Quote du Jour | War on Kanslozen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du JourAlles wat je investeert in de doelgroep is voor niets als er weer een moeder uit het rif-gebergte wordt gehaald. Er komen nog steeds teveel partners naar Nederland die kansloos zijn, daar moeten we mee stoppen.” – CDA-Kamerlid en integratiespecialist Madeleine van Toorenburg laat in de Telegraaf merken dat elke immigrant er een te veel is.

De drempel voor importbruiden, ook bekend als huwelijksmigratie, moet volgens het wetenschappelijk instituut van het CDA omhoog omdat er nog steeds ‘kanslozen’ in slagen te trouwen met een Nederlander. Om dat te voorkomen heeft dit instituut bedacht dat de persoon in kwestie een vakdiploma van een vervolgopleiding moet hebben, Nederlands of Engels spreken en schrijven en een eigen inkomen moet hebben. Tevens rept het rapport van een leer-werkplicht van minstens twaalf uur per week voor alle burgers van buiten de Europese Unie zonder permanente verblijfsvergunning.

“Het WI combineert beide inborsten door enerzijds te pleiten voor ‘een open houding, een warm hart en werkelijke wederzijdse interesse’ en te benadrukken dat ‘vrijheidsrechten er zijn voor alle religies’. Anderzijds stelt het zich kritisch op tegenover laagopgeleiden die Nederland in willen.” (aldus de volkskrant)

Er staan natuurlijk ook wel een paar goede punten in zoals het niet onbeperkt over de grens kunnen huwen, maar alles bij elkaar zijn dit maatregelen die stoer en daadkrachtig worden gepresenteerd terwijl het probleem zich al aan het oplossen is.

Enige nadeel is dat het voor Nederlanders die verliefd worden op een buitenlander, inmiddels behoorlijk lastig is om de partner hierheen te krijgen. Misschien dat we de hele wetgeving kunnen terugbrengen tot een Nederlandstalige IQ test en een eigen inkomen?

Reacties (68)

#1 Anoniem

Enige nadeel? Ik vind het een verdomd grote inbreuk op je vrijheid als je niet eens meer met iemand in het buitenland mag trouwen (tenzij diegene hoofdopgeleid is en een goede baan heeft).

En als beide landen zulke regelgeving zouden hebben zou het helemaal onmogelijk zijn te trouwen met wie je wilt. Dat is toch te gek voor woorden?

De wereld wordt kleiner, maar als je dan in het buitenland iemand ontmoet dan is je liefde verboten door de eigen volk eerst fascisten van het CDA

 • Volgende discussie
#2 Martijn

Inderdaad worden door dit soort maatregelen hoogopgeleide mensen meer gelijk voor de wet van laagopgeleide.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 HansR

Hoe verhoudt zich dit tot de universele rechten van de mens?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Simon

Interessante wending van het CDA. Ik heb het idee dat de koers om gaat en dat het integratiebeleid meer een thema gaat worden bij het CDA.

Ze voelen de hete adem van de PvdA in de nek en raken een beetje in paniek.

In dat rijtje wil ik ook het ‘vlaktaks-proefballonetje’ van het Wetenschappelijk Instituut plaatsen. Ze zijn de populistische markt aan het aftasten.

Zou de invloed van Ab ‘houd de partij politiek op de achtergrond, om de hervormingen in de zorg niet in de weg te staan’ Klink afnemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 plofkip

Misschien begint het CDA zich wat meer van haar socialistische kant te laten zien inderdaad! Dat moet in de smaak vallen hier toch?

Hoe wil je anders een verzorgingsstaat in stand houden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 su

@5: Mja, verworpenen der aarde zijn ook zo vaak hoogopgeleid..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Crachàt

omdat jouw verzorging in de verzorgingsstaat in dat staatsbed zal gedaan worden door een ‘kansloze’, plofkip, niet door een ‘hogeropgeleide’.

In een geslaagde beschaving wordt deze mevr Madeleine van Toorenburg berecht en schuldig verklaard, voor deze uitspraak alleen al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hara Kiri

Ze hebben groot gelijk. Ieder normaal land stelt eisen wat betreft opleiding en inkomen aan immigranten (green card). Met ons huidige Nederlandse systeem zorg je voor de import van een analfabete onderklasse die de taal niet spreekt, geen werk heeft en die problemen door blijft geven. Het betekent dat bij bepaalde groepen altijd sprake zal zijn een “eerste generatie”: sommige derde generatie Marokkanen zijn qua integratie nauwelijks beter af dan hun ouders.

Natuurlijk zijn er zat huwelijksmigranten die geen problemen veroorzaken. Misschien kan je dat oplossen door discriminatoir op te treden en alleen de migratie voor probleemlanden te beperken. Of juist voorkeurslanden een aparte status te geven, een soort “most favoured nation status”maar dan voor immigratie. Daar sluit je dan een verdrag mee af. Voor EU-lidstaten zal het allemaal alvast niet gelden,

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Martijn

@8: Er is een verschil tussen immigranten die komen om geld te verdienen en immigranten die komen vanwege, laat ik het maar even sentimenteel zeggen, de liefde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Crachàt

jaja, en vol is vol, zeker.
Die molen hebben we ondertussen al genoeg horen draaien.

Op wereldschaal, of zelfs Europese schaal, moet er migratie als smeerolie bestaan. Hoe meer mix, hoe beter.

Het is kwestie van enkele jaren en crisae vooraleer een goegemeente dat door heeft, kwaadschiks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Sikbock

Walgelijk! puur fascisme! Er zitten steeds meer bruinhemden in de kamer!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Grobbo

Denk je dat echt Sickbock? Ik namelijk niet. Ik denk alleen wel dat het CDA interesse heeft in het PVV electoraat en bezig is met wat marketing en positionerings testjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 plofkip

@ Crachat

Je diskwalificeert jezelf weer gigantisch met je oerdomme gebral.

Habermas? Geen idee denk ik he.

crisae oempfffffffff ghe ghe ghe

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Sikbock

Het CDA vist in een troebele vijver!! Kansloze importbruiden hebben ook het recht om naar NL te komen maar worden hier door het CDA op een WALGELIJKE manier geassocieerd met problemen!.. Fascisme dus!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 zmc

Stilaan wordt de onhoudbaarheid van onze Nederlandse verzorgingsstaat duidelijk. De boel is nu enkel draaiende te houden omdat we relatief gezien maar een miniem gedeelte van ons inkomen nodig hebben voor basisbehoeften zoals voedsel en dat soort dingen. Geld genoeg over dus om een verzorgingsstaat verplicht te stellen waarin dit soort importbruiden niet in te passen zijn. Wat dat betreft is de door de overheid verplicht opgelegde verzorgingsstaat de ultieme implementatie van de eigen-volk-eerst-cultuur.

Maar daarvoor moeten we er wel een leefwijze op nahouden die een keer of 10 het oppervlakte van ons eigen land nodig heeft en ruim 4x meer bronnen nodig heeft dan onze planeet kan hernieuwen. Dat houdt vanzelf een keer op, en dan willen onze export-bruiden waarschijnlijk maar wat graag in het warme noordelijke Afrika wonen. En ook wat dat betreft is de door de overheid verplicht opgelegde verzorgingsstaat de ultieme implementatie van de eigen-volk-eerst-cultuur. Aan de ene kant kunnen er geen mensen die verzorging nodig hebben bij, aan de andere kant is het niet vol te houden zonder een onevenredig groot deel van onze planeet op te eisen.

Vol is vol. En dan is Nederland niet zozeer vol met mensen, de wereld zelf zit te vol met Nederlanders. Het is een kwestie van tijd voordat de geur van rotting over ons neer zal dalen en we ons er stilaan van bewust worden dat de verzorgingsstaat een niet-duurzaam nationalistisch milieuvervuilend door propaganda, politieagenten en corporatisme ondersteund werkkamp is dat in ultimo zijn belofte gewoon niet gaat waarmaken. Het ultieme fascisme, maar dan dusdanig vormgegeven dat wij het niet doorhebben. Enkel daar waar ons fascisme in aanraking komt met een buitenstaander zoals een importbruid of iemand zonder papieren (die we inmiddels “illegaal” noemen), laat het zijn ware gezicht even zien.

Goed, terug naar de orde van de dag, ik moet vandaag immers nog 4 uur werken om mijn contributie te voldoen aan de verzorgingsstaat met haar kinderopslagkampen en wij-geven-u-grof-geld-als-wij-van-de-overheid-fulltime-op-industriele-wijze-op-uw-kind-mogen-passen-constructies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Sikbock

precies, dat zeg ik, ultieme eigen volk eerst cultuur = fascisme dus

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 esgigt

Ik snap iets niet in de discussie hier: waarom is het persoonlijk belang hier verheven boven het gemeenschappelijk belang?

Is het ook niet zo dat uit de huwelijken met analfabete partners weer veelal “probleem jongeren” voortkomen (de reljeugd waar wij allen zo dol op zijn) die niet of nauwelijks integreren en een feitelijke bedreiging kunnen gaan vormen voor de maatschappij?

Die afweging maakt niemand hier. Ik lees alleen kreten over fascisme en PVV.

Enerzijds een leuk idee om bij alles het hoogste recht na te streven, maar hoe staat het met de impact van de keerzijde van dat recht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 plofkip

@ Zmc

dat is pas aardige “bijtring” lectuur.

Wie een beetje wat weet van recht, weet ook dat de echte botsingen in het recht pas komen op het moment dat het gaat om sociale rechten. Telkens komen mensenrechten/ grondrechten weer in de problemen op het moment dat er een sociaal grondrecht moet worden gehandhaafd.

‘Koelkast’ controles zijn al de normaalste zaak van de wereld bij uitkeringsgerechtigden in nederland. Klikken over sociale zekerheids fraude, in de vorm van samenleven, ook. Het feit dat de CDA nu zijn sociale gezicht laat zien geeft dan voor sommigen reden om te fulmineren maar is in feite gewoon een rekensom die volkomen in lijn is met de idealen van de verzorgingsstaat.

Idealen is misschien wat flauw gesteld, maar om de verzorgingsstaat in stand te houden is menig sociale zich terdege bewust dat daarvoor hard moet worden opgetreden tegen de zwakkeren van de wereld. (Zoals zij ook doelbewust al decennia doen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 zmc

@esgigt: Die afweging hoort u hier niet omdat de conclusie te voor de hand liggend is. Iedereen is het er waarschijnlijk wel mee eens dat we mensen die zichzelf niet staande kunnen houden beter buiten de deur kunnen houden. En aangezien daar dus weinig over te discuzeuren valt, gaan we maar over andere dingen zeiken en alles fascistisch noemen:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Crachàt

Ok, goed.
De knuppelaars krijgen van mij hun gelijk.
Maar dan beginnen we éérst met de kudde proleten van eigen blanke bloede graag. De beroepssteuntrekkers, nog steeds een 100x grotere groep dan de slachtoffers van het laatste nieuwe xenofobe hysterietje.

Blijft de vraag, waar sturen we hèn naartoe? Tokkiestan?
Ik weet het: dijkenvulsel!

Zo houden wij ons sosjaale siesteem in de hand.

arm arm Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 plofkip

Ter verfrissing van het geheugen, de methode Mansholt:

“Tijdens zijn ministerschap hield hij, na de voedselvoorziening te hebben hersteld, zich bezig met het moderniseren van de landbouw. Hij begon in nauwe samenwerking met de Stichting voor de Landbouw (in 1954 hernoemd tot het Landbouwschap) met de vaststelling van gegarandeerde minimumprijzen voor de belangrijkste Nederlandse landbouwproducten, gecombineerd met de invoering van importheffingen en vergoedigen (restituties) voor exportproducten. ”

De grondslag van de armoede in afrika en absoluut milieu onvriendelijke, onduurzame landbouwpolitiek van europa is MEDE gelegd door het socialisme, of door een socialist zo u wilt.

Wat u nu fascisme noemt, is al meer dan 40 jaar goed socialistisch gedachten goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Anoniem

@17, Vind je echt dat de overheid twee mensen die van elkaar houden en niets verkeerd gedaan hebben moet gaan verbieden elkaar te zien en alleen zodat de overheid dan meer geld overhoud om de welvaartsstaat overeind te houden?

Is er echt niks anders waar we op kunnen bezuinigen?

En zelfs als er niks anders is, is dan het basale recht om bij iemand te zijn waar je van houd niet belangrijker dan de fucking inflatiecorrectie op je uitkering?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 zmc

@Crachàt: We hoeven ze toch niet weg te sturen? Maar om ze nou allemaal een groot huurhuis, auto, iedere tien jaar een nieuwe TV en DVD-speler en 30 gram wiet per maand kado te doen, gaat wellicht ietwat ver.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Crachàt

De blanke tokkies of de bruine tokkies, zmc?
Wel opdelen volgens ras hé, we gaan hier niet hypocriet doen.
Uit elkaar scheuren is hard, maar het moet.

Ik zou denken: éérst al die dingen geven, zodat ze lekker kunnen proeven, en dàn afpakken en de zee inpolderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Anoniem

Je kunt natuurlijk wel een regel invoeren dat de verblijfsvergunning tijdelijk is en pas permanent wordt na een huwelijk van bijvoorbeeld 5 jaar. En pas Nederlanderschap na die periode.

Logisch want als de relatie binnen vijf jaar over is, is er weinig reden de partner nog in Nederland te laten blijven, de reden waarom diegene naar Nederland is gekomen is er immers niet meer en er is ook te weinig tijd verstreken om een onlosmakelijke band met Nederland te hebben opgebouwd.

Zo pik je ook de schijnhuwelijken / huwelijken die niet lang standhouden er uit want 5 jaar is tijd genoeg voor de belastingdienst om er gaten in te prikken en vijf jaar financieel verantwoordelijk zijn voor iemand die je niet echt vertrouwd en die ook geen geld heeft (want: kansloos) is een lange tijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 plofkip

@ Crachat

Je mag het zo progressief maken als jouw rode hartje begeert!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 zmc

@Crachàt: Kunnen we ze dan uit puur eigenbelang niet beter opsplitsen op basis van geslacht dan op basis van ras?:P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 su

Maar om ze nou allemaal..

Overdrijven is een kunst, @zmc. Een die jij blijkbaar nog niet beheerst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 esgigt

@22 : ik vind niet, ik vraag… dat is een groot verschil.

Het gaat overigens niet alleen om de “welvaartsmaatschappij” of de “verzorgingsstaat” maar je kunt ook kijken of het uit andere oogpunten wel of niet wenselijk is.

Feit is wel dat het fenomeen importbruid vroeger incidenteel was en nu structureel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 plofkip

@ Zmc
Minister van der Laan is toch Minister van Bloed en bodem registratie? Komt voor de bakker dus! Daarom wilde de PvdA Vogelaar weg hebben!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 dick

Jammer en zonde van de energie die PVV-propaganda hier ontplofte kip. Kun je niet beter een hapklare haan gaan zoeken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Sikbock

Kunnen marokkanen soms niet van elkaar houden? Als mensen van elkaar houden hebben ze dus het recht om in NL te wonen! Dat verbieden is je reinste fascisme!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 dick

Wel wekelijks staan juichen om Marokkaanse voetballers. Zo hypocriet als de sodemieter. Volgens mij kan het echter niet anders als afgunst zijn. Het is te triest voor woorden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Sikbock

precies Dick! afgunst = de kern van fascisme!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Kale Kip

Het verbaast me altijd weer hoe dat hele integratiedebat alleen maar over immigratie mag gaan. Ook hier op Sargasso weer. Het domme populisme van het CDA is ook heel erg, maar vooral omdat het debat er geen millimeter verder mee komt. Maar dat geldt ook voor roepen dat het allemaal fascisme is.

Een integratiedebat trek je verder door aandacht te besteden aan de standpunten en analyses. Dat is volgens mij de rol die je moet oppakken als je Sargasso bent. Niet alleen maar zeggen dat ondoordachte dommigheden nergens op slaan, maar ook even komen met materiaal dat wel steek houdt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Gin

Maar de vraag is in hoeveel gevallen het daadwerkelijk om liefde gaat. Er bestaan onderzoeken die inzicht geven in dit soort huwelijken. Er zijn behoorlijk wat Marokkaanse mannen die in Marokko een vrouw uitkiezen, enkel omdat ze vinden dat Nederlands-Marokkaanse vrouwen te geemancipeerd zijn. Die huwelijken lopen vervolgens stuk, omdat de vrouw die hierheen komt denkt dat ze een modern leven zal leiden, en dat nu net niet de bedoeling was. Als ze zichzelf niet kan bedruipen, dan is zij de enige met het probleem want de man heeft allang weer een ander uitgekozen. Voor deze vrouwen is dergelijke wetgeving dus juist weer bescherming.

Er zijn ook heel wat Afrikaanse mannen en vrouwen die met schijnhuwelijken naar Nederland komen, hun partner de wol over de ogen trekken en ze vervolgens met grote ellende achterlaten. Ook in die gevallen is het beschermend.

Als je van elkaar houdt, waarom kan je dan niet investeren in scholing? Je zal toch zelf ook wel willen dat je geïmporteerde partner wat zekerheid heeft in jouw land? Als je zelf doodgaat, wie gaat er dan voor haar/hem zorgen? Die scholing vind ik dus helemaal geen rare eis. Nederland is nu eenmaal geen samenleving waar je zonder scholing behoorlijk kunt overleven.

De leer- en/of werkplicht gaat me op het eerste oog dan weer wel een beetje te ver. Maar misschien kan verhelderd worden waarom die plicht wordt ingesteld?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Crachàt

Het emancipatieproces is iets van lange termijn, al kan je de evolutie merkbaar zien.
Het is deugddoend hoe de Marokkaanse meisjes zich in een sneltreinvaart ontwikkelen. Ze volgen dan wel Paris Hilton en consoorten, maar veel verschil tussen hun geblondeerde tegenhangsters is er niet meer. En die goedgebekte generatie die zetten geen stappen meer terug, hoezeer men dat ook qua politiek scoren wil.

Over 10 jaar is er geen hond die nog maalt om de grote boze stoute familievereniging. Hopelijk zijn we dan bezig met bestaande problemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Branko Collin

In tegenstelling tot wat sommigen in deze draad willen suggereren, is er in het land waar ze werkelijk loyaal aan zijn, de VS, geen manier zo makkelijk om aan het burgerschap te komen dan door “kansloze bruid” te zijn. Een bruid krijgt vrijwel altijd een greencard, en het traject van greencard naar burgerschap is voor “kansloze bruiden” een van de kortste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 plofkip

@ Dick

Wat mij betreft mag iedereen hier komen werken, wonen leven. Het liefst zelfs economische vluchtelingen. Die kunnen dan zorgen voor het flink versterken van de economische positie van Nederland.

Het enige dat ik hier aangeef is dat het tot de kern van de nederlandse sociaal democratie behoort om zich protectionistisch op te stellen. (Om de grenzen op te trekken voor al wat de welvaart van nederlanders i.t.t. buitenlanders negatief kan beinvloeden)

Habermas schrijft dat in zijn essay over een sociaal europa. Mansholt liet dat al in de jaren 50 en daarna zien. Elke behoorlijke sociaal democraat kent deze mensen.

In die zin ben ik geen socialist. Ik ben voor open grenzen, tegen exportsubsidies, wil elke arbeidsfactor zoveel mogelijk laten mee genieten van onze rijkdom. Feit is wel dat de sociaal democraat dan keuzes moet gaan maken.

Deze coalitie bekent verder kleur op het pad waar zij al was in geslagen: om de verzorgingsstaat in stand te houden op de manier die zij voor ogen hebben worden mensenrechten geschonden, is het vol is vol en gaat eigen volk (europees of nederlands) eerst.

Dat vind ik dom en daar ben ik het niet mee eens maar het is wel de essentie van de huidige nederlandse sociaal democratie. Een vleugje nationalisme heeft het altijd gekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Branko Collin

Er is een verschil tussen sociaal-democratie en socialisme dat volgens mij hier relevant is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 zmc

@Branko Collin, #38: Dat is toch juist wat velen in deze draad zeggen? De VS is geen verzorgingsstaat en heeft dientengevolge in ieder geval financieel wat minder last van de hier besproken problematiek. Er valt in de VS ook een stuk minder te halen voor mensen die de boel voor het lapje willen houden.

Mij is echter in het geheel niet duidelijk wie nou werkelijk loyaal aan de VS zouden moeten zijn, eigenlijk. Hoe kom je daar uberhaupt eigenlijk op? Even ^F leert me namelijk dat je de eerste en enige bent die een of ander verband ziet tussen deze draad en de VS… wil je er misschien over praten? Of wou je het bij vage onbegrijpelijke insinuaties houden?

Ik heb sowieso het idee dat iedereen in deze draad maar een beetje aan het brallen is tegen een denkbeeldige gesprekspartner die een denkbeeldige andere mening is toegedaan:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 plofkip

@ zmc

En wederom heeft u in mij een medestander.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 plofkip

@ Branko Collin

Voorzover een sociaal democraat geen socialist is,heb ik het over sociaal democraten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Crachàt

Goed dat je het over de VS hebt, zmc. Dat is toch dat land waar een enorme instroom aan immigratie is, in die mate, dat ze de economie daar nog een schijn van stabiliteit (konden) geven?
Als voorbeeld van hoe de VS immigratie gedogen, dààr kunnen sommige xenofoobjes hier nog wat van leren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 zmc

@#44, Crachàt: Jatoch? Zie overigens ook – wederom – de tante van Obama. Die had hier al lang in een concentratiekamp voor mensen zonder bepaalde papieren gezeten.

Ik snap alleen niet op wie je doelt met “sommige xenofoobjes”. Of heb je het over jezelf? Ik heb nog even teruggezocht je bent zelf de enige die de xenofobe kant op neigt met je raciale opmerking, maar ik was – en ben nog steeds – in de veronderstelling dat dat sarcastisch bedoeld was ;-) Dus wie bedoel je?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Martijn

@22: “En zelfs als er niks anders is, is dan het basale recht om bij iemand te zijn waar je van houd niet belangrijker dan de fucking inflatiecorrectie op je uitkering?”

Dat is de kern. Een open, vrije samenleving is tot op zekere hoogte ook een rommelige samenleving. Hoe beter het gaat met Nederland, hoe meer moeite de Nederlanders hebben met het accepteren van die rafelranden. Het land gaat nu al naar de klote als straatjochies stenen naar de bus gooien.

@36: “Als je van elkaar houdt, waarom kan je dan niet investeren in scholing?”

Omdat er ook arme en domme mensen zijn die van elkaar houden. Rechtsongelijkheid tussen hoog- en laagopgeleiden moet voorkomen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Hemaworstje

esgigt waarom is het persoonlijk belang hier verheven boven het gemeenschappelijk belang?
Omdat we mensen zijn kerel.

Ben je getrouwt esgigt, mag ik d’r een keer neuken?

Vroeger zelf in een klas gezeten met 1 buitenlander en mijn zoon nu met 15 waarvan 90%
niet te handhaven is in de klas noch buiten in de maatschappij.
Voel je de seggregatie op het schoolplein de café’s de coffeeshops en de bajes waar ieder ras netjes in zijn eigen hoekje gaat zitten ?

Integratie is een geforceerd iets geworden in nederland , dat kun je niet leren dat moet je willen.
Wat doe je je geliefde uterus uit het Rifgebergte aan door haar hier naar toe te halen en vervolgens in een afbraak woning in de sociale sector te zetten met een uitkering ( kans op werk minus kelvin )
dit terwijl de discriminatoire opmerkingen door haar 5 koters worden gemaakt ipv de nederlandse burger die er overlast van heeft.

Doe je dat uit liefde of doe je dat uit persoonlijk belang omdat je weet dat je hier gemiddeld 76 jaar wordt dankzij juist die verzorgings-staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 plofkip

@ Hemaworst

Wat is dat voor een taal? dat zeg je toch niet?!

@ Crachat

Je hebt overigens wel een heel bijzondere opvatting van overheidstaken op het moment dat jij stelt dat die overheid zich over een jaar of tien moet bezighouden met de idool keuze van marrokaanse meisjes.

Ik weet niet over welke marrokaanse meisjes jij het hebt, je zal wel een bron hebben denk ik, maar degene die ik ken houden zich verre van Paris Hilton achtige kledingstijlen die jij roemt als het summum van de emancipatie. Zij focussen zich op een studie en passen hun kleding aan op hun toekomstperspectief. Lijkt mij veel interessanter ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Crachàt

ay hombre, zo is het altijd niets begrijpen als je niets wil begrijpen.
Ik stel vast, plofkip, dat Marokkaanse meisjes zeer snel zonder enige overheidsbemoeienis verwestersen, en dat er dus geen ènkele reden is om ook het blijvend berberdom in te roepen als argument om ‘ze buiten te houden’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 hemaworstje

meen dr ook geen bal van plofkip maar ben aan het oefenen voor mijn auditie als “mol” in de PVV straks.
kan ik hier embedded verslag doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 larie

Ik zie dat ook Crachat maar zie ook het aldoende opgewekte familiaire spanningsveld (dat moet je ruim zien) en in het kielzog de onontkomelijke verwijdering. Waar moeten ze naartoe, afstand nemen van is geen optie voor deze snel groeiende dames van deze generatie.

De “mannen” moeten ze niet en andere mannen mogen ze niet, een gegeven als je op de straathoek luistert..niet aangenaam…triest eigenlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Crachàt

Ja larie, maar ze zijn er wel en ze gaan niet weg en ze zijn met velen.
Dat weten zij beter dan wie ook.
En ik zou het avontuurlijke van die generatie niet onderschatten. Ik heb me met hen al de stuipen gelachen op mijn dagelijkse tramrit.
Dit in tegenstelling tot het zelfhatend volkje wat op de turf zit en iedereen die in de buurt komt wegblaft.

Het komt met vallen en opstaan echt wel goed met mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 esgigt

@Hemaworstje: Je mag het dan misschien niet met iemand eens menen te zijn, het is echter geen enkele reden om je zo uit te laten.

Jammer voor jou is dat je mijn punt compleet gemist hebt, dus je slaat de plank nog mis ook en niet zo’n beetje. Je slaat een absoluut modderfiguur, man. Heel triest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 hemaworstje

Heb geen logische reden nodig om abject en infame dingen te tiepen. zo werkt mijn zieke brein.
Of ik een modderfiguur sla ? Dát bepaal ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 esgigt

@Hemaworstje: Ik hoop dat jouw “zieke brein” niet in het EPD terecht komt, het zou op enig ogenblik “ernstig” tegen je gebruikt gaan worden, terwijl mededogen meer gepast is. :-)

Helaas is het modderfiguur het beeld dat jij met je handelen bij anderen oproept. De perceptie van een ander ligt echter buiten jouw invloed. Het zij zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 zmc

Orde Orde!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Kees

Hadden ze dit niet 30 jaar geleden kunnen bedenken en invoeren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Meneer R

Oneerlijk? Ja.
Fascisme? Nee.

Eerder katholieke luiheid.
Waarom een probleem oplossen, als je het probleem gewoon in de tuin van de buren kunt werpen?

Het achterliggende idee is dat een kansloos persoon, die niet in nederland is, geen probleem is. Dat het lichaam dat we kennen onder de naam Nederland, ‘gezond’ blijft als deze persoon ge-amputeerd wordt van dat lichaam.

Het is typisch voorbeeld van waarom we heel snel moeten ophouden met dat Nation-State idee…

De valkuil om je eigen straatje schoon te houden door het ‘vuil’ naar de buren te vegen is geen lange termijn strategie. Het is ook niet sociaal; waarom meer om mensen met een passpoort dan om mensen zonder een passport bekommeren?

De natie-staat bestaat slechts om onze ideologische grenzen van wat dualisme te kunnen voorzien. Zodat we twee morele standaarden er op na kunnen houden.

Iedereen die lid is van club Nederland zal altijd geholpen worden als diegene problemen heeft. Maar we kunnen ten alle tijden mensen uit de club zetten of ze simpelweg niet toelaten omdat we hun problemen niet willen oplossen.

De natie-staat is intrinsiek, dat mensen met een passpoort meer gelijk zijn dan anderen. Het is intrinsiek fascisme. En de illusie van de samenleving als lichaam, maakt dat we allemaal, van links tot rechts, ons om dit fictieve lichaam bekommeren, in plaats van de werkelijkheid tot ons te laten door dringen.

Dat de problemen aan de andere kant van die fictieve lands-grens ook echte problemen zijn. Dat onze solidariteit niks betekent als we het laten inpolderen door landsgrenzen.

DAT .. dat lijkt niemand zich te beseffen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Sikbock

psies Mr R. we leven in een intrinsiek fascistische staat!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 m44

uhh nee, we leven in onze eigen fascist

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Meneer R

@Sikbock

Wat ik beoogde te beweren is dat je geen staat kunt hebben zonder te stellen dat er een bepaalde groep mensen (‘inwoners’) boven een andere groep mensen (‘buitenlanders’) gesteld wordt.

En de staat is inderdaad iets wat niet in de werkelijkheid bestaat. Het idee dat je naar het drie-landen punt reist om over grenzen heen te springen die in je hoofd liggen is natuurlijk komisch. Je kunt overal de grens over springen. Hier nu in je woonkamer. (probeer maar, Jedi-mind-trick-stijl).

Dus M44 heeft gelijk. De staat is onze illusie; onze gevangenis. En de illusie bestaat bij de gratie van de discriminatie. Het erkennen van de natie-staat is het kiezen voor een fascistisch wereldbeeld.

Je kunt niet zeggen “ik ben een nederland en jij een belg” en tegelijkertijd zeggen “ik denk niet in hokjes”.

Dus M44 interpretatie is de correcte. Een staat kan niet fascistisch zijn, want het is slechts een gedeelde illusie. Diegene die voor die illusie kiezen handelen intrinsiek, door het kiezen alleen al, fascistisch. Je kunt niet de natie-staat erkennen zonder te discrimineren. Het is discriminerend concept.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 esgigt

@58: Jij vindt dit oneerlijk, OK. Anderzijds kun je je ook afvragen of het afremmen van importbruiden, menselijk gezien, voordelen heeft?

Je zou kunnen betogen dat zo’n importbruid, omdat zij zich hier geen plaats kan verwerven, wellicht in het land van herkomst beter af is en aldus meer persoonlijk geluk beleeft. In die zin kan er gesproken worden van mensen tegen zichzelf beschermen.

Ook kun je beweren dat grote groepen niet geintegreerden tot sociale en maatschappelijke ontwrichting kan leiden. Immers veel van deze huwelijken zouden geen stand houden. Gevolgen: druk op woningmarkt, meer armen, meer uitkeringen (zonder kans op werkaanvaarding).

Als samenleving, vind ik, heb je het recht om destabilisatie van die samenleving tegen te gaan, zeker als deze door immigratie veroorzaakt wordt. Je kunt tegenwerpen dat dit tenkoste gaat van mensenrechten, maar het stel kan ook elders een leven opbouwen en hoeft dat niet ten koste van alles binnen die ene samenleving te doen. In die context wordt hun recht niet aan hen onthouden, alleen het kan niet binnen DIE samenleving. “Sometimes life sucks.” heet dat.

@M44 : Leuke doordenker…. herstel: geniale doordenker!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Meneer R

>Anderzijds kun je je ook afvragen of het afremmen van importbruiden, menselijk gezien, voordelen heeft?

Dat is niet de insteek. Het gekozen woord was ‘kanslozen’. Dus alhoewel het waar kan zijn, is het niet iets waar de cda-denktank in gelooft. Zij noemen de persoon in kwesie immers kansloos.

Hun idee van het oplossen van dat probleem, is door het probleem te amputeren van het virtuele lichaam waartot we ons beperken.

Die mentaliteit is on eerlijk. De insteek is onmenselijk. Het moraal heeft een nationalistisch kadertje. Een inpoldering van solidariteit.

Het gaat er om, dat het ER NIET OM GAAT dat ze kansloos is. Het probleem is dat ze HIER kansloos is.

>In die zin kan er gesproken worden van mensen tegen zichzelf beschermen.

(refrein)

Besluiten voor anderen maken. De grote leider weet het beter. Fa-fa-fa-facisme.

De vraag is of deze persoon in kwestie niet beter JOU tegen jezelf kan beschermen, want zij vertrekt naar ander land, en haalt dus eigenwaarde, moraliteit en identiteit uit haar persoonlijk handelen; en niet haar passpoort. Dat zou ons allemaal sieren.

>Ook kun je beweren dat grote groepen niet geintegreerden tot sociale en maatschappelijke ontwrichting kan leiden.

Je hebt echt mijn punt totaal niet begrepen. Mijn communicatieve vaardigheden hebben mij blijkbaar totaal gefaalt.

ER IS GEEN MAATSCHAPPIJ.

Er kan dus ook geen maatschappelijke ontwrichting bestaan. De maatschappij is the-eye-of-the-beholder. De ontwrichting dus ook.

Er ontstaat een situatie die jij interpreteert als onwenselijk. Jij wilt als een pseudo-dokter (cultureel antropoloog/socioloog) het pseudo-lichaam (de samenleving) genezen.

Maar de werkelijkheid is veel complexer, en het meerdeel van ons gezamelijk handelen, is allang het GEVOLG en niet de OORZAAK van deze interpraties.

Door te stellen dat de samenleving ‘ziek’ of ‘ongezond’ of ‘ontwricht’ kan zijn, suggereer dat de ‘samenleving’ kan STERVEN. Dat we constant ons lichaam moeten diagnosticeren en medicatie moeten toedienen. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op.

Het enige wat kan sterven is jouw niet benoemde utopie. Jij hoop op verzonnen werkelijkheid die niet de echte kan zijn.

>Als samenleving, vind ik

Precies. Je had mijn punt niet beter kunnen verwoorden. Als samenleving, vind ik.

De samenleving == vind ik

>zeker als deze door immigratie veroorzaakt wordt.

Immigratie is weer een bedachte term. Het verplaatsen van mensen over een denkbeeldige grens.

Je hebt een hokje binnenlanders, en een hokje buitenlanders. Het enige nut wat deze hokjes kunnen hebben, het enige bestaansrecht van dat onderscheid, is om te discrimineren. Dat is om verschillende interpretaties, meningen, rechten en plichten toe-te-kennen. Anders zou het namelijk betekenis-loos zijn.

>Je kunt tegenwerpen dat dit tenkoste gaat van mensenrechten, maar het stel kan ook elders een leven opbouwen en hoeft dat niet ten koste van alles binnen die ene samenleving te doen.

Je maakt in feit de mens ondergeschikt aan je niet benoemde utopie. Want dat doen we niet meer. We weten niet meer waar we heen willen, we weten alleen wat we allemaal niet willen. Het het niet zou moeten zijn.

>“Sometimes life sucks.” heet dat.

Dat is was nou mijn eerste gedachte bij jouw zogenaamde ‘ontwrichting’ van de ‘samenleving’.

Je vind het niet leuk; en tezamen met anderen (met bijna idereen) gebruik je een verzonnen onderscheid; om mensen verschillende rechten toe te kennen. En om dat fascisme, die discriminatie, goed te praten, zeg je ‘life sucks’..

>@M44 : Leuke doordenker…. herstel: geniale doordenker!

Onbegrijpelijk, dat je dat dan weer wel begrijpt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 esgigt

Meneer R heeft een probleem met zijn ego, denk ik dan…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Meneer R

esgigt wat ben je nou aan doen, jongen?

Nou hier is ie dan .. een gepaste reactie …

>Meneer R heeft een probleem met zijn ego, denk ik dan…

Esgigt heeft een hele kleine lul, denk ik dan…

Zo, is dit meer de toon van discussie die je in gedachten had, Esgigt?

Want van mij hoeft het zo niet. Mijn ego is veel te groot voor dit soort kinderachtigheden.

Dus laten we maar net doen alsof je jezelf niet zo hebt laten kennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 nmc

In Nederland wonen honderdduizenden Turken en Marokkanen. Elk jaar komen duizenden van hen op de huwelijksmarkt. Dat is toch genoeg om een partner te vinden?
Het hele jaar door komen Turkse en Marokkaanse mannen en vrouwen elkaar tegen in Nederland. En dan trouwen ze met iemand die ze een paar weken op vakantie hebben meegemaakt. Uit liefde,wordt beweerd. Daar geloof ik weinig van. Uit reportages blijkt bij herhaling dat men in het buitenland nog steeds dolgraag wil trouwen met iemand met de Nederlandse nationaliteit. Maakt niet uit of hij/zij leuk is, het gaat om de verblijfsvergunning.

En weer komt er iemand Nederland binnen die de taal niet spreekt, komen er kinderen op school die de taal niet spreken, enzovoorts.
En dat gaat zo maar door, als we het toe blijven laten.

Vrije partnerkeuze? Die bestaat nu ook niet. Reken maar dat er behoorlijke druk op meisjes wordt gelegd om met haar neef Mustafa te trouwen. Dat is ze aan de familie verplicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 esgigt

@65 ” Mijn ego is veel te groot ” Precies, je zegt het zelf… Meneertje R, dat is het probleem dat ik onderkende.

Lees voor de verandering het stukje van NMC, dat geeft ook nuttige info over het topic, in plaats van te gaan gillen over fascisten. Jij zet daarmee de toon van de discussie, maar dat heb je dus, verblind door je grote ego, niet door.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Kalief

Immigranten hebben slechts (of maar liefst) de rechten die wij toevallig in de wet vastleggen, Sikbock. Niet meer en niet minder. En onze belangen wegen daarbij per definitie zwaarder dan die van onbekende potentiele toekomstige immigranten. Als jij afwegen van belangen fascistisch noemt moet je anarchist worden.

On topic: ik denk dat het probleem niet zo zeer ligt bij die kansloze importbruiden, maar meer bij hun echtgenoten wiens kansen nou niet zoveel groter zijn.

 • Vorige discussie