1. 2

  Het gevoel voor timing van Wilders is weer eens perfect. Op het moment dat de spanning binnen het CDA toch wel hoog oploopt beledig je even een cruciaal persoon in CDA hiërarchie die het juist opneemt voor je.

  Het was lange tijd heerlijk stil en beschaafd uit PVV hoek, dat je de stijl van politiek bijna zou vergeten. Maar dat is aan het veranderen…

 2. 3

  Mooi voorproefje van de loyaliteit van de PVV aan deze regering, en een poging de heer Bleker de mond te snoeren.

  Het kan ook zijn, dat hij de regering nu al op probeert te blazen, om dan weer zijn gewoonlijke slachtofferrol op te kunnen pakken. ‘Wij worden weer uitgesloten’…

 3. 4

  @3: Dit is geen opblazen.

  Het CDA doet veel moeilijker dan de PVV. Wilders heeft juist kritiek op de mensen die moeilijk doen over de coalitie, niet op de CDA’ers die voorstander van de coalitie zijn.

 4. 5

  @4. Alsof jij de sublieme tactiek van de PVV, ik bedoel Wilders, kent. Hij speelt zijn eigen spel, geen last van inspraak uit de achterban.

 5. 6

  @5: Ik heb het gerommel in de LPF meegemaakt en dan heb ik de PVV van Wilders liever.

  Als het mij als achterban niet naar mijn zin gaan met Wilders dat ben ik snel vertrokken, en dan is Wilders uitgespeeld en dat weet ie..

  ..nou ja, snel vertrokken, Wilders heeft in de afgelopen jaren krediet opgebouwd, ik schakel niet bij de eerste de beste fout over.

 6. 8

  Trouwens, het heeft niets met moslims te maken, Wilders denkt blijkbaar dat je problemen die door bepaalde mensen worden veroorzaakt kan oplossen door die mensen te beledigen.

 7. 9

  @7: De statenverkiezingen komen er ook al weer aan.

  @8: Stille diplomatie is vaak niet de manier om zaken onder de aandacht te brengen.

  Zo’n NewYork-toespraak is gewoon slim gedaan. Wilders kan het zelfs nog als wisselgeld gebruiken in de coalitie besprekingen.

  Omstreden Dingen roepen voor ons is politiek kapitaal vergaren.

  Het CDA roept ook dingen om die kapitaalgroei af te remmen, en hun eigen positie ietwat te herstellen.

 8. 10

  Volgens mij heeft “pedro” [3] gelijk.
  Wilders wil naar mijn idee noch regeren noch gedogen.
  Wat hij nog meer dan het schofferen van mensen wil, is mij niet geheel duidelijk.
  Ik ben geen psychiater!

 9. 12

  Duidelijk is dat Wilders niet alleen zijn zogenaamde achterban in een greep heeft, maar tevens de linkse oppositie. Het CDA weet niet precies met hem om te gaan.

  Je kan de vraag stellen of dat de stabiliteit van ons land bevordert. Het gaat niet meer om oplossingen, maar om wat Wilders roept. De aanpak zoals Vogelaar deed was wellicht in lange termijn een goede oplossing voor bepaalde problemen, we zullen het nooit weten. En dat is denk ik de cruc want we kunnen niet stande pede vandaag voor morgen alles goed laten gaan.

  De waan van de dag is hemeltergend. Laten we meer gaan discussiëren over de bezuinigingen, de zorg en het onderwijs. De toekomst. Waar willen we heen!

 10. 13

  “Zeurpiet!” Ik had toch wel wat sterkere termen verwacht. Wilders wil kritiek leveren, maar bindt toch een beetje in. Blijkbaar gaan de onderhandelingen goed.

 11. 16

  @15: Als je wat Wilders doet “gewoon politiek” noemt, dan leef je op een andere planeet. Wat Wilders doet is radicaal anders dan wat we in Nederland de afgelopen decennia gewend zijn.

 12. 17

  @14. Ja, daar zit wel wat in. Bleeker zou zich zo kunnen indekken voor het congres, en de leden gemakkelijker over de streep kunnen trekken, refererend aan zijn pogingen tot.

  @15. Wilders is geen doorsnee politicus, idem dito zijn gedrag. Voor het landsbelang waar hij het over heeft is het niet goed vanwege de instabiliteit die optreedt en waarvoor hij en zijn stemmers verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

 13. 18

  ”Wat Wilders doet is radicaal anders dan wat we in Nederland de afgelopen decennia gewend zijn”
  De afgelopen decennia wel ja, maar zo tussen 1848 en 1914 ging het er ook wel hard aan toe hoor, en redelijk extreem ook. Een vb. hierin van Groen van Prinsteren. Maar er zijn er nog vele meer. Tevens waren er ook geen politieke partijen in die tijd. Dus het fenomeen Wilders is zo oud als ons politieke bestel.

 14. 19

  @18. Een beetje onzin wat je nu typt. Extreme figuren als Wilders hebben we zeker niet in de 19e eeuw gehad. Groen was tegen de katholieken, en dat wil je vergelijken met Wilders. Grappig.

  Dan moet je weten dat door Thorbecke en de linkse liberalen er een betere wind ging waaien (tegen conservatisme en voor scheiding kerk/staat), en laten dat in deze tijd de opposanten zijn van Wilders. Dank je wel voor deze gedachtengang!

  Daar komt nog bij dat Groen een achterban had met belangen (orthodox-gerefomeerden contra liberalen en katholieken), Wilders heeft de orthodox-gefrustreerden achter zich, niet echt een homogene groep.

 15. 21

  @18: we zien in elk geval weinig politici die de partij waarmee ze tot een regeerakkoord proberen te komen – en tijdens een afgesproken radiostilte – zo negatief bejegenen.

  Ik kan er geen strategie achter ontdekken, meer een gewoontestuip.

 16. 22

  @18. Ook had je geen politieke partijen? Vanaf jaren 80 19e eeuw wel. En daarvoor facties van duidelijke onderscheidbare: conservatieven, liberalen en orthodox christenen.

  Nog wat, je kan beter geen personen vergelijken maar de groep waarvan ze de belangen vertegenwoordigen of situatie waar ze uit voortgekomen zijn. Het lijkt me dat de achterban van Wilders niet gemakkelijk definieerbaar is omdat het uit meerdere sociale groeperingen met verschillende overtuigingen bestaat. De grote overeenkomsten zullen zijn dat het fout gaat in Nederland, de ontevredenheid, en dat de islam danwel als godsdienst/ideologie of via de kutmocroptjes een grote schuldige is. Verder erg nationalistisch want Europa is fout, en ontwikkelingshulp is weggegooid geld.

  Zelf hou ik het nog steeds op de afbraak van het sociale stelsel en de zorg, mede gekomen door het neo-liberalisme, waardoor mensen in onzekerheid leven en gekke dingen doen (veel zwevende kiezers) en op populistische partijen gaan stemmen.

 17. 23

  @4: ja, een beetje moeilijk doen over de coalitie, dat mag natuurlijk niet. We willen alleen maar ja-knikkers. Is dat wat je wil zeggen?

  @18: tussen 1848 en 1914? Die tijd wil niemand terug hebben hoor. Zo goed ging het toen niet met de overgrote meerderheid van de mensen. Ik hoop, dat we van de fouten uit die tijd geleerd hebben en ze nu niet opnieuw gaan maken.

 18. 24

  Ja-knikkers, dat zou wel het makkelijkste zijn. Ik wil het kabinet wel en wat heeft het dan voor nut als al die bejaarde oudgedienden van het CDA beginnen te zeuren!