Quote van de Dag: Gelegitimeerd verzet

[qvdd]

Dit congres geeft me wel de moed om verder te gaan, ook de komende jaren. Wat dat betreft ligt er nog een hele taak.

De dissidente kamerleden van het CDA voelen zich gesterkt door de 32% die tegen het regeerakkoord heeft gestemd. Ook Ab Klink vind dat ze hierdoor “gelegitimeerd zijn om hun verzet vol te houden”.

Klink vertelde verder dat hij zich geërgerd heeft aan de houding van het partijbestuur, dat niet de geringste twijfel meer leek te hebben om het gedoogkabinet door te zetten, ondanks de grote oppositie binnen de partij. Hirsch Ballin noemde de partij “diep verdeeld”.

  1. 1

    Het viel mij op dat zelfs Maxime Verhagen, gemeend of niet, zei dat bij hem twijfels tijdens de onderhandelingen waren, is dit de juiste combinatie? En dat daarop het antwoord moest zijn dat het CDA haar christen democratrische beginstelen uit haar verkiezingsprogramma zo goed mogelijk naar voren moest brengen.

    Grappig om te zien dat kritiek op het coalitie akkoord al in het verkiezingsprogramma van het CDA stond. Ook het migratie/integratie gebeuren. De jeugd is de toekomst, en naar mijn bescheiden mening, is daar weinig sociaal-christelijks meer te vinden. Conservatief-nationalistisch is een betere omschrijving voor deze ‘nieuwlichters’.

    Terug op topic. Natuurlijk is het leuk om het CDA te bashen, en vermeende verdeeldheid te accentueren. Zoals Bert de Vries opmerkte is de verrechtsing van het CDA al jaren aan de gang. Jammer, maar geen enkele partij is meer zoals twintig jaar geleden. En dat hoorde ik gisteren teveel, dat terugkijken. De discussie zal blijven binnen het CDA, zoals binnen elke partij bijv. de vraag hoe liberaal of socialistisch je moet zijn in partijvisie.

  2. 2

    Ze moeten even alle leden laten stemmen. Dan is het eerder 3% dan 32% procent. Wat een opgeklopt zooitje roeptoeters die CDA’ers