Quote van de Dag: homofundamentalisme

“Het was me al eerder opgevallen dat een deel van de homobeweging niet snel tevreden is. Eigen vrijheid is niet voldoende. De vrijheid van de andersdenkenden moet worden ingeperkt. Ik noem dat homofundamentalisme. Deze homofundamentalisten lijken niet te rusten voordat iedereen hosanna roept voor alles wat er in de homoseksuele wereld gebeurt.”

Krijn de Jong in het Nederlands Dagblad.

  1. 3

    Dat de beste man geen onderscheid schijnt te kunnen maken tussen vrijheid van meningsuiting en staats-gesponsorde discriminatie in groepsverband?

  2. 4

    Is het Nederlands Dagblad niet een gristelijk blaadje ?
    Tien tot twintig procent van alle zoog dieren schijnt homosexueel te zijn.
    Degenen die het treft zijn, naar ik aanneem, er niet onverdeeld blij mee.