Quote van de Dag: Snel bezuinigen

“De economie lijkt iets sneller aan te trekken dan het Centraal Planbureau (CPB) toen voorspelde. Dan moeten we serieus kijken om daar waar het kan, ook meteen aan de overheidsfinanciën te werken.”

Financieel woordvoerder Ernst Cramer van de Christen Unie wil eerder bezuinigen, nu blijkt dat de economie sneller aantrekt dan gedacht. Gerijmd of ongerijmd?

  1. 1

    ”Financieel woordvoerder Ernst Cramer van de Christen Unie wil eerder bezuinigen, nu blijkt dat de economie sneller aantrekt dan gedacht.”

    Zouden ze daartoe wel in staat zijn, aangezien de ambtenaren hun raportjes nog niet hebben ingeleverd…….