Quote du Jour: Stop de invasie van staatsopkopers!

“Mijn angst is niet zozeer dat Poetin een deel van Shell koopt, maar wel dat hij de technologie uit Nederland weghaalt”, aldus Jaap Koelewijn, hoogleraar Finance aan de Universiteit van Nyenrode.

De Nederlandse Bank waarschuwt voor geld uit den vreemde. Duitsland wil al belangrijke industrieën gaan beschermen tegen de invasie van de “staatsopkopers”. In de voetballerij denken ze daar toch heel anders over. Daarom speelt Wesley Sneijder komend seizoen ook gewoon weer bij Ajax, want geen enkele buitenlandse club had 18 miljoen euro of meer voor Wesley over.
Wat denkt u: moeten we bang zijn voor de geldstromen uit opkomende landen als Rusland, China en de Verenigde Arabische Emiraten? Of maken de geldbonzen zich druk om niets? En welke onmisbare technologie uit Nederland zou Poetin eigenlijk kunnen opkopen?

Volgens welingelichte bronnen bij Sargasso vindt Poetin Feyenoord momenteel een stuk interessanter dan Akzo of Unilever. Over een paar jaar in de Arena: Barclays tegen Gazprom. Uitslag: 0-3.

 1. 1

  Natuurlijk is het terecht daar zorgen over te maken. Echter, die zorgen (of eigenlijk de effecten waar men zorgen over heeft) worden al veel langer geuit door mensen in ontwikkelingslanden. Maar zolang het ons niet raakt (en enkel beter maakt – zie WTO en IMF) luisteren we er niet naar. Dat het ons niet raakt veranderd nu; het “kapitalistische beest” is nu eenmaal los gelaten en is blind voor wie het aanvalt.

 2. 2

  Volgens mij hebben de minder rijke landen altijd te maken gehad met ernstige financiele pesterijen van rijkere landen. Dat wij nou langzaamaan niet meer tot die allerrijksten behoren (dank EU, dank kabinet, dank GATS), wil natuurlijk niet zeggen dat het hier niet precies hetzelfde gaat verlopen.

  Ik denk aan olie in Nigeria, Sojaplantages in Brazilie, McDonalds in *.*, Q8 tankstations overal, legers van all-over-the-world in het Midden-Oosten, de watervoorziening van Israel/Palestina en het appartementencomplex bij mij op de hoek dat vroeger een bosje vol vrolijk fluitende vogeltjes was…

  En zo zie je maar, globalisatie is inderdaad goed voor de wereldeconomie, net als het ontdekken van de Amerikas door Columbus goed was voor de economie daar…

 3. 3

  Een van de redenen waarom Shell toch mee mag doen in Sachalin (en er niet helemaal uitgeknikkerd werden) is omdat de Russen zelf niet in staat zijn om daar (efficiënt) olie uit de grond te halen. Die informatie zouden ze dus kunnen opkopen. Helaas wordt dit soort angst ook gebruikt om protectionistische maatregelen te nemen, want ik denk niet dat die belangrijke Duitse industrieën alleen tegen opkopers uit verdachte landen zoals Rusland en China worden beschermd, maar waarschijnlijk ook tegen een koper uit bijvoorbeeld Nederland.

 4. 5

  Overigens hebben wij daar jargon voor : “Vlaamse Verankering”. In het leven geroepen bij de vaststelling dat onze banken werden overgenomen door Italianen, Fransen èn Nederlanders.

 5. 6

  Deze landen investeren hier, omdat ze zoveel geld binnenkrijgen (hoge olieinkomsten voor Rusland en Emeraten, oververhitte exporteconomie in China) dat het niet effectief in eigen land ingezet kan worden. Voor ons is dat extra kapitaal alleen maar interessant, omdat het de prijs van beschikbaar kapitaal drukt.

  Rusland is overigens vele malen afhankelijker van Europa, dan Europa voor grondstoffen van Rusland. En dat geldt helemaal voor de emiraten en ook voor de export gedreven economie van de Chinezen (voor zolang dat nog duurt).

  Technologie verspreiding lijkt me overigens per difinitie niet bezwaarlijk, want daarmee kunnen andere landen zich ook verder ontwikkelen. Het enige gevaar is, is dat de technologische ontwikkeling en vernieuwing uit ons land verdwijnt. Daarvoor moet de overheid zorgen (door middel van wet- en regelgeving).

  @ Treb. Welke zorgen, die worden geuit in de ontwikkelingslanden, hebben ook betrekking op die in de rijke ontwikkelde landen??

  @zmc. Handel is in principe goed voor beide landen, zie theorie van Ricardo. Ook al is de werkelijkheid wel complexer, de theorie klopt wel. Dus waarom zo negatief over de EU (economisch bekeken, niet de politieke besluitvorming). De interne markt verlaagt de transactiekosten, vergroot de afzetmarkt, en is zeker voor Nederland, als distributieland zeer aantrekkelijk en goed voor de economie.
  Ben je in principe tegen de GATS? Meer concurrentie op dit gebied brengt ons op de lange termijn vooral voordelen.

  De Nederlandse overheid moet niet alles zomaar uit ons land laten verdwijnen, maar de Nederlandse bedrijven zijn nauwelijks Nederlands. Het merendeel van de omzet wordt behaald in het buitenland. Een protectionistisch beleid lijkt me mede daarom niet wenselijk voor ons bedrijfsleven.

 6. 10

  @Maup: ik zou niet zonder meer durven stellen dat handel in principe altijd goed is voor beide landen; wat zonder meer wel waar is, is dat handel goed is voor de economie van beide landen. Dat is echter niet noodzakelijk hetzelfde. Meer handel leidt namelijk ook tot meer onderlinge afhankelijkheid en daardoor tot ernstigere gevolgen als er iets stagneert in die handel. Verder leidt meer handel doorgaans ook tot een snellere afbraak van natuurlijke bronnen en ook daarvan kun je je afvragen of dat op de lange termijn nou wel zo handig is.

  Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de enorme soja-plantages in Brazilie die vaak nadelige effecten met zich meebrengen voor de lokale bevolking. Een ander voorbeeld is het effect van het feit dat 70% van alle graan op de wereldmarkt uit de VS komt; nu ze dat ineens gaan gebruiken om ethanol van te maken, komen ze in Mexico in opstand omdat ze hun taco’s niet meer kunnen betalen en in China kunnen ze hun Babi Pangang niet meer betalen.

  Dat alles wordt gestimuleerd door GATS/globalisatie; we zijn bezig om onderlinge internationale afhankelijkheden te creeeren die enkel stand houden bij de huidige olieprijzen. Het is mijn stellige overtuiging dat die olieprijzen op de middellange termijn zeer sterk zullen stijgen. Daardoor zullen we een groot deel van die globalisatie weer terug moeten draaien omdat het niet te betalen is. Tegelijkertijd zal de vraag naar biobrandstoffen (lees: landbouwgrond) enorm toenemen, wat tot een verhoging van de voedselprijzen leidt (nu al, zie boven, zie http://www.frietwagdbankje.com/?p=news&id=1905). Ook deze verhoging wordt weer deels gestimuleerd door GATS/globalisatie.

  M.i. creeert de globalisatie een in steeds grotere mate niet in stand te houden wereld die op termijn wegens een gebrek aan energie en voedsel als een kaartenhuis in elkaar zal storten. We merken dat nu al in onze portemonnee bij de supermarkt en bij het benzinestation en dat is nog maar het prille begin; we moeten in steeds grotere mate kiezen tussen voedsel en energie en de enige manier om die keuze op lange termijn in eigen hand te houden, is middels protectionisme.

  Begrijp me niet verkeerd, globalisatie is an sich goed, maar niet in een wereld die wegens een tijdelijke overvloed aan fossiele brandstoffen meer heeft kunnen groeien en groeit dan de planeet duurzaam kan volhouden. Globalisatie stimuleert die groei alleen maar en daarmee de mate waarin we het kunnen van de planeet overstijgen en daarmee dus de ernst van de gevolgen als de toevoer van fossiele brandstoffen gestaag af gaat nemen. Het zou mij niet heel erg verbazen als we over 100 jaar spreken van de ‘grote uitsterving’ die deels door globalisatie werd veroorzaakt…

 7. 11

  Ik snap niet precies waar men bang voor is. Wat dan nog als het bedrijf het buitenland in gaat, desnoods inclusief de technologie.

  Als je maar zorgt dat je in nederland de mensen hebt met kennis en kunde, blijft de werkgelegenheid ook hier, want al die technologie vergt mensen die daar mee om kunnen gaan. En als ze wegtrekken wat dan nog, dan ontstaat er ruimte voor nieuwe ondernemers (dat willen jullie rechtsen toch?).

  Uiteindelijk zijn er ontzettend veel bedrijven nederlands in naam, maar hebben we daar weinig aan, aangezien dat puur om een postadres gaat, om belastingtechnische redenenen. Qua werkegelegenheid levert dat niet veel meer op dan een receptioniste en wat meer werk voor de KPN.

 8. 12

  Zolang ze de regering niet uitkopen en ons democratie Russische/Chinese/etc-stijl opdringen doen ze maar wat ze willen.

 9. 13

  Wat Nederland heeft te bieden ? Naar het schijnt: kennis omtrent duurzaam produceren, waterbeheersing (dit is breed hoor), olieraffinage natuurlijk. Allemaal combinaties van academische kennis + bedrijfskennis. Rusland heeft beide nodig, zeker na de wetenschappelijke kaalslag die onder Yeltsin plaatsvond.

 10. 15

  “De Nederlandse Bank waarschuwt voor geld uit den vreemde. Duitsland wil al belangrijke industrieën gaan beschermen tegen de invasie van de “staatsopkopers””

  Wat ik me al een hele tijd afvraag, welk percentage van de bedrijven zijn echt nog “autochtoon”? In welk land dan ook. Waar gaan de winsten uiteindelijk naartoe?

  Ik heb een tijd terug een docu gezien over een Saoedische prins die een investeringsmaatschappij had. Ik schrok toch wel toen ik zag wat hij allemaal in zijn “bezit” had. En die vent koopt al jaren van alles op. Die staatsopkopers zijn gewoon wat meer concurrentie, zo lijkt het wel.

  Hoe dan ook is de grote financiële wereld voor mij één groot verwarrend doolhof. Kent er iemand een tekst of boek die daar wat duidelijkheid in verschaft?