Quote du Jour – Eau de Pologne

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du Jour“We are ready to die for that, despite contrary information in the press.”

Poolse Premier Jaroslaw gaat er weer eens voor. Graag had De Ene Helft Van De Twee en dus zeker ook de Andere Helft gezien dat Europa’s stemmensysteem meer verdeeld werd volgens inwonersaantal, en dat zijn er een goeie 38.000.000, 7,6 % van de Europse Unie.

Reacties (27)

#1 Bismarck

Kijk, Polen is al dood, nu de rest van de EU nog. Dat krijg je als je een unie hebt met zoveel landen, waarin de macht toch nog erg ligt bij de entiteit land. Het wordt eens tijd dat we gewoon alle grenzen (incluis regeringen) opheffen en gewoon stemmen voor een Europese regering. Als we dat te mammoet vinden, gaan we Europa herindelen in stukjes die allemaal zo klein zijn dat ze geen macht kunnen uitoefenen (wie had die exercitie al eens uitgevoerd?).

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

Overigens als nederlander zou je natuurlijk moeten eisen dat een unie die toch vooral economisch gegrond is, ook een vertegenwoordiging heeft op economische grondslag. In dat geval is Polen ongeveer gelijk aan Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 arieT @ A Clear Blue Sky

Alhoewel De Twee niet helemaal sporen, hebben ze ergens natuurlijk wel een punt. Het probleem is alleen dat als je het stemrecht verdeelt naar bewonersaantallen, je eigenlijk ook de bewoners rechtstreeks moet laten stemmen. De landenvertegenwoordigers zijn meestal mensen uit regeringen, die ook maar net een meerderheid van hun eigen volk vertegenwoordigen. Stemrecht naar bewonersaantallen houdt wat mij betreft ook in dat je van Europa een parlementaire democratie maakt. Waarbij zowel de commissie (regering) als het parlement rechtstreeks door de burgers worden gekozen. Hoewel wij hier ter lande nogal eens angstig kunnen zijn, omdat wij met niet zo velen zijn, lijkt mij het de beste manier om Europa te runnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Cerridwen

Ik heb de stemverdeling naar inwoneraantallen wel eens uitgerekend gezien, samen met de vorige verdeling en de huidige verdeling volgens Nice. Nederland zit in de unieke positie dat de huidige stemmacht ongeveer gelijk ligt aan de stemmacht naar omvang van de bevolking. Anders gezegd: we zouden macht verliezen aan de grote landen (vooral Duitsland, dat twee keer zoveel invloed krijgt), maar winnen t.o.v. al die kleintjes (de meerderheid van de landen. De invloed van Luxemburg wordt 11 keer zo klein). Ook wel grappig: Nederland is het enige land waarvan de huidige invloed groter is dan op grond van het inwoneraantal verwacht mocht worden dat er op vooruit is gegaan met Nice, al is het niet veel.

Zou leuk zijn, een volledige parlementaire democratie in Europa. Helaas is het aantal mensen dat daar voor is bijzonder klein op het moment, zeker in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Crachàt

Mooie punten Bismarck, die je maakt, enkel die intro: Polen is [al] dood … Waarom? Ik zie een behoorlijk ambitieuze speler met een zeer rijk en moedig verleden, die -zij het op hun manier- wel eens een EU-grootmacht kan worden, in pakweg 20 – 30 jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 HansR

Europa, ach Europa…
Soms denk ik laat maar.
Soms denk ik… ik weet het niet meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Crachàt

Ik heb dan weer het gevoel dat veel Europese landen het “Britannia rules the waves-empire”-gevoel niet kunnen loslaten. Dat is uiteraard te begrijpen, al heeft dat soms al meer dubieuze redenen dan andere. Het Nederlandse gevoel zal wel weer met geld te maken hebben, als bottomline. België is Europees land bij uitstek qua geschiedenis.
Wat ontbreekt is echter moed, en een toekomstvisie – en het zich consequent daaraan houden, natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bismarck

@5: Die intro was meer een knipoog Crachat. Polen is willing to die voor iets dat ze niet gaan krijgen, dus ik tel ze al dood. Maar afgezien daarvan ben ik het met de meeste progrondwetters (en de nodige antiers) eens dat Europa met de huidige wijze van bestuur ten dode is opgeschreven. Juist uitspraken zoals die van de tweelingbaas van Polen bewijzen dat. We schieten alles af, behalve als we onze zin krijgen, dat werkt natuurlijk niet, zeker als alle 27 zo beginnen. Dat kan allemaal met het huidige mechanisme.

Ik ben met #3 eens dat de enige definitieve oplossing een echte directe vertegenwoordiiging van het Europese volk in Brussel is en dat dat ook veel democratischer is dan de huidige situatie (die overigens ook min of meer in de grondwet vastlag die we naar mijn mening met name daarom terecht hebben afgeschoten).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

Weet iemand trouwens mijn geheugen in #1 aan te vullen? Was het nou Mondriaan of Heineken of welke bekende ook weer die Europa in stukjes gehakt had van 5-10 miljoen inwoners?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Crachàt

Ah, ben wederom mede.
Het zou wel een knaller van formaat zijn: een half miljard mensen die rechtsreeks hun vertegenwoordiging kiezen… Zelfs het nogal tamelijk eenvormige Amerika doet het via een uitgekiend vertegenwoordigerssysteem.
Ik vraag me af toch dat zou werken. Een EuroSongFestivalDemocratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Crachàt

Heineken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@10: Dat zou juist niet de bedoeling zijn. Geen ethnisch gebaseerde partijen, maar partijen op grond van ideologie. Liberalen, conservatieven, katholieken, protestanten, groenen, socialisten, communisten en kaalkopjes. Het is verboden meer dan twee kandidaten uit hetzelfde land in de top 10 van je lijst te zetten. Ga maar weer eens stemmen op poltieke gronden in plaats van eigen land eerst (zoals nu toch de politiek is in EU-verband).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Crachàt

Hier Bismarck :-)
https://sargasso.nl/archief/2006/11/09/kaarten-verdeelde-continenten/#comment-183325
Leuk om jezelf nog es terug te lezen, niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Crachàt

@12: Als we Europees gaan stemmen doen we dat toch al min of meer? Elke nationale partij hoort toch min of meer bij een Europese familie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@13: Nee eng man. Het kaartje dat ik in mijn hoofd heb (ooit ergens gezien) zat er niet bij trouwens. Maar goed het gaat eerst even om het idee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

@14: Min of meer ja, maar je wordt verplicht te stemmen op een nederlander. Bovendien heeft dat parlement geen ruk te vertellen. De werkelijke macht ligt bij de ministerraad, die te werk gaat vanuit de eigen nationale belangen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 SciInv

Macht is niet evenredig met het aantal stemmen bij coalitievorming. Je moet rekening houden met de Banzhaf Power Index (Wikipedia legt het helder uit, met duidelijke voorbeelden.)
Met een beetje googlen vond ik dat mevrouw Verkaart bij de Nederlandse Bank zich daar al eens over heeft gebogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Ruud Oost

Pfff, laten we na de euro maar eerst eens één europees paspoort zien te krijgen. Dat zal al genoeg gedonderjaag opleveren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Bismarck

@19: Persoonlijk vind ik dat Europese democratie vooraf moet gaan aan Europese nationaliteit, al was het maar omdat de omgekeerde volgorde zeker niet gaat werken en omdat ik niet wil dat de macht over mij in ondemocratische handen ligt (ja roep maar, illusie). Dus graag eerst democratische vertegenwoordiging in Europa, DAN europees paspoort (no passation without representation!).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

@18: Zit je toch weer te denken aan de nationale entiteiten! Als je evenredige vertegenwoordiging maakt (of Europa herindeelt in allemaal ongeveer even kleine staten met evenveel stemrecht) speelt dit helemaal geen rol meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Crachàt

21; hoe genegen een maakbaarheid me soms ook lijkt: opdelen in partjes lijkt me vooral (en enkel) nuttig voor een handelaar die afzet wil hebben, en wel van het opgedeelde soort.
‘Jamaar, wij hebben enkel woestijn’, ‘ja, maar jullie hebben wel diamanten’, ‘wij hebben bronstige wijfjes’, ‘jullie betalen met schelpen’…

ik voer geen pleidooi om èlke grens altijd te behouden, maar dit soort Risken vormt echt wel een groot risico in mijn steeds door met solidariteit gelardeerd toekomstdenken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 larie

Ik weet het niet weer:(

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Bismarck

@22: Ik bedoel ook niet grenzen zoals ze er waren in Europa (sterker nog, wat in gedachten heb is minder grens dan er nu is), meer in de zin van bestuurlijke eenheden met een zekere culturele samenhang, zodat de regionale regeringen (met voldoende macht om aan de regionale cultuur recht te doen) dicht genoeg bij de burger staan om de gaten op te vullen die anders toch zouden gaan vallen bij een gecentraliseerde superstaat.

Een soort povincie+ dus, waarbij de + zowel staat voor een grotere omvang dan wat wij bij provincies voorstellen (of de fransen bij departementen), maar ook een wat grotere autonomie. Min of meer zoiets als de duitse deelstaten (of de belgische regio’s).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 SciInv

@Bismarck, 21:
Een federaal Europa met een met rechtevenredige vertegenwoordiging gekozen parlement en regering heeft ook mijn voorkeur, maar dat is toekomstmuziek. Gezien de grote culturele verscheidenheid lijkt me een Duits gemengd districts/rechtevenredig-systeem trouwens beter.

In de huidige situatie echter moet de stemverhouding volgens iedereen die er verstand van heeft naar rato van de wortel van het inwonertal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bismarck

@25: Vandaar ook mijn idee van provincie+ als tussenlaag, om ieder zijn cultuur recht te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 theo

Doe Turkie erbij en je hebt een zootje,
houd Belgie en Italie erbij en de democratie is helemaal
naar de Pilistijnen..

 • Vorige discussie