Quote van de Dag: Watson en intelligentie

[I am] inherently gloomy about the prospect of Africa [because] all our social policies are based on the fact that their intelligence is the same as ours ? whereas all the testing says not really.

(…)there is no firm reason to anticipate that the intellectual capacities of peoples geographically separated in their evolution should prove to have evolved identically. Our wanting to reserve equal powers of reason as some universal heritage of humanity will not be enough to make it so.

DNA-expert en Nobelprijswinnaar Watson bedoelt eigenlijk dat hij denkt dat het “zwarte ras” gemiddeld genomen dommer is dan het blanke en dat de oorzaak van dat verschil ligt in de distributie van DNA.

Is de wetenschap geheel vrij om zeer omstreden (en vrijwel onmogelijk te toetsen) hypothesen te uiten, of wordt de bewegingsruimte van wetenschappers ook bepaald door maatschappelijke fatsoensnormen?

 1. 2

  Fatsoensnormen in de wetenschap zijn er om doorbroken te worden als blijkt dat ze nergens op slaan. Ik verbaas me over de stuip waar de meeste mensen in schieten als het over vermeend racisme gaat.

  Ik ken twee studies die een correlatie vonden tussen huidskleur en intelligentie (Helaas geen links). In de ene kwam de volgorde van gemiddeld IQ van hoger naar lager alsvolgt uit de bus: Aziaat-blank-zwart, bij de andere Aziaat-blank én zwart.

  Hoe het ook zij, er zijn meer verschillen tussen de rassen dan alleen huidskleur. Ik denk dat de Olympische Spelen dat ook wel laten zien. Watson mag zich wat mij betreft dus afvragen of de gemiddelde intelligentie een rol speelt bij het probleem.

  Ik vraag me vervolgens wél af hoe hoog je gemiddelde intelligentie moet zijn om een land niet te laten afglijden naar het niveau van veel Afrikaanse staten. Op dat vlak lijkt zijn stelling me totale onzin. Met goede wil kon je al een heel eind.

  Als extra kanttekening wil ik overigens ook nog plaatsen dat er niet zoiets bestaat als zwart of blank. Alle tussenvormen zijn aanwezig. Mijn advies? Gewoon een paar millennia goed roeren :-)

 2. 3

  Ik moet zeggen, het verbaast me wel, want logischerwijs is de genetische diversiteit binnen Afrika vele malen groter dan in de rest van de wereld samen.

 3. 4

  Ja, het staat wetenschappers vrij ontoetsbare hypothesen te stellen en, ja, wetenschappers hebben ook hun eigen fatsoensnormen (naast de fatsoensnormen die bij elke tijd en regio horen).

  Het heeft wetenschappers altijd vrij gestaan om zichzelf uit een groep van medespecialisten te ostraceren.

  Niet binnen alle wetenschappen staan toetsbare en meetbare hypotheses overigens op een voetstuk: denk aan rechten, antropologie en Franse letterkunde. Maar binnen de biologie en sociologie dan weer wel.

 4. 5

  @2, Ik ken die studies ook. Plus de bijbehorende uitleg dat ze volledig verkeerd in elkaar zitten.

  Ten eerste voor een studie naar intelligentie moet je intelligentie kunnen definiëren. Anders kan je het niet meten. En gezien men dat niet kan….

  Er zijn IQ studies. IQ is wat anders dan Intelligentie. En de studies die ik ken, en ook graag door racisten worden aangehaald zijn allemaal onderuit gehaald. Waarom? Van puur manipuleren met cijfers tot foute begin hypothese, incorrect onderzoek, etc. De bekendste studie daarnaar heeft bijv. expliciet alleen hoger opgeleide blanken meegenomen vs arme zwarten. Voerde je dezelfde studie uit tussen arme blanken en arme zwarten… kwamen de blanken er zelfs nog slechter uit!

  Daarnaast moet iemand weten dat je niet zulke grote generalisaties kan maken.

  Dit heeft niet met wetenschap te maken of hypotheses. Dit is racisme. Als je wetenschap bedrijft weet je dat je voor een hypothese strakke definities moet kunnen opstellen om te toetsen. Intelligentie is NIET te toetsen.

  IQ tests zijn overigens ook vaak cultuur gebonden, opleiding gebonden, zelfs stress op die dag gebonden, leeftijd gebonden.. IQ tests waren ontwikkeld om leer problemen op school ooit te herkennen en gekaapt als “intelligentie test”. Ze zeggen echter weinig over intelligentie.

 5. 6

  “whereas all the testing says not really”

  is dus een leugen want er zijn zat onderzoeken die dat ontkrachten, tot zelfs aantonen dat blanken ineens dommer dan zwarten zouden zijn. Zie het tegenonderzoek als reactie op The bell Curve.

  Alleen maar omdat iemand een gerespecteerd wetenschapper is betekend nog niet dat hij geen racist kan zijn.

 6. 7

  @Abhorsen: Er zijn verschillen dat lijkt me duidelijk, ook op andere vlakken dan sport, waarschijnlijk ook op het gebied van de diverse soorten intelligentie.

  Lange tijd mocht je niet zeggen dat vrouw en man verschillend waren. Nu langzaamaan weer wel. Die tijd komt ooit ook wel voor de verschillende rassen. Maar verder komt de hele discussie me nogal over zoals bij dat geval toen bleek dat mensen met ME/CVS gemiddeld meer grijze stof in hun hersenen hadden dan de gemiddelde populatie, maar nog wel binnen dezelfde marges.

  Eindelijk bewijs voor ME, zei de ME-bond. Fout.

 7. 8

  “all our social policies are based on the fact that their intelligence is the same as ours”

  1) over hoeveel verschil in intelligentie hebben we het eigenlijk

  2) hoeveel intelligentie heb je nodig om een ordentelijke samenleving in te richten

  3) heeft de ellende in afrika niet veel meer met historische redenen te maken, zoals de westerse overheersing en verdeel-en-heers politiek?

  Neem Nigeria. Landsgrenzen bepaald door de Engelsen, drie volkeren die in het verleden aparte koninkrijken waren bij elkaar geflikkerd en tegen elkaar opgezet. Na onafhankelijkheid volgde al snel een burgeroorlog en het is daar eigenlijk nooit meer goed gekomen.

 8. 9

  @3 intelligentie (of welk ander evolutionair kenmerk dan ook) is niet alleen een gevolg van genetische diversiteit maar ook van evolutionaire druk. Factoren als hoeveelheid voedsel, hoeveelheid roofdieren/soortgenoten, enz. Er kunnen nog zoveel (om een simpel voorbeeld te nemen) ‘genen voor reukzintuigen’ in de genen-pool zijn, als er in je omgeving niks is om te ruiken ontwikkel je echt geen neus (en ja, ik weet dat er geen ‘gen voor een reukzintuig’ bestaat).

  @1 Dat is een non sequitur. We zijn het erover eens dat er zoiets als intelligentie bestaat en dat sommige mensen er meer van hebben dan anderen. We hebben zelfs enkele (lang-niet-perfecte) methoden om een meting van intelligentie te doen (zoals de iq test). Dat je geen eenduidige definitie van het begrip hebt wil niet zeggen dat je er geen onderzoek naar kan doen (sterker nog: wetenschappelijk onderzoek moet juist de basis vormen tot een betere definitie van het begrip).

  Het is een feit (zie wikipedia voor cijfers en referenties) dat in veel studies naar voren komt dat Afrikanen als groep ondergemiddeld scoren op IQ- en vergelijkbare tests (en Aziaten bovengemiddeld), met name bekeken in bijvoorbeeld de bevolking van de VS. Een mogelijke (deel-)verklaring hiervoor is test bias, maar het is omstreden of dit het verschil (geheel of gedeeltelijk) verklaart. Een alternatieve verklaring zou mogelijk zijn dat Afrikanen genetisch minder ‘intelligentie toebedeeld’ krijgen.

  Ik weet niet wat aannemelijk is in deze omdat ik niet voldoende weet over deze onderzoeken. Maar ik vind de aanname in zoverre plausibel dat er inderdaad verschillende evolutionaire paden zijn bewandeld die tot verschillen in DNA hebben geleid met uiterlijke gevolgen (zoals bijvoorbeeld huidskleur); dus waarom niet verschillen in DNA die ‘innerlijke gevolgen’ hebben?

  Voordat mensen gaan roepen dat ik een racist ben: Ik ben er absoluut niet van overtuigd dat dit _de oorzaak_ is, fouten in testmethoden, culturele bias, sociale achterstanden zijn ook heel plausibele verklaringen. Maar het is een mogelijke verklaring en ik denk dat het daarom goed is dat dit punt van wetenschappelijke discussie (en verder onderzoek) is.

 9. 10

  Wat een slijmerig artikel van een ex-student, zeg. Als je “the double helix” leest, dan krijg je toch ook een ander beeld van James Watson. Een enorme eikel, luiaard en toch echt een “male chauvinist pig”, ondanks dat de vrouwelijke ex-student beweert van niet. Het is wel een ontzettende charmeur. In feite is hij een soort van mannelijke bimbo.

  Achteraf Franklin beschuldigen van Asperger. Dat gaat mij echt te ver.

 10. 11

  In het voorwoord op “Guns, Germs and Steel” oppert Jared Diamond juist het tegenovergestelde (maar dan over Papoea’s – ook een “ras” waarvan met regelmaat wordt “aangetoond” dat het “dommer” is): hij stelt dat het best wel eens zo zou kunnen zijn dat Papoea’s juist intelligenter zijn dan Westerlingen, en wel omdat het nogal wat intelligentie vergt om in de oerwouden van Papoea Nieuw Guinea te kunnen overleven.

  Gemeten heeft-ie het echter niet (voorzover ik weet). Dat zou ook moeilijk gaan want, zoals hierboven al een paar keer gezegd is: intelligentie kun je niet meten. Niemand weet namelijk wat het is.

 11. 12

  @11: “Niemand weet wat het is”. Dat lijkt me niet. Dat er verschillende soorten intelligentie zijn weten we. Ook dat het moeilijk is het te meten.

  Maar niet weten wat het is? Ik denk het niet.

 12. 13

  @9 : die tests zijn gedaan in Amerika. Stel dat die tests precies meten wat ze zeggen te meten (en dat staat bepaald niet vast – je zou bijvoorbeeld op grond van dergelijke tests ook kunnen concluderen dat arme mensen gemiddeld dommer zijn dan rijkere – en laat zwarte Amerikanen nu over het algemeen armer zijn dan blanken en laat aziatische Amerikanen nu net gemiddeld rijker zijn dan de gemiddelde blanke Amerikaan) dan nog zegt het niets over “zwarten” maar over de gemiddelde intelligentie van de zwarte *Amerikaan*.

  Van de zwarte Amerikaan weten we dat-ie afstamt van generaties negers die in Afrika geselecteerd zijn vanwege hun fysieke kracht en mogelijk ook vanwege hun gewilligheid (aan een eigenwijze lastpak heb je op een katoenplantage niet veel).

  Overigens heb ik ook wel eens ergens gelezen dat de mogelijkheid bestaat dat eigenaren met hun slaven hebben proberen te fokken om de wenselijke eigenschappen (fysieke kracht) te versterken en de onwenselijke (intelligentie) te verminderen. Bewijs daarvoor ken ik echter niet. Het lijkt me ook tamelijk onpraktisch aangezien er behoorlijk wat jaren overheen gaan voordat een nieuwe generatie mensen zich kan voortplanten. Met koeien en schapen is fokken een stuk gemakkelijker.

 13. 14

  @12: Er is nog nooit bewezen dat er verschillende intelligenties zijn. Wel dat verschillende mensen verschillend scoren op verschillende competenties en dat sommige competenties (muzikaal en wiskundig inzicht bijvoorbeeld) met elkaar verband lijken te houden. Maar een echt eensluidende definitie van een algemene intelligentie is er niet, ook al suggereren IQ-testen (en daar gaat het hier over) dat wel.

 14. 15

  @11

  Haal alsjeblieft die geitenwollen prutser niet aan, want zo ken ik er nog wel één.

  “Aangezien haringen in de zee zwemmen, zijn ze waarschijnlijk intelligenter dan Zuid-Indiërs. Overleven in de zee is namelijk heel moeilijk.”

  Negers hebben een veel grotere lul, dus waarom zouden ze niet ook dommer kunnen zijn?

 15. 16

  @13 ik maakte ook de proviso dat er een bias in kan zitten – hoewel sommige van de uitgevoerde tests wel proberen te compenseren voor sociale omstandigheden door zoveel mogelijk mensen uit ‘gelijke sociale klasse’ te vergelijken (maar inderdaad, niet allemaal).

  Mijn punt is dan ook niet dat Watson gelijk heeft dat dit de verklaring is voor het gemeten verschil. Mijn punt is dat het m.i. verantwoord is het als potentiele verklaring te zien en het af te zetten tegen andere.

 16. 19

  @mensen die zeggen dat we weten wat intelligentie is:

  definieer het eens… Op een manier dat het meetbaar is.

  Tijdens mijn studie psychologie was er een ding waar alle psychologen het over eens waren; er is geen definitie van inteligentie. Het was alweer een paar jaartjes terug dus ik hoor het graag als dat veranderd is.

  Wat pas een drogreden is; omdat mensen beter fysiek zijn, zijn ze op het gebied van intelligentie zwakker. Dat er een wisselwerking tussen beide is, is zo’n lekker gemakkelijke denkfout die gewoon goed loopt, maar als je er echt over nadenkt valt het onder een van de krachtigere drogredenen.

 17. 21

  @11: Jared Diamond een “geitewollen prutser”? leg uit.

  Overigens was zijn redenering wel iets minder simplistisch dan ik ‘m hierboven weergaf. Overleven in de jungle, beweert-ie, vereist een snelle, onderzoekende geest, het vermogen om (schaarse) kansen te grijpen wanneer ze zich voordoen, enz. enz.

  Om het goed te doen in de Westerse maatschappij zijn daarentegen resistentie tegen ziekten en het vermogen in grote groepen samen te kunnen leven weer belangrijker.

  Zo’n onzin is het volgens mij helemaal niet, eigenlijk.

 18. 22

  @abhorsen: wellicht is het begrip intelligentie te breed om een definitie van te geven zonder dat we elkaar de kamer uitknokken over welke de juiste is.

  Zoals Matthijs al aankaart zijn er verschillende competenties die echt wel meetbaar zijn (taal, wiskunde). Die worden in IQ tests met wisselende samenstelling gemeten, maar wie is er nu intelligenter: de taalvirtuoos of het wiskundig genie? Is Shakespeare intelligenter dan Einstein?

 19. 23

  @21

  En waar leven apen dan? Juist in de Jungle. En zijn ze slimmer dan de gemiddelde westerling? Nauwelijks.

  Het is volkomen onmogelijk om op zo’n manier basis van arbitrair gekozen onbenullige criteria uitspraken te doen over de ontwikkeling van erfelijke eigenschappen binnen een populatie.

  Overigens heb je het niet eens simplistisch weergegeven. Dat hele boek zit vol met dit soort kinderlijke, goed bedoelde nonsensredeneringen.

  En dat is waar Watson op doelt. De wetenschappelijke wereld is volgens hem “verblind” door haar eigen ethische codes.

 20. 24

  @20, 22

  Kortom je kan het niet definiëren :D Dat zegt niet dat we een idee hebben van wat het inhoud, maar als je het niet zo kan definiëren hoe wou je het dan gaan meten?

 21. 25

  oh, @22 Taal & wiskunde zijn uiteindelijk aangeleerd. Tot je de schooling hebt gehad heb je aanleg tot. Het meten van taalkunde of wiskundige kennis is dus een meting van hoe goed jij met die materie kan omgaan. Niet intelligentie.

  Je hebt intelligentie nodig om het te begrijpen, maar het niet kennen zegt niets over het ontbreken van intelligentie.

  Overigens taal en intelligentie heb ik geleerd is juist absoluut NIET iets wat met elkaar samenhangt. o.a. uit onderzoek van mensen die een normale wat wij in de volksmond intelligentie hebben, maar een stoornis in bijv. het taalcentrum na een ongeluk waardoor men zich niet meer goed kan uitdrukken of zelfs de verkeerde woorden associeert met objecten maar WEL weet wat het is. Taal associëren met intelligentie werd toen ik psychologie studeerde neerbuigend als “de leken definitie” neergezet door docenten en hoogleraren.

  Er zijn dus bijv. mensen die als je ze een plaatje van een vork laat zien “mes” zeggen. Terwijl je via onderzoek buiten de spraak er achterkomt dat ze wel degelijk weten dat het een vork is. Maar op het moment van uitspreken zeggen ze alsnog mes. Bijv. door een beschadiging aan het taalcentrum in een ongeluk. Deze mensen zijn niet dommer of slimmer dan mensen zonder deze beschadiging, er is wel hersenschade die de spraak belemmerd.

  Ik zou dan bijv. ook dommer zijn omdat ik dyslectisch ben. De taalregels zitten in mijn hoofd, maar ik kan ze niet ophalen. Waardoor ik alle woorden fonetisch moet onthouden eigenlijk. Ik heb de taalregels wel geleerd en zover ik begrijp wat men mij verteld heeft zijn ze ook gewoon aanwezig in mijn hoofd. Alleen het “lijntje” erheen is kapot. Ben ik nu dommer? Alleen al om die vraag te beantwoorden zal je trouwens moeten definiëren wat intelligentie is.

  (Ik zelf noem bijv. snel mensen dom die geen diepte inzicht in materie hebben. Die bepaalde logische verbindingen en constructen niet kunnen opzetten die voor mij evident zijn, die oorzaak gevolg schema’s niet tot in zeer verre dieptes kunnen doorzien. Dat komt voor mij toevallig namelijk heel gemakkelijk, het in woorden vertalen? Iets minder :p).

 22. 27

  @Ab:

  “Taal & wiskunde zijn uiteindelijk aangeleerd. Tot je de schooling hebt gehad heb je aanleg tot. Het meten van taalkunde of wiskundige kennis is dus een meting van hoe goed jij met die materie kan omgaan. Niet intelligentie.”

  Uiteraard moet je eerst wat geleerd hebben over geometrie om vragen over geometrie te beantwoorden. Maar stellen dat iemand even goed kan worden als een ander in geometrie als ie maar genoeg opleiding krijgt is onzin. De een heeft nou eenmaal meer inzicht en talent dan de ander.

  Jij noemt slechts een “confounding variable” (vooropleiding) in de experimenten over intelligentie, maar dat betekent niet dat er geen verschil in (geometrische) intelligentie is. Als je experiment voldoende rekening houdt met verschil in vooropleiding/voorkennis valt prima aan te tonen dat er verschillen zijn tussen hoe goed mensen in geometrie zijn.

 23. 28

  Je voorbeeld over taal maakt gebruik van uitzonderingen, mensen bij wie er wat mis is in de bedrading. Ook een “confounding variable”, maar zeker geen reden om te veronderstellen dat er geen verschillen zijn tussen taalgevoel van mensen.

 24. 29

  @26

  Dat is het criterium natuurlijk niet. De criteria zijn: leven in de jungle, leven in grote groepen, ziekten weerstaan.

  “Overleven in de jungle, beweert-ie, vereist een snelle, onderzoekende geest, het vermogen om (schaarse) kansen te grijpen wanneer ze zich voordoen.” Als jungleleven papoea’s slimmer dan westerlingen heeft gemaakt, dan moeten slingerapen, goliathkevers en miljoenen soorten tropische geleedpotigen toch ook intelligenter dan westerlingen zijn? Flauwekul dus, op meerdere vlakken.

  Jungleleven is meestal gewoon opportunistisch gedrag, omdat er geen seizoenen zijn en vele voedselbronnen het hele jaar rond beschikbaar zijn. Men denkt niet vooruit maar trekt weg als het voedsel in de omgeving op is. Er is helemaal geen overdreven selectie op intelligentie.

  Leven in de gematigde zones en daarboven betekent echter plannen voor de winter (eigenlijk juist de lente), omgaan met gebreken etc. Tough love, dus.

  Ook is er bij mijn weten geen verband aangetoond tussen weerstand tegen besmettelijke ziekten en intelligentie, zeker niet door die prutser van een Jarod (en we weten niet eens hoeveel epidemieën de papoea’s hebben gehad, want ze hebben geen schriftelijke bronnen).

  Grote groepen mensen hebben de neiging om ingewikkelde, abstracte sociale constructies te creëeren. Specialisatie van beroep zorgt voor nog verder toenemdene gecompliceerdheid van het dagelijks leven. Me dunkt dat juist dàt intelligente mensen een hogere kans op succesvol voortplanten geeft. Het kind van twee intelligente ouders heeft een grotere kans heeft om ook intelligent te zijn. Intelligent valt vaak op intelligent, maar dat kan juist alleen in grote groepen. Je kan wel een slimme papoea zijn, maar als je mongoloïde zusje de enige huwelijkskandidaat is…

  Zoals ik al zei: Jarod is een welwillende sukkel. Wellicht is het punt dat hij probeert te maken goed, maar de meeste van zijn argumenten zijn kul, je kunt er alle kanten mee op.

 25. 30

  @9: De genetische diversiteit is een gevolg van (onder andere) genetische druk. Het zijn toch echt de genen die uiteindelijk het IQ bepalen (oke, misschien speelt opvoeding ook een bescheiden rol). Omdat de genenpoel in Afrika veel diverser is, zal er dus een grotere natuurlijke range van intelligentie zijn.

  Daarnaast ligt het voor de hand dat de evolutionaire druk er ook hoger is dan in het westen, waar een laag IQ de laatste tijd juist een evolutionair voordeel heeft (de overlevingskans tot geslachtsrijpheid wordt nauwelijks beinvloed, terwijl de voortplantingskans groter is).

 26. 31

  “waar een laag IQ de laatste tijd juist een evolutionair voordeel heeft (de overlevingskans tot geslachtsrijpheid wordt nauwelijks beinvloed, terwijl de voortplantingskans groter is).”

  Vind je het erg als ik het evolutionaire voordeel niet zie?

 27. 32

  @29: als je van het boek iets meer had onthouden dan alleen Diamond’s inderdaad nogal eenvoudige redeneertrant, had je geweten dat een van zijn sterkere argumenten nu juist is dat Papoea’s relatief weinig epidemieën hebben gehad omdat epidemieën zich bij voorkeur voordoen in dichtbevolkte gebieden.

  Maar goed, deze hele subdiscussie gaat voorbij aan waar het hier eigenlijk om gaat, namelijk dat intelligentie moeilijk meetbaar is omdat niemand eigenlijk weet wat het is.

  Wat dan weer als gevolg heeft dat Diamond precies het tegenovergestelde kan beweren dan Watson.

  En nog met reden ook, mits je accepteert dat er wezenlijke verschillen zijn tussen Papoea’s en tropische geleedpotigen.

 28. 33

  @31: ik denk dat-ie bedoelt dat de kans op voortplanting groter is naarmate iemand dommer is omdat domme mensen nog wel eens moeite hebben met zulke ingewikkelde uitvindingen als condooms en de pil.

 29. 34

  Iedereen kan onderscheid maken tussen domme en slimmere mensen. En als je verschil ziet, dan kan je het meten.

  Je kan ook niet precies de vinger leggen op wat een mens nu tot een mens maakt, maar in het dagelijks leven verward niemand de hond van de buren met de buurman zelf: definities zijn (zeker in de wetenschap) niet allesomvattend en hoeven dat ook helemaal niet te zijn (zoals dinges hierboven ook al zei).

  De conclusies die je aan onderzoek met een zwakke definitie kan verbinden zijn natuurlijk minder spannend dan voor verder uitgekristalliseerde concepten, maar dat is vooral een kwestie van meer onderzoek doen. En je moet ergens beginnen, dus waarom niet met een aanname die misschien niet helemaal klopt maar waar in ieder geval mee te werken is?

  Botte opmerkingen als die van Watson (die overigens wel ergens op gestoeld is) zijn dan weer een verschijnsel van oprukkende mediageilheid onder wetenschappers en de bijbehorende drang naar soundbites.

 30. 35

  citaat: Iedereen kan onderscheid maken tussen domme en slimmere mensen. En als je verschil ziet, dan kan je het meten.

  Zo is het. Of de meetmethode nauwkeurig is, is een andere zaak. Opvallend is wel steeds dat als het aan de orde komt, de minst-intelligenten zich het meest opwinden. Daar is wel een verklaring voor, maar daar wil ik de bloggers hier niet mee lastig vallen. Met twijfel kan niet iedereen leven.

 31. 36

  @32

  ja duh, maar misschien kregen ze wel vogelgriep, hadden ze veel meer last van infectieziekten en tropische parasieten. We weten het niet.

  Intelligentie is verder best goed meetbaar, zelfs met een IQ-test. Een bouwvakker zal nooit 160 scoren op een IQ-test en een hoogleraar nooit 76. Dat gelul over meerdere soorten intelligentie bestaat alleen omdat mensen ontevreden zijn over hun uitslag.

 32. 39

  Waarom is het toch verboden te denken dat de een de ander niet is, en dat Kenianen harder lopen dan Amerikanen, die als compensatie dan weer meer Nobelprijzen winnen? Ook politiek niet gevallige feiten zijn feiten, dat ze niet gevallig zijn verandert niets aan het zijn van feit.
  Het wordt pas ‘verkeerd’ als je uit verschillen tussen mensen gaat concluderen dat de één menswaardiger is dan de ander. Maar om daar nu zo bang voor te zijn dat verschillen niet meer geconstateerd zouden mogen worden, dat is dom, van welke ondersoort je ook bent.

 33. 40

  Het is niet verboden, maar je moet het wel kunnen bewijzen. En helaas kan Watson dan niet. En gesteld dat het verschil in intelligentie er is, is het nog een hele stap om vervolgens vast te kunnen stellen welke invloed dat heeft op de ontwikkeling van de samenlevingen in afrika. Watson gaat gewoon zijn wetenschappelijke boekje te buiten. Da’s pas dom.

 34. 41

  Ik ben het met hem eens. Want wat hij werkelijk zegt is dat intelligentie verschilt. Hij zegt niet dat ze dommer zijn. Zo zijn mannen ook niet slimmer dan vrouwen omdat mannen vaak beter in wiskunde zijn. Vrouwen zijn daarentegen weer slimmer in andere zaken.
  Het verschil in intelligentie zorgt ervoor dat diverse culturen moeite hebben om elkaar te begrijpen. Daardoor kunnen ze dommer of slimmer lijken maar dan alleen op een bepaald gebied van intelligentie. Op andere gebieden kun je weer een totaal ander beeld zien.

  Kortom, hij geeft aan dat intelligentie verschilt en veel mensen concluderen opeens dat hij de een als dommer ziet dan de ander… Maar dat is het tegendeel juist van wat hij bedoelt. Waarom snap ik dat nou en die journalisten weer niet?

 35. 42

  citaat: Maar dat is het tegendeel juist van wat hij bedoelt. Waarom snap ik dat nou en die journalisten weer niet?

  Geen idee, maar ik begrijp nu dat het dus moet zijn: de een is slimmer dan de ander (het tegendeel). Dat is inderdaad een andere gezichtshoek. Om dat verschil te zien moet je een vrouw zijn…..

 36. 43

  De meesten gaan ervan uit dat het gemiddelde iq in Afrika lager ligt, maar Watson heeft het niet over hoger of lager!