrukkingen hiervan die de waarde zo fundamenteel vertegenwoordigen dat je van moral truth kan spreken. Zoals bijvoorbeeld: de vrijheid om invloed te hebben op te wet waaronder je leeft (democratie, er zijn maar twee of drie landen in de wereld die claimen geen democratie te zijn).

  Tegelijkertijd zie je dat mensen legitiem kunnen verschillen over allerlei kwesties. Neem bijvoorbeeld abortus. Voor sommigen is dat volstrekt verkeerd, voor sommigen is het ok en anderen zeggen weer dat het ok is mits het voor een bepaald stadium gebeurt. Er is hier geen moral truth, hooguit morele ontwikkeling welke afhangt van wat wij bijvoorbeeld van de ontwikkeling van het kind in de buik weten.