1. 1

    Bush said that the federal government should not tell states or school boards what to teach but that “scientific critiques of any theory should be a normal part of the science curriculum.”

    Juist, en dat betekent dus ook de minkanten en problemen van evolutie-theorie uitleggen. NIET een andere “theorie” er NAAST leggen. Of hoogstens uitleggen dat die “theorie” nog MINDER uitlegt. Of eigenlijk, ALLES uitlegt en dus niet falsificeerbaar is. En dus helemaal niet WETENSCHAPPELIJK is.