Opnieuw is het kabinet geconfronteerd met negatieve gevolgen van haar beleid: door wachtlijsten in de GGZ moeten bepaalde patiënten ook bij acute zorg, te lang op hulp wachten . Dit keer is het de beurt van minister Schippers om dat weer te repareren.

Op oudejaarsdag voorspelden we hier: 2016 wordt, meer dan 2015, het jaar van “Rutte repareert”. Een eerste overzicht van maatregelen die het kabinet moest nemen om onzorgvuldigheden en schade weg te werken, die door haar wetgeving is veroorzaakt.

Het lijstje maakten we in januari compleet en is ondertussen aan een update toe.

We vonden nog wat reparaties uit voorgaande jaren en natuurlijk vermelden we de meest recente herstelwerkzaamheden. We vermoeden da de lijst nog lang niet compleet is, dus mist u wat? Vermeld het in de reacties.

2013

18 september
Minister Asscher repareert het partnerbegrip kinderopvangtoeslag,
Door een aanpassing in het fiscaal partnerbegrip en het partnerbegrip voor de toeslagen vanaf 2012 wordt een in huis genomen ouder toeslagpartner van een alleenstaande ouder. Indien de inwonende (hulpbehoevende) ouder niet meer voldoet aan de arbeidseis, kan dit voor de alleenstaande ouder tot gevolg hebben dat het recht op een kinderopvangtoeslag vervalt. Op verzoek van de Tweede Kamer is besloten tot een wetswijziging, die per 1 januari 2014 en met terugwerkende kracht over 2012 en 2013 dit probleem oplost.

2014

5 maart
Kabinet repareert ‘matchgat’ Horizon 2020 (voor Europese onderzoeksprojecten met Nederlandse deelname).

17 oktober
Dijksma repareert bezuiniging groen onderwijs.

21 oktober
Asscher repareert het lek in de regels voor asbestsaneerders, zodat maatregelen getroffen kunnen worden tegen malafide bedrijven die doorgaan onder andere naam, nadat hun certificaat is is ingetrokken.

19 november
Kabinet repareert gedeeltelijk wet bewaarplicht telecomgegevens.

2015

24 februari
Asscher corrigeert negatief effect transitievergoeding.
Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) komt met een overgangsregeling om een negatief bijeffect van de transitievergoeding te corrigeren. De transitievergoeding verving per 1 juli 2015 de ontslagvergoeding en wordt bepaald aan de hand van het aantal dienstjaren. Ten gevolge van een fout in Asschers wet zouden met name seizoenswerkers gedupeerd raken en zouden er vee meer werknemers onder de regeling vallen dan waar werkgevers op konden anticiperen.

8 juni
Eerst de culturele sector slopen, en nu weer investeren. Minister Jet Bussemaker gaat jaarlijks 18,6 miljoen extra steken in de culturele sector.

9 juni
Het kabinet gaat een dreigend financieel gat in de wijkverpleging repareren.

11 juni
In het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2015 herstelt het kabinet ook een fout in de wijzigingen die voor het jaar 2016 al zijn aangenomen. Het nihiltarief van de motorrijtuigenbelasting geldt hierdoor straks niet alleen voor elektrische personenauto’s maar ook voor elektrische bestelauto’s en motorfietsen.

15 september
Uit de Prinsjesdagstukken: kabinet repareert de koopkracht van ouderen en uitkeringsgerechtigden (begroting 2016).

18 september
Asscher repareert “problemen” in nieuwe wet Werk en Zekerheid, waardoor voor een paar groepen Nederlanders  de werkloosheidsuitkering hoger kan  gaan uitvallen.

13 november
Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) maakt een einde aan de ouderbijdrage voor jeugdhulp.

20 november
Het kabinet maakt structureel rond de 50 miljoen euro vrij om de wetsvoorstellen verhoging griffierechten en eigen bijdrage gedetineerden in te trekken.

25 november
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) stelt € 20 miljoen extra beschikbaar om te voorkomen dat wachtlijsten voor het eerstelijns verblijf ontstaan.

27 november
Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid versoepelt de regels voor de uitvoering van de Participatiewet.

4 december
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om de premie voor wanbetalers van de zorgverzekering te verlagen.

10 december
Staatssecretaris Martin van Rijn (hé, daar heb je ‘m weer!) had eerder al gemeld 15 en 20 miljoen euro uit te trekken om zieken en gehandicapten te compenseren voor de opgelopen schade ten gevolge van de chaos rond het persoonsgebonden budget, maar nu gaat-ie er echt tegenaan. “Er is al veel hersteld, maar we zijn er nog niet”, sprak de schuldbewuste staatsecretaris.

22 december
Met het Belastingplan 2016 repareert het kabinet e koopkracht voor een aantal groepen werkenden.

2016

21 maart
Minister Asscher repareert WW-gat: WW’ers die door een wetswijziging vorig jaar een lagere uitkering ontvingen, krijgen weer meer geld. Het gaat om seizoenswerknemers, uitzendkrachten en werknemers met een jaarcontract.

21 april
Minister Asscher repareert Wet werk en zekerheid. Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij cao een uitzondering op de Wwz te maken. De regeling die het mogelijk maakt om in de cao bij ontslag iets anders af te spreken dan een transitievergoeding wordt verruimd. Werkgevers worden gecompenseerd voor de situatie dat zij een werknemer die twee jaar of langer arbeidsongeschikt is, een transitievergoeding moeten betalen.

14 juni
Minister Bussemaker geeft 2 miljoen euro extra voor de verbetering van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. Volgens de Raad voor Cultuur en de SER is die arbeidsmarktpositie onder andere door bezuinigingen verslechterd.

Nogmaals: als u een reparatie mist, gooi het dan in de reacties (liefst voorzien van een link naar de bron).

Reacties (5)

#1 Henk van S tot S

Onvermeld gebleven is o.a., de mislukte “reparatie” aan het “ministerie van Veiligheid en Justitie”.
Maar een minkukel meer of minder maakt eigenlijk ook niet uit:
De hoogst noodzakelijke reparatie, het solidariteitsbeginsel, wordt door dit clubje toch niet aangepakt.
;-)

  • Volgende discussie
#2 Lutine

Fijn hoor, al die cadeautjes. Als dat het electoraat niet aanspreekt dan weet ik het ook niet meer. Eigenlijk is de politiek een omgekeerde wereld. Als ze beloven krijg je niks, als er verkiezingen aan komen krijg je van alles. In feite moet je dus stemmen op de partij die de meeste bezuinigingen beloofd;-)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Inca

@2, dat ga ik de volgende keer als ik niks meer weet voor iemands verjaardag ook doen. Ik gooi gewoon iets waardevols van hen kapot, dan plak ik de boel aan elkaar met wat ducttape en geef ik ze het resultaat ‘cadeau.’
Word je daar erg populair mee ja?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 ed

Rutte repareert en zegt tegen de grieken : It’s the psychology you stupid ..

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Lutine

@3

Rutte wordt er populair mee, let maar op. Want als je aan komt met het geducttapete cadeau moet je wel de kunst verstaan om het te presenteren als fonkelnieuw. De ontvanger is dan als een kind zo blij met dat cadeau.

Je moet dus anticiperen op het korte geheugen van de ontvanger.

  • Vorige discussie