Registratie octrooien geeft Nederlandse kenniseconomie onterecht hoge positie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De Nederlandse economie zou internationaal hoog scoren op innovatie. Uit het het rapport Octrooitoppers van het Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie blijkt immers dat Nederland een aandeel van 3,6 % in de totale mondiale geoctrooieerde innovatie heeft. Over de negen topsectoren die door de politiek in een bevoorrechte positie worden gemanoeuvreerd ligt dat percentage zelfs nog iets hoger: 4,2%. In de sectoren voeding en high-tech is Nederland een ware wereldkampioen, daar claimt het respectievelijk 8,8 en 4,2% van alle geoctrooieerde innovatie. In Nederland -met haar hoogopgeleide bevolking- worden dus relatief veel ‘slimme dingen’ bedacht die de mensheid vooruit helpen, zou je uit bovenstaande cijfers kunnen concluderen. Of toch niet?

Neen, deze geoctrooieerde innovatie vindt hoofdzakelijk plaats bij multinationals: DSM, Unilever, Philips. Bedrijven met kantoren en laboratoria over de hele wereld. Dat deze octrooien uiteindelijk aan Nederland worden toegeschreven komt omdat het hoofdkantoor van deze multinationals in Nederland staat, iets wat voor Unilever zelfs nog valt te betwisten. Het economie-blog OnzeEconomie maakte een eenvoudig rekensommetje waar het keek naar de geografische verdeling van het personeel bij Nederlandse multinationals over haar buitenlandse vestigingen en kwam tot de conclusie dat maar een beperkt deel van geoctrooieerde innovatie kan worden toegeschreven aan de Nederlandse kenniseconomie. Veel van de Nederlandse octrooien, mogelijk de helft, zijn ‘ not invented here’.

Reacties (6)

#1 Spam

“‘ Alle octrooien van bedrijven met hun domicilie in Nederland worden als Nederlands octrooi aangemerkt”, zegt Tom Stoop van het octrooicentrum. “Hoe groot het aandeel van de octrooien is dat wel wordt toegerekend aan Nederland, maar waarvoor het onderzoek elders plaatsvindt, daar hebben we eigenlijk geen idee van.”

Toch vreemd. De woonplaats van de uitvinders staat gewoon op het voorblad van de gepubliceerde octrooien.

  • Volgende discussie
#2 Daniël Hoenderdos

Het sleutelwoord is internationale arbeidsdeling. Mooie geografische casus dit.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Michiel

En hoeveel Nederlandse uitvinders hebben hun octrooien dan in het buitenland “geregistreerd” staan? En valt dat een beetje tegen elkaar weg?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 JSK

@3: Aangezien Nederland relatief grote multinationals heeft lijkt dat mij niet waarschijnlijk. Er werken denk ik meer buitenlanders voor een Nederlands bedrijf dan Nederlanders voor een buitenlands bedrijf.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 rj

Dat zijn dezelfde ‘Nederlandse’ bedrijven die ook al nauwelijks belasting betalen in Nederland – nog meer creatief boekhouden dus.
zie http://tiny.cc/e32be

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 herman van der helm

Wat hierdoor enorm floreert is het Nederlands advies op het gebied van octooien en de octrooiregistratie zelf. Het schept veel werkgelegenheid. Ben zelf trouwens ook NL en Internationaal octrooihouder Zie http://www.tiller.eu

  • Vorige discussie