Quote du Jour – Weg met dat gelijkheidsdenken

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

In de praktijk van alledag blijkt het gelijkheidsdenken het onmogelijk te maken om problemen te benoemen en indien nodig een gerechtvaardigd onderscheid te maken.

Geert Wilders over het afschaffen van artikel 1 van de grondwet i.h.k. van zijn verkiezingsprogramma.

0

Reacties (52)

#1 Steeph

Als het programma ook gepubliceerd wordt (ik kan nog geen exemplaar vinden) uiteraard een uitgebreidere analyse.

 • Volgende discussie
#2 ALO

Je haalt de wet weg om een ‘gerechtvaardigd’ onderscheid te kunnen maken. Wilders had in de reclame moeten gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Crachàt

Vandaag is het de dag tegen het racisme.
Ofwel: voor verschillen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

Crachàt, u heeft helemaal gelijk:
http://www.kennisnet.nl/vo/docent/perdagwijzer/racisme/index.html

Zou Wilders met opzet deze dag hebben uitgekozen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 HansR

Het afschaffen van artikel een van de grondwet is het failliet van de democratie. Zolang er geen alternatief staatsbestel (b.v. het kastestelsel met ieder een iegen artikel een?) wordt voorgesteld of geinstalleerd is het (voorstellen tot het) afschaffen van artikel een van de grondwet een gotspe die zijn weerga niet kent.

Mensen zijn wellicht niet gelijk maar dat is ook niet wat artikel een zegt. Het zegt dat mensen in gelijke situaties voor de wet gelijk worden behandeld. D.w.z. dat een moordenaar uit regeringskringen een gelijke behandeling krijgt als een bijstandsmoordenaar.

Ik denk dat meneer Wilders toch erg goed moet redeneren om mij te overtuigen dat dat een slecht idee is. Of vindt hij zichzelf en zijn kaste zo superieur dat ieder ander (huidskleur? inkomensklasse? haarkleur?) anders dan hij behandeld dient te worden? En hoe anders dan? Naar de kapper of het gevang in?

GVD, die Wilders maakt me pissig. Iemand zei een paar dagen terug dat je mocht emigreren. Misschien toch het overwegen waard.

Of is Wilders een Europese, misschien zelfs globale beweging? Ik raak in verwarring van het aantal antidemocratische signalen dat de laatste tijd de wereld ingaat (via Sargasso). Antidemocratische uitingen zijn niet nieuw maar de frequentie neemt toe (lijkt het).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Sanspareille

Wilders wil het anti-discriminatieartikel in de grondwet laten vervangen door een artikel dat de ‘joods-christelijke cultuur’ als blijvend ‘dominant’ vastlegt. Ik erger me steeds meer aan die samenvoeging, alsof joods-christelijk één is en altijd geweest is. Alsof er niks is gebeurd wat dat betreft. Als er een nieuwe grondwet komt moet die niet al beginnen met een leugen, met geschiedsvervalsing. Ik heb maar één woord voor Wilders: Cordoba! Of nee, vier eigenlijk, want ook nog: Terug naar school!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Renald Chi

Geert gaat er dan wel vanuit dat iedereen daar hetzelfde over denkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Crachàt

èrgens onder het engelenhaar daar, klopt een hart, Steeph.
Een warm, spindocterend hart.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Arduenn

Wat was dat ook alweer met die joods-christelijke cultuur? Iets met inquisities, kruistochten en bezettingen van palestijnse gebieden? Of bedoelt ‘ie “keert hem dan ook de andere wang toe?” en “hij die zonder zonden is werpe de eerste steen” e.d.? En varkensvlees, mag dat eigenlijk wel in de joods-christelijke cultuur?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 arieT

Een lach en een traan. De lach vanwege de belachelijke voorstellen, die volgens mij in strijd zijn met allerlei internationale verdragen, zoals de verklaring van de rechten van de mens. Een traan, omdat deze man dit serieus meent en ook nog eens mensen weet te mobiliseren die het met hem eens zijn.

Een liedje van het Goede Doel schiet ineens door mijn hoofd, want emigreren klinkt inderdaad ineens weer een stuk aantrekkelijker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 HansR

En dan in het begrip joods-christelijke cultuur ook nog de impliciete ontkenning dat de christelijke cultuur 2000 jaar heeft geprobeerd de joodse te vernietigen (het anti-semitisme is – indien niet uitgevonden – in elk geval in bijzonder hoge mate door het christendom gecultiveerd en gepropageerd).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 boog

Wat HansR zegt. Ik hoorde Wilders vanmorgen op de radio zeggen dat het huidige artikel 1 hem belet om alles over de islam te kunnen zeggen wat hij wil.
Wat een onzin! Artikel 1 zegt alleen maar dat een ieder voor de wet gelijk is. Beperkingen op het uiten van kritiek op de Islam, of de PvdV, voor zover die er zijn, is geregeld in artikel 7.

Het is zoals bv Paul Scheffer er steeds inhamert: het mooie van het NL systeem is dat het recht van om wat dan ook te denken of te belijden is gekoppeld aan het recht voor anderen om daar dan weer kritiek op te hebben. Een mooie balans, lijkt me.

Maar inderdaad: dat wordt zowel door de fundi’s als door de zelfbenoemde antifundi’s niet begrepen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 BartB

Hij heeft oprecht het beste voor met Nederland. Rare gedachte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 RuSt

Zou de vermelding van “joods-christelijke cultuur” de enige godsdienstige verwijzing in de grondwet zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Carlos

@#3: inderdaad de dag tegen racisme…
op de fiets had ik ene mooie tweespalt bedacht, maar Steeph was me voor ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 boog

En dan inderdaad die belachelijke voortrekkerij van Joden, Humanisten en volgelingen van de Nazareeër!

Alsof het hier niet sterft van afstammelingen van de germanen! Want wij zijn de oer-bewoners van deze streken. Ik pleit dan ook voor een herwaardering van het heidense geloof. Een voorlopig 4-punten plan:
– kersmis terug verschuiven naar de mindwinterzonnewende (de boom mag blijven)
– pasen terug verschuiven naar de lentenachtevening (de eieren en lammetjes mogen blijven)
– sinterklaas weer als wodan uitdossen (de pieten cq raven mogen blijven.
– alle besluiten van de 2e kamer moeten worden bijgekerfd in een zaailing van yggdrasil, de wereld-es die op het binnenhof geplant dient te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Steeph

Sorry Carlos :-}
Mag alsnog toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Ruud Oost

Oorlog maken – voor vrede en democratie

Kernenergie gebruiken – beter voor het milieu

Huizen bouwen – beter voor de natuur

Huurprijzen verhogen – beter voor de huurders

Nutsbedrijven privatiseren – goed voor de burgers

Art. 1 uit grondwet schrappen – voor meer gelijkheid

De tactiek van ‘rechts’ is gewoon alles omdraaien á là 1984 van Orwell. En de mensen trappen er in. Nog even en ze willen de dijken weg halen (onderhoud kost geld) – om droge voeten te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 HansR

@Ruud Oost
…en ze willen de dijken weg halen…

Prima idee, zijn we tenminste van dat gezeik hier af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 arieT

Ik vind sowieso dat de verwijzing naar de joods-christelijke achtergrond van de Nederlandse cultuur de scheiding tussen kerk en staat flinterdun en nogal fragiel maakt. Een collega hoorde ik daarover net zeggen: Iran aan de Noordzee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 arieT

@HansR Ja inderdaad, volgens de inburgeringstoets loopt heel Nederland dan onder water… Of zou dat ook een complot zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 HansR

@arieT
Ook :-?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 esgigt

Een extra verwijzing naar een religieus gedachtengoed in de grondwet vind ik een kwalijke zaak in een seculiere samenleving. Tevens, en dat vind ik nog erger, gooit hij het gelijkheidsbeginsel uit de grondwet. Dit laatste kan een aanzet zijn tot het “wettelijk” verschillend behandelen van ingezetenen. Zoals ik mijn mede debaters op dit forum proef, zal die richting niet op groot applaus kunnen rekenen.

Uit de discussie van vorige week over de grondwet kwam al naar voren dat over het discriminatie artikel zeer divers gedacht wordt. Dat is op zich een goede zaak.

Volgens mij is de goede volgorde :
Gelijkheidsbeginsel in grondwet.
Anti-discriminatie regels in gewone wetten.

Wetten, verdragen en besluiten van de overheid moeten voorts aan de grondwet getoetst kunnen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 boog

Wetten, verdragen en besluiten van de overheid moeten voorts aan de grondwet getoetst kunnen worden.
Dat is toch de taak van de 1e kamer?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Ruud Oost

arieT en HansR, gezakt voor de inburgringstoets? …..vast en zeker een complot?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Stijn

De ‘joods-christelijke’ cultuur bestaat niet.

Het is een uitvinding van christenen die na de holocaust ontdekt hebben dat ze van het jodendom afstammen en toenadering zijn gaan zoeken om meer over hun oorsprong te weten te komen.
Dat is zeer lovenswaardig en vanuit christelijk perspectief ook noodzakelijk (Jezus was tenslotte een jood), maar het is een eenrichtingsweg: De christenen hebben voor hun eigen geloof het jodendom nodig, maar omgekeerd is dat niet zo: Er zit dus altijd een ongelijkheid in joolds-christelijke gesprekken.

Daarnaast zijn er zo veel en zulke fundamentele verschillen tussen jodendom en christendom dat je dat niet zo maar tot één cultuur kunt samenpakken.

Tenslotte vind ik het wel opmerkelijk dat Wilders in een zo geseculariseerde samenleving teruggrijpt op een abstractie als een ‘joods-christelijk cultuur’. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat ook dat weer geregeerd wordt door angst voor de Islam, en angst is meestal een slechte raadgever. Uit angst zoekt Wilders een alternatief, en ‘geseculariseerde samenleving’ is dan te leeg om een echt alternatief te zijn. Dus grijpt hij terug op ‘joods-chtistelijk’ en realiseert hij zich totaal niet dat dat alternatief niet iets vastomlijnds is, als het überhaupt al bestaat.

Maar goed, het was al duidelijk dat Wilders noch op zijn intelligentie, noch op zijn fijngevoeligheid is geselecteerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 esgigt

@Boog : is inderdaad de taak van de 1e kamer. De praktijk leert echter dat ook die kamer, juist op belangrijke punten, nog weleens wil zwichten als het kabinet een machtswoord uitspreekt…

Daarom vind ik het belangrijk dat een rechter zich kan uitspreken (op verzoek van een burger) over de grondwettelijkheid van een wet, verdrag of een besluit.

Mijn achterliggende overweging is dat de huidige complexe samenleving behoorlijk mondige burgers heeft voortgebracht. Anderzijds liggen burgerlijkevrijheden tengevolge van terrorismevrees (de straat oversteken is overigens een groter risico) zwaar onder vuur en de machtsbalans slaat momenteel door naar de overheid. Daarom dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 arieT

@ Ruud Oost #25: geslaagd met vlag en wimpel. Maar of je daar nou trots op moet zijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Maarten

@Steeph (#1),
Het stuk ‘Klare Wijn’ is op de site van Wilders terug te lezen:
http://www.geertwilders.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid=71

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 mescaline

@Stijn 26 GW wordt op zijn Nederlanderschap uitverkozen door dito telegraaflezers, zie link.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 boog

@esgigt (27): Mee eens, maar ik zou toch willen pleiten voor een hernieuwing van de onafhankelijke rol van de 1e kamer. Deze zaken wegschuiven naar de rechter is een oplossing, maar mijns inziens toch een noodgreep. Sowieso wordt er steeds meer weggeschoven naar de rechter. Geen goede zaak, vind ik. Alsof de samenleving zelf niet in staat is om oordelen te vellen.

Die discussie speelde ook rondom de cartoonkwestie. “als je je beledigd voelt, ga je maar naar de rechter” werd er toen door velen gezegd. Alsof de rechter de enige is die in staat is om iets zinnings over het spanningsveld meningsuiting–belediging te zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 esgigt

@Maarten Heet die “klare wijn” soms Chateau Migraine?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 ALO

Vlak voor de oorlog, vluchten veel Joden weg uit Duitsland. De regering besluit om deze geen werkelijke toegang tot dit land te gunnen. Joden werden opgesloten in speciale kampen: Westerbork, Vught, Amersfoort. Ze waren op doorreis of ze moesten terug. Wie jood was en wie niet werd gebaseerd op basis van de Neurenbergse rassenwetten. Overijverige ambtenaren stuurden eigenhandig mensen aan de grens terug.

Na de oorlog was de stemming: ‘Dat nooit weer’. Artikel 1 werd opgenomen in de grondwet. Dit hield in dat de overheid geen wetten c.q. maatregelen kon nemen die gebaseerd waren op ras, geloof en anderszins.

Dit tot groot verdriet van extreemrechts. Ten onrechte dachten (en denken) zij dat jodenhaat door dit artikel wordt bestreden. Zij denken (eveneens ten onechte) dat artikel 1 de vrijheids van meningsuiting (artikel 7) beperkt. Dit terwijl de grondwet is opgesteld met het uitdrukkelijke doel om geen hiërarchie aan te brengen.

Dat mensen niet begrijpen wat de grondwet is en hoe het werkt. Dat is storend en veroorzaakt dat je het steeds weer opnieuw moet uitleggen. Het is echter niet anders, niet iedereen is zo intelligent als ik. Wat wel stuitend is (dit onderwerp is eerder ter sprake geweest hier op Sargasso) is dat mensen niet weten hoe het artikel überhaupt in de grondwet is gekomen en dat VNU en consorten dit graag zien verdwijnen. Ook toe Pim voorstelde dit artikel te schrappen maakte hij dezelfde fout als Wilders nu ook doet: Artikel 1 verhindert de vrijheids van meningsuiting. Nog stuitender was dat een groot deel van de Nederlandse burgers niet begreep dat het schrappen van artikel 1 een stokpaardje van extreemrechts is. En dat de reactie zich deels hierop richtte. Paul Rosenmuller en Thom de Graaf, maar er zullen er meer geweest zijn.

Ik denk dat Wilders hier ook op hoopt. Hij moet het hebben van publiciteit. Maar ik denk niet dat het nu zo hevig zal gebeuren als een aantal jaar geleden. Wel zal hij de circa 3 zetels van voorheen CD-kiezers bijeen schrapen. We kunnen hem de eerstkomende weken bij de peilingen op 4 zien staan. Zo lang het duurt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Arduenn

Wilders wordt elke nacht wakker, badend in zijn zweet, met de gedachte dat er op een dag meer moslims dan joods-christelijk-georiënteerde mensen in Nederland wonen. Wat hij met zijn nieuwe grondwet in dat geval bereikt is dat moslims dan in een land regels moeten naleven die gebaseerd zijn op een minderheidscultuur. Wat let de moslimmeerderheid in nederland dan om de grondwet niet gewoon weer opnieuw te wijzigen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Crachàt

@26 Stijn: ik vrees dat je je toch meer in het wezen van de populist moet verdiepen, in het geval Wilders.
Zulke lieden tieren welig in Europa, en niet alles wat ze zeggen is wat ze bedoelen.
Ze zeggen wat men denkt, nietwaar.
Het gevaar loert dat je hen op argumenten gaat beoordelen, en dat is niet eens de bedoeling, laat staan opbrengend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 arieT

@HansR: Ook staat daar meer als opvulsel, maar de gedachte van een Iran aan de Noordzee bracht me bij de suggestie dat Wilders misschien wel voor de Iraanse geheime dienst werkt ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Stijn

@ Crachàt:

Ik snap wel dat er bij het bestrijden van populisme meer komt kijken dan alleen goede argumenten: Mijn laatste zin kun je ook zo lezen. Maar ik vind het altijd wel de moeite waard om er van uit te gaan dat mensen menen wat ze zeggen, en onzin als onzin te benoemen. Mensen zijn niet allemaal dom, en laten zich vaak ook aanspreken op hun verstandelijke vermogens. Dus is het de moeite waard om te blijven uitleggen dat wat Wilders wil dom en ondoordacht is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 pinoccio

Als we artikel 1 nou eens gewoon in de grondwet laten staan en we voegen daar alleen iets aan toe. Bijvoorbeeld dat het verboden moet worden om in het openbaar welke godsdienst dan ook te verkondigen. Dan is de discriminatie op die grond alvast verwijderd. Het is toch immer het web van godsdiensten wat regeert? Op die manier kan iedereen leven volgens zij/haar geloof zonder dat iemand van een ander geloof zich daaraan hoeft te storen.

Wat betreft de woorden van Geert Wilders over preken in een andere taal, dat betekent dus ook dat er in de kerken geen gebruik meer mag worden gemaakt van het Latijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 esgigt

@Pinoccio : interessant, een inperking van de vrijheid van meningsuiting/vereniging in de grondwet… Stof voor staatsrechtdeskundigen. Stuit mij overigens ietwat tegen de borst…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 arieT

@pinoccio: volgens mij is het gebruik van het Latijn nou precies een van die dingen waarom GW artikel 1 weg wil hebben. Dan mag je namelijk onderscheid maken naar ras en geloof en kan je preken in het arabisch verbieden, terwijl je latijn en aramees toestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Crachàt

Klopt, Stijn, maar er is de Nieuwe Sociale Paranoïa waar je mag binnentreden.
In die schijnbaar wegbeargumenteerbare praat die hij verkondigt, en waar je (terecht) de vloer mee aanveegt – zijn potentiele kiespubliek is intelligent genoeg om te horen/lezen: “vol is vol, en die bruinen mogen naar huis”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Steeph

@maarten: dank, ik zag het plots verschijnen en heb zojuist een aparte post erover geschreven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 pinoccio

@ArieT: Er is in Rotterdam toch al geprobeerd om de niet-Nederlandse taal op straat te verbieden? Het gaat mij echt niet om de taal welke gesproken wordt, ik stoor mij echt niet aan een andere taal. Dat ik toevallig engels en duits versta maakt het voor mij begrijpelijk. Arabische talen versta ik bijvoorbeeld niet, dat is denk ik wat GW o.a. stoort. Ik heb geen problemen met het accepteren van talen welke ik niet versta. Maar nu ga ik graven in intergratiebeleid dus dat wordt gevaarlijk, net als GW (dit is mijn mening)
Mijn ouders hebben mij als baby katholiek gedoopt, daar hecht ik geen waarde aan. Ik respecteer de mensen die in een bepaalde god geloven, zelf geloof ik in de wetenschap. Vandaar mijn eerdere reactie op deze pagina.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Jip

Iemand zou eens moeten vragen wat Wilders beweegt! B.v. hoe hij als jongetje was? En of hij gepest werd? Houdt hij van iemand of iemand van hem en waar is dat dan mis gegaan? En of hij nu misschien nog ergens pijn heeft? Ik zou zeggen: kijk verder dan het haar,.. zaag ‘em es door!,… kijk eens of in z’n jaarringen enige onregelmatigheden te zien zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 arieT

@pinoccio: ik wil helemaal niet tornen aan artikel 1 van de grondwet, net als jij. Verder ben ik het helemaal met je eens. Mijn reactie was dan ook geen kritiek, maar een verduidelijking van de gedachtenkronkels van GW. Wat mij betreft praat ieder zijn eigen taal. Als je elkaar wil begrijpen lukt dat toch wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Pelayo

Te lezen bij nu.nl:

Eén op de drie Fransen vindt zichzelf racistisch. Dat blijkt uit een dinsdag verschenen peiling van de Franse mensenrechtencommissie Cncdh. Zij rept van “verontrustende stijging” omdat in vergelijking met een soortgelijk onderzoek in 2004 het aantal zelfverklaarde racisten met ongeveer 8 procentpunten is gestegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 boog

Gelukkig is er overigens voor een grondwetswijziging een meerderheid in 2e en 1e kamer nodig, dan nieuwe verkiezingen, en dan een 2/3 meerderheid, weer in beide kamers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 pinoccio

@ArieT: Ik zie jouw reactie niet als kritiek, ik probeer alleen graag duidelijk te zijn. Ik ben het trouwens met Jip eens, wellicht heeft GW een minderwaardigheidscomplex opgelopen in zijn jeugd, naar mijn menig kan hij enkel mooie zinnen samenstellen. Hij had inderdaad de reclamewereld in moeten gaan, hij weet hoe je de juiste doelgroep moet bereiken. Helaas is de meerderheid van Nederland niet slim en geinterreseerd genoeg om hier doorheen te prikken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 boog

In dat ‘klare wijn’ stuk van GW worden trouwens z’n ’10 punten’ in 3 thema’s samengevat. Daarbij noemt hij ‘lagere belastingen’ vóór ‘immigratie/integratie’.

Geert, jij ouwe centenkakker!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Stijn

@ Crachàt (# 41)
Ik realiseer me de sociale paranoia wel degelijk. De beste manier om daarmee om te gaan lijkt om op een nuchtere manier die paranoia te bespreken, en te laten zien dat het een zeepbel waarin mensen zich laten vangen door types als Wilders.
Meeschreeuwen lijkt me in ieder geval geen optie.
Hoe zou jij het anders willen doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Dr.D

Blijf erbij dat GW dezelfde fout maakt als Fortuyn destijds.
En dat men om het verkeerde artikel heendraait.
Effectief is namelijk artikel 137c. e. v. van het Wetboek van strafrecht en/of de Wet Gelijke Behandeling.

Artikel 1 van de Grondwet kan soelaas bieden als de bovenstaande wet geen oplossing biedt…

So!
(Nu gaan we weer ontruimingen kijken)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Joad

Ik vind het weer zo typisch dat ze over “identiteit” beginnen! Er wordt niet nagedacht… vraag me serieus af of er uberhaupt wel wat onder die pruik van Wilders zit.
Een land kan GEEN identiteit hebben (en NL al helemaal geen Christelijk-Joodse ID, want de meeste in NL zijn ONgelovig). Met identiteit bedoeld Wilders hier “wie wij als groep zijn” en wie als gevolg daarvan tot die groep mag behoren en wie niet. Een samenleving waarin mensen dezelfde waarden delen en waarin gezag op grond van die waarden wordt uitgeoefend. Het klinkt mooi, maar mensen delen al lang niet meer dezelfde waarden. Er ontstaan subgroepen, eerst in de vorm van verzuiling en later in jeugdculturen. Ieder mens is een individu en heeft een eigen identiteit. Je identiteit is trouwens nooit “natuurlijk”, maar een resultaat van invloeden van buitenaf die nooit ophouden jou te transformeren. Dus als je naar de echte Nederlandse identiteit zou gaan zoeken, fixeer je je op een ideaalbeeld uit het verleden dat meestal niet eens heeft bestaan.

 • Vorige discussie