Quote du jour | Ook iets van de leraar zélf

SargQdJ09

Ik begrijp het gevoel van overbelasting bij veel docenten maar het vraagt soms ook iets van de leraar zélf. Als je dingen moet doen waarvan je denkt dat ze geen zin hebben, stop ermee! Doe alleen waarvan je zeker weet: dit helpt mijn leerlingen vooruit. Doe de rest niet! Ik kan niet zo goed tegen de klaagcultuur in het onderwijs, tegen het: ik zie het nut er niet van in, maar… Stop er gewoon mee! Kom in actie! Zeg: ik wil mijn tijd besteden aan de kinderen. Zeg dat op school tegen je collega’s, tegen je baas. […] Misschien is het goed dat ik dit zeg tegen een links weekblad dat ook in het onderwijs wordt gelezen.

VVD-staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker vindt dat docenten in het onderwijs, vooruitlopend op maatregelen vanuit het Ministerie, ook zelf tegen onnodige bureaucratie kunnen optreden.

Een sympathieke oproep, maar misschien ook wat al te gemakzuchtig. Want hoe zullen schoolbesturen reageren?

h/t Noortje

  1. 1

    Net zoals doktoren zich maar zeer beperkt de les laten lezen (no pun) door ziekenhuisbestuur, hebben ook docenten aardig wat macht tov. technocratisch schoolbestuur. Een goede docent laat zich niet makkelijk vervangen.

  2. 2

    Dit is toch een gotspe! Hij is nota bene zelf verantwoordelijk voor de burocratische cultuur in het onderwijs en het keurslijf waarin docenten zitten, en dan komt-ie met zo’n ‘advies’?

  3. 4

    Oh, dus docenten (en in het verlengde: scholen) kunnen de dictaten van OCW gewoon naast zich neerleggen en zich weer gaan richten op wat ze zelf belangrijk vinden? Wow… Weg met het verplichte te pas en te onpas toetsen, meten en registreren, weg met rapportages voor datzelfde OCW, weg met verplichte hoeveelheden uren…