Quote van de Dag: Verdoofde ondernemers

“Extended periods of prosperity act as an anesthetic in the human brain, lulling investors, business leaders, and policymakers into a state of complacency, a drug-induced stupor that causes us to take risks that we know we should avoid.”

Andrew Lo, hoofd van het Laboratory for Financial Engineering aan MIT, legt uit waarom langdurige economische voorspoed zichzelf om zeep helpt.

  1. 1

    Is dit nu een pleidooi voor een grootscheepse verlaging van de topsalarissen en de bonussen? Zodat zij scherp blijven en dit soort crisissen kunnen voorkomen?