Rabbijn van de Kamp moet beter leren godwinnen

OPINIE - Er vallen ongetwijfeld goede argumenten te geven voor het behoud van het recht op rituele slacht.

Argumenten over een afweging van grondrechten en hoe wezenlijk religie is voor de identiteit van haar aanhangers; argumenten dat rituele slacht slechts een fractie vormt op de totale bio-industrie; technische uiteenzettingen over hoeveel lijden er nu werkelijk met rituele slacht gepaard gaat in verhouding tot slachtmethoden waarbij een dier vooraf verdoofd wordt met een stroomstoot of gedood met een pin door de schedel; dat zijn stuk voor stuk legitieme wegen om te betogen dat een verbod op halal of koosjer slachten wel een sympathiek idee lijkt, maar dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen.

Rabbijn Lody van de Kamp komt met een andere invalshoek, namelijk dat het voorstel om rituele slacht te verbieden functioneel antisemitisch is. Jammer genoeg vergaloppeert hij zich daarbij in reductiones ad hitlerum.

Rudolf Steiner

De Partij van de Dieren zou zich in haar kritiek op koosjere slacht volgens Van de Kamp bedienen van eenzijdig gebruik van de wetenschap, en alleen die studies citeren die haar uitkomen. De rabbijn maakt dat nergens hard, maar ik wil ‘m best op z’n woord geloven.

Vervolgens stapt Van de Kamp over op het argument dat antisemieten in de eerste helft van de 20e eeuw echter ook al gebruik maakten van eenzijdige wetenschap, en dan gaat het flink mis.

Om publiekelijk ondersteuning vanuit de Duitse samenleving te generen bij het invoeren van de rassenwetgeving in Nazi- Duitsland, werden wetenschappelijke theorieën opgevoerd met betrekking tot Ariërs en Joden. Daarbij ging het om wetenschappers die hun visie gaven met betrekking tot de ‘Untermensch’ die de Jood nu eenmaal zou zijn.

Ook de wetenschapper Rudolf Steiner met zijn wetenschappelijke visie op ‘de superioriteit van het blanke ras ten opzichte van het zwarte ras’ is zo een klassiek voorbeeld van het onterecht eenzijdig gebruiken van ‘wetenschap’ als bewijsmateriaal.

Pardon? Rudolf Steiner een wetenschapper? Dat is nieuw voor mij. Ik ben dan benieuwd van Van de Kamp te vernemen aan welke universiteit Steiner antropologie bedreef. De werkelijkheid is echter dat Steiner geen wetenschap bedreef, maar esoterie.

Ariërtheorie

De hele ariërtheorie was trouwens een esoterische leer. Het was pseudowetenschap, gedrenkt in hermetische spiritualiteit, waarbij men hele levensbeschouwelijke theorieën uit de duim zoog, op basis van een allegaartje aan mystiek, Oosterse en Westerse religiositeit, 19e eeuwse volkenkunde en wat dies meer zij.

Steiner was met zijn Antroposofische beweging dan ook diepgaand beïnvloed door de 19e eeuwse esoterica Helena Blavatsky, stichter van de Theosofische Vereniging. Net als de Oostenrijkse journalist en occultist Guido ‘von’ List, die aan Blavatsky en Arthur de Gobineau een hele ‘Ariosofie’ ontleende, welke al behoorlijk begint te lijken op het nazi-wereldbeeld; en diens intellectuele erfgenaam Adolf Josef Lanz (alias: Jörg Lanz von Liebenfelz) met diens Theozoölogie.

Merk ook de swastika op in het symbool van de Theosofische Vereniging. Het is geen toeval dat Hitler juist dat symbool koos voor zijn beweging. De nazi-ideologie dreef op esoterische pseudowetenschap, voortkomend uit dezelfde culturele milieus.

Zoals gezegd: met wetenschap heeft de Ariërtheorie niet zoveel uit te staan, met pseudomythologie des te meer. De ideeën van Rudolf Steiner aanhalen als “wetenschappelijke visie” is alsof je de werken van Velikovsky en Von Däniken als wetenschappelijk onderzoek zou presenteren.

Kortom, Van de Kamp blundert hier nogal. Selectief winkelen in wetenschappelijk onderzoek gelijkstellen aan het bedrijven van esoterische pseudowetenschap. Hij zou beter moeten weten.

Kampartsen

De rabbijn is echter nog niet klaar met godwinnen. Vervolgens haalt hij de nazi-experimenten in de concentratiekampen erbij

Hoe had onze samenleving er uitgezien wanneer wetenschappers die de theorieën bestreden welke waren gebouwd op medische experimenten van dr. Sigmund Rascher of Dr. Klaus Schilling in concentratiekamp Dachau of van de gynaecologen Carl Clauberg en Horst Schumann in Auschwitz als niet ter zake doende werden beschouwd?

Van de Kamp specificeert niet welke ’theorieën’ zijn gebouwd op de medische experimenten van deze nazi-wetenschappers, dus het is onduidelijk waar hij nu precies op doelt. Probleem met hun onderzoek is allereerst dat het inhumaan en onethisch was, en ten tweede dat het ook nog weinig zinnigs opleverde.

Medische gruwelen

Er werd in de eerste helft van de 20e eeuw trouwens een hoop geëxperimenteerd en gesold met patiënten. De Japanners deden vergelijkbare experimenten met gevangenen; eugenetica was doodnormaal; in de psychiatrie probeerde men patiënten rustig te krijgen met ijsbaden, elektroshocktherapie en lobotomie; en dan hebben we het nog niet over het Tuskegee experiment, waarbij men syfilis tientallen jaren onbehandeld liet in hondeden Afro-Amerikaanse mannen in Alabama, om nader te bestuderen hoe deze ziekte zich ontwikkelde.

Het heeft allemaal geen bal te maken met het selectief lezen van wetenschappelijke studies en rapporten, maar het lezen over de gruwelen die mensen zijn aangedaan in naam van de medische wetenschap weet de emoties doorgaans goed te beroeren; en dat is ongetwijfeld waar Van de Kamp op uit is.

De eerwaarde rabbijn is geen domme jongen. Hij kan wel zindelijk redeneren. Hij doet het alleen niet. Jammer: gemiste kans.

Reacties (11)

#1 Basszje

Net als bij de bio-industrie gaat het mank op de veronderstelling dat vlees eten als een soort van volksrecht in de grondwet is opgenomen.

En net als bij de bio-industrie kenmerkt zich dat ook door een enorm gebrek aan empathie aan de dag te leggen voor de levens die het slachtoffer zijn van dat vermeende recht.

Als je dan toch wilt godwinnen, zie daar de connectie. Immers de holocaust was voor een groot deel gebouwd op de notie dat Joden niet veel beter zijn van varkens.

 • Volgende discussie
#2 KJH

Is de invalshoek van dit stukje nu: ‘Mama, iemand die ik niet leuk vindt, zegt iets doms, haha!’, of ‘laten we een discussie over rituele slacht hebben’? Inquiring minds want to know!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Co Stuifbergen

@2: ik vraag mij ook af of een artikel op “www.republiekallochtonie.nl” waard is om op te reageren.
Ik weet niet hoe groot het bereik van die website is.

Als dhr. van de Kamp een podium krijgt bij De Wereld draait door, of in De Volkskrant, zou ik wel de moeite vinden dat Sargasso het bespreekt.

Hoe groot is http://www.republiekallochtonie.nl eigenlijk, wat bezoekers per dag betreft?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 beugwant

God verhoede dat er op een dag geen antisemitisme meer is. Dan kun je dat ook niet meer onder de aandacht brengen en dan zou de joodse zaak op de achtergrond kunnen geraken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Basszje

@3: Groter dan Sargasso vermoed ik zo. Anders, complot enzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Co Stuifbergen

@4: U suggereert dat alle meldingen van antisemitisme een vorm van aandacht-trekkerij zijn.
Er bestaat ook echt anti-semitisme.

(ik vermoed dat daardoor iemand als Lody van de Kamp meteen in een defensieve reflex schiet, ook bij kritiek die niet met anti-semitisme te maken heeft).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 beugwant

@6: Men onderscheidt racisme en antisemitisme. Hoewel dat laatste niet meer is dan een specifieke vorm van het eerste, schijnen we dat wel vele malen erger te moeten vinden. Belangengroepen hebben daarvoor de definitie ervan dan maar eens opgerekt en aan allerlei West-Europese bestuursorganen opgedrongen. Die natuurlijk geen nee durfden zeggen, want dat zou als antisemitisme kunnen worden uitgelegd.
Wat dan ook prompt gebeurde toen sommige partijen, bijv in de vorige Amsterdamse gemeenteraad, zich t.a.v. die definitie wat kritischer dan anderen opstelden.
E.e.a. begint intussen behoorlijk averechts te werken, ik ben daar niet blij mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@1: Beide religies hebben als ik me niet vergis slacht/offerfeesten. Het is daar weliswaar niet per se onderdeel van de religieuze beleving dat het vlees gegeten wordt, maar wel dat er ritueel geslacht wordt (en in areligieuze betekenis is het daarna zonde om het geslachte vlees niet op te eten).

Je kan dan uiteraard wel nog redeneren dat de religieuze praktijk hier inbreekt op andere (in dit geval dieren)rechten (je gaat immers ook geen religie toestaan om mensenoffers te houden in het kader van de godsdienstvrijheid, ongeacht hoe essentieel onderdeel dat zou zijn van die religie), maar het recht op ritueel slachten/offeren kan in ieder geval los gezien worden van een al dan niet vermeend recht op vlees eten (ik vind dat zelf trouwens best wel raken aan de gezondheid van mensen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Michel Leentfaar

Indien het gaat om rituele slacht of vaccinatieplicht (eveneens nog steeds taboe voor fundamentalistische gristenen) is het welzijn van kind en dier ondergeschikt aan de vrijheid van godsdienst.
Onbegrijpelijk anno 2018.
Reli-waanzinnigen houden vast aan gebruiken van duizenden jaren oud; toen beesten een geheel andere plaats hadden in de mensenwereld.
Inmiddels heeft de wetenschap ons eveneens andere inzichten verschaft omtrent pijnbeleving.
Vooral bij joden wordt naar mijn smaak overdreven voorzichtigheid betracht om anders ten onrechte weer een antisemitisme-kaart te verkrijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Krekel

Triest stuk inderdaad.

Afbouw en de uiteindelijke afschaffing van de bio-industrie is voor de PvdD overduidelijk het belangrijkste agendapunt. Marianne Thieme sluit zoals bekend haar spreektijd in de Tweede Kamer altijd af met de woorden: ”Voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.” De PvdD stelt voor eventuele regeringsdeelname op voorhand al één breekpunt vast: afbouw van de bio-industrie móét in het regeerakkoord. Ze ageren en argumenteren er vrijwel voortdurend tegen. Roos Vonk vergeleek de bio-industrie nota bene onlangs nog met de Holocaust.

Bijzonder leugenachtig dus om onder het kopje “Selectieve verontwaardiging” te beweren dat de PvdD zich “niet primair” op de bio-industrie richt en te beweren dat ze gewoonweg “geen vlees gunnen aan de Jood en de Moslim.”

Het zou uiterst raar zijn als een partij als de PvdD, die zich uitspreekt tegen dierenleed in alle vormen (consumptie, vermaak, dierproeven, mode, etc. etc.) een uitzondering zou maken voor rituele dierenmishandeling van gelovigen.

De auteur van het stuk wil dus juist selectiviteit. De PvdD mag zich van hem wel tegen alle andere vormen van dierenleed uitspreken, maar eist een uitzonderingspositie voor zijn eigen club.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Basszje

@8: Dat klopt. Volgens mij verschilt Halal / Koshjer op dat vlak ook niet zoveel van elkaar ( rechts was dat vorige keer even vergeten ) .

Je tweede alinea snijd hout inderdaad, dat is een beetje waar het om gaat, dierenrechten vs recht op archaische gewoontes. Op tal van onderwerpen zijn dat soort ‘eeuwenoude tradities’ ooit afgeschaft.

Met ‘recht op vlees’ verwees ik ook naar het kiloknallervolk. Wat mij betreft even ongewenst om dezelfde redenen ( daarom snijdt de religieuze kritiek ook geen hout ). Ik ben het met je eens dat het raakt aan de gezondheid gezien dergelijk massavlees uit de bioindustrie niet gezond is ^^.

 • Vorige discussie