Quote van de Dag: Majoor Bosshardt

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

“Als ik in deze tijd zou zijn geboren, had ik wellicht toegegeven aan mijn gevoelens voor vrouwen. Maar dat was in mijn jeugd ondenkbaar.”

Majoor Bosshardt in de Gay Krant, 1998.

0

Reacties (16)

#1 Sjors Remmerswaal

Maar had ze dan wel lid van het leger des heils kunnen worden?

 • Volgende discussie
#2 Peter

Merkwaardig weer te zien wat er kan gebeuren als iemand haar persoonlijke gevoelens weet uit te gummen als men in dienst van de heer treedt.
Nog merkwaardiger is dat er bij het Leger des Heils inmiddels een aantal (vooral vrouwen) “gay-people” werken, terwijl de opvattingen over homosexualiteit nog steeds niet zijn veranderd.
Maar dat komt natuurlijk omdat men daar bij god nog steeds een man met een baard voor ogen heeft. Het zou al wat schelen als men erachter komt dat god een vrouw is, of beter nog (zoals staat geschreven in de bijbel, Numeri 23:19) dat god geen man is.
Of als men bij het Leger des Heils hun eigen leerstelling (nr. 4) ter harte neemt waar over de menswording van Jezus wordt gerept en niet over de man- of vrouwwording.
Want als je dat eeuwige, verdraaide onderscheid maakt tussen de geslachten, houdt je ook veel te makkelijk de status quo van de heterosexualiteit in stand.
(Potfer…. ben ik nu ook dwalende?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 annoesjka

Het is jammer dat blijkbaar het stukje bijbel waar een beetje christen zich het meest voor schaamt (Leviticus 18:22) toch uiteindelijk heel belangrijk wordt gevonden als het gaat om homosexualiteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Peter

Ach, die bijbel is net zo lang alstie breed is, want als je Samauël 18:1 en 3-4 leest zie je toch niks anders dan en gay-verbond tussen hem en David.
En wat dacht je van Ruth 1: 16-17 waar ze zich verbind met Noömi?
Maar ja, overtuig de orthodoxen daar maar eens van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Annoesjka

En laten we Annie M.G. Schmidt vooral niet vergeten die in de jaren zeventig schreef:
En David en Jonathan
uit het Oude Testament
Daar wist iedereen het van
dat was algemeen bekend

Annie was domineesdochter, dus ze kon het weten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Ouwe

Het oude testament heeft toch afgedaan? 1 Korinthe 6:9-10 (of was het nog verder?) is toch duidelijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joost

@6: Ah, dus de christenen kunnen meer dan de helft van hun bijbel verscheuren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Zack

Walnee man, Jezus zegt zelf in Mat 5,18:
Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

Die wet is gegeven in het OT. Ik zie het NT ook meer als een aanvulling op het OT.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joost

@Zack: Dan raad ik je aan het NT en OT eens goed te vergelijken. Twee totaal verschillende goden.

OT: God der wrake
NT: God der vergeving

Samen genomen zijn de twee boeken compleet schizofreen. 180 graden anders.

Het NT kán geen aanvulling zijn. Als het al iets is dan is het een (gedeeltelijke) vervanging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Zack

Alles wat in het NT staat moet je toetsen aan het OT. Spreekt het zoals jij zegt zaken uit het OT tegen, dan kies ik iig voor het OT die in mijn ogen betrouwbaarder is. En ik weet niet hoe jij het leest, maar een hoop zaken uit het NT verwijzen naar het OT (zie bv mijn bovenstaande quote), dus die 180 graden anders zie ik niet.

Ik ben het dus ook niet eens met je stelling dat God in het OT een andere God is dan in het NT.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Peter

Nu we toch hier gezelleig met elkaar op bijbellesje zitten:
In de bijbel is niet alleen sprake van tegenstellingen tussen OT en NT, ook per deel vliegen de tegenspraken ke om de oren.
Neem Numeri 23:19 (van het Ned. BijnelGenootschap): God is geen man. De Nieuwe Bijbelvertaling corrigeert dat door daar te zetten: God is geen mens. Da’s als beter. Want als hij geen man zou zijn, dan zou-ie dus een vrouw zijn. Is hij een mens dan kan je alle kanten op.
Jezus zag in dat man, vrouw of mens niet de juiste benaming is. God zou dan met dezelfe tekortkomingen uitgerust zijn alsd wij mensen. Dat kan natuurlijk niet. Dus zegt jezus in Johannes 4:24: God is Geest.
En het gaat, broeders en zusters, hier en n u te ver om ook alle gedetailleerde tegenstellngen op te noemen, maar 1tje dan nog:
In Genesis staat eerst (1:25-25):Laat ons mensen maken naar ons beeld (….)opdat zij hersen over de vissen …), het gevogelte, enzovoorts.
In Genesis 2:18-10 staat dan ineens: Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zale hem een hulp maken (….). En de heer formeerde (….) het gedierte (…) en het gevogelte (….).
Ja zeg, wie was er nou eerder? De mens of het dier?
Wie slecht een klein deel van de bijbel leest haalt er uit wat hem/haar goe uikomt en klampt zich er aan vast. Daar hebben we dus het CDA en de ChristenUnie aan te danken.
Wie alles leest, weet zich aan het eind geen raad meer en blijft dwalende, maar wel vrij van enkelvoudige schijnzekerheden.
Amen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Joost

Misschien wel een beetje tendentieuze titel, maar toch ook een wel een goede site om eens goed na te denken over wat er allemaal in de bijbel staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Zack

@11: Al die zogenaamde tegenstellingen kunnen zo weer rechtgepraat worden. Vaak onder de noemer van vertaal fouten of het verhaal niet in de juiste context lezen. Er zijn site’s zat die jou tegenstellingen kunnen verklaren.

@12: Ik denk ook dat mensen zich vergissen als ze denken dat God alleen voor liefde staat. Niet voor niets staat er ook in de Bijbel om God te vrezen. Maar uiteindelijk is niet ons, maar Zijn oordeel de juiste, dat dan weer wel :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joost

@13: Die tegenstellingen kunnen NIET rechtgepraat worden. Dat is juist het probleem. Of bedoel je daarmee dat alles kan worden rechtgeluld met alles?

A kan worden rechtgeluld met B en B met A?

Wisten jullie trouwens dat Pi volgens de bijbel 3 is? Lul dat maar eens recht! :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Zack

Lees dit, verder zou je ook gewoon nog kunnen zeggen dat de Bijbel het getal Pi ongeveer neerzet en niet in tientallen cijfers achter de komma.

Ik zeg dus idd dat wat dit betreft alles wat krom is/lijkt recht geluld kan worden :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Peter

Als ik in deze tijd (popi-paus, beroemde Bosshardt, de Balk-en Rouvoet episode en niet te vergeten de groeiende bijbelkennis van webloggers) zou zijn geboren, had ik wellicht toegegeven aan mijn gevoelens voor god. Maar dat was in mijn jeugd (toen we eindelijk van god los raakten) ondenkbaar.”
Peter op GeenCommentaar, 2007.

Filmpje uit mijn jeugd: Luister naar Reverend Burt Parker en zijn preek over iconen.

 • Vorige discussie