Quote van de Dag: Landen schorsen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
[qvdd]

“Europa doet nu wel stoer invallen bij kartels die de vrije concurrentie aantasten, maar doet helemaal niets als de mensenrechten worden geschonden. Dat moet veranderen. (…) We zeggen dat het een schande is hoe Turkije omgaat met bepaalde mensenrechten. Maar dat de EU-landen zelf ook allerlei rechten schenden, dat mag kennelijk allemaal.”

Volgens Europarlementariër Sophie in ’t Veld kan Europa zoveel beter. Wat de D66’er betreft mag een aantal EU-landen tijdelijk geschorst worden, omdat die landen iets te soepel omgaan met mensenrechten. Zo gaat het in Letland niet zo goed met homorechten en Tsjechië vindt een vrije pers nog steeds lastig. Italië heeft het niet zo op immigranten uit Afrika en de persvrijheid schijnt er ook niet direct een prioriteit te zijn. Krijgt het Europarlement nu eindelijk tanden?

Reacties (23)

#1 Mark

Was NL zelf pas ook niet op de vingers getikt over mensenrechten?

 • Volgende discussie
#2 Erik

@1: Grappig dat ’t vaak D66 is die met de meest inhoudelijke ideeën komt over Europa en tegelijkertijd op beslissende momenten al haar kritiek op Europa inslikt. Ten tijde van het grondwetreferendum slaagde mevr. van der Laan erin om binnen een paar zinnen hartstochtelijk voor een Ja-stem in het referendum te pleiten en een paar kanttekeningen te plaatsen bij de gang van zaken in Europa die door diezelfde grondwet helaas zouden worden bestendigd. Daar zaten een paar dingen tussen waar ik tot dan toe nooit zo bij stil had gestaan en die uiteindelijk mij over de streep hebben geduwd naar de Nee.

Ik hoop dat D66 hier haar eigen kritiek op Europa wat serieuzer neemt. Want Italië mag dan een aanfluiting zijn voor een demokratische EU, ik vraag me af welke mogelijkheden zij voor zo’n schorsing ziet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 pedro

Voordat de EU zich daadwerkelijk met de mensenrechten kan bemoeien, zal er toch eerst een wettelijk kader moeten worden geschapen om daarna beleid te kunnen maken, dat niet op willekeur is gebaseerd. In de EU verdragen ontbreekt echter tot op de dag van vandaag een behoorlijke sociale paragraaf. De EU is een economische unie en haar bevoegdheden en legitimiteit liggen dus ook op dat terrein.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 sander_1583

“we zeggen dat het een schande is hoe turkije met mensenrechten omgaat” Nou Sophie, jou nooit over gehoord. d66 probeert alles om toetreding van turkije mogelijk te maken. Wat een triest verhaal weer.

Alsof je geen kritiek mag hebben op dierenmishandeling als je wel eens een vlieg dood slaat, alsof geen kritiek op bont dragen mag hebben als je leren schoenen aan hebt. Wat een multiculti goedpraat nonsens.

Sophie: Ga achter het aanrecht ofzo. Kan het nog erger?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Mark

Volgens mij heeft in ’t Veld gezegd dat Turkije kan toetreden mits ze aan de criteria voldoen. Je slaat dus de plank behoorlijk mis.

http://www.d66.nl/intveld/item/faq_europa#p11

En jij doet zelf het omgekeerde als waar je haar van beschuldigt. Ik hoor haar nergens zeggen dat kritiek op Turkije niet mag; ze duidt slechts aan dat kritiek zich ook moet strekken tot de huidige lidstaten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Cerridwen

@2: treurig dat je de positie van D66 t.o.v. Europa totaal niet begrijpt.

D66 is voor een sterkere en democratischer Europese instituties. Ze hebben de terechte afweging gemaakt dat een ja-stem dit dichterbij bracht (zie meer macht Europees parlement) dan een nee-stem (4 jaar extra doormodderen). Juist D66 plaatst kritische kanttekeningen bij van alles en nog wat, maar zo’n referendum (en zo’n tot op het bot uitonderhandeld verdrag) geeft nu eenmaal weinig ruimte voor nuancering.

Ik ben het overigens zeer eens met dit op de agenda zetten; dat kan ons in de toekomst nog van pas komen bij een kabinet Wilders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Erik

@6: We zijn het eens: ik begrijp de positie van D66 t.o.v. Europa totaal niet.

Natuurlijk is zo’n verdrag helemaal uitonderhandeld en dus bijna niet meer aan te passen. En ’t was natuurlijk maar een verdrag voor een voorstel etc. Maar je zult zien dat dit verdrag met maar kleine wijzigingen de Europese Grondwet gaat worden en dat wordt dan een zeer ondemokratische grondwet, met weinig garanties voor demokratische instituties. Ik snap niet hoe D66 hier voor kon zijn.
Ik blijf liever eerst nog wat doormodderen, als dat betekent dat later een hernieuwde poging tot grondwet iets demokratischer zou kunnen zijn (en zoniet? dan ben ik weer tegen).

Alle ja-stemmers hebben willens en wetens hun demokratische rechten afgestaan en mogen nu niet klagen over het gebrek aan demokratie in Europa, dat hebben ze zelf gelegitimeerd; beter gaat het nu niet meer worden.

We zijn het ook eens waar we denken dat ’t voorstel van In ’t Veld ook best ’s relevant zou kunnen worden in Nederland; begrijp me goed, ik vind ’t voorstel helemaal niet verkeerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

Heel ferme woorden maar totaal ongeloofwaardig voor een partij die vooral bekend staat om haar slappe knieën de laatste keer dat ze in de regering zat en toen vooral meewaaide met de mensenrechtenschendende wetgevende wind.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 sander_1583

Tuurlijk Mark, ze zegt ook wel dat turkije haar best moet doen maar eigenlijk moeten we vooral kijken naar onszelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Cerridwen

@7: het wensdenken dat als je maar lang genoeg doormoddert het vanzelf beter wordt, kan ik niet volgen. D66 heeft (in mijn ogen terecht) de analyse gemaakt dat er geen enkele reden is aan te nemen dat er in de toekomst een betere deal gemaakt kon worden. Je hebt een concreet pakket maatregelen liggen, dat misschien niet ideaal is, maar wel een stap in de goede richting. In een institutionele omgeving met zoveel veto-punten als de EU zeg je dan direct ja.

Een zelfde redenatie zie je in het debat over de hervorming van de gezondheidszorg in de VS. Een revolutionaire verandering, een gigantische stap in de richting van universele gezondheidszorg in de VS. Maar het ging veel progressieven lang niet ver genoeg, en er waren elementen in de wet die ze zelfs een stap achteruit vonden. Er gingen stemmen op om de wet dan maar te blokkeren, en later opnieuw te onderhandelen. Later, als de gigantische meerderheden van de democraten weer zijn verdwijnen? Als het onderwerp gezondheidszorg weer naar de achtergrond is verdwenen? Als iedereen zijn wonden likt van de gigantische politieke nederlaag die het blokkeren van de wet voor de democraten zou hebben betekend? Natuurlijk niet, en de democraten hebben terecht het uitonderhandelde compromis naar de eindstreep geholpen.

Voor het Europese vedrag gelden dezelfde overwegingen.
Overigens zie ik nu al de resultaten van de grondwet, waarom D66 (en ik) hem zo graag wilde: meer macht voor het Parlement, dat zich assertiever opstelt en meer van wat er in Europa gebeurt in het publieke debat weet te brengen. Met de liberalen in een spilfunctie, is dat parlement nog behoorlijk progressief ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Mark

@8: elaborate?
@9: een non-reactie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 pedro

@9: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat is een heel goed uitgangspunt.

Het is erg hypocriet om Turkije op de mensenrechten aan te spreken en misstanden in eigen huis niet te willen horen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Erik

@10: Ik geloof helemaal niet dat doormodderen vanzelf leidt tot een goede grondwet, ik heb het woordje ‘doormodderen’ gewoon overgenomen uit jouw #6.

“Je hebt een concreet pakket maatregelen liggen, dat misschien niet ideaal is, maar wel een stap in de goede richting.”
‘Niet ideaal’ is wat mij betreft een enorm understatement, wat mij betreft was deze grondwet gewoon broddelwerk (uitgaande van goede wil bij de opstellers ervan). En ‘een stap in de goede richting’ gebruik ik liever voor situaties waar je mag verwachten dat verdere stappen in die richting zullen volgen.

Ik denk dat het er uiteindelijk op neerkomt dat jij dit verdrag stukken beter vindt dan ik.

@9: In Turkije kunnen we alleen aandringen op verbetering, bij onszelf kunnen we zelf wat doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Cerridwen

@13: ‘gewoon broddelwerk’ noem ik dan weer een hyperbool.

Gezien de Europese geschiedenis mag je altijd verwachten dat er verdere stappen in de ingeslagen richting zullen volgen. Zo gaat namelijk elke verandering in de EU. Bijvoorbeeld de hervorming van het zo gehate landbouwbeleid: dat is inmiddels volledig op de schop gegaan, maar allemaal in kleine stapjes. Positie van Europees Parlement idem dito. Dat betekent niet dat het vanzelf gaat, je zult voor elke stap moeten vechten, als voorstander van verandering. Maar als je die eerste stap niet zet, volgt de tweede ook niet. Dat heeft D66 goed begrepen, en jij nog niet.

Ik kan me niet voorstellen dat jij alles wat in de Europese grondwet stond slecht vond. Je grootste kritiek ligt in het feit dat het niet ver genoeg gaat, niet dat je het een stap in de verkeerde richting vind. Het verschil is dat een politieke partij als D66 een duidelijk beeld heeft van wat gezien de institutionele verhoudingen wel en niet kan. Het verschil van inzicht is dus niet zozeer inhoudelijk (zoals je al opmerkt deelt D66 veel van jou kritiek op de EU), maar puur procesmatig. En in dat opzicht heb ik wel vertrouwen in het vernuft van de Europese D66 fractie, en vooral ook Sophie in ’t Veld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@11: Ben je het kabinet Balkenende II al vergeten? In die periode is het framewerk gelegd voor uitbreiding van privacyschending, zijn de rechten van arrestanten en verdachten uitgehold en de bevoegdheden van politie en dienste uitgebreid ten koste van jouw en mijn rechten. Dat alles met instemming van d66.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Mark

Dat is nog steeds iets anders dan “mensenrechtenschendingen” waar je het over had. Dat woord reserveer ik toch voor tikkie ernstiger gevallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@16: De wetgeving is anders wel mensenrechtenschendend. Misschien moet je “Crisis in de rechtsstaat” van Britta Böhler maar eens lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Mark

@17: misschien moet jij je standpunt iets beter uitleggen dan met boeken wapperen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bismarck

@18: Lees nou gewoon eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Mark

Bismarck, ik heb je hoog zitten, daarom verbaast het me even hooglijk dat je met een dergelijk beroep op autoriteit komt ipv gewoon uit te leggen wat je argument nu eigenlijk is. Zal ik nu gaan roepen dat jij toch echt eerst Die Welt als Wille und Vorstellung moet gaan lezen? Moet ik echt gaan uitspellen waarom je houding in deze onhoudbaar is in online discussies (en ook face to face discussies for that matter)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

@20: Het is geen argument, het is een tip. Lees dat boek gewoon eens een keer, is echt nuttig. Ik beloof je dat ik niet [strike]dagelijks[/strike]maandelijks boeken zal aanbevelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Mark

kun je naast die mooie tip ook gewoon vertellen hoe er in dat boek wordt geargumenteerd dat de wetgeving die jij zo tegenstaat “mensenrechtenschendingen” zijn? Is dat nou zo moeilijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Erik

@14: Hyperbool? Mag je vinden, ik zou het een knap stukje werk vinden als het een eindskriptie van een student was, maar dat is ’t niet. En misschien is ’t wel geen prul, maar dan moet ik uitgaan van slechte wil bij de opstellers, en hoewel ik niet geloof in de pure onbaatzuchtigheid van veel politici, wil ik niet meteen een komplot zien.

Je geeft een paar aardige voorbeelden van stap-voor-stap-verbeteringen bij de EU. Alleen de positie van het europees parlement mag dan zijn verstevigd, veel meer invloed op beleid heeft ’t niet gekregen en er zijn ook terreinen waar ik in europees verband eerder een achteruitgang waarneem.
En in #7 heb ik al verteld dat ik verwacht dat dit verdrag met wat kleine wijzigingen de Grondwet gaat worden, ja, inderdaad met wat kleine wijzigingen, maar als het eenmaal Grondwet is, zie ik de volgende stapjes niet meer komen.

Een groot deel van mijn kritiek deel ik in elk geval met afzonderlijke D66-ers (afgaande op her en der verspreide losse uitlatingen). Maar ik heb er weinig vertrouwen in dat D66 in Europa wel even de veranderingen doorvoert die ze zich in Nederland zelfs in gunstige positie nog weer uit handen laten spelen.

 • Vorige discussie