Quote van de Dag: Naar eer en geweten

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
[qvdd]

Het is allemaal niet zo erg. Ze deed het allemaal naar eer en geweten. Het is wel laakbaar, natuurlijk, dus excuses moeten er wel komen. Maar aftreden hoeft echt niet. Als het verhaal in de NRC klopt, tenminste.

Politicoloog en GroenLinks-lid Meindert Fennema vindt niet dat Mariko Peters hoeft op te stappen, mits het verhaal in de NRC waar blijkt te zijn. Daarmee geeft hij, net als de partij, haar het voordeel van de twijfel. Maar waar vriend en vijand het over eens is, is dat GroenLinks de communicatie rondom deze affaire niet heel handig heeft aangepakt.

Reacties (38)

#1 xx

Het zou zonde zijn als Peters moet opstappen, zeker ook omdat die debielen en brievenbuspissers van de PVV blijven. Vind haar een prima kamerlid. Een van de weinigen die goed op de hoogte is van Europese wetgeving en Enderlandse belemmeringen en kansen daarbinnen.

 • Volgende discussie
#2 Jos

Je kunt met goede intenties toch fout handelen. Dat argument vind ik niet zo sterk. Ik mis in de reacties op deze affaire wel een paar relevante details. Mariko Peters was in 2005 in Kaboel ambtenaar, geen politicus, zelfs -vermoed ik- geen lid van GroenLinks. En zij besliste niet zelf over de subsidie maar gaf een advies, als ik het goed heb begrepen een nogal formele procedure voorafgaand aan een beslissing door het subsidiërende fonds. De vraag die beantwoord moet worden is of zij als ambtenaar de code voor dit soort optreden geschonden. heeft. Die kwestie ligt in eerste instantie bij BZ.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 R

Ik begrijp niet waarom iedereen het over “schijn” van belangenverstrengeling heeft.

Er wordt nu opnieuws (ik meen in 2006 ook al door buitenlandse zaken) onderzocht of het advies van Peters aan het Prins Claus Fonds evenwichtig geschreven was.
Is het objectief en evenwichtig geschreven, heeft zij Robert Kluijver niet bevooroordeeld.
Is het geen objectief advies, dan hoeft ze hem nog bevooroordeeld te hebben, maar heeft ze vanwege haar huidige relatie en haar emails van toen de schijn opzich dat ze niet objectief is.

Voordat het onderzoek bekend is, kun je er niks over zeggen.

Wat nu gebeurt is dat veel mensen zeggen dat ze omdat het gaat om een man die NU haar partner is, sowieso geen objectief advies had kunnen schrijven.
De vraag is ook of zij in 2005 al wist dat het een serieuze relatie zou worden. Het lijkt mij niet iemand die vanwege een kortstondige romance, haar carriere op het spel gaat zetten (maar dat moet het onderzoek uitwijzen).

Verder kan je over gebeurtenissen in het verleden zeggen of er wel/geen belangenverstrengeling is. Maar als je het hebt over de “schijn van belangenverstrengeling” gaat het juist over een situatie die in het heden speelt en waar je belangenverstrengeling wilt voorkomen.

Als het onderzoek positief uitpakt voor Mariko Peters en Robert KLuijver, zie ik weinig reden waarom ze geen kamerlid meer kan zijn.
De enige reden die ik kan bedenken, is dat ze vanwege de ophef teveel beschadigd is.
Ik vind dat een crue redenering. Degene die bewust iemand vals beschuldigd, zal dan altijd winnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 R

Ohja

En de mensen die Mariko Peters nu steunen omdat ze het vanuit een “goed hart” zou hebben gedaan, zijn gek.

Als ze haar huidige partner toen heeft bevooroordeeld, moet ze weg. Als ze dat niet gedaan heeft, moet ze blijven.
Dit heeft niets te maken met of je een project nu wel of niet goed vindt.

Ik ben ook benieuwd naar de reactie van het Prins Claus Fonds.
Zij zijn degene die het geld aan het project waar Robert Kluijver voor werkte hebben gegeven. Het is geen belastinggeld, de overheid (Mariko Peters en anderen) heeft alleen het Prins Claus informatie verstrekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 R

Nog een (laatste) reactie

Ik merk, als internet en krantenlezer dat er in deze “marikogate” best veel fouten door journalisten gemaakt worden. Zie ook de website robertk.asia (zijn schrijfstijl leest wel lekker, los van de inhoud)
Oa verkeerde foto’s, vader zou wel gedeeltelijke voogdij hebben, Ben Bot zou wel of niet gereageerd hebben, de term ontvoering.

Nergens heb ik deze journalisten een verklaring zien geven. Laat staan dat ze excuses aan hebben geboden voor hun menging in prive-zaken.
Als het inderdaad zo is dat de ex al een aantal jaren met een info langs de redacties van kranten en bladen gaat. Waarom wordt daar nu geen klein achtergrond verhaal over geschreven, waarin de argumenten gegeven worden waarom er toen niet gepubliceerd werd.
Waarom wordt er (zoals Mariko Peters in NRC interview beweerde) niet gecheckt of het zo is dat zij door die ex gestalkt werd in Afghanistan. Lijkt met niet zo moeilijk te checken, aangezien het op de ambassade bekend zou zijn. Ik wil weten of het waar is of niet wat zij zegt.
En voor de journalisten die nu toch al op Story en Prive-niveau bezig zijn; ze kunnen toch nagaan of het klopt dat die kinderen naar Frankrijk zouden gaan. Enz, enz.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 pedro

@5: heeft niks met story of prive niveau te maken, maar met de politieke voorkeur van die journalisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 bezorgde nederlander

als je functie misbruikt ben je niet als politieke vrouw geloof waardig en zeker niet als je de gelden van groen links wil gebruiken om de kosten te dekken van de kosten voor het aanklagen van een krant

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pedro

@7: ik maak me zorgen om uw kennis van de Nederlandse taal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Emile M

Goede analyse in de papieren NRC van gisteren van de hand van Ton Zwart. Dat is zeker geen linkse staatsrechtgeleerde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bernard Weiss

@3, 4, 5: Mevrouw Peters heeft in 2005 een zakelijke relatie met een sexuele relatie door elkaar gehaald, zo veel is met alle appeltjesgroene emails nu wel duidelijk. Wat en hoe precies nou het bedrag, en wie dat bedrag, is niet zo relevant meer. Mevrouw Peters had in 2005 één van beide relaties moeten verbreken. En dat heeft ze niet gedaan.

Bovendien doet ze, nu haar gedrag uitkomt, buitengewoon schichtig, waar openheid gepaster zou zijn. De uitspraken van haarzelf en haar partij indachtig zou een publieke tekst en uitleg terecht zijn geweest. En dan géén excuusverhaal, zoals in NRC, met nogmaals allerlei verdraaiingen, maar een eerlijk en open verhaal.

Naast dit alles heeft deze relatie geleid tot een ontvoeringszaak waar zij bij betrokken is. De term ontvoering is niet van de pers, niet van het publiek, maar wordt gehanteerd door Justitie, die deze zaak in onderzoek had en heeft. Ook hierin had zij van meet af aan open kaart moeten spelen, en heeft dat niet gedaan.

Wat de pers betreft: HP/DeTijd heeft aangegeven zowel Peters als Kluijver benaderd te hebben voor wederhoor, maar geen antwoord te hebben ontvangen. Voor wat het waard is.

Concluderend kun je dus wel stellen dat mevrouw Peters door haar gedrag, zowel in 2005/2006 als nu haar positie als kamerlid ernstig ondergraven heeft. Haar beoordelingsvermogen, zowel in de affaire toen, als rond de ophef nu is matigjes gebleken. En volgens haar eigen partij is er geen veroordeling voor nodig om haar gedrag als ongewenst en een politica onwaardig te beoordelen.

Mevrouw Peters kan maar beter opstappen. Er zijn er voor minder vertrokken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 pedro

@10: een mooi mengelmoesje van stemmingmakerij, afgewisseld met halve waarheden en gewichtigdoenerij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Cycloop

Wanneer moet een Tweede Kamer lid opstappen vraag ik me steeds meer af. Zij of hij is toch gekozen. Lidmaatschap van Tweede Kamer is toch iets anders dan een ministerpost. En er zijn ook mensen die voor meer zijn blijven zitten in de Kamer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bernard Weiss

@11, pedro: welke “halve” waarheden dan? Vooralsnog is alles wat ik noem waar gebleken. Ze hééft de gedragscode gebroken, ze ís betrokken bij een feit dat justitie aanduidt als ontvoering, ze hééft eindeloos lang gewacht met een verklaring. En wat is er dan stemmingmakerij aan? Dat ik vind dat ze daar de conclusie ‘opstappen’ uit moet trekken? Kom kom, zeg, niet zulke lange tenen.

@5: ik raad je aan om het gehele dossier ‘Marikogate’ in HP/DeTijd te lezen. Alles wat je nu mist staat daar in. Het feit dat meerdere bronnen gebruikt zijn, het feit dat Peters en Kluijver wederhoor geboden is, en meer. Het oorspronkelijke stuk over de mishandeling van Kluijver’s ex is overigens van GeenStijl.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Cycloop

@13 maar waarom moet ze opstappen. Er zijn Kamerleden met meer op hun kerfstok, die zijn blijven zitten. Het gaat om een gedragscode, niet om het wetboek van strafrecht, en dan nog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Paul

Aardige column van Theodor Holman hierover in Het Parool.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bernard Weiss

Dus wangedrag van een verliefd meisje is romantisch. Lief vertederend. Poëtisch en zacht. Van: ach wat lief…

Niet te vergelijken met pissen in een brievenbus. Of faillerende pornobedrijven runnen.

Toegegeven, er is een verschil. Maar ik dacht dat we dat niveau van sexisme achter ons hadden gelaten. Peters veegt haar (bekoorlijk, heus echt waar) achterwerk af met regels en gedragscodes. Dus moet ze de gevolgen aanvaarden. Net als die mannen van de PVV.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 pedro

@13: het is stemmingmakerij, omdat er niets bewezen is of wordt. Of zoals de hoofdredacteur van HP/De Tijd zaterdag liet weten, de onschuld van Peters is niet bewezen. Daarmee geeft ie feitelijk toe, dat de schuld van Peters ook niet is bewezen, en in ons rechtssysteem gaan we nog altijd uit van het principe ‘onschuldig totdat schuld bewezen is’.

@16: het verschil is, dat dat over wel bewezen feiten gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 xx

“de onschuld van Peters is niet bewezen. Daarmee geeft ie feitelijk toe, dat de schuld van Peters ook niet is bewezen,”

Niet dus. De hoofdredacteur is van mening dat hij misstanden heeft blootgelegd en daarmee haar schuld heeft bewezen. Dat het rapport van BuZa daarna geen van zijn bevindingen weerlegt, betekent voor hem dat zij nog steeds schuldig is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 pedro

@18: de mening van iemand is geen bewijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 xx

@19

Dat klopt. Maar je laat dus wel los van je redenatie in @17?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 pedro

@20: hij heeft niets bewezen en in ons rechtssysteem zijn mensen dan onschuldig, wat zijn mening daar ook ver is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 xx

@21

De kracht van herhaling. Maar daar vroeg ik niet naar. Laat je deze redenatie nou los: ” Daarmee geeft ie feitelijk toe, dat de schuld van Peters ook niet is bewezen”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 pedro

@22: nee. De onschuld van Peters is niet bewezen. Dat houdt in, dat de mogelijkheid van onschuld bestaat en dat de schuld niet bewezen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 xx

@23

Doet er allemaal niet toe. Jouw redenatie was: ““de onschuld van Peters is niet bewezen. Daarmee geeft ie feitelijk toe, dat de schuld van Peters ook niet is bewezen,””

Dat doet hij feitelijk niet. Je bestrijdt dat, maar je onderbouwing gaat over iets heel anders. Namelijk of iets wel of niet bewezen is, niet of hij wel of iets niet feitelijk heeft tpegegeven. En in ons rechtssysteem, moet je eerst iets bewijzen, voordat het waar is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 pedro

@24: Bedankt voor je bijdrage, maar nieuwe inzichten levert die bijdrage niet op.

Feitelijk:
– Bijvoeglijk naamwoord in werkelijkheid. Synoniem: eigenlijk
– welbeschouwd, de facto, eigenlijk, in feite, werkelijk
– zo niet op papier dan toch wel in werkelijkheid
– enz.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 xx

@25

Je begrijpt het nog steeds niet he. je redenatie deugt niet, maar je hebt t overal over behalve je redenatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Bernard Weiss

Grappig, zo’n discussie van niet-rechtsdeskundigen die zich dat wel wanen….

Allereerst: mevrouw Peters is (behalve mogelijk in de ontvoeringszaak) geen verdachte in strafrechtelijke zin. Het uitgangspunt “onschuldig tot het tegendeel bewezen is” is daarentegen wel degelijk een strafrechtelijk begrip.

Bestuurskundig en politiek gezien, is dus niet de vraag van belang of mevrouw Peters schuldig of onschuldig is: zij is naar haar partij, of naar haar kiezers, verantwoordigsplichtig.

De vraag, of stelling, die een journalist (of een kiezer, of haar partij) opwerpt: “mevrouw Peters, we hebben gehoord dat u….” zal ze dus moeten beantwoorden. Zij dient verantwoording af te leggen over haar gedrag, of betrouwbaarheid als kamerlid. Dat kan ze niet zo maar lichtjes afdoen met een verwijzing naar het privékarakter van de feiten waarvoor ze zich moet verantwoorden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 pedro

@27: zij heeft naar haar partij en kiezers verantwoording afgelegd. Haar partij heeft dat geaccepteerd en als ik de peilingen mag geloven, heeft een deel van de keizers dat niet geaccepteerd. Dat jij haar verantwoording onvoldoende vind, is jouw mening, maar ze is jou of HP/De Tijd geen persoonlijke verantwoording schuldig.

En btw: onschuldig tot schuld is bewezen is ook buiten het strafrecht een vrij algemeen geaccepteerd begrip, hoor. Het is in ons rechtssysteem gekomen, omdat we dat vrij algemeen een goed uitgangspunt vonden en vinden.

En het is dus niet grappig, dat jij je hier als strafrechtdeskundige op probeert te werpen met zo een slecht argument.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Bernard Weiss

Nee, natuurlijk hoeft mevrouw Peters geen verantwoording af te leggen. Dat is een keuze die geheel de hare is. Als zij dat toch doet in een krant van haar keuze, en daarbij zaken verdraait en verzwijgt die later uitkomen, dan is dat ook haar keuze.

Overigens is het grappig dat je stelt dat het ‘onschuldig tot schuld bewezen’ ook breder ingang zou hebben gevonden. Het is nota bene de voormalige fractievoorzitter van GL, mevrouw Halsema die het niet nodig was dat een kamerlid veroordeeld was om toch tot een verregaand oordeel over dat kamerlid te komen.

Het lijkt me dat die redenering volgend mevrouw Peters ook naar haar eigen criteria (althans de criteria van haar partij) beter zou kunnen opstappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 pedro

@29: ik heb geen idee aan welk artikel in welke krant je refereert en kan daar dus niks over zeggen. Vermoedelijk wil ik daar ook helemaal niet op in gaan, wat wat voor jou verdraaien en verzwijgen is, kan heel goed gewoon de mening van mw Peters zijn, waar jij het niet mee eens bent. Wat ik wel weet, is dat in het artikel van HP/De Tijd bepaalde zaken ook heel anders voor zijn gesteld, dan ze in werkelijkheid zijn (van een ontvoering is geen sprake en er ik heb nog steeds geen enkel bewijs gezien, dat de handtekening van mw Peters een beslissende rol heeft gespeeld in een subsidieaanvraag door een organisatie waarvoor haar vriend ook werkt). In dat licht bezien is het best vergeeflijk als ze van haar kant de zaken ook wat aan dikt om tegenwicht te bieden tegen de niet geheel juiste uitspraken en insinuaties in HP.

Verder stel ik niet, dat ‘onschuldig tot schuld bewezen ook breder ingang zou hebben gevonden’, maar dat die bredere algemene opvatting ertoe heeft geleid, dat dat ook in ons strafrecht op is genomen. Net zoals ‘gij zult niet doden’ ook in ons strafrecht is gekomen, omdat we dat ook een goede regel vonden, voordat het in het strafrecht op was genomen. Ben jij echt een strafrechtgeleerde?

Daarnaast refereer je aan een kamerlid, zonder weer te noemen over wie je het hebt, dat niet veroordeeld was en waar mw Halsema toch een oordeel over gaf. Daar kan ik over zeggen, dat een strafrechtelijke veroordeling wat anders is dan bewijzen leveren. Ook als bewezen wordt, dat iemand ergens schuldig aan is, volgt er niet altijd een veroordeling, om allerlei redenen, zoals verjaring, ontoerekeningsvatbaarheid, enz.

Wat een oordeel van mw Halsema over de criteria van mw Peters zegt, of waarom de criteria van haar partij mw Peters zouden moeten nopen op te stappen, maak je ook weer niet duidelijk. Het oordeel over een zaak, die je verder niet noemt, zou van mw Halsema zijn en dat heeft niks met mw Peters te maken dus, die haar eigen opvattingen mag hebben. Waarom dat oordeel de criteria van de partij zou zijn, laat je in het ongewisse. Waarom partijcriteria boven het eigen individuele oordeel van een partijlid moeten gaan, is mij ook niet duidelijk. Ik ken wel situaties, waarin dat verlangd wordt, maar als die situaties zich hier voor gaan doen, zit ik in het verzet tegen die dictatuur. Nog afgezien van de gemakkelijk te maken constatering, dat de partij haar uitleg heeft geaccepteerd, en dat wat jij als de partijcriteria benoemt de partijcriteria dus niet zijn. Je zou hooguit kunnen beweren, dat die partij andere criteria hanteert voor haar eigen volk leden dan voor buitenstaanders, maar dat bewijs je ook weer niet, en daar kan meteen tegen in gevoerd worden, dat ze daarmee de trend in de politiek van het laatste decennium volgen en niet anders handelen dan andere partijen.

De vraag of mw Peters op zou moeten stappen, beantwoord ik bij gebrek aan bewijs van moedwillig fout handelen bij de subsidieaanvraag, voorlopig nog met ‘nee’. En de ontvoeringszaak is een lachertje, waarbij HP moedwillig probeerde een vrouw de schuld te geven van een doodgewone ruzie tussen 2 gescheiden mensen, waar zij alleen maar zijdelings bij betrokken is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 xx

@30

Dus premier Rutte kan van alles uit z’n duim zuigen, maar als het verhalen zijn die niet te controleren zijn en dus niet keihard als onwaar worden bestempeld is hij onschuldig. Volgens jouw dan, want hij hoeft geen verantwoording te geven, geen uitleg, bewijs etc…?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 pedro

@31: Je begrijpt het verkeerd. Als je nu eerst eens aangeeft welke verhalen hij uit zijn duim heeft gezogen, praten we verder. Tot nu toe gaat het in de discussie hier om 2 specifieke verhalen, die een journaliste uit haar duim gezogen heeft.

Als een journalist verhalen over Rutte schrijft, die niet te controleren zijn en niet keihard als onwaar kunnen worden bestempeld, is hij onschuldig, en zou ik het raar vinden als hij zich daar voor moet verantwoorden, al zal dat er dan ook wel van moeten komen, als de verdachtmakingen en beschuldigingen hem maar genoeg beschadigen, wanneer hij er niet op reageert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Bernard Weiss

@30, 32: Laat ook maar. Wij begrijpen het verkeerd. Jij begrijpt het goed. Helder.

Ben overigens geen strafrechtgeleerde, heb ik dat ergens beweerd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 pedro

Laat ook maar. Wij begrijpen het verkeerd. Jij begrijpt het goed. Helder

Tsja. Dat kun je er van maken, als je wil (32 had niks met jou te maken iig). Je zou ook gewoon kunnen accepteren, dat iemand anders een andere mening heeft dan jij.

Ben overigens geen strafrechtgeleerde, heb ik dat ergens beweerd?

Nee, dat heb je gesuggereerd in de uitspraak in #27 “Grappig, zo’n discussie van niet-rechtsdeskundigen die zich dat wel wanen….”, waarmee je suggereerde, dat de anderen niets van het onderwerp af weten en dat iedereen jouw visie maar moet volgen. Grappig, dat je dat mij dat een paar reacties later verwijt… en dan nog wel in koninklijk meervoud ook (of zitten ‘jullie’ soms samen op een kantoortje of zo?).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Bernard Weiss

@34: Koddig, dat stukje dat je nu fabriekt.

Je kunt van iemand inderdaad verwachten dat hij gewoon accepteert dat iemand er anders over denkt. Daar had je dan natuurlijk allereerst ook zelf mee kunnen beginnen, natuurlijk. Wellicht teveel gevraagd…

Verder is het enige dat ik in @27 heb gesuggereerd dat degenen die zich met juridische haarkloverijen en spitsvondiheden dachten bezig te houden zichzelf voor rechtsgeleerd hielden. Meer niet. Maar kennelijk lees je er graag meer in dan er staat. Ach ja, het houd je van de straat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 pedro

@35: wanneer iemand probeert met argumenten een andere mening te bestrijden, heb ik daar altijd waardering voor. Wanneer op de man gespeeld wordt, heb ik daar minder waardering voor.

Verder is het enige dat ik in @27 heb gesuggereerd dat degenen die zich met juridische haarkloverijen en spitsvondiheden dachten bezig te houden zichzelf voor rechtsgeleerd hielden

En vervolgens doe je daar gewoon aan mee, terwijl je nu zegt, dat je zelf ook helemaal geen rechtsgeleerde bent.

Of wacht, dat is ook alleen weer maar suggestie. Dat heb je ook weer nergens letterlijk zo gezegd. Ik begin dat koninklijke meervoud steeds beter te begrijpen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Bernard Weiss

“Wanneer op de man gespeeld wordt, heb ik daar minder waardering voor”

Terwijl je niet anders doet. Het lijkt zowaar je enige vaardigheid te zijn. Een ware ‘one-trick-pony’.

Of speel ik nu weer teveel op de man?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 pedro

@37: tsja, iemand moet tegenwicht bieden. Overigens doe ik dat meestal wel in combinatie met argumenten en alleen tegen mensen, die dat zelf ook doen.

 • Vorige discussie