Quote du Jour | VVD: Solliciteren voor studie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SargQdJ09 “Met een motivatieplicht laat je leerlingen een meer bewuste keuze maken. Daarbij verplicht je opleidingen om inzicht te geven in hun onderwijsmethode. Dat is heel wat anders dan dat ze alleen de blijde boodschap vertellen tijdens een voorlichtingsdag.”
(Het Parool)

Kamerlid Anne-Wil Lucas wil aanstaande studenten een sollicitatiebrief (met vooral een motivatie) laten schrijven voor de studie van hun keuze. Nu heb je vaak de situatie dat mensen zich voor zes studies tegelijk inschrijven en pas op het allerlaatste moment beslissen wat ze gaan doen. En volgens Lucas groeit de kans op afronden van een opleiding als je de sollicitatieplicht invoert. Maar ja, krijg je dan niet de situatie dat mensen twaalf sollicitatiebrieven gaan schrijven met motivaties die ze van het internet plukken? En hebben ze bij de universiteiten en hbo-instellingen wel tijd om sollicitatiegesprekken met studenten nog eens aan hun takenpakket toe te voegen?

Reacties (26)

#1 Furby

Ik denk dat de problemen meer zijn in matige begeleiding en weinig hulp bij het vinden wat bij je aansluit in aanloop naar de universiteit/hogeschool. Vind dit ook allemaal wel heel eng worden trouwens. In combinatie met het ontbreken van ruimte voor als je een foute keus maakt met die strikte bezuinigingsplannen, krijg je nu een dwang erbij aan het begin van de studie. Je moet bewijzen dat je ‘gemotiveerd’ en capabel bent voor die studie en die vervolgens zonder enige problemen in 4 jaar afronden. Tegelijkertijd is er een harde knip, bindende studie-adviezen en een houding dat je op je 17e dus al je volledige carrierepad moet hebben uitgestippelt. Het lijkt wel alsof ‘leren van je fouten’ iets is dat je maar voor een vervolgstudie allemaal als tiener geregeld moet hebben. De marge die overblijft om stomme fouten te kunnen maken en te ontdekken waar je staat in het leven is wel heel erg beperkt op deze manier. Maarja, die ‘linkse hobby’ van jezelf ontwikkelen doe je maar in je eigen tijd, zal vriendje Rutte zeggen denk ik. Zolang we maar 130 kunnen op de afsluitdijk, toch?

 • Volgende discussie
#2 Hanedop

Het idee van bewustere studiekeuze is niet slecht, de uitvoering krijgt hier en daar al vorm (steeds meer opleidingen doen al aan interviews, met name bijvoorbeeld deeltijdstudies, maar ook verloskunde, geneeskunde en talloze andere opleidingen)
Of het voor alle studies haalbaar is betwijfel ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Anoniem

In andere landen waar dit al het geval is (de angelsaksische landen met name) is het inderdaad de gewoonte om een motivatiebrief te schrijven naar zoveel mogelijk universiteiten en dan alsnog op het laatste moment te kiezen. Ik denk niet dat dit iets oplost.

Ik denk wel dat het de vrije toegang tot het onderwijs zou kunnen beperken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Anoniem

@2 Bedoel je sollicitatiegesprekken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 troebel

Fijne zwarte baantjes mogelijk voor mensen die goed brieven kunnen schrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Timo van Esch

Joepie, de Nieuwe Zakelijkheid doet zijn intrede in het schoolbestuur. Vraag me af hoe zo’n sollicitatiegesprek zal verlopen op een kunstacademie?

sollicitant: “Ik wil de nieuwe Damien Hurst worden.”
jury: “Maar mevrouw, u heeft daar de kwaliteiten niet voor in huis!”
sollicitant: “oh, maar die wil ik juist hier komen leren.”
jury: “Daar zijn wij niet voor, wij leren u enkel omgaan met materialen.”
sollicitant: “Ik moet ergens beginnen, toch?”

Wist u overigens dat sollicitaties tegenwoordig meer en meer lopendebandwerk zijn geworden, waarbij sollicitanten worden gescreend door computerprogramma’s?

Psychologen komen er nauwelijks nog aan te pas. Dus, binnenkort kom je zelfs niet meer aan een opleiding, als je niet voldoet aan voorgeprogrammeerde voorwaarden.

Dit is werkelijk een 80/20 maatschappij aan het worden, waarbij 80% van de bevolking in lijn loopt met het uitgestippelde computerbeleid, 10% geld zat heeft om de wet te omzeilen en 10% onder de armoedegrens moet zien te overleven, uitgesloten van de werkelijke maatschappij…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 parallax

Op de academie is sowieso al sprake van een toelatingstest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hanedop

@4: inderdaad.
@6: onzin, juist bij opleidingen als aan de kunstacademies, waar al jaren sprake is van toelating via selectie (werk laten zien, gesprekken voeren) zie je dat minder studenten spijt krijgen en afhaken. Ook studeren ze vlotter af. Motivatie speelt daarbij een rol.
Vooral bij massale studies als rechten, bedrijfskunde, economie en psychologie is het moeilijk goede selectie te organiseren, maar juist daar zou het waardevol kunnen zijn.
Alleen een brief lijkt me inderdaad weinig zinvol (want standaard, fraudegevoelig, etc) maar een brief in combi met een gesprek en eventueel een voorbeeldopdracht oid zou wel degenlijk kunnen helpen om meer studenten (niet alle) bewuster een studie te laten kiezen. Voor bepaalde groepen is 18 jaar wellicht nog niet het moment om een keuze te maken, dus zou ook het stimuleren van een ‘gap year’ voor reizen, vrijwilligerwerk of betaalde baantjes effectief kunnen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 parallax

Overigens is de notie dat iedereen op zijn of haar 18e al weet hoe de toekomst er voor hun uit gaat zien belachelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Taco Zip

Blijkbaar heeft ieder kamerlid recht op een eigen proefballon. Heeft Lucas enig idee hoe deze tienduizenden motivatiebrieven verwerkt zouden moeten worden?
Universiteiten en Hogescholen hebben nu al moeite genoeg om iedereen op tijd inschreven te krijgen. Leuk plan maar totaal onuitvoerbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Cracken

@1
“Maarja, die ‘linkse hobby’ van jezelf ontwikkelen doe je maar in je eigen tijd, zal vriendje Rutte zeggen denk ik.”

Zoals Rutte zichzelf heeft ontwikkeld toen hij zeven jaar over zijn geschiedenisstudie deed?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Olav

Ik ben niet tegen het solliciteren voor een studie, als de studenten dan ook betaald krijgen voor het studeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 boog

Is het niet gewoon een verkapte strategie om te bezuinigen, door — zonder een expliciete numerus fixus — minder studenten toe te laten tot dure en ‘onnutte’ studies zoals de diverse natuurwetenschappen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Furby

@11 De beste man deed 7 jaar over zijn studie, maar met zijn opvattingen is het natuurlijk de vraag of je dat ontwikkeling kan noemen. Vooralsnog zet hij een beleid uit waarmee we weer terecht komen bij hoe de mogelijkheden voor mindervermogenden lagen zoals in de tijd dat zijn veelgenoemde liberale voorganger, Pieter Cort van der Linden, minister-president was. Ik zie dat meer als achteruitgang. Maarja, zoals eerder gezegd, 130 op de afsluitdijk, jottem!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Migchiell

@14: waarom zou een mindervermogende aspirant-student minder mogelijkheden krijgen door deze maatregel? Een mindervermogende student kan toch net zo’n goede sollicitatiebrief schrijven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 esgigt

Maar gelijk op DNA gaan selecteren? Scheelt een hoop tijd en moeite…. Kunnen we gelijk ook een groep tot Ubermensch uitroepen.

On topic: motivatie kan tijdens de studie ook veranderen, moet je dan voor ieder jaar gaan solliciteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

Dit is natuurlijk een verkapte selectie aan de poort. Uiteraard bestaat zoiets al voor Geneeskunde: De decentrale selectie, waar de universiteiten gretig gebruik van maken, maar dat is dan ook een numerus fixus opleiding. Bovendien eentje waar een universiteit grof voor betaald wordt (dus dan is zo’n selectie-inspanning ook wel te betalen en rendabel).

Als de overheid het betaalt, denk ik dat de universiteiten het voor de duurdere studies ook wel willen doen. Maar bij massawerk zoals economie denk ik dat ze liever veel instroom hebben, daar verdienen ze ook nog wel op als ongemotiveerde studenten na een jaar uitvallen. En met de voorgenomen wijziging in financiering (meer instroom- en minder diplomafinanciering) zal dat zeker niet veranderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 SalonSocialist

Het idee dat aankomend studenten een bewustere studiekeus dienen te maken dan nu het geval is mijnsinziens wenselijk. Niets frusterender voor gemotiveerde medestudenten en universitair docenten dan studenten die er in de loop van het eerste jaar de brui aan geven. Blijf dan weg denk ik dan. Je soepeert je eigen studiefinancering op deze wijs op. Mocht je het als 17 jarige niet weten, ga dan een jaartje werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 KJ

We worden steeds meer geregeerd door mensen zonder voorstellings-vermogen. Mensen die zich niet kunnen voorstellen dat sommige dingen niet werken op hun manier, en dat niet iedereen wil zijn wat zij zijn: ambtenaren die zich niet kunnen voorstellen dat mensen niet voor hun lol formulieren invullen, programmeurs die zich niet kunnen voorstellen dat mensen niet voor hun lol eindeloos willen kutten met computers, en VVD-ers die zich niet kunnen voorstellen dat niet iedereen de ondoorgrondelijke wegen van de wibocri wil volgen.

Aan de andere kant: ik heb ook kunst-academie gedaan, en daar is zoiets heel normaal; daar gaat het niet anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Furby

@15: omdat dit, bovenop de financiële drempel die er nu is met de langstudeerdersboete, een extra drempel opwerpt om je in te schrijven. Een extra handeling naast de administratieve rompslomp. Voor mensen bij wie studeren financieel al lastig is, zal dit een extra probleem opwerpen. Bij twijfel kunnen die nu nog zeggen “Ik probeer het een jaartje en als het niets is, dan stop ik en ben ik er niet veel armer door”. Het demotiveert niet alleen mensen die niet weten wat ze willen, maar ook mensen die nog niet van hun keuze overtuigd zijn. Ik zie in de combinatie van hogere drempel en duurder eigenlijk gewoon een bewuste poging om al die mensen eens ‘op hun plaats te zetten’.

Misschien vat ik het ook wel iets te persoonlijk op, ik ben namelijk de eerste in mijn familie die naar de universiteit ging. Mijn opa stond nog in de fabriek. Dus het kan zijn dat ik spoken zie, maar ik voel in de onderwijsplannen van dit kabinet vooral een poging om te voorkomen dat mensen zoals ik in de toekomst nog naar de universiteit kunnen, om hun eigen ‘soort’ mensen te beschermen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 KJ

Terug in je hok, Furby!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Hanedop

@20: een extra drempel? afgelopen jaren niet in Nederland geweest? Niet op aarde? Jongeren zijn gek op de uitdaging, zich bewijzen, laten zien dat zij iets wel kunnen (dansen, zingen, koken, etc…) Jongeren laten zich echt niet afschrikken door een gesprek. Ze zullen zich uitgedaagd voelen en gemotiveerder aan de studie beginnen (“ik hoor bij de selectie!”)
Jongeren worde ook niet uitgesloten van studies, maar komen veel vaker dan nu terecht bij een studie die ze echt willen gaan doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bismarck

@22: “Jongeren worde ook niet uitgesloten van studies, maar komen veel vaker dan nu terecht bij een studie die ze echt willen gaan doen.”

Dat is dus maar de vraag. Mij lijkt het dat ze juist wel worden uitgesloten (ik neem aan dat je afgewezen kan worden op je “sollicitatie”). Dat betekent dat er mensen zijn die nergens of in ieder geval niet op hun favoriete plek terecht komen. Uit ervaring met typische “uitlootstudies”, weet ik dat dat soort lui ook niet echt de opleiding positief beïnvloeden. Aangezien je kan verwachten dat minder populaire studies (om aan voldoende instroom te komen) niet al te selectief zullen kijken naar zo’n brief, werk je die situaties alleen maar meer in de hand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Assertiviteitstraining

Veel keuzes voor het hoger onderwijs zijn berust op vrienden/vriendinnen die dezelfde studie gaan doen. Ook het ‘lokken’ van scholieren op open dagen is eigenlijk te gek voor woorden. Ik zei vaak genoeg mensen die bijvoorbeeld niet assertief genoeg zijn maar toch commerciële economie zijn gaan studeren: ‘Je moet toch wat als je klaar bent met de middelbare school’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Henk van S tot S

Die juf heeft na haar studie als lobbyist voor natuurmonumenten gewerkt.
Zou er nog wat zijn blijven hangen?
Zo ja, dan kan ze misschien beter binnen de VVD het natuurbeleid proberen aan te passen, i.p.v. rare bureaucratische sollicitatieplannetjes plannetje te lanceren ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Stickmeister

Hoe waarborg ik de politieke ideologie van mijn partij voor toekomstige generaties?

Strategie 1: verklein de groep middeninkomens
– minder onderwijs
– minder studenten
– meer studieschulden

 • Vorige discussie