Quote du Jour | Het is nog even wennen…

Quote du Jour“Het is nog even wennen, maar langzaam lijkt de publieke opinie in Nederland weer waardering te krijgen voor migranten. Het woord ‘gelukzoekers’ hoor je nauwelijks meer.” (Piet Emmer, bijzonder hoogleraar te Leiden, in de Volkskrant).

Piet Emmer analyseert het Nederlandse immigratiebeleid vanaf de komst van de gastarbeiders tot en met die van groepen Polen, Bulgaren en Roemenen. Zijn conclusie? Hoe strenger het beleid, hoe beter voor Nederland en de migrant. “Ze werken harder en willen ons niet vermoorden”, luidt de kop boven het stuk. Ondertussen scherpt Fort Nederland het beleid toch maar weer wat aan. Door de verslechterende economie komen Roemenen en Bulgaren er niet meer in. Die mogen pas over drie jaar weer vangen en oprotten, als het met Nederland weer een stukje beter gaat…

 1. 3

  Die laatste paar zinnen vind ik wel frappant. Zo blijft er weinig over van de Europese gedachte (inclusief vrij verkeer van goederen en personen). Waarom laat je ze anders tot de EU toe, als je hun inwoners vervolgens niet als volwaardige EU-burgers behandelt?

 2. 4

  @3: Zij behandelen sommige van hun inwoners (Roma vooral) niet als volwaardige EU-burgers. Maar goed, zo gezegd hadden we ze niet toe moeten laten. De EU gaat over geldelijk gewin: voor ons en voor hen. Een legertje laagopgeleiden binnenhalen in economisch slechte tijden is niet zo verstandig.

 3. 5

  @4: Waarom is Nederland dan niet op haar strepen gaan staan toen het om de toelating van Roemenië en Bulgarije ging, zowel wat betreft de opvatting over Bulgaren en Roemenen nu, als ook over de behandeling van Roma?

 4. 6

  @3: Ik vind het ook een beetje vreemd. Hij zegt: “Dat duidt erop dat alleen een streng immigratieregime zonder charitatieve ontsnappingsmogelijkheden migranten aantrekt, die van hun migratie een succes weten te maken”, maar uit zijn betoog haal ik dat het enige wat van belang is het gebrek aan die charitatieve ontsnappingsmogelijkheden is en dat die al grotendeels zijn weggenomen. Dat klopt ook wel, want de Poolse bouwvakkers gaan nu al massaal terug. Andere ‘strenge’ maatregelen die vaak ook duur en problematisch zijn in de uitvoering en waar zoveel drukte over wordt gemaakt, blijken dus helemaal niet nodig.

 5. 7

  @5: Geld, zoals ik al zei.

  @6: Vind ik erg zwak:
  want de Poolse bouwvakkers gaan nu al massaal terug.

  Dat zei men ook over de Marokkanen en Turken. En Portugezen en Italianen. De laatsten gingen idd terug. Van te voren valt niet echt te zeggen of tijdelijke arbeidsmigranten blijven of teruggaan. Wat wel valt te zeggen is dat arbeidsmigratie in economische zin vaak vies tegenvalt voor het ontvangende land.

 6. 8

  De Polen gaan trouwens massaal terug omdat de economie daar erg goed draait. Sterke verbetering in bv Roemenië op de korte termijn is wat minder waarschijlijk.

 7. 9

  @7: “Wat wel valt te zeggen is dat arbeidsmigratie in economische zin vaak vies tegenvalt voor het ontvangende land.”

  Op korte termijn. Op lange termijn presteren open economieën beter.

  @8: “Sterke verbetering in bv Roemenië op de korte termijn is wat minder waarschijlijk.”

  Maar als ze hier ook geen uitkering kunnen krijgen, dan gaan die Roemenen die niet slagen ergens heen waar wel geld en werk is. En anders is thuis armoe lijden nog altijd beter dan armoe lijden in een vreemd land.

 8. 10

  Op korte termijn. Op lange termijn presteren open economieën beter.

  Hmm.. dat betreft handel, het concept ‘open economie’. Oosterijk is net als Nederland een succesvolle open economie die desondanks nauwelijks aan arbeidsmigratie heeft gedaan. Ik geef je wel: Nederland is wss een veel leuker land dan Oosterijk, en Utrecht interessanter dan Salzburg. Maar dat was niet de vraag.

  Maar als ze hier ook geen uitkering kunnen krijgen, dan gaan die Roemenen die niet slagen ergens heen waar wel geld en werk is.

  Dat of winkeldiefstal.

 9. 11

  @10: “Ik geef je wel: Nederland is wss een veel leuker land dan Oosterijk, en Utrecht interessanter dan Salzburg. Maar dat was niet de vraag.”

  Maar dat is uiteindelijk wel wat het verschil maakt. Iets als Silicon Valley of de Parijse modewereld krijg je niet eens van de grond met alleen Amerikanen of Fransen. Wat de VS nu is, was Nederland in de Gouden Eeuw en Italië daarvoor. En dat heeft niet alleen met geld te maken; in Riyaad zijn de straten ongeveer geplaveid met goud, maar er gebeurt niks interessants. (Ik kan één uitzondering verzinnen: Japan is notoir xenofoob, maar wel innovatief.)

 10. 12

  Ik geloof er niks van Martijn. Betrekkelijk gesloten landen zoals Zwitserland, Finland, Oostenrijk en Zweden kennen niet minder innovatie dan betrekkelijk open landen als het VK of Frankrijk (open in termen van immigratie dat is).

  Japan is als tweede economie van de wereld overigens een fikse uitzondering.

 11. 14

  Uche, het artikel noemt vooral de voordelen van arbeidsmigratie in de V.S. Als wij diezelfde voordelen willen hebben zouden wij dezelfde welvaartsstaat moeten overnemen. Liever niet.

 12. 15

  “Op lange termijn presteren open economieën beter.”

  Martijn, dit kun je niet menen als je ook maar een sekonde nadenkt oven gesloten marktverhoudingen. Of de VS.