Quote du Jour | Meer mensen, graag!

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SargQdJ09Still, for those who claim to be acting in the interests of future generations, “making them smaller” isn’t the answer. Go out and campaign against urban sprawl, Hummers, coal power plants, and whaling — but leave people alone. (ForeignPolicy)

Charles Kenny, wetenschappelijk medewerker aan het Center for Global Development betoogt dat bevolkingsgroei niet het probleem is. Het is de overmatige consumptie in welvarende landen die onze aarde bedreigt. Kenny vindt 10 miljard aardbewoners geen probleem. Hij dist Malthus die 200 jaar geleden dood en verderf voorspelde als er meer dan 1 miljard mensen zouden komen. Malthus kreeg geen gelijk zo stelt Kenny: de slavernij werd afgeschaft, wetenschap maakte sprongen vooruit en ook in Bangladesh zegt 85% van de mensen ‘gelukkig te zijn’. Iedereen -op een paar suïcidale figuren na- zegt blij te zijn te leven. Leven is leuk en hoe meer levenden hoe leuker! Dus gaat heen, vermenigvuldig u en protesteer vervolgens met al uw (klein)kinderen tegen kolencentrales en Hummers …of zoiets? Een luchtige boodschap zo vlak voor dat de zeven miljardste mens dit jaar ter wereld komt, of heeft Kenny gewoon gelijk?

Reacties (49)

#1 Baron E

Meh. Dat het wellicht kan, betekent nog niet dat je het moet willen. Kenny’s argumenten voor een grotere bevolking (“mensen zijn over het algemeen gelukkig, dus hoe meer hoe beter”) zijn weinig overtuigend.

Met zijn pleidooi voor consumptiematiging kan je het natuurlijk alleen maar eens zijn. Echter moeilijk te bewerkstelligen. In opkomende landen is het eerste wat er gebeurt: meer consumeren. Eten, gadgets, autos, kleding, alles.

Door automatisering hebben we niet steeds meer mensen nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. En hoeveel problemen zouden er niet verdwijnen als we niet 7 maar 1 miljard mensen zouden hebben?

 • Volgende discussie
#2 cerridwen

Hij heeft gelijk, met de kanttekening dat er ergens een grens voor het aantal mensen moet liggen. Het is alleen zinniger om je druk te maken over andere problemen, zoals veiligheid, autonomie voor vrouwen, verdeling van welvaart, terugdringen kindersterfte. Dit met de achterliggende gedachte dat met hoog opgeleide en welvarende bevolking met autonome vrouwen het aantal geboortes sterk gaat dalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Schuur

Is het al niet eerder gezegd? De wereld is groot genoeg voor 10 miljard mensen, maar niet voor de hebzucht van die 10 miljard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 cerridwen

@1: Je moet je ook afvragen hoeveel problemen er zouden ontstaan als er maar 1 miljard mensen zouden zijn. Wat voor welvaartsniveau kan je met 1 miljard mensen realiseren?

Maar dit is slechts bijzaak. De menselijke samenleving is een complex systeem, dat je maar beperkt kan sturen. De vraag is dan ook, waar kan je het beste je energie in stoppen? Een één kindpolitiek zorgt namelijk voor een gigantische vergrijzing een paar decennia later. Iets geleidelijker is dan wellicht beter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 KJ

Nou, ik heb mijn best gedaan hoor. Maar eigenlijk zou ik nu mijn zak moeten laten dichtnaaien, want chronisch vermoeid en zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

Nee, Malthus had gelijk. Meer dan 1 miljard is niet duurzaam sustainable.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 NN

“Hoe meer levenden hoe leuker”, maar je moet de hoeveelheid ‘leuk’ dan wel mooi verdelen over meer mensen. Per persoon (of per kilo) kan het dan wel eens minder leuk worden. Een stuk minder leuk …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 NN

Malthus had last van hetzelfde euvel als de Club van Rome. Op zich waren de ontwikkelingen die ze voorzagen juist, maar het valt niet mee om de juiste cijfers eraan te koppelen en dat tig jaar door te rekenen.

Zo denk ik dat we op dit moment veeeel te optimistisch zijn (met Murphy: Hansen is an optimist).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 qwerty

Hoe meer mensen hoe sneller het probleem is opgelost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Yevgeny Podorkin

Zit nog wel ietsiepietsie rek maar dan moet het voedselsysteem op de schop: de verspilling/doordraaien/weggooien in westen en derde wereld (ontbreken afdoende transport), tegengaan van speculatie, aanleggen van grotere reserves, biobrandstof tot een bepaald % (40 procent van de Amerikaanse maïsoogst verdwijnt in de tank en niet in hongerige buiken); investeren in kleine boerenbedrijven.

http://www.oxfam.org.au/site-media/wp-uploads/2011/05/Oxfam-GROW-Growing-a-better-future-Report-FINAL.pdf

Dusss, en d’r is zat water op de maan Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 NN

YP, de vraag is alleen hoe je al die lovenswaardige ontwikkelingen die je opsomt voor elkaar krijgt.

Tweede vraag: als we weten hoe we dat voor elkaar krijgen, waarom zijn we daar gvd niet veel eerder opgekomen?!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Inkwith Barubador

Exponentiele groei op een eindige planeet, dat kan niet goed gaan.

http://www.albartlett.org/presentations/arithmetic_population_energy.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Maarten

Meneer Kenny denkt wens. Hij ziet slechts het licht aan het eind van de tunnel, maar niet de tunnel. En dat licht is een dwaallicht.

– 1 op de 7 mensen leidt aan chronisch voedselgebrek;
– kanker, aids, sars, ebola, ehec, varkens-, vogel-, mexicaanse griep; wat wordt het volgend jaar?;
– oorlog is geïnstitutionaliseerd;
– vervuiling en klimaatverandering zijn geen oorzaak van het probleem, maar het symptoom.

Moeder Aarde kreunt en steunt. En deze man zegt: als we allemaal ons leven beteren, kunnen we gerust party on. Dat is gewoon absurd, zo naïef.

Als overbevolking namelijk onverhoopt toch de kern van het probleem blijkt, moeten we onvermijdelijke conclusies trekken en keuzes maken die we niet willen. En daar maakt Kenny zijn veel voorkomende denkfout: het doet er dus niet toe wat wij willen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 casper

Gegegeven het feit dat de veronderstelling ‘mensen consumeren wel minder’ waanzinning optimistisch is (of beter gezegd: er is geen enkele aanleiding om te geloven dat mensen hun consumptie willen matigen) en de urgentie van milieuproblemen zou ik alle mogelijke maatregelen inzetten. Het ontmoedigen van bevolkingsgroei is er daar een van. Hoeft niet met dwang, maar allicht kan de NL overheid nadenken of kinderbijslag echt voor een onbeperkt aantal kinderen beschikbaar komt? En zorgen voor goede beschikbaarheid van anticonceptie (ook in ontwikkelingslanden)?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 cerridwen

@Maarten:
Je vergeet dat het vroeger niet beter was.
– het percentage slecht gevoede mensen neemt af
– 100 jaar geleden hadden we de spaanse griep. Nog weer eerder hadden we de pest. Het is wel eens erger geweest dus. De levensverwachting stijgt nog steeds.
– Ook het aantal conflicten nemen af. Elk decennium zijn er minder oorlogen en leven meer mensen in veiligheid. Dit gaat natuurlijk van jaar tot jaar op en neer, en is geen garantie voor de toekomst. Maar omdat het vroeger niet beter was, is het geen argument voor minder mensen.
– Ik zou zeggen dat vervuiling en klimaatverandering het probleem zijn. Mensen zijn deel van het probleem maar ook van de oplossing. Meer mensen in een bepaald gebied kan ook betekenen dat je instaat bent woeste grond tot bloei te brengen.

Malthus heeft ongelijk gekregen: de voedselproductie bleek wel exponentieel te kunnen groeien. Niet oneindig. Maar we hebben het bij bevolkingsgroei ook niet over oneindig, maar over een prognose over een specifieke periode.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@14: Vervelend genoeg wordt vrijwel overal ter wereld (China uitgezonderd) bevolkingsafname nog steeds als een probleem en bevolkingsgroei als wenselijk ervaren. Die mentaliteit zal radicaal om moeten. Het feit dat je het hebt over “nadenken of kinderbijslag echt voor een onbeperkt aantal kinderen beschikbaar komt” geeft al aan dat je ook nog met de mindset zit. Er moet echt radicaal anders gedacht worden. Kinderboetes, sterilisatiebijslagen, gratis voorbehoedsmiddelen, dat zijn de middelen die nodig zijn, wereldwijd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Maarten

@ cerridwen:
Als je bedenkt dat die aankomende wereldpopulatie van zeven miljard slechts berust op een schatting, toont dat wel aan hoe academisch (en daarmee zinloos) elke discussie is over exacte cijfers, percentages en statistieken. Zeker historische cijfers. Sowieso is het nogal uit de lucht gegrepen de middeleeuwse pest als ‘erger’ te verklaren dan zeg Aids in Afrika. Punt is: waar we het wel over eens zullen zijn is dat wat nieuw is, is de omvang, de schaalgrootte. Hoe meer mensen, hoe groter de oorlogen, hoe omvangrijker de pandemieën, hoe meer stront. Het zijn alleen de mensen die nooit honger leiden, die zeggen “hoe meer zielen hoe meer vreugd”. In elk geval zal ook jij wel erkennen dat er ergens een plafond bestaat aan de omvang van de wereldbevolking. Of dat nou 10 of 100 miljard is, we zullen er rekening mee moeten gaan houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 cerridwen

@Maarten:
Natuurlijk berust 7 miljard op een schatting, maar dat maakt voor de discussie niet uit. Het zijn er niet stiekem 10 miljard, of eigenlijk maar 5. En de problemen die we zien veranderen niet door een andere schatting.

Door de uitbraak van de pest in de 14e eeuw kwam 1/3e van de bevolking van Europa te overlijden. Tegenwoordig is er geen ziekte meer die dergelijke gevolgen heeft.
De absolute schaalgrootte is niet voor alle problemen van belang. Relatieve schaalgrootte is vaak belangrijker. Dat gaat op voor ziektes en oorlogen bijvoorbeeld.
Juist de rijke mensen krijgen weinig kinderen. Hoe zekerder de overlevingskans van kinderen, hoe minder de noodzaak om er veel te krijgen. Armoede en bevolkingsgroei zijn dus sterk met elkaar verbonden. Hef de armoede op, en de bevolking groeit minder hard.
Het maakt nog al uit of het plafond op 10 miljard ligt of op 100 miljard. Er ligt ergens een theoretisch ‘plafond’, maar dat is niet statisch. Focus je dus op het oplossen van problemen en het verkrijgen van een min of meer statische bevolking, zonder de aanwezigheid van mensen als probleem an sich te bestempelen.

@Bismarck: Veel te bot gesteld. Bevolkingsbeperkende maatregelen hebben ingrijpende consequenties, zoals ze in China weldra zullen merken. Focussen op de autonomie van de vrouw levert veel meer op met een hoop minder ellende.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Maarten

@ cerridwen
Neu, ik denk niet dat ik mij ga focussen op het oplossen van problemen. Hozen met de kraan open lijkt een eervolle bezigheid, maar het is vooral dwaas. Een veenbrand blus je niet door hier en daar wat te blussen. Als jij bereid bent om je leven in te richten om de wereld te redden, wees alsjeblieft niet teleurgesteld als niet iedereen daartoe bereid is. Het lijkt erop dat je hebt wilt leren van de geschiedenis. Met de nadruk op ‘lijkt’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 cerridwen

@Maarten:
Jij denkt blijkbaar dat het heel slecht gaat met de wereld, en dat het ‘vroeger’ toen er minder mensen woonden, beter was. De dingen die je daarvoor aandraagt zijn onzin.

We zijn allemaal schatplichtig aan mensen die problemen wilden oplossen, op groot en klein niveau. Een beetje meer waardering zou je sieren. Als je niet mee wil denken over het oplossen van wereldproblemen, prima, maar doe dan ook maar niet meer de moeite om te reageren. Cynische doemverhalen zonder enige data die iets toevoegd voegen niets toe.

De metafoor van bevolkingsgroei als lopende kraan is misschien mooi, maar in het licht van de geschiedenis een beetje infantiel. In de 19e eeuw werd de metafoor immers ook gebruikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

@18: “Bevolkingsbeperkende maatregelen hebben ingrijpende consequenties”

Dat mag ik hopen. Punt is dat we terug moeten (7 miljard is veel te veel, dat kunnen we niet aan), terwijl de wereldwijde tendens nog steeds meer is. Als we niets (of zoals jij voorstelt, bijna niets) doen, dan gaat de bevolking nog wel even door blijven groeien. De planeet kan dat niet aan (zelfs de huidige bevolking op termijn niet) en dat heeft nog heel erg veel ingrijpendere consequenties dan China binnenkort zal merken. Het stuur moet echt radicaal om. Dat klinkt misschien bot gesteld, maar het is wel de minst vervelende optie, zeker als we het hebben over leuk leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 KB

als ik overmatige consumptie hoor dan vraag ik me af over welke mensen ze het hebben. Meer dan 95% van de mensen in de Westerse wereld leeft volgens mij vrij normaal. Of is het hebben van een auto en iedere dag vlees eten al overmatige consumptie? Als dat het geval is, wat voor soort leven heeft Kenny dan voor ogen voor deze 10 miljard?
Als ik mag kiezen, geef mij dan maar een wereld met 3 miljard waarbij iedereen uitbundig kan consumeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 cerridwen

@21: Dat is dus maar de vraag, wat de planeet wel of niet aankan.
Voorlopig leven die 7 miljard mensen in betere omstandigheden dan de één miljard in de middeleeuwen. Het is nogal van belang hoe die mensen leven. Er is bijvoorbeeld genoeg voedsel om 12 miljard mensen te voeden. De huidige stand van de techniek is niet de toekomstige stand van de techniek.
Het is dus nogal lastig te bepalen wat het ‘maximale’ aantal mensen is dat deze planeet kan dragen, voor beleidsbepalers maar zeker voor jou.
Het is dus ook nogal lastig uit te leggen waarom jij niet nog een kind mag krijgen (en eventueel de gevangenis in moet, veel gevaar loopt in het geval toch zwanger zijn, een trauma krijgt van een gedwongen abortus etc.), en waarom jou ene kind met een lagere levensstandaard genoegen moet nemen omdat hij voor zoveel ouderen moet zorgen.

Ik stel niet voor dat we bijna niets moeten doen. We moeten juist heel veel doen, maar niet aan bevolkingspolitiek an sich. Er zijn genoeg andere factoren die van invloed zijn op hoeveel mensen de aarde aan kan waar je wat aan kan doen, zonder dwang op mensen te gebruiken. Teveel mensen is een probleem, maar te weinig is dat zeker ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Maarten

@ cerridwen
Wat weet jij veel van vroeger. Was je erbij? Wat ik denk, is voor jou een mysterie.

En die veenbrand? Hadden ze die ook al bedacht in de 19e eeuw? Die negentiende-eeuwers van jou kan ik wel waarderen, hoor. Eenentwingtse-eeuwers als jij is een ander verhaal.

Maar je hebt wel gelijk. Ik kan maar beter ophouden met deze discussie. Best wel uitzonderlijk hoor, dat ik me op dit forum laat verleiden in discussie te gaan. Kudos.

Vooral voor deze:
“Cynische doemverhalen zonder enige data die iets toevoegd voegen niets toe.”
Je moet bij de krant gaan werken, joh!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 JSK

@24: Er bestaat natuurlijk wel iets als archeologie en de geschiedwetenschap…

Oh je gaat al weg. Ook goed. Misschien kan je de volgende keer meteen verdwijnen ipv een lullig “ja, nu ga ik weg hoor, lekker puh” berichtje achter te laten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bismarck

@22: “Of is het hebben van een auto en iedere dag vlees eten al overmatige consumptie?”

Als 7 miljard mensen dat gaan doen wel. Kenny 9en ik veronderstel Cerridwen) gaan er echter van uit dat de meerderheid van de mensen vrijwillig geen vlees gaat eten of autorijden, ook als deze producten wel ter beschikking zijn. Ik vind dat naïef.

@23: Voorlopig, maar ook op kosten van volgende generaties. Die 7 miljard mensen zijn nu al (enige tijd) bezig om alle in miljarden jaren opgebouwde buffers af te breken. Dat kan een tijdje goed gaan, maar als de buffers op zijn, dan is er een gigantisch probleem.

We kunnen nú misschien jaarlijks genoeg voedsel verbouwen om 12 miljard mensen te voeden, maar als olie en gas op zijn en we dus bijna geen kunstmest meer kunnen maken niet meer. het gaat niet alleen om techniek, maar ook om grondstoffen. daarnaast werkt techniek twee kanten op: naarmate we meer kunnen, willen we ook meer. de techniek heeft ons verslaafd gemaakt aan auto’s, mobieltjes, televisie etc. en daar komen we niet meer van af (echt niet). Gevolg is dat er per persoon steeds meer planeet nodig is en er dus alleen maar minder mensen op de planeet toekunnen.

Overigens was het feit dat er maar 1 miljard mensen op de planeet waren op zich geen probleem in de middeleeuwen (en de voorradigheid van grondstoffen op zich ook niet, hooguit miste de kennis tot exploitatie).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Maarten

@ JSK
Wil je zo graag een keertje met mij in discussie dan?
Them’s a fightin’ words.
I’ll be back.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Yevgeny Podorkin

@ NN

Weet niet. Ander politiek economisch systeem misschien…Revolutie? Je (Wij) zou ook b.v. i.p.v. Afrika en andere onontwikkelde gebieden leeg te roven ze kans en gereedschap bieden hetzelfde welvaartsniveau te bereiken, zal de aanwas van de wereldbevolking drastisch beperken (westen vergrijst al). Je kan ook niets doen dan zal een cascade van oorlogen hetzelfde effect sorteren…100.000 hongerige Afrikaantjes die met een kapmes tussen de tanden op luchtbanden de Middellandse zee overpeddelen.

Tis De Dood Of De Gladiolen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 cerridwen

@Bismarck: niemand ontkent hier dat er problemen zijn met de manier waarop we leven. De discussie gaat over of dat ligt aan het aantal mensen, of over de manier van leven. Jij betoogt dat 7 miljard ’te veel is’. Ik zeg, dat hangt er van af. Het is mij niet duidelijk dat de huidige situatie perse moet eindigen in een Malthusiaanse catastrofe. Een combinatie van technische en maatschappelijk ontwikkeling kan best een wereld opleveren die nog meer mensen kan huisvesten, met een andere maar niet slechtere levensstandaard. Of desnoods het levenspeil van de middeleeuwen, maar dan wel met 10 miljard.

Het is een beetje vreemd. Je maakt je zorgen om het aantal mensen omdat je zorgen maakt over de kwaliteit van leven van toekomstige generaties (mensen die de welvaart van ecosystemen belangrijker vinden dan die van mensen even buiten beschouwing gelaten). Vervolgens wordt de ellende die er voor nodig is om daadwerkelijk tot minder mensen te komen niet meegenomen in de afweging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Hans Verbeek

@10 YP: “Zit nog wel ietsiepietsie rek maar dan moet het voedselsysteem op de schop: de verspilling/doordraaien/weggooien in westen en derde wereld (ontbreken afdoende transport)”

Ontbreken afdoende transport!!!
Dure brandstof hè.
Wat stel je voor… meer olie winnen?
Meer voedsel heen en weer slepen, meer CO2 uitstoten?

Wij in het westen moeten stoppen met voedsel (soja, palmolie, graan) importeren uit de Derde Wereld.
De aardappels in mijn winkel komen uit Egypte.
De bananen en mango’s uit Latijns-Amerika.
De biefstuk uit Argentinië en de wijn uit Chili, Australië en Zuid-Afrika.

Kijk eens wat vaker op een etiket en koop geen spullen van buiten Europa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Bismarck

@29: Het is gewoon naïef te denken dat mensen vrijwillig een stap terug zetten naar een middeleeuws levenspeil. Dat zul je moeten opleggen (en dan is het heel snel gedaan met het leuk). Dat zou jij dan weer moeten meewegen in de afweging. De consequenties van minder kinderen krijgen zijn aanmerkelijk minder vervelend dan die van terug moeten naar de middeleeuwse levenstandaard of die van een Malthusiaanse crisis (en die komt er op de huidige weg echt aan, ongeacht voortschrijdende technologie). Ik hoop dat je dus langzaamaan duidelijk wordt dat 7 miljard linksom of rechtsom teveel is, omdat uiteindelijk die 7 miljard allemaal willen leven als een Westerling en daar is onze planeet simpelweg te klein voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Yevgeny Podorkin

Er gaat in Afrika veel voedsel verloren doordat er simpelweg geen infra/opslag of transport beschikbaar is @Hans Verbeek. Maar ben het eens dat je bepaald voedsel niet over de hele wereld zou moeten willen verslepen (dagvers uit Nederland): van varkens tot aardappels uit Egypte of sperziebonen uit Kenia. Biefstuk en wijn idem dito, bananen en mango’s ontkom je niet aan, mits duurzaam en niet over ruggen.

Of je nou van Noord naar Zuid loopt of van Oost naar West, en ga maar lopen, de aarde is in die zin helegaar niet eindig. Maar omdat we zelf overal slagbomen hebben geplaatst en tol eisen kom je nergens…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 [email protected] Podorkin

#32

Die laatste zin snap ik zelf ook niet…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 cerridwen

@Bismarck: willen ze leven als een westerling in 1950, als een in 2011, of 2100? Iets als levenspeil is niet statisch. Natuurlijk wil iedereen nu een auto, maar dat is over een tijdje wel een electrische auto. Iedereen houdt van zijn stukje vlees, maar als dat stukje vlees ongeloofelijk duur is, kiezen mensen toch voor een goedkoper alternatief. Te weinig jongeren ontwricht de samenleving misschien nog wel meer dan een andere energiewinning, een ander transportbeleid of een ander eetpatroon. Ook is niet gezegd dat met het krijgen van minder kinderen je de teruggang in levenspeil niet juist veroorzaakt. Wie verzorgd je immers op je oude dag? Wat gebeurt er met de waarde van de huizen? Het voorzieningenpeil?

Ik hoop dat je langzaam duidelijk wordt dat het aantal mensen op zichzelf niets verklaard. Je kan je beter druk maken over de problemen zelf, en niet het aantal mensen als probleem definiëren. Een hoge natuurlijke bevolkingsgroei is wellicht een probleem waar je wat aan kan doen. Maar de hoeveelheid mensen op zich niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 helena

ik weet niet of andere reageerders zijn naam al hebben genoemd maar Fred Pearce beweert precies hetzelfde en ik vind dat ze gelijk hebben.
Fred Pearce heeft ook kritiek op Malthus

lees dit maar :
http://www.hitte.nu/volksbeving.html

Ik vind wel dat te veel mensen bij elkaar (grote steden) en dan de manier waarop er gebouwd wordt niet echt aanbevelingswaardig is.
het probleem is ook de manier waarop de welvaart verdeeld is en de overconsumptie die met name in de westerse wereld plaats vindt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Krex

test

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 HPax

Proef

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Krekel

@ 12,

Ik weet het, jij weet het … daarna houdt het helaas wel zo’n beetje op. Ik wilde deze video net plaatsen: http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY

Maar Charles Kenny heeft ook wel een beetje gelijk: als we gewoon allemaal stoppen met eten, drinken, bewegen en ademhalen, dan kunnen we inderdaad nog wel een tijdje vooruit. Alsnog geen oneindig tijdje, maar in elk geval een iets langer tijdje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 HPax

I] De wereldbevolking is angstaanjagend gegroeid en gaat daarmee door.

De problemen die dat geeft zijn enorm en angstaanjagend, maar worden geweten aan – of eigenlijk bedolven (verduisterd)* onder – zure regen, gat in de ozonlaag, schadelijk opwarming van de aarde door menselijk toedoen enz. Als het de bevolkingsdruk maar niet is.

Af en toe gaat er bij mensen – gewone, leiders, geleerden o.w. Borlaug – een demografisch licht op, maar dat pleegt vrij snel uit te doven. Fallische krachten krijgen steeds weer de overhand.

Strijk en zet, om niet te zeggen systematisch-periodiek, komt er een (Vaticaanse?) geleerde aanzetten met de bewering dat die bevolkingsgroei best meevalt en er zelfs meer mensen bij kunnen. De repelsteeltjes! Je kunt ze gaan bestrijden en dat moet je blijven doen, maar het is afmattend.

Alles, werkelijk alles óver, pro en contra het onderwerp in kwestie is gezegd en geschreven, in extenso, al van minstens 100 jaar geleden af, maar een consensus is er nog steeds niet. In deze materie leggen feiten, eerlijke cijfers en gezond verstand het tegen ‘breeders’ af.

Misschien dat alleen nog maar een aesthetisch argument ze kan overhalen: ‘spiegels en copulaties zijn walgelijk, want ze vermeerderen het aantal mensen’ (Borges).**

Verder volslagen eens met ‘comment’ 16
* Dus ‘ze’ weten het wel.
** Eerder al eens op Sargasso gepubliceerd, maar in de materie is herhaling geen ondeugd.

II] Verder nog deze bijdrage.
En vandaag is het zover en legt de Chinese overheid haar onderdanen een strenge geboortebeperking op die was zij vroeger ondernomen minder drastisch had behoeven uit te vallen. ‘t Zou toch een keer moeten en een kind kon dat weten.

Voor de wijzen is dat inzicht echter verborgen gebleven. Geleerden, Geestelijken en politici die beleidsmatig gedwongen zijn de ontwrichtende gevolgen van de wereldbevolkingsgroei onder ogen te zien, verklaren toename van het aantal mensen onschendbaar. Dat zeggen ze tot in onze moderne tijden.

Als hun genitaliën in het geding zijn, worden bijna alle mensen (mannen, met de Paus voorop) buitengewoon kinderachtig. Overbevolking, daar mag je niet serieus over denken, daarop rust als verklarend principe van heel wat onaangename zaken een tabu. Het Evangelie van de fallus, al kon een castratenkoor er wel van af.

De politicoloog Prunier stelde zoiets ook voor Ruanda vast. De slachtingen daar hadden sans doute met overbevolking te maken, maar: ‘This (= over¬bevolking) is still a taboo, because human beings are not supposed to be rats in a laboratory cage and Christians, Marxists, Islamic funda¬mentalists and World Bank experts will tell you that overpopulation is relative and that God (or modern technology or the Shari’a) will provide.’ {Prunier, THE RUANDA CRISIS, pg. 353}. Fallisten! En waarom zwijgt Greenpeace over het enige dat werkelijk helpt?

Islam, Marxisme, Christen: de verenigde achterlijkheid.
Vert. Dit is nog steeds een tabu, omdat mensen niet worden geacht ratten in een laboratoriumkooi te zijn en Christenen, Marxisten, Islam fundamentalisten en Wereld Bank experts je zullen vertellen dat overbevolking relatief is en dat God (of de moderne technologie of de Shari’a) zal voorzien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Frank

Merkwaardig dat in deze discussie helemaal niet wordt verwezen naar de Ecologische Voetafdruk. Op de maat valt wel wat af te dingen, maar het geeft een gevoel van de orde van grootte van impact van de mens op aarde. In 2006 was de imprint van de mens 1,4 zo hoog als wat de aarde kan opbrengen, we teren in op de reserves. Dat betekent als je alle productiemiddelen (alle natuur) ten dienste stelt van de mens dat je het aantal inwoners * het gemiddelde consumptieniveau met een derde moet terugbrengen om in ieder geval niet in te teren. Ergo, bij de huidige gemiddelde consumptie (nou ja 2006) zou er plaats zijn voor maximaal 4 miljard mensen.
@Cerridwen, laatste tijd nog wel eens echte natuur gezien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 cerridwen

@Frank: De ecologische voetafdruk is een leuk concept, dat vooral duidelijk maakt dat we zo niet eeuwig kunnen doorgaan. Maar wat het vooral niet doet is iets zeggen over het maximaal aantal mensen dat de aarde aan zou kunnen. De aarde kan ook meer mensen kwijt, als je de consumptie anders inricht. Bovendien is het een momentsopname. Voorlopig teren deze 7 miljard mensen blijkbaar in (al is dat een uitermate abstract gegeven), maar er is geen reden dat dit noodzakelijkerwijs tot een malthusiaanse catastrofe moet leiden, en al helemaal niet dat we dus het aantal mensen moeten verkleinen. Wat zou je daarmee willen bereiken?

Tja ‘echte natuur’. Is een merel echte natuur? Of alleen als die in het bos woont? Zelfs het Amazoneregenwoud is minder oer-natuur dan je zou denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Frank

@Cerridwen, je hebt mij niet horen zeggen dat we op een Malthusiaanse catastrofe afstormen. Overigens denk ik dat het optimaliseren van consumptiestromen net zo vergezocht is als vrijwillige welvaart achteruitgang. De voetafdruk zegt overigens wel iets over het maximale aantal mensen bij een bepaald consumptieniveau dat de aarde aankan.
Het Amazonewoud is nog een van de grootste min of meer natuurlijke ecosystemen (een discussie over oernatuur zou wel erg ver gaan), maar die zijn we met een eeuw ook grotendeels kwijt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 alt. johan

Ik denk dat met een technologie, soberheid en discipline de aardbol wel 50 miljard mensen kan voeden, maar het is niet echt een comfortabel vooruitzicht vind ik, als dat onze toekomst zou zijn.

Malthus heeft ontwikkelingen van de technologie onderschat en dat scheelt zomaar een factor 10 (of 100). Maar grenzen zijn er en we merken is dat we al steeds meer tegen grenzen aanlopen. Hoe meer mensen, hoe meer we moeten inschikken.

Ik denk niet dat er veel meer zielen bij moeten komen voor meer vreugde. Heel veel mensen die er nu al zijn, die ken ik niet eens, waarom zouden er dan meer mensen bij moeten komen die ik ook niet ken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Yevgeny Podorkin

kwestie van evenwicht he. Had ooit een mooie vissenkom (aquarium in de volksmond) bestaande uit: 40 guppies, 10 zebra’s en 20 kardinaaltetra’s en tegen het advies in van de betere siervissenconsulent 2 Chinese Cichliden. Alles kaalgevroten.

Ik zie die reusachtige staart in die groene bak met algen nog op het water slaan. Heb hem uiteindelijk moeten verzuipen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Bismarck

@34: Ze willen leven op het beste niveau momenteel beschikbaar (dus al naar gelang het jaar we leven). Dat is net wat ik bedoel: met het voortschrijden van de techniek, wordt de gewenste standaard steeds hoger. Daarmee kunnen er dus steeds minder mensen van deze planeet leven. Een elektrische auto legt meer beslag op grondstoffen dan een benzineauto (en die weer meer dan een paard en wagen). En dat lapje vlees wil uiteindelijk iedereen hebben, dat het duur is, maakt de mensen alleen maar ontevredener en brengt dus maar meer ellende.

Het verdere deel is volledig onlogisch. Meer mensen betekent minder grondstoffen per persoon en dus een lagere levensstandaard. De problemen die je beschrijft zijn van transitionele aard (er zijn maar tijdelijk relatief minder jongeren bij een bevolkingsafname, het idee is immers ook niet om die eeuwig aan te houden). Afgezien van bijzonder kunstmatig ongezonde economische toestanden (zoals in Nederland) is een lagere huizenprijs juist beter (want dat betekent dat meer mensen er zich één kunnen veroorloven). Daarnaast is het een beetje gek om je op de symptomen (jij noemt het problemen) te richten, in plaats van de oorzaak (de overbevolking). Als arts ga je ook beter de ziekte te lijf dan de symptomen. Het aantal mensen verklaart uiteindelijk juist alles, omdat het nu eenmaal bepaalt met/door hoeveel alles gedeeld wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 knelistonie

Hee @44,

HET HONDENGEVECHT

Bereisde Roel zag op zijn tochten
Geweldig veel! Twee Bullebijters vochten,
Voor ’t wijnhuis, in een kleine Poolsche stad,
Terwijl hij juist aan ’t venster zat:
`Zulk vechten, Menschen! – Zij verslonden
Malkander letterlijk! Met iedren hap, ging oor
Of poot er áf – en glad als vet er dóór!
Ons scheiden kwam te laat! wij vonden
Het restjen: – op mijn eer,
De staarten, en niets meer.’

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 HPax

@ 45 Zo is het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Steeph

@HPax: Je reactie zat hardnekkig in het spamfilter. Ik heb een van de acht versies er uit gehaald (zie #39). De rest niet, leek me wat overdreven :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 HPax

@ 48 In ieder geval fijn dat je het alsniog hebt kunnen willen plaatsen.

 • Vorige discussie