Quote van de Dag: Dat ik VVD stem, ligt niet aan mij

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
[qvdd]

Eddy Terstall: “[…] ik word steeds armer, maar toch heb ik op de VVD gestemd”
HP/DeTijd: Hè? U bent een prominent PvdA-lid!
Terstall: “Ja, maar het groepsdenken lijkt daar onuitroeibaar. Net als bij de PVV.”
Vraag: Het is toch raar dat u VVD stemt. Waarom zegt u uw lidmaatschap dan niet op?
Terstall: “Het is vreemd, maar het ligt niet aan mij. Ik ben absoluut niet voor de sociaal economische agenda van de VVD die rollators uit de zorgverzekering laat verdwijnen. Maar de mate waarin men onbevooroordeeld, ongeacht kleur, naar mensen kijkt en ze als individu aanspreekt vind ik vele malen progressiever en moderner dan mensen als een groep behandelen, zoals de PvdA nog te vaak doet.”
Vraag: Waarom blijft u dan toch lid van die partij?
“Omdat er wel goede mensen zitten zoals Eberhard van der Laan, Wouter Bos, Mohammed Mohandis, Mei Li Vos en Sharon Dijksma. En omdat de sociaal-democratie in principe helemaal niet van het groepsdenken is. Helaas kan de partij niet meer kleurenblind denken en zit er veel ‘Vogelaar-gedachtengoed’ in.”

Eddy Terstall, HP/De Tijd 20 augustus.

Nu maar hopen dat de PVV er voor zorgt dat de rollators niet uit het verzekeringspakket worden verwijderd… maar ho, nee stop, die zijn ook van het groepsdenken.

Reacties (15)

#1 David Rietveld

Wat zou Dalrymple daar van vinden, zo’n ’the knife went in’-redenering? Laten we het maar ‘impressionistisch engagement’ noemen en ons verder niet meer druk maken om Terstall.

 • Volgende discussie
#2 KB

gaan jullie ook inhoudelijk reageren, of alleen Terstall als afvallige afschilderen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Paul

Ik verheug me er op eens een inhoudelijke bijdrage van je te zien, @KB. De volgende woorden die HP uit Terstall’s mond optekent “Maar de mate waarin men onbevooroordeeld, ongeacht kleur, naar mensen kijkt en ze als individu aanspreekt vind ik vele malen progressiever en moderner dan mensen als een groep behandelen, zoals de PvdA nog te vaak doet.” probeer ik te betrekken op het VVD-lingo over ‘kansarme immigranten versus hardwerkende Nederlanders’ en inderdaad, bewonderenswaardig, deze progressieve en moderne omgang met individuen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 KB

@3: de VVD wil volgens mij immigranten beoordelen als individu, ongeacht kleur of religie. Maar vindt jij dat je immigranten niet mag selecteren op bijvoorbeeld opleiding? Wil je gewoon alle grenzen openzetten voor iedereen? Of wil je misschien zelfs opleidingseisen bij alle sollicitaties in Nederland verbieden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jonas

De VVD kijkt naar het economisch nut per individu. Dat is vanuit kapitalistisch liberaal oogpunt. En daar heeft inderdaad ras en religie en sekse niets mee te maken.

Het gaat allemaal om het economisch rendement, denk bijvoorbeeld aan de Polen. Niet omdat ze harder werken, nee, omdat ze goedkoper zijn, en makkelijker op de werkvloer zijn (ze kunnen hun belangen niet/nauwelijks verdedigen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 KB

5: vanuit socialistisch oogpunt kijk je ook naar economisch nut. Zoals de SP doet. Immigranten die meer kosten dan ze opbrengen, ondergraven de verzorgingsstaat en solidariteit. En teveel laagopgeleide immigranten of teveel vrijhandel bedreigt laagbetaalde banen van de autochtone bevolking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 pedro

@6:

vanuit socialistisch oogpunt kijk je ook naar economisch nut

Van dat standpunt uit draait het iig bij de meeste mensen niet uitsluitend om economisch nut.

Immigranten die meer kosten dan ze opbrengen, ondergraven de verzorgingsstaat en solidariteit

Waarom geldt dat alleen voor immigranten? Volgens mij geldt dat voor iedereen, die zich legaal in ons land bevindt. Leuk staaltje groepsdenken.

teveel laagopgeleide immigranten of teveel vrijhandel bedreigt laagbetaalde banen van de autochtone bevolking

En nog een voorbeeld van groepsdenken. In plaats van te strijden tegen onderbetaling van de laagopgeleide immigranten, waardoor de laagbetaalde banen van de autochtone bevolking bedreigd wordt, wordt de schuld bij de laagopgeleide immigranten gelegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 sander_1583

Wat een schattige discussie. VVD staat natuurlijk als enige voor gelijke kansen binnen een sociaal rechtvaardig kader MET zo min mogelijk overheid ingrijpen en onnodig collectivisme.

Inderdaad Eddy een nooit bestaand groepsdenken

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

@8: daar staat iedere partij voor. De een legt de nadruk wat meer op het sociaal rechtvaardige kader, de ander op minder overheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 sander_1583

Fijn dat Eddy dan de ‘goede’ kant van het spectrum heeft gekozen. Vooral dat ‘groepsdenken’ vanuit een ‘vakbondsperspectief’ wat niets anders is als individualisme afdwingen in een groter kader, sneeuwt nogal eens onder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Erik

@8: VVD voor gelijke kansen? Daar valt over te twisten, gelijke kansen betekent volgens mij ook dat je mensen een vergelijkbare startpositie gunt, niet het sterkste punt van de VVD. Zelfs als je niet naar mensen, maar naar bedrijven kijkt, is het toch de VVD die de grootste vriend is van grote bedrijven.

Zo min mogelijk overheidsingrijpen is ook maar een wens waar de VVD selektief mee omgaat, dhr Teeven wenst op zijn terrein juist een grotere overheidsbemoeienis.

Op die twee punten vind ik je bewering regelrechte nonsens.

En dan dat sociaal rechtvaardige kader, tja, ’t is maar net hoe je dat definiëert natuurlijk, op dit punt ben ik ’t gewoon met je oneens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 sander_1583

oneens zijn mag.Teevens is inderdaad de rol van de overheid aan het vergroten in het bestrijden van overlast cq criminaliteit. Een zin waar je het bijna mee eens moet zijn maar waar ook kanttekeningen aan zitten.

De startpositie van nederlands is vanaf een bepaalde basis voor eenieder hetzelfde. dat er toch verschillen zijn zou wellicht een motivator kunnen zijn natuurlijk. Ik ontken niet dat de VVD een scherper sociaal karakter heeft, echter het achterliggende doel om mensen aan het werk te krijgen anderwel ‘participeren’ spreekt me veel meer aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

“Een zin waar je het bijna mee eens moet zijn”

Dat is de engste uitspraak van jou die ik tot dusver heb gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Arnoud

Het meest tragische van de uitspraak van Terstall is dat hij niet eens weet wat groepsdenken betekent.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groepsdenken

Als er een partij doordrenkt is van groepsdenken dan is het de VVD wel. Er is op dit moment geen enkele partij waar de gelederen zo gesloten zijn en de uniformiteit van de leden van de groep zo groot is als bij deze conservatief-rechtse partij. Voor het gemak sluit ik de PVV hierbij even uit, aangezien die ´partij´ sowieso maar 1 lid heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Michel

@14 Ja precies. Ik denk dat hij het als eufemisme wil gebruiken voor discriminatie. Of eigenlijk moet ik zeggen “omgekeerde discriminatie”. Zie mijn eerdere post over Andrew Breitbart: De omgekeerde wereld van Andrew Breitbar. Ik heb de indruk dat het hier om hetzelfde gaat.

 • Vorige discussie