Quote du Jour | Ideeën en waarden

SargQdJ09 “Onlangs vroeg ik een fundamentalist in Jordanië wat de oorzaak was van de reeks incidenten, zinloos geweld, criminaliteit, sociale spanningen, die zijn land teisteren. ‘Westerse ideeën en waarden’, was zijn niet geheel originele antwoord.

Wilders en zijn volgelingen, een niet onaanzienlijk deel van het Nederlandse electoraat, geven het antwoord in spiegelbeeld: het is de islam. En helaas houdt daar de symmetrie niet op. Wilders beklaagt zich in zijn stuk over de meerderheid van moslims die extremisme niet hard genoeg veroordeelt. Wat moet ik dan denken van een Nederlands politiek bestel waarin grote partijen regeringsdeelname overwogen van de PVV, een partij die ik bijna even extreem acht als de fundamentalisten in het Midden-Oosten, op het geweld na dan.”
Ferry Biedermann, Nrc.Next

Ferry Biedermann (correspondent Midden-Oosten voor oa de Financial Times en Elsevier), herkent in Geert Wilders de Nederlandse versie van Oosters fundamentalisme dat Wilders zegt te willen bestrijden.

 1. 1

  dat kleine zinnetje, haast terloops nog toegevoegd “,op het geweld na dan.” is toch een vrij belangrijk verschil tussen een legitieme politieke stroming en gewapend fundamentalisme.

 2. 2

  God cracken, je bent me voor. Ik wou zeggen: eh symmetrie. Volgens mij heeft Wilders nog geen vliegtuigen gebouwen in laten vliegen. Maar voor de rest – succes met je hyperbolen en je uit je aars gerukte vergelijkingen hoor, meneer Biedermann.

 3. 5

  Over dat zijden draadje…
  In Nederland is is geweld van welke extreme kant dan ook, altijd meegevallen, vergeleken bij andere landen. Dat is niet uniek, er zijn wel meer landen die extreem denkende burgers kennen en toch niet in groot en grog geweld vervallen.
  Het is wel mooi dat het hier zo is. Twee opmerkingen:
  1. Als er dan toich vergeleken wordt, kijk dan vooral naar wat precies in andere landen dan wel tot geweld heeft geleid. Als er in Nederland vergelijkbare oorzaken de kop op steken is het wel tijd voor actie, lijkt mij.
  2. Als er geen overeenkomsten zijn, dan blijft de vraag of ook hier extreem gedachtengoed nooit tot geweld zal leiden. Dat weten we dan pas als het er onverhoopt toch van komt. Willen we dat afwachten of liever een ‘voorkomen is beter dan genezen’- beleid?

 4. 6

  @5
  Uiteraard wel een netelig probleem om extreem gedachtengoed proberen te voorkomen, aangezien dat volgens mij ook het fundament wegslaat onder een vrije en democratische samenleving, als je probeert te reguleren wat mensen denken en vinden.

 5. 7

  @KJ: gegeven genoeg gekken aan wilderszijde, is het afwachten tot iemand uit naam van wilders/de pvv geweld gebruikt tegen moslims/allochtonen/links. Of wilde je beweren dat PVV-stemmers door hun PVV-stem opeens pacifisten zijn geworden?

 6. 8

  @gronk; Gegeven genoeg gekken aan Groenlinkszijde, is het afwachten tot iemand uit naam van diertjes/allochtonen geweld gebruikt tegen kale professors. Of wilde je beweren dat Groenlinks-stemmers door hun Groenlinks-stem opeens pacifisten zijn geworden ?

  Mensen die de overgang tussen ‘een politieke beweging’ en ‘een terreurbeweging’ ‘een klein verschil’ noemen, nodig ik niet uit op mijn verjaardag. Dat soort mensen hebben hun grenzen niet onder controle. Straks zeg je wat verkeerds, en dan vliegt de taart door de kamer.

 7. 9

  @6: Tja, ‘de gedachten zijn vrij’, ook de extreme. Zolang we nog niet allemaal aan de elektroden zitten, valt gedachtengoed dus niet te voorkomen. Er kan wel wat worden gedaan aan mogelijke oorzaken voor extreem doorgeschoten ongenunanceerdheid.

 8. 10

  @Peter; Boeken verbieden ? Staats-internaten ?

  Waarom wil toch iedereen altijd maar iedereen het zwijgen opleggen ? En dan bedoel ik alleen maar het zwijgen – want de grenzen tussen praten en slaan zijn voor menig reacteur hier ook non-existent.

 9. 11

  @KJ: >> Of wilde je beweren dat Groenlinks-stemmers door hun Groenlinks-stem opeens pacifisten zijn geworden ? <<

  Ken uw klassieken: GroenLinks is onder andere ontstaan uit de PSP, waarvan de eerste P inderdaad staat voor Pacifistische. :)

 10. 12

  Dit is al lang een bekende paradox: Wilders en de zijnen zijn het volledig met hun vijanden de islamisten eens wat de islam inhoudt. Iedereen die er anders over denkt, zit volgens beide groepen fout. Hirshi Ali heeft ooit eens een opiniestuk geschreven waarin ze betoogde dat meer liberale moslims uiteindelijk vanzelf fundamentalistisch moeten worden, omdat dat de kern van de islam is (sindsdien kan ik haar niet meer serieus nemen.)

 11. 16

  @KJ (#10): Juist, dat verbieden is dus een van de voedingsbodems voor extremisme. Daarmee voorkom je dan ook niets. Daarom bestaat de PVV hier ook en kan Wilders roepen wat-ie wil.

  Ook Wilders is van het verbieden. Hij is daarin niet anders dan heel wat andere politici. Maar heb je Wilders ooit een oplossing horen noemen om extremisme te voorkomen? Nee, ook hij komt met maatregelen achteraf.

  Laat van alle analyses waarom mensen tot verbaal en/of fysiek extremisme overgaan, ook maar een fractie waar zijn, dan is dat die fractie waaraan gewerkt moet worden.

  Oh en die GL meltingpot: de N van Nederland is ook vergeten.

 12. 17

  Aha, waarden en normen,
  nu zijn normen op zich niet zo boeiend want veranderlijk, extern gericht.
  Maar waarden, dat is een vies of op z’n minst onbegrepen woord geworden, ook voor Balkenende et al.
  Terwijl waarden juist intern zijn, de bodem van waaruit de normen gedacht en gesteld worden.
  En dan bedoel ik niet economische of vitale waarden of esthetische, maar de morele waarden,
  daar vinden we de grond.
  Normen zijn regels, waarden zijn principes,
  vrijgevigheid, naastenliefde, moed en rechtvaardigheid, om er een paar te noemen.

  In oost-west of christendom-islam ‘debatten’ zien we confrontaties die de verschillen op het gebied van normen laten zien,
  maar ziet ook identieke waarden schemeren door het opgeworpen normatieve stof.
  Waarden die onafhankelijk van tijd en plaats de richtlijnen zijn van het menselijk bestaan.
  Hier, daar, toen en nu.

  We zien ook onze maatschappij werken via normatieve lijnen, productie, doelstellingen, ge- en verboden, meten, controleren, meer en meer.
  Maar dat uiteindelijk het menselijk handelen voortkomt uit morele waarden, de gronding van waaruit we handelen, is vrijwel buiten beeld geraakt, o.a. door de ’68’ers die de notie van morele waarden uit hun vocabulaire hebben geschrapt,
  mogelijk hopend dat los daarvan een normatieve maakbaarheid te realiseren valt, hebben daardoor de gronding van het menselijk bestaan als niet essentieel ter zijde geschoven.
  Maar rechtvaardigheid, vrijgevigheid, mededogen en betrouwbaarheid zijn nu juist bij uitstek morele waarden, de absolute richtlijnen voor het samen leven.
  Geen wonder dat begrippen als solidariteit en tolerantie inhoudsloze begrippen zijn geworden met slechts een normatief karakter,
  dat gecontroleerd, gestuurd en bestraft moet worden.
  Het menselijk bestaan is geen setje verkeersregels, een ieder die intensief gereisd heeft weet dat overal op deze wereld mensen min of meer eenzelfde moreel kader hebben, tot diep in de amazone.

  En, zeker niet onbelangrijk,
  ik heb EINDELIJK 3 weken verkansie.
  Tijd om dikke boeken te lezen.