Quote du Jour | Onfatsoenlijk

Serie:

Een citaat uit de vrijgegeven notulen van de ministerraad over het toeslagenschandaal dat ik nog niet ben tegengekomen in de media is dat van Mark Rutte op 14 juni 2019.

De ministers zijn ontstemd over de felle reacties die staatssekretaris Snel in de Tweede Kamer moest incasseren, ook uit de coalitiefracties. Rutte sluit zich daarbij aan:

De minister-president toont zich ontstemd over de reactie op 9 en 10 juni 2019. De vraag is of dit type reactie in de toekomst geheel kan worden voorkomen.

En even verder:

De minister-president herhaalt dat de reactie op 9 en 10 juni 2019 onfatsoenlijk te noemen is.

Gegeven de totale afwezigheid in deze notulen van enig blijk van compassie met de slachtoffers van de schandelijke praktijken bij de belastingdienst kun je je afvragen of dit kabinet nog wel fatsoenlijk genoemd kan worden.

Reacties zijn uitgeschakeld