Quote van de Dag: Tanken

[qvdd]

Heel Nederland gaat in Vlaanderen tanken.

Aldus Minister-president Kris Peeters van de Vlaamse regioregering. Het Vlaamse regeerakkoord spreekt over invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens in 2013. Daarnaast test de Vlaamse regering ook de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens uit. De Vlaamse regering wil de kilometerheffing alleen samen met de andere gewesten invoeren en wilde de invoering ook maximaal afstemmen met Nederland. Maar in het nieuwe Nederlandse regeerakkoord kiest Rutte-I voor hogere accijnzen op brandstoffen.

Slim of gaat iedereen in Vlaanderen tanken?

  1. 1

    Rutte loopt gewoon in alle dossiers de afspraken met Vlaanderen en België open te breken. Zal wel iets met nationalisme te maken hebben, maar ik denk niet dat Rutte er veel aan gaat hebben. In deze omgeving tankt toch iedereen al waar het het goedkoopste is (NL, BE, DL, al naar gelang de onderlingen benzine en dieselprijzen), de weg naar de Belgische pomp is snel gevonden als de prijs daar een 10c/L goedkoper is (en ja, automobilisten zijn zo gek, die doen zich die moeite voor een voordeel van zeg €3 per tankbeurt).