Quote du Jour – Downplaying Zarqawi

De conservatieve columnist David Limbaugh meent te signaleren dat Linkse Loggers zijn ontmoedigd door de dood van al-Zarqawi. Maar aan de hand van wat reacties van hun Leermeesters in de Oude Media laat hij zien hoe je als een door-de-wolgeverfde liberal deze glorieuze victorie op het Kwaad toch nog kan downplayen:

Quote du JourLiberal bloggers are unnerved, realizing it will be difficult to spin Zarqawi’s death to deny Bush and the American military credit. If they truly supported the troops, they wouldn’t be investing one second strategizing over how to control damage to their miserable cause, but rejoicing in this American military triumph. But don’t be too hard on these amateurs. They haven’t been spinning as long as their mentors in the Old Media. Maybe they should take notes and learn some lessons.. [red: en dan volgen er wat ‘lesssons’] ..The libs can spin it any way they want to, but this was a big, big day for our side. (Townhall.com)

 1. 1

  “Before Saddam was captured they complained of our failure to bring him to justice. When he was captured, they downplayed the event.”

  Ja natuurlijk! Na zijn arrestatie werd het direct rustig in Irak.

  “Rechts” had gelijk. Saddam was inderdaad heel belangrijk voor het verzet.

 2. 2

  Hoe zat het ook al weer? De Verenigde Staten van Noord-Amerika vielen Iraq binnen vanwege een fantasie over massavernietigingswapens.
  En passant brachten zij democratie en ‘the rule of law’ en het respecteren van mensenrechten. En natuurlijk het Amerikaanse adagium : “every man has a right to his day in court”. Behalve als ze eerst doodbombarderen, of naar Cuba afvoeren.

 3. 3

  Al Z. dook voor het eerst op in de beroemde powellpoint prsentatie (Feb 2003?) Hij is door de Amerikanen geinroduceerd als de link tussen Saddam en Al Q. Al Z vocht in A tegen de R op kosten van de VS. Het boterde overigens niet tussen Al Z. en OBL.

 4. 5

  Voor wie wat achtergronden wil weten over de dood van Al Zarqawi, Johnito heeft een aantal zaken op een rijtje gezet:
  http://johnito.blogspot.com/
  Verder las ik bij http://stanvanhoucke.blogspot.com/
  dat de vader van een Amerikaan die in Irak is onthoofd, niet blij is met de dood van Al Zarqawi, maar Bush de schuld geeft van de dood van zijn zoon.
  Helaas roepen de reguliere media nog altijd oorlog, oorlog! en DOOD aan de terroristen. Maar in dat huis waar die bom op viel, bevonden zich minstens ook nog een vrouw en een kind.
  Overigens blijkt uit de documentaire: The power of Nightmares, dat Osama en Zarqawi elkaar eerder bestreden, dan vrienden waren.
  Voor wie die documentaire nog niet heeft gezien:
  deel 1
  http://bulk.ctyme.com/bbc1.wmv
  deel 2
  http://bulk.ctyme.com/bbc2.wmv
  deel 3
  http://bulk.ctyme.com/bbc3.wmv
  Bewaar de links en neem de tijd om deze drie maal drie kwartier durende serie rustig te bekijken. Het is heel verhelderend om te weten hoe het moslimterrorisme is ontstaan en wie er belang heeft bij het in stand houden van de terreur.

 5. 6

  Het schijnt dat Al Zarqawi door één van z’n eigen medewerkers is verlinkt. Dat zou dan positief zijn in de zin dat het Iraakse veiligheidsapparaat begint te functioneren.

  Las ik ergens.

 6. 7

  @Inanna

  Dat artikel van de vader van nick berg staat ook op CNN.com, toch vrij regulier, ze brachten het liquideren daar wel erg groot, inclusief IR camerabeelden, lol.

 7. 8

  Keer op keer sta ik weer versteld van de hersenloosheid van sommigen. Het lijkt wel of het gross van de conservatieve(n) (Amerikanen) domweg achter Bush en consorten aanloopt. Eén enkel succesje (echter, er zijn nog 13 in een dozijn als Al Zarqawi) in vele jaren en direct is de oorlog in Irak gerechtvaardigd.
  Interesant artikel welke nogmaals de leeghoofdigheid van sommigen weerspiegelt: http://www.watchblog.com/republicans/archives/003766.html

 8. 9

  Wat is dan de prijs die aanvaardbaar is voor het pakken van een terrorist?

  Duizenden zieke soldaten, dode burgers, geweldspiraal en totale crisis…

  i.m.o is het rendement waardeloos…

 9. 10

  De eerste, ergste, meest wezenlijke terreur speelt zich af tussen de oren, de rest is lome aanpassing en een schijnvertoning. Niemand wil zogezegd weten over terreur, ondertussen verrijkt men zich door het zich te laten overkomen. Fukuyama, Huntington, wie al niet. De terreur kan niet lang genoeg duren voor de intellectuelen, de media, politici en uiteraard als sluitsteen , het zakenleven en de internationale grootbedrijven die de onderdelen, de infrastructuur leveren en zich mogen verrijken , de beveiligers, de ict, de staalgiganten, de begrafenis industrie, de speculanten, wie al niet.
  De moord op al zarkawai stinkt, hoe overleef je een bombardement met een 500 ponder (2 x zelfds) .. hoe komt men daar relatief ongeschonden uit tevoorschijn..
  ik hoorde dat de locale bevolking uren van te voren is weggestuurd en van de plek is weggehouden. Toch zijn er ook onschuldige doden bij gevallen, de toevallige passanten die in een verlaten boerderij geen gevaar zagen, evenals de usa force. Targetpractice voor leerling vliegers op een loos doel ? En een stille executie in een gevangenis en planting evidence ? Kortom , een triomf va\ de psy-ops en spindoctors en pr mensen ,gekende massamanipulatie technieken en methoden uit verloren dictaturen van gisteren ? Van een onbestaande wereld ? Een echo uit pre -fascistiche europa ?

 10. 11

  @nove
  gekende massamanipulatie technieken en methoden uit verloren dictaturen van gisteren ? Van een onbestaande wereld ? Een echo uit pre -fascistiche europa ?

  Ja. Mooi gezegd (hele reactie).
  De vraag is alleen: hoe bestrijdt je dit?

 11. 12

  1. Verzet organiseren.
  2. Democratiseren.
  3. Socialiseren.
  4. Religie en imperialisme illegaal verklaren.
  5. Revolutionairen en wetenschappelijk -materialistisch georienteerde gezinde mensen opvoeden.
  6. Marxisme herwaarderen , opwaarderen van de materialistische filosofie en vooruitgang (existentialistisch-revolutionaire betekenis) in plaats van dat drijfzand van theologen en hielenlikkers van een bovenbouw aan intellectuelen, militaristen en hondstrouwe matrixeconomen van de particulier ondernemingsgewijze productie aan hartvernauwingen, steeds verfijnder kankertypen, wapenwedlopen, machopfetisjisme, (wm voetbal= een en al ‘anti- terreur’ ,anti- rampoefening , de klapen komen later), kleinering, vernedering, competitie, concurrentie, vijandschap en cultuurvernauwing van burgers en liberale theorie van winnen- verliezen, goed en kwaad, zwart en wit, man en vrouw, god en mens, lot en noodlot , bezit en eeuwigheid, de synthese in rebellie en repressie.
  het gatom alternatievcen op de toekomst , een nieuwe aarde, een economie, politiek en cultureel stelstel wat ieder begrijpt en als bevrijd mens een rol heeft. Nu zijn de grootse meerderheden ‘vogels voor de kat’, instrumenten van de heersende klasse die in ademnood, haast en amechtige jachjt op succes, welvaart en rijkdom , de mensen en hun wezenskenmerken in een bijrol heeft gedwongen. De kiezer is dan pas belangrijk als staatsburger tijdens verkiezingen van hun parasieten die op groter profijt zijn geprogrammeerd en daarom economie en oorlogskunde hebben gestudeerd maar van democratie en vrijheid geen verstand hebben. En al puntj bij paaltje komt ‘kwaliteit’ het ook weinig schelen, het gaat hen om kwantiatieve waarden. Kwantum econonmie en disharmonie, breuken en groter verschil, oprekken en meer extremen en historische klassenverschillen en de geweld en kapitaalcrisis ontkennen en bagatelliseren en elk debat smoren, vluchten voor de pijnlijke waarheid van de falende marktheorie en zich verstoppen onder zo’n paraplubegrip als ‘terreur’. Straks is het lidmaatschap van een vakbond of mensenrechtorganisatie of mediabedrijf verdacht en staatsondermijnend.
  In hun ogen zijn dat tijdelijke ongemakken, evenals teveel oude, onvruchtbare vrouwen, zwarten en moslims met een verkeerd geloof in de ene god, de weg , de waarheid en het leven.

 12. 13

  Aha. We beginnen met het sociaaldemocratisch fascisme. Daarna doen we net alsof de mensen dat allemaal willen. En we verplichten elkaar tot liefzijn voor elkaar. Met de nodige politiek-correcte opvattingen.

  Het scheelt niet zo heel veel met de VS hoor nove. In jouw stelsel zal zeker een onderklasse van weigerachtigen ontstaan en die krijgen niks, dus dat streep ook ik weg. Blijft alleen de verspilling. Thx, but no thx.

 13. 14

  Het Materialisme is helaas geen wetenschap maar een religie ( Nove “illustreert” dat keer op keer) Het materialisme is immers niet falcifieerbaar? (lees bv. Karl Popper)

  Omdat Nove iedereen wil “bekeren” kan ze dus op één lijn gesteld worden met de fudamentlistische dominee/ imam.

 14. 15

  En waarom is de fundamentalist fundamentalist ? Omdat niemand luistert. Volgens hem.

  Het oude materialisme/marxisme heeft geen bal te maken met milieubesef, zuinigheid, fatsoensnormen, deugdzaamheid enz, waar nove erg voor is. Daar konden nog wel een paar interne tegenstellingen in schuilen.

 15. 16

  Wat nove ziet en wil is natuurlijk allemaal CPN-koek. Een oude nove kan als CPN’er van 1935-1995 bogen op oneindige hoop, offervaardigheid, stencilen en alles voor niks geweest.

  “Wat is ongelijk hebben?”

  Stop er toch mee, @jonge nove.

 16. 17

  Stencil..ik was vergeten hoe (lekker) dat rook en dan dat geluid erbij. Lezen deed ik ze niet maar stencillen..tot ik erbij neerviel. (jeugdhonk geen cpn).

  @Nove12: Ben heel benieuwd hoe lang je over zo’n reaktie ‘doet’…uit de mouw?

 17. 18

  Zal meester Degenhardt anno 1862 ereis een stukkie geschiedenis opdoen voor jeiui ?

  “Zaterdagavond omstreeks half elf werd uit de Prinsengracht een veertienjarig meisje van de dood gered…. Zulke arme loopmeisjes die gratis het vak leeren… doen den ganschen dag van halfvijf des morgens niet dan loopen, loopen, loopen tot de late nacht aanbreekt….

  Het doornatte meisje werd onmidddellijk … in een huis op den hoek der Bloemgracht gebracht….

  Zoude het overigens, in het belang van drenkelingen, niet ten hoogste nuttig en heilzaam zijn, om in elken buurt der stad eenige stellen wollen onderkleederen in gereedheid te doen liggen, ten dienste van die doornatte en uit het water getoogenen?

  Op het budget der uitgaven onzer stad zoude de som, daarvoor benoodigd, nietsbeduidend zijn,… en Amsterdam offert wel ettelijke duizenden guldens ’s jaars op, om acteurs en actrices te onderhouden en te kleeden;-…”

 18. 19

  Dat was de tijd dat Armenscholen op de vliering waren gehuisvest, van permanent -10 in de winter tot +35 C in de zomer.

  En dat je als armenbewaarmoeder een levensverzekering kon afsluiten voor iedere kleine, ook die zwakke stumpers -ach ach- onder je eigen hoede, met God. Die stierven naderhand. “Achut het arme schaap, ja de Heere geeft en de Heere neemt jefrouw.”

  Stierven van de honger.

 19. 20

  Aha. We beginnen met het sociaaldemocratisch fascisme. Daarna doen we net alsof de mensen dat allemaal willen.

  Mja, dat we in het vadsige westen zijn vergeten dat de klassestrijd een internationaal aangelegenheid is betekent niet dat de onderbetaalde gucci-tas maker opgehouden is onder het hamer en sikkel verder te demonstreren voor een gelijkere toekomst.