Quote van de Dag: Overtreden

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

In de loop van de geschiedenis komt het maar al te vaak voor dat het bewust overtreden van de wet als actiemiddel door individuele burgers, soms door politici of zelfs door overheidsdienaren, wordt gebruikt om veranderingen in de samenleving of anderszins gewenste doeleinden te realiseren.

Aldus Job Cohen, burgemeester van Amsterdam. Hij deed de uitspraak in reactie op vragen van de lokale liberalen. De VVD wilde wethouder van Poelgeest van GroenLinks op het matje te roepen omdat hij verklaard had dat wetsovertreding bij bepaalde acties niet altijd fout en verkeerd zijn.

Reacties (5)

#1 Harry

Als zelfs architect van Verdonk´s inhumane vreemdelingenbeleid het zegt, dan ben ik bijna geneigd het er mee oneens te zijn.
Maar natuurlijk heeft hij gelijk. Waarschijnlijk gaat hij niet zover te zeggen dat de wet maar een wet is, daarom doe ik dat maar. Een wet is niet meer dan een tijdelijke afspraak en wanneer iets een wet is betekent niet dat het daarmee ook rechtvaardig is.
Wetten moeten zonodig gebroken worden om maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen. Zo is het altijd gegaan. Ik breek dagelijks verschillende wetten. Maar met door rood licht rijden, maak ik geen maatschappelijk statement. Met de weigering een ID bewijs te dragen, doe ik dat op mijn bescheiden wijze wel. Om maar een voorbeeld te geven.
Bij acties protesten gaat het niet om het wel of niet breken van de wet, maar om de doelen die je hebt en hoe je die wilt verwezenlijken.

  • Volgende discussie
#2 Zuiderling

Geldt dit ook voor rechtsextremisten die wetten willen wijzigen in hun voordeel. Geldt dit ook voor de aanslagen die RARA heeft gepleegd. Geldt dit ook voor de brandstichting in Kedichem? Waar wordt de grens gelegd? Cohen kletst uit zijn nek en probeert net zoals andere linkse figuren misdrijven goed te praten.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Arnoud

@2: heb je ook maar iets gelezen van wat Cohen gezegd heeft? Jij bent één van de typische recht-door-zee figuren die uit zijn nek lult over iets zonder zich verder te verdiepen in waar het over gaat. Types die mateloos irriteren.

Burgerlijke ongehoorzaamheid
is het opzettelijk breken van de wet of het negeren van opdrachten van de regering met een politiek doel. Burgerlijke ongehoorzaamheid is per definitie geweldloos en vindt nooit plaats uit louter eigenbelang.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 pedro

@2: Ja, dit geldt ook voor rechtse mensen en dat hoeven niet per se extremisten te zijn, maar niet wanneer ze de wetten alleen in hun eigen voordeel willen wijzigen. Eigenbelang is geen criterium van burgerlijke ongehoorzaamheid, wat dergelijke acties kan legitimeren. Rechtse mensen in Cuba mogen zich bijvoorbeeld best tegen het regime daar verzetten. Zo lang ze het maar niet uit eigenbelang doen.

Een probleem voor veel rechtse mensen (en voor jou ook) is, dat zij dit recht voor linkse mensen veroordelen. Dan kun je dat recht zelf niet meer opeisen natuurlijk. Je kunt geen kwaad spreken van mensen, die door rood licht rijden en het vervolgens zelf ook doen.

En nee, dit geldt dus in elk geval niet voor aanslagen en alle andere vormen van en oproepen tot geweld, dat zich tegen personen richt. Om het even welk stuk je ook leest over burgerlijke ongehoorzaamheid en de criteria, waaraan die zou moeten voldoen, nergens worden aanslagen en brandstichtingen als burgerlijke ongehoorzaamheid betitelt.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 BartB

@2: jazeker. Mijn weigering om een ID-kaart te dragen komt voort uit een rechts-liberale afkeer van Big Brother-overheid en regeldwang.

Dierenbevrijdingsacties vinden zowel steun bij nare extreem-linkse als bij nare extreem-rechtse mensen.

  • Vorige discussie