Quote du Jour – Stamp cells

Quote du Jour“Scientists should stop trying to appease religious conservatives about research those critics will never support.”

De Los Angeles Times brengt een standpunt naar voor ivm stamcelonderzoek, en de laatste doorbraak binnen dat kader.
Verfrissende mening, maar is deze opninie niet een duistere weergave van het gevecht tegen sluipende gif wat daar over de grote plas meer en meer (te) ernstig genomen wordt?

 1. 1

  …niet een duistere weergave van het gevecht tegen sluipende gif wat daar over de grote plas meer en meer (te) ernstig genomen wordt

  Dit is wel cryptisch. Wat bedoel je eigenlijk?
  Welk sluipend gif (het katholicisme?), wat is duister?

  Welk standpunt van de LA Times bedoel je eigenlijk. Ik lees niet echt een standpunt van hen of mis ik wat. Of bedoel je de opening: “…would be better off if they could spend more time searching for ways to cure some of humankind’s most debilitating diseases and less time trying to satisfy the demands of politics. Want dat is ongeveer het enige standpunt dat ik lees. En dat is inderdaad pro-stamcelonderzoek.

  Mmmm…

  Maar goed: alles drie keer gelezen hebbend denk ik dat het goed zou zijn als wetenschappers inderdaad wat minder onderzoek zouden hoeven te doen naar methoden van onderzoek die politici (lees christelijk fundamentalistische ofwel Amerikaanse katholieken) graag willen zien of te berde brengen om vooruitgang te traineren.

 2. 2

  Religie, Hans, religie.
  Het is verbijsterend hoezeer die creeps invloed op god’s own country beginnen te hebben. Hier zijn de eerste 50 jaar ofzo geen stappen terug van te zetten.

 3. 4

  Nieuw van apple: de i-lumination?

  Het is een verloren zaak, zolang men wetenschap als een concurrerende religie blijft zien, blijft dit doorgaan.

 4. 10

  @Siquo : zit het probleem er misschien niet meer in dat sommigen, vooral in fundamentalistische hoek, hun religie als wetenschap-overstijgend beschouwen, of de wetenschap juist zien als een bedreiging van hun reliegie?

  Juist daardoor, lijkt mij, ontstaat ook het verschijnsel van “wetenschappers” die meer bezig zijn met het verkondigen van religieuze standpunten.

 5. 11

  @Guy
  Maar het zijn wel “The National Catholic Bioethics Center” en “The Catholic Bioethics Center” die worden gerefereerd!

  Blijkbaar zijn [Amerikaanse] katholieken fundamentalistischer dan je denkt. Wat de Wikipedia ook zegt.

 6. 13

  Nog even voor de goede orde, de katholieke organisatie (http://www.ncbcenter.org/) waarvan sprake is in het artikel van de LA Times is voor zover ik kan beoordelen niet fundamentalistisch. Ze houden gewoon vast aan de katholieke leer van de heiligheid van het leven, zoals ze dat ook doen in de abortuskwestie.

  Zie ook:

  http://www.medpagetoday.com/PublicHealthPolicy/StemCellResearch/tb/1929

  # A clear majority in all religion groups — with the exception of fundamentalist and evangelical Christians — approve of embryonic stem cell research.
  # More than two-thirds of Catholics approve or strongly approve of embryonic stem cell research.
  # Fundamentalist and evangelical Christians were divided, with 50% approving or strongly approving and 48% disapproving or strongly disapproving.

 7. 15

  Oké, de site van de Amerikaanse katholieken:

  http://www.americancatholic.org/News/StemCell/

  “The Catholic Church is against stem-cell research because it involves the destruction of human embryos. Pope John Paul II says embryonic stem-cell research is related to abortion, euthanasia and other attacks on innocent life.”

  Zoals ik al zei, heeft dit te maken met de heiligheid van het leven en niet met een aanval op de wetenschap an sich. De Amerikaanse katholieken volgen daarin, als vanouds heel consequent, de paus.

 8. 18

  Nog één link, de katholieke Kerk over wetenschap (http://www.americancatholic.org/Messenger/Jul2002/books.asp):

  “Science and theology can be related in three ways: 1) they are in conflict with each other and we have to choose between them; 2) they are two completely valid but distinct enterprises which we should keep separate; 3) they are two ways of engaging one and the same world and they should engage each other and interact on different levels.

  In the words of Albert Einstein, “Science without religion is lame, religion without science is blind.”

  Rooted in the conviction that the source of truth is one and cannot contradict itself, both of these works are examples of the rich and fruitful possibilities of the third approach.”

  Voor niet-religieuzen vraagt het een zeker inlevingsvermogen om te kunnen begrijpen waarom de katholieke Kerk hier nu zo’n punt van maakt, maar het belangrijkste is dat ze niet tegen wetenschap is en geen letterlijke lezing van de Bijbel voorstaat (wat fundies dus wel doen).

 9. 19

  Terwijl religie ook zo prachtig inspiratie kan bieden. Bijvoorbeeld om een mooi schilderij te schilderen, je gesterkt te weten bij een fabuleuze omhaal of te volharden in een uitzichtloze strijd:
  War-Torn Middle East Seeks Solace In Religion
  In a time of seemingly unending conflict between Israelis and Arabs, a growing number of Middle Easterners are fervently embracing the unshakeable wisdom of Judaism and Islam.

 10. 22

  @HansR in 21: Misschien toch niet, hoor ;-)

  Lees maar (http://www.freewebs.com/deatheist/Artikelen/Einstein_god.htm):

  Een ander bekend citaat van Einstein is “Science without religion is lame, religion without science is blind.” (2). Wat Einstein hier met religie bedoelt blijkt uit de context van dit citaat:

  “In plaats van te vragen wat religie is, geef ik er de voorkeur aan te vragen wat het streven kenmerkt van iemand die bij mij de indruk wekt religieus te zijn: iemand die religieus verlicht is, komt op mij over als een mens die zich, naar beste vermogens heeft bevrijd van de ketenen van zijn zelfzuchtige verlangens en die in beslag wordt genomen door gedachten, gevoelens en neigingen waaraan hij zich vastklampt vanwege hun hechte, boven het persoonlijke uitstijgende waarde. Belangrijk lijkt mij de kracht van deze boven het persoonlijke uitstijgende inhoud en de diepgang van de overtuiging met betrekking tot de allesoverheersende zinvolheid, ongeacht of er enige poging wordt ondernomen deze inhoud te verenigen met een goddelijk wezen.” (3)

 11. 23

  @Guy
  Ja, over god en Einstein zouden we een heel log kunnen vullen.

  Hoewel mijn boeken op dit moment elders zijn en ik mijn referenties even niet kan benaderen is het duidelijk dat de relatie tussen god en Einstein geen eenduidige is (Dat was het geval met erg veel wetenschappers rond de eeuwisseling (19e/20e)). Zijn uiterst persoonlijke interpretatie van het godsbesef dat je hier weer geeft, vind ik nou niet echt representatief voor de problematiek van dit log en zeker niet voor het godsbesef van de gemiddelde Amerikaanse wetenschapper zoals dat via de media naar mij toe komt.

  Ik moet toch zeggen, dat ik de indruk heb, dat god geen werkelijk deel van de wetenschap meer uitmaakt en daar waar wetenschappers zich nog persoonlijk door god laten inspireren betreft dat meestal hun werklust en inzet maar niet hun resultaten. Het zijn meer de godsorganisaties die invloed op de wetenschappelijke wereld uit willen oefenen dan dat er een positieve wisselwerking tussen god – die naar mijn mening overigens niet bestaat – en wetenschapper is.

 12. 24

  @Crachàt
  Flauw, ik weet het, maar zijn jouw stamcellen op vakantie, of heb jij de les over grammatica gemist. Volgens is, en blijft het “…standpunt naar voren…” en niet “…standpunt naar voor…”

  @HansR
  Albert heeft wel in meer zaken ongelijk, maar in deze niet. Practisch alle etische normen die de moderne wetenschap hanteert komen voort uit religieuze overwegingen.
  Bovendien stelt Albert dat aan het einde van het kenbare, het onkenbare begint, en dat is wat men religie noemt om te beschrijven. Voor wat men niet kent, of kan kennen, is in de moderne wetenschap weinig plaats, dat is de schuld van Albert. Het buitenkenbare noemde Albert oninterresant en beschreef het als God.

 13. 25

  @jasper
  ja, als ik mijn eigen god definieer heb ik ook gelijk.

  Punt is, dat er geen relatie is tussen de god van de katholieken/christenen uit de VS en die van Einstein.

  Derhalve is de uitspraak niet geldig.

 14. 26

  “Het zijn meer de godsorganisaties die invloed op de wetenschappelijke wereld uit willen oefenen dan dat er een positieve wisselwerking tussen god – die naar mijn mening overigens niet bestaat – en wetenschapper is.”

  Zeker, maar het is belangrijk al die godsorganisaties niet op één hoop te gooien. Dat er vanuit kerkelijke hoek ethische vragen worden opgeroepen over bepaalde aspecten van de wetenschap vind ik bijvoorbeeld prima. Nu geloof ik persoonlijk ook niet dat je een god nodig hebt om ethische problemen aan te kaarten, maar goed.

  De aanval van, onder meer, creationisten op de wetenschap vind ik veel gevaarlijker. Mijn interpretatie is dat zij het gezag van de, in theorie, objectieve wetenschap willen ondermijnen ten bate van hun eigen, geheel subjectieve, gezag. Wetenschappelijke uitspraken/wetten kun je verifiëren, goddelijke uitspraken/wetten niet enzovoort…

  Om die aanval te kunnen pareren, moet je heel goed de beweegredenen van de verschillende godsorganisaties kennen, alsook hun invloed en reikwijdte, en daarop inspelen.

 15. 27

  Volgens is, en blijft het “…standpunt naar voren…” en niet “…standpunt naar voor…”

  Sorry, beroepsmisvorming, maar “naar voren” is Nederland-Nederlands en “naar voor” is Belgisch-Nederlands. Het zijn twee varianten van hetzelfde. Over de legitimiteit van het verschil doe ik geen uitspraken :-)

 16. 28

  @Guy#26
  Om die aanval te kunnen pareren, moet je heel goed de beweegredenen van de verschillende godsorganisaties kennen, alsook hun invloed en reikwijdte, en daarop inspelen.

  Een kind van vier vraagt steeds ‘waarom’. Op een gegeven ogenblik interesseert het je echt niet meer waarom het kind waarom vraagt: daarom zeg je dan en je gaat door met waar je mee bezig bent.

  De gelovigen (in onze cultuur de christenen; katholieken het langst) hebben de agenda nu al zo lang bepaalt met allerlei flauwekul en onzinnige vragen – moet ik een lijst maken? ik doe het maar niet – dat ik denk: het lijken wel kinderen van vier.

  Ethiek is inderdaad niet het gemonopoliseerde domein van religie. Ik zou bijna zeggen integendeel, daar hebben we in het verleden al genoeg van gezien. Daar hebben we god dus ook niet meer voor nodig.

 17. 29

  Volgens Wiki: 76.7% of American adults identified themselves as Christian; about 52% of adults described themselves as members of various Protestant denominations; Roman Catholics, at 24.5%, were the most populous individual sect..
  Er is ook een Bible Belt area in which socially conservative Christian Evangelical Protestantism is a pervasive or dominant part of the culture.

 18. 31

  maar is deze opninie niet een duistere weergave van het gevecht tegen sluipende gif wat daar over de grote plas meer en meer (te) ernstig genomen wordt?

  Och, nog een Amerika-expert hoor. Crachat, eten ze ook kindertjes in de V.S.? Maken meubels uit menselijke beenderen in Texas?

  Diegenen die de mond vol hebben over het ‘fundamentalistische’ Amerika vergeten gemakshalve dat California de grootste porno-industrie ter wereld herbergt, dat homofielen kunnen trouwen in San Francisco, en dat islamieten in Michigan daar zonder gezeik (itt hier) hun minaretten kunnen ophogen. Erg christelijk fundamentalistisch, vind je niet?

  ‘Sluipend gif’… ja hoor. Persoonlijk vind ik de versteviging van allerlei vooroordelen en stereotypes in menig gestudeerde Nederlandse geest een sluipend gif.

 19. 33

  Hulde @ JSK
  @ Crachat, het moet éénieder vrij staan een ander om zijn vooroordelen te veroordelen.
  Je punt is dus dat religie oprukt.
  Is daar iets mis mee? Mogen mensen niet gelovig zijn. Mogen die grote aantallen gelovigen hun stem niet laten gelden, omdat de niet-gelovigen moreel superieur zijn? Waaruit blijkt dat “de amerikaan steeds fundamantlistisch wordt,? (want dat is toch het grootste probleem lijkt me) of dat religue oprukt?

 20. 34

  Het is een religieuzer land dan zeg Nederland of Zweden, dat is waar. Maar religie rukt op in de meeste plaatsen van de wereld, zie Nigeria (christenen versus moslims), Soedan (idem), India (hindoes versus moslims), Thailand (boeddisten versus moslims).

  We leven in een religieuzer wordend tijdperk, maar Amerika is daarvan lang niet het extreemste voorbeeld. Kortom, het is weer doodgewoon V.S.-bashen op Sargasso.nl.

 21. 37

  Diegenen die de mond vol hebben over het ‘fundamentalistische’ Amerika vergeten gemakshalve dat California de grootste porno-industrie ter wereld herbergt, dat homofielen kunnen trouwen in San Francisco, en dat islamieten in Michigan daar zonder gezeik (itt hier) hun minaretten kunnen ophogen. Erg christelijk fundamentalistisch, vind je niet?

  Hypocriet, eerder.

 22. 40

  Prima!
  Maar om zoiets hypocriet te noemen moet je wel eerst aannemen dat ze gristen fundi zijn. Ik denk toch echt dat verreweg het grootste deel van de porno ndustrie in handen is van niet-gristen fundi. Evenals het overgrote deel van de afnemers niet gristen fundi zijn. Om maar een voorbeeld te noemen. (wat is er hypocriet aan het op laten hogen van minaretten trouwens).
  Maar verder gaat het prima, heb net heerlijke zelfgemaakte babi pangang op, jummie jummie.

 23. 41

  het is zo eens iets anders dan dat eeuwige Sargassobashen.

  Nooit bash ik Sargasso (Carlos vind ik zelfs nog vrij goed). Vaker mensen die wel kunnen nadenken maar ipv populaire meningen en cliche’s klakkeloos overnemen.

 24. 42

  @Tuur:

  [uri=http://www.marketwire.com/mw/release_html_b1?release_id=151336]ChristiaNet Poll Finds That Evangelicals Are Addicted to Porn[/url]

 25. 43

  @41 -Het getuigt van heel wat hubris om iemands mening te bombarderen tot iets wat klakkeloos overgenomen is.
  Maar goed, het is niet echt een discussie, dus spendeer ik m’n tijd wel aan iets anders.

 26. 44

  @su
  ik zou natuurlijk dat hele onderzoek tot de grond toe af kunnen branden (de MEGA respons bias bijvoorbeeld), maar dat zou alleen maar de aandacht afleiden.

  Het is natuurlijk onzin om te spreken van een fundamentalistisch Amerika. Het overgrote deel van california is geen fundamentalist, hoezo zijn zij
  hypocriet? Omdat er fundamentalisten porno kijken? (het voorbeeld ging trouwens over de porno-INDUSTRIE, denk toch echt dat je daar weinig fundi’s zult vinden) Ze laten homo’s trouwen, wat is daar hypocriet aan? Een onderzoekje van porno kijkende christenen doet niks af van het feit dat amerika erg divers is.

 27. 45

  @ crachat43
  ik liet bij 33 toch veel ruimte voor discussie. Verder vind ik dat je JSK tekort doet door hem als sargasso-basher neer te zetten. Hij zorgt vaak voor leuke discussies op dit log. Je wil toch niet alleen maar ja-knikkers?

 28. 47

  @JSK 34

  Maar religie rukt op in de meeste plaatsen van de wereld, zie Nigeria (christenen versus moslims), Soedan (idem), India (hindoes versus moslims), Thailand (boeddisten versus moslims).

  Je zet hier wel heel erg gemakkelijk religies tegenover elkaar. De wortels van een conflict liggen zelden in religie. Stel jezelf eens de vraag waarom in genoemde landen die verschillende bevolkingsgroepen al tijden (in sommige gevallen eeuwen) vreedzaam naast elkaar samenleven en nu ineens niet meer… dat is echt niet omdat ze ineens “religieuzer” zijn.

  Voorbeeldje: door de “groene revolutie” in Sudan is grofweg de helft van alle vruchtbare grond verdwenen, waardoor boeren uit het Noorden het gebied van de boeren uit het Zuiden binnentrekken. Het feit dat de noorderlingen moslim zijn en de zuiderlingen christen heeft hier niets met het conflict te maken, maar helaas wordt dat wel vaak zo gebracht.

 29. 48

  @Lammert
  De wortels van een conflict liggen zelden in religie.

  Daar zou ik nog maar eens goed over nadenken. En kijk dan vooral even naar de geschiedenis van Europa. Begin maar dicht bij huis. Wel is het zo dat religie zelden alleen de reden van een oorlog is. En als het niet de reden is dan is het zeker een prachtig vlampunt.

 30. 49

  Ze zijn alleen maar in de VS tegen stamcel-onderzoek, om in het geniep het een en ander te onderzoeken. Zodat over een paar jaar inééns een doorbraak in de VS komt. En dan ben je voor met de techniek…en dat betekend weer poen en macht. Leer mij die gristenen kennen, zeg! En al die lulletjes hier in Europa trappen er elke keer weer in.

 31. 50

  @Ruud Oost: Het waren de Franse lulletjes die uit de Amerikaanse prullebakken op het lab ( Prof. Gallo)de gegevens stalen om na een week de aldus gevonden resultaten ( HIV onderzoek) te presenteren als zijnde Frans (Instituut Pasteur).

  Nadat de Amerikanen protesteren werd , na een jarenlange ontkenning, na een gedegen onderzoek uiteindelijk toegegeven dat er gestolen was van het lab van Gallo.

  De Franse lulletjes waren ook tegen onderzoek van Greenpeace en ( in New Zealnd) vermoorden er ook een paar. ook later toegegeven.

  Meer voorbeelden?

 32. 52

  @ Hans 48

  Daar zou ik nog maar eens goed over nadenken. En kijk dan vooral even naar de geschiedenis van Europa. Begin maar dicht bij huis. Wel is het zo dat religie zelden alleen de reden van een oorlog is. En als het niet de reden is dan is het zeker een prachtig vlampunt.

  Je doelt op kruistochten wellicht? De beeldenstorm? De 80-jarige oorlog? De holocaust? Joegoslavië? Inderdaad allemaal conflicten waarin religie een rol speelde. Ik ontken deze rol ook niet. Ik stel slechts dat, in deze zogenaamde “religieuze conflicten”, religie vrijwel nooit de oorzaak van het conflict is. Omdat religie zo’n bindende factor is tussen mensen kan het makkelijk misbruikt worden om olie op het vuur te gooien en groepen tegen elkaar op te zetten (zie Joden in WO2, zie moslims in Bosnië). Vrijwel al die zgn religieuze conflicten zijn terug te voeren op een ranzige strijd om macht, geld, natuurlijke hulpbronnen etc.

 33. 53

  @Larie 50
  Koekje van eigen deeg en wat die actie betreft tegen Greenpeace is een stommiteit geweest. Frankrijk is het enige Europese land wat af en toe nee durft te zeggen tegen de VS. Kan van de andere EU-leden niet gezegd worden.

  Baan aangeboden gekregen vanuit de VS, Larie? Dat is nl. ook een van de strategieen van ze, wegkopen van wetenschappers. Want de Highschool is nou ook niet bepaald een goede basis voor universitair onderwijs.

 34. 54

  @Lammert#52
  …religie vrijwel nooit de oorzaak van het conflict is.

  Onzin. christelijke buurman met christelijke buurman met een grensconflict praten het uit, gaan naar de rechter op zijn hoogst en als ze erg bijbelvast zijn gaan ze even op de vuist (oog om oog). Christelijke en islamitisch buurman gaan vechten. Al eeuwen lang. Doodgewoon omdat ze elkaar niet vreten vanwege de religie.

  Dan kan een grondgeschil de aanleiding zijn (religie is nooit de aanleiding, akkoord) maar religie is de dieper liggende oorzaak. Gewoon roepen dat het niet zo is, is niet voldoende mij van het tegendeel te overtuigen.

 35. 59

  @Oplawaai:

  Maar de fundamentalistische christenen hebben er tegenwoordig wel heel erg veel invloed. Dat kan toch niemand ontkennen.

  Ach ja. Zoveel invloed dat ze de Californische porno-industrie, het bouwen van moskeeen in Michigan en homohuwelijken in San Francisco niet kunnen stoppen? Het is maar wat je ‘veel invloed’ noemt hoor.

  @Lemmert:

  Je zet hier wel heel erg gemakkelijk religies tegenover elkaar. De wortels van een conflict liggen zelden in religie.

  Dat oorzakelijk verband leg ik niet. Maar in die conflicten – al dan niet veroorzaakt door economische omstandigheden – versterkt men in hun religieuze overtuiging. Daarom zeg ik: de wereldbevolking wordt religieuzer, de V.S. is met haar evangelische christenen niet de uitzondering; dat is Europa met haar leeglopende kerken. Daarom erger ik mij zo aan het neerzetten van de V.S. als een Iran-in-de-dop. Vrijwel overal is religie bezig met een opmars.

  Ik stel slechts dat, in deze zogenaamde “religieuze conflicten”, religie vrijwel nooit de oorzaak van het conflict is.

  Mooi dat je iets stelt wat niemand hier betwist of heeft betwist.

 36. 60

  JSK, veel invloed hebben is niet hetzelfde als almachtig zijn. Maar wil jij beweren dat de fanatieke christenen in de VS eigenlijk niet zo veel in de melk te brokkelen hebben?

 37. 61

  Eh.. ja. Kijk, het grootste gedeelte van de Amerikaanse bevolking is religieus conservatief: daarom doen ze zo krampachtig over het homohuwelijk, de stamcellen, kerkbezoek, etc.

  Maar dat heeft weinig met “de fundamentalisten” te maken, eerder met de Amerikaanse aard.

  Overigens, als je het zou vragen (voor of tegen stamcellen) in India, China en Brazilie zou je dezelfde soort reacties tegenkomen.

 38. 63

  Waarom de hysterie over de V.S. dan? Waar is het echte nieuws? Ja het grootste gedeelte van de wereld is traditioneel, religieus en bijgelovig. De V.S. zijn geen uitzondering. Om het dan over ‘een sluipend gif’ te hebben vind ik waanzinnig.

  Waar is het linkse cultuurrelativisme als je het nodig hebt!

 39. 65

  Waarom de hysterie over de V.S. dan?

  Omdat de VS het machtigste land ter wereld is, misschien? Omdat alles wat er in de VS gebeurt nou eenmaal veel aandacht krijgt? Niet alleen negatief, maar ook heel vaak positief. Omdat er nogal wat mensen in Nederland zijn de de VS altijd als een lichtend voorbeeld beschouwen? En dat anderen het daar, terecht naar mijn mening, niet mee eens zijn?

 40. 67

  Niet alleen negatief, maar ook heel vaak positief.

  Ach man, hoe vaak kijk jij het nieuws? Iedereen, van arbeiders tot academici, van het NOS Journaal tot het NRC zeikt onophoudelijk over Amerika. Over hoe hard het angelsasksische model is, over hoe racistisch de bevolking denkt, over hoe het ‘sluipende gif’ van Crachat de politiek in z’n macht heeft.

  Ik ben er geweest en ik kan je vertellen: het zijn gewoon mensen, een beetje zoals wij.

 41. 68

  @HansR:
  Nee, maar het is niet uniek aan de V.S. En toch ziet men vooral de enge Amerikaanse fundamentalisten, terwijl (ik noem eens wat) het zeer traditionele Turkije als een aanwinst voor Europa wordt beschouwd.

  Die dubbele moraal, die obsessive focus op onze Atlantische overbuur, daar erger ik mij aan.

 42. 69

  @JSK

  Ik denk dat dat geluid vooral heel hard doorklinkt omdat de VS zo’n fantastische president heeft.
  Tijdens de laatste jaren onder Clinton hoorde je een heel ander geluid over de VS.
  En dit terwijl de mensen die ginder wonen niet zo enorm verandert zijn denk ik.

 43. 70

  @JSK
  Je kunt je daar wel aan ergeren maar de VS blijft voorlopig macht nr 1 en als die dus religieus wordt waarvan iedereen zegt dat dat geen goede ontwikkeling is dan mag daar wat nadruk opkomen. Dat is geen dubbele moraal, dat is realisme.

 44. 71

  Iedereen, van arbeiders tot academici, van het NOS Journaal tot het NRC zeikt onophoudelijk over Amerika.

  Misschien komt dat ook wel omdat jij iedereen die wel eens iets kritisch over de VS durft te zeggen meteen ziet als “links” en “amerika-hater.” Ik lees en zie ook veel positieve dingen over de VS, terwijl ik toch nooit De Telegraaf lees, of naar het programma van Harry Mens kijk.

 45. 73

  Mwah, als je nooit en te nimmer bericht over het opkomend fundamentalisme in Turkije, de religieuze burgeroorlog in Nigeria en de invoering van de sharia in Atjeh, maar wél over ‘de fundamentalisten in het machtigste land ter wereld’ die via democratische (!) weg hun zin proberen te krijgen, dan heb je op z’n minst een zeer selectieve blik.

  De media moeten er zijn om je te prikkelen, niet om bekende cliché’s te verstevigen. Maar goed, das mijn mening.

 46. 75

  Mooie en leerzame draad maar als gebruikelijk weer geprojecteerd “over there”. Was sich neckt, das liebt sich denk ik dan maar.

  De wetenschappers in het artikel doen ook aan geloof, het geloof in eigen juistheid, want ze vergeten dat het “geheim” van een stamcel de ruimtelijke verdeling van minimaal drie stoffen is die op elk punt een andere verhouding hebben en de stamcel duwen naar een bepaalde richting. Dit proces is ook nog eens chaotisch en daar hebben de meeste onderzoekers, die lijnrecht en volmaakte cirkel manier van denken hebben, geen kaas van gegeten.

  Maar een nare ontwikkeling is het zeker.

 47. 77

  Waarmee we back on topic zijn en we meteen nog een reden kunnen geven waarom dit nieuws is. De VS zijn natuurlijk hét toonaangevende land in de wetenschap. En dus is de discussie die in de VS over stamcelonderzoek wordt gevoerd van belang voor de hele wereld.

 48. 82

  @Oplawaai:
  Jaja, met biologie bedoel ik natuurlijk ook medische biologie.

  Maar goed, als de Amerikanen door hun achterlijkheid een wetenschapsgebied verzaken, dan is het toch alleen goed voor onze universiteiten?

  Ik bedoel, als er een Amerikaans bedrijf over de kop gaat wordt hier wss gejuicht.

 49. 83

  @JSK: Dit is trouwens ook wel een illustratie van wat ik bedoel met dat positief-negatief verhaal. Positief: de VS is toonaangevend in zowat elke tak van (serieuze) wetenschap die je maar kan verzinnen. Maar als daar dan iets vervelends gebeurt krijgt dat ook veel aandacht.

 50. 84

  Maar goed, als de Amerikanen door hun achterlijkheid een wetenschapsgebied verzaken, dan is het toch alleen goed voor onze universiteiten?

  Dat zouden we als vaderlandslievende Nederlanders allemaal toe moeten juichen….

  Ik bedoel, als er een Amerikaans bedrijf over de kop gaat wordt hier wss gejuicht.

  Ligt er aan welk bedrijf.

 51. 85

  @Larie, 75: Je maakt je nick wel waar zo. Chaotisch? Lijkt me niet. Van C. elegans is bijvoorbeeld volkomen bekend welke cel wel programma op welk tijdstip van de ontwikkeling doorloopt. Verreweg de meeste mensen worden ook geboren met twee armen, twee benen, tien vingers en één hart. Ook al niet erg chaotisch.