Quote van de Dag: Polen-CAO

“Wij zouden het heel ongewenst vinden als er in de uitzend- branche concurrentie op gang komt op loonkosten die leidt tot verdringing van Nederlandse uitzendkrachten. Zeker onder deze economische omstandigheden is het ongewenst. De minister moet hier scherp op letten. Als er een dispensatieverzoek komt om onder de cao te duiken, moet de minister ervoor gaan liggen.”

CDA-Kamerlid Van Hijum bekritiseert de Internetvakbond.nl.

  1. 1

    De internetvakbond? Nog nooit van gehoord. En ook hun site zelf wordt totaal niet duidelijk wie zij nu eigenlijk vertegenwoordigen, of hoe veel mensen ze vertegenwoordigen.

    de algemene voorwaarden maken wel een heleboel verplichtingen van de leden erg duidelijk, maar wat je daar voor terug krijgt, wordt uiterst summier beschreven…