Quote du Jour | Disrespect for the hollow law

SargQdJ09

When nonviolence is preached as an attempt to evade the repercussions of political brutality, it betrays itself. When nonviolence begins halfway through the war with the aggressor calling time out, it exposes itself as a ruse. When nonviolence is preached by the representatives of the state, while the state doles out heaps of violence to its citizens, it reveals itself to be a con. And none of this can mean that rioting or violence is “correct” or “wise,” any more than a forest fire can be “correct” or “wise.” Wisdom isn’t the point tonight. Disrespect is. In this case, disrespect for the hollow law and failed order that so regularly disrespects the rioters themselves.

‘Kunnen die demonstranten hun ongenoegen niet zonder geweld uiten?’ Verkeerde vraagstelling, betoogt schrijver Ta Nehisi Coates, die zelf opgroeide in de wijk van Baltimore waar de rellen begonnen.

Men zou veeleer eens moeten beginnen te vragen waarom de demonstranten en relschoppers de politie als de vijand beschouwen. Waar de woede vandaan komt. Dan gaat men al snel begrijpen wat het eigenlijke, onderliggende probleem is.

Geweldsuitbarstingen van burgers richting de staat zijn een symptoom, de onderdrukking en het dagelijkse geweld van de staat tegen haar burgers is de ziekte.

De Young Turks leggen het nog eens uit (en dan laten ze de raciale component nog buiten beschouwing):

 1. 1

  “Geweldsuitbarstingen van burgers richting de staat zijn een symptoom, de onderdrukking en het dagelijkse geweld van de staat tegen haar burgers is de ziekte.”

  Boude bewering. Dagelijks fysiek geweld tegen een relatief kleine bevolkingsgroep.

 2. 2

  Kan de politie de orde niet bewaren zonder iedereen verrot te slaan, halfblind te sproeien, lam te taseren of overhoop te knallen?

  O wacht, die vraag doet niet ter zake.

 3. 3

  @2.

  Bij sommige groepen denken ze kennelijk dat dat nodig is, bij anderen in hun ogen welopgevoede mensen, en meer nog, met geld en macht, nee, daar zijn ze lief voor.

 4. 4

  @Prediker: Wat is de status van de tekst die je zelf onder deze quote du jour zet? Is dat een parafrase van wat Coates zegt, of je eigen mening?

  Ik zie namelijk nog wel een groot verschil tussen de quote van Coates en wat jij daaronder schrijft. Met Coates kan ik nog wel meegaan (hij wil een andere framing van dit specifieke conflict), maar wat jij schrijft gaat mij veel te ver. Je legitimeert er ook hooligangeweld mee, om maar wat te noemen. Je zegt in feite: als er ergens geweld is tegen de staat, dan zal dat wel terecht zijn, we hoeven alleen nog maar op zoek naar de oorzaken.

  Alle disrepect door de staat ten spijt, als mensen auto’s en winkels in brand gaan steken is mijn sympathie snel weg.

 5. 5

  Als mensen met breedbeeldtelevisies uit een vergruisde etalage rennen, is dat dan een straf naar de overheid of een legitimiteit voor nieuw geweld tegen de bevolking door diezelfde overheid? Dit is in ieder geval een vicueuse cirkel.

  De inzet van traangas in oorlogstijd is bij de Geneefse conventie verboden. Echter allerlei (politie)machten zetten het in tegen de eigen bevolking. Daar moest ook maar een een einde aan komen.

 6. 6

  @4

  Je zegt in feite: als er ergens geweld is tegen de staat, dan zal dat wel terecht zijn, we hoeven alleen nog maar op zoek naar de oorzaken.

  Zulk geweld komt toch niet uit de lucht vallen? Je hebt ze zowat elke paar weken. Wat is er mis met kijken of er iets is dat die dingen veroorzaakt? Overigens zie ik Prediker geen waardeoordelen vellen, of het “terecht” is of niet. Het is er.

  Alle disrepect door de staat ten spijt, als mensen auto’s en winkels in brand gaan steken is mijn sympathie snel weg.

  Dat zal ze worst zijn. Ze hebben dagenlang vreedzaam protest gevoerd en toen wist je er geeneens van. Vreedzaam protest haalt niks uit. Als je geluk hebt, komt het op het journaal en de volgende dag is iedereen het vergeten.

  @5

  Als mensen met breedbeeldtelevisies uit een vergruisde etalage rennen, is dat dan een straf naar de overheid of een legitimiteit voor nieuw geweld tegen de bevolking door diezelfde overheid? Dit is in ieder geval een vicueuse cirkel.

  Eens, maar deze uitbarstingen van frustratie zijn nu eenmaal chaotisch. Wat er gebeurt, is lang niet altijd in het belang van de protestanten.

 7. 7

  @6:

  Wat is er mis met kijken of er iets is dat die dingen veroorzaakt?

  Daar is niets mis mee. Maar Prediker heeft de oorzaak bij voorbaat al gevonden:

  “de onderdrukking en het dagelijkse geweld van de staat tegen haar burgers is de ziekte.”

  Vreedzaam protest haalt niks uit.

  Soms niet, soms wel. Net als dat gewelddadig protest ook soms effectief kan zijn, maar meestal toch niet.

  Misschien is het goed om nog een keer terug te gaan naar het verschil tussen de quote van Coates en wat Prediker zelf schrijft. Daar zit echt een groot verschil tussen. Coates wil primair de discussie terug naar het geweld dat de politie in de VS gebruikt, een veel wezenlijker probleem dan de protesten/rellen in Baltimore, en zich niet laten afleiden door discussies over of geweldloos protest wel of niet effectief is, of moreel juist.

 8. 8

  @7

  Prediker heeft de oorzaak bij voorbaat al gevonden: “de onderdrukking en het dagelijkse geweld van de staat tegen haar burgers is de ziekte.”

  ”Bij voorbaat”? Gast, deze discussie loopt al jaaaaren! Racisme onder de politie is al decennialang een plaag, maar met steeds meer videomateriaal van mobieltjes kan de politie het niet langer verbergen. Wat ook een rol speelt, is de sterk toegenomen militarisering van de politie de afgelopen jaren. Allemaal duidelijk gedocumenteerd en het speelt al tijden, dus het is niet gewoon vrij speculeren wat Prediker doet. Of is het allemaal toevallig dat dit telkens gebeurt als er weer een zwarte dood is?

 9. 9

  Martin Luther King:

  I’m absolutely convinced that a riot merely intensifies the fears of the white community while relieving the guilt. And I feel that we must always work with an effective, powerful weapon and method that brings about tangible results. But it is not enough for me to stand before you tonight and condemn riots. It would be morally irresponsible for me to do that without, at the same time, condemning the contingent, intolerable conditions that exist in our society. These conditions are the things that cause individuals to feel that they have no other alternative than to engage in violent rebellions to get attention. And I must say tonight that a riot is the language of the unheard. And what is it America has failed to hear? It has failed to hear that the plight of the negro poor has worsened over the last twelve or fifteen years. It has failed to hear that the promises of freedom and justice have not been met. And it has failed to hear that large segments of white society are more concerned about tranquility and the status quo than about justice and humanity.

  1968. Er lijkt nog niet veel veranderd.

 10. 10

  @8: Uit niets blijkt dat Prediker het alleen over het politiegeweld in de VS heeft in die passage.

  De discussie is mij verder bekend, ik ben het daar mee eens, dus bespaar me je uitleg.

 11. 11

  @10

  Uit niets blijkt dat Prediker het alleen over het politiegeweld in de VS heeft in die passage.

  Kom op, nu ben je aan het terugkrabbelen. Lees het stuk en ga niet lopen muggenziften. Het hele artikel gaat over Baltimore. Als je het eens bent met dat racistische politiegeweld in de VS zo erg is, ga dan niet lopen moraliseren over een paar ingeslagen ruitjes bij de 7/11. Ze zijn het zat en dat komt vroeg of laat naar buiten.

 12. 12

  Het ontkennen van de noodzaak van geweld is het ontkennen van hetgeen wat je huidige leefomgeving gecreeerd heeft. Zonder de (gewelddadige) franse revolutie hadden we nu nog een feodale samenleving gehad. Zonder het geweld van kapitalisme hadden we nu nog in een boerse samenleving geleefd. Zonder geweld zou de wereld er een stuk anders uit zien, onherkenbaar zelfs. We zouden niet kunnen leven. Geweld is een noodzaak voor leven. Al ons voedsel is een gematerialiseerde vorm van geweld, een ander leven is beëindigd opdat wij ons leven kunnen voortzetten.

  Je kan wel differentieren tussen zinloos geweld (dat van de agent tegen freddie gray) en nuttig geweld (dat van de bevolking van baltimore tegen de oppressie van de staat). Dat daar helaas auto’s voor moeten branden en winkels leegeroofd moeten worden van mensen die de situatie niet gecreeerd hebben is helaas zo, maar dat krijg je met ongerichte woede.

  De schuld ligt hier dan ook bij de staat, die elke vorm van gerichte woede kapotmaakt, die het bestaan van ongelijkheid en onrecht ontkent. Ontkenning is een van de ergste vormen van geweld die er bestaan. Je kan dan net zo goed niet bestaan hebben, je zou net zo goed dood kunnen zijn.

  Als je liever boos wilt zijn over brandende auto’s en geplunderde winkels, dan over de dood van een onschuldig persoon in de handen van de staat, geef dan dus ook de staat de schuld. Zij doen er immers alles aan om deze affaire in de doofpot te stoppen en doen daarmee de demonstranten nogmaals geweld aan. Een gewelddadig protest is dan de enige weg die nog openblijft om hun doel te bereiken, zij worden anders niet gehoord.

  Dat gezegd hebbende lijkt het mij dat het vernietigen van goederen niet te vergelijken is met het vernietigen van mensen. Dat duizenden auto’s mogen branden voor de dood van 1 persoon (111 personen).

 13. 13

  @12: En dat is de reden waarom linkse gekkies de meeste doden op hun geweten hebben in de geschiedenis. Alles voor de utopie.
  Je praat hierover alsof er even wat onkruid gewied moet worden.

  Maar nee, het zijn levens van mensen die compleet vernietigd zijn. Omdat men boos is op de staat. Daar zal je het volk mee winnen toch? Of zal het dan toch zijn dat je hardhandig met militair gareel weggeslagen zal worden? Met de hoop dat er heel misschien een revolutie zal ontketenen, wellicht een rassenoorlog.

  De meest effectieve methode is altijd nog infrastructuur platleggen. Dat kost geld maar geeft geen fysieke schade. Hardhandig zo’n demonstratie opruimen zal ook direct voor de morele overwinning zorgen. Dat wisten Ghandi en Luther King ook.

 14. 14

  Voor iets zinnig omtrent politiek geweld, lees Gurr. Daarnaast, deze protesten lijken niet echt op politiek geweld, maar op oppurtuun gedrag

 15. 15

  De argumentatie van die komiek (Jimmy Dore) in dat filmpje vind ik heel zwak. Doet me een beetje denken aan de argumenten van mensen die roepen dat geweld een islamistisch fenomeen is, waarvan we heel goed de nuanceringen kennen. Maar Jimmy gebruikt exact dezelfde argumentatie om het geweld bij de politie te verklaren. Het is immers de cultuur. Het zijn niet een paar rotte appels, nee nee, iedereen. Allerlei stereotype onderbuikgevoelens worden vervolgens op tafel gegooid om die bewering kracht bij te zetten, leidend tot 1 grote generalisatie. “Dat is hoe agenten denken, jij bent de vijand. Ze beschermen zichzelf ten koste van alles. Ze zijn er niet om jou te beschermen.” Om daar vervolgens de klassieke anekdote aan toe te voegen. ” Een goede vriend van mij is politieagent, oh en mijn broer, opa en vader ook….” yeah right. En dan eindigen met een strikvraag. Die vergelijking met Bagdad tussendoor is overigens een goed voorbeeld van een hyperbool.

  Werkelijk waar, deze demagogie, dat is de correcte uitleg?

  In het begin van het filmpje hebben ze het over respect. Hebben we respect voor politie, omdat ze risico lopen? Ik niet, het is een aspect, hooguit. De mate waarin een politiemacht erin slaagt om geweld te minimaliseren, gegeven de situatie waarin ze zich bevinden, uit zich bij in respect. Kortom, de manier waarop zij hun werk uitvoeren. Dit zegt dus iets over Jimmy, want een geweldloze samenleving met respect voor de politie is een utopie die bij hem niet lijkt te kunnen bestaan.

  Tot slot, deze hele redenering lijkt ook op een grote cirkelredering, want ja, waarom gebruikt de politie dan zoveel geweld? Wat is het symptoom en wat is de ziekte?

 16. 17

  @15 Amerikaanse politieagenten de-escaleren niet. Ze gebruiken excessief geweld omdat ze zichzelf continu bedreigd voelen. Als ik een filmpje zie waarin een agent tegen een arrestant roept “stop resisting!” dan gaan bij mij de rillingen al over de rug… Bij jou niet? Hoe vaak loopt het slecht af met de arrestant? Er zijn zo ontzettend veel voorbeelden van buitensporig politiegeweld dat ik er met mijn pet niet bij kan waarom je dat niet zou mogen generaliseren naar de politie in het algemeen. Als het zó vaak gebeurt, kun je toch niet meer spreken van incidenten met rotte appels?

 17. 18

  @17, deze sluit daar ook heel goed bij aan: https://www.youtube.com/watch?v=C2qpVtZk3ds

  Ook van de Young Turks trouwens. En dat idee dat je als politieagent ineens je eigen bescherming voorop stelt ipv de veiligheid van de situatie als geheel is zo dubbel als wat. De veiligheid van politieagenten is namelijk vrij simpel te regelen dan: zorg dat ze uit de buurt van problemen blijven.

  Als iemand nu een ‘jamaar’ gaat inbrengen, dan is het argument dat volgt precies de reden waarom de agenten een hoger doel in hun achterhoofd moeten hebben als ze ergens induiken. Politie-ingrijpen doe je met een reden. Het doel is niet slechts om zichzelf weer te redden uit een situatie waar ze misschien beter niet in hadden kunnen stappen als ze toch geen doel hebben om iets te verbeteren.

 18. 19

  In America the Black community in which we live is not owned by us. The landlord is white. The merchant is white. In fact, the entire economy of the Black community in the States is controlled by someone who doesn‘t even live there. The property that we live in is owned by someone else. The store that we trade with is operated by someone else. And these are the people who suck the economic blood of our community.

  [..]

  And when you see the Blacks react, since the people who do this aren’t there, they react against their property. The property is the only thing that’s there. And they destroy it. And you get the impression over here that because they are destroying the property where they live, that they are destroying their own property. No. They can’t get to the man, so they get at what he owns. This doesn’t say it’s intelligent. But whoever heard of a sociological explosion that was done intelligently and politely? And this is what you’re trying to make the Black man do. You’re trying to drive him into a ghetto and make him the victim of every kind of unjust condition imaginable. Then when he explodes, you want him to explode politely! You want him to explode according to somebody’s ground rules. Why, you’re dealing with the wrong man, and you’re dealing with him at the wrong time in the wrong way.

  Malcom X

  http://www.hartford-hwp.com/archives/45a/461.html

 19. 20

  Kan het niet nalaten de betweter uit te hangen. Of beter: ik laat het aan Pepe Escobar over:
  We Are in the Middle of a Global Civil War
  http://www.alternet.org/we-are-middle-global-civil-war

  Enig talent voor dramaturgie kan Escobar niet ontzegd worden; daar krijgt hij dan ook ruim voor betaald. Maar de woorden van Paul Jay (die volgt de gebeurtenissen live vanuit het gebouw van therealnews in Baltimore krijgen de woorden van Escobar meer gehalte:

  – People are making demands–and so they should. Communities are calling for control of the police, saner drug laws, and policies that will create decent jobs.

  At best, the elites won’t make more than minor changes, although that’s better than nothing. The problem is is in the current political situation, they won’t even do that.

  Why? Capitalism has lost its dynamism. Far too few people own far too kuch. And that’s the root of the problem. The class that owns so much, that wields so much political power, is not capable of effecting policy in the interests of the majority. The top 20 percent are not even capable of effecting public policy in the interest of their own class. They can’t deal with systemic threats to the very system that made them wealthy. Nothing makes this more obvious than their inability to regulate the big banks or deal with regulating carbon emissions. They are fractured: different billionaires and pools of capital–and the political class that represents them–bicker and claw for even more money and power. They unite around a policy of global dominance that destroys whole societies, driving them into a perverse medievalism, all in the name of promoting freedom and democracy. Not capable of facing up to economic stagnation or the threat of climate change, war is the only answer they’ve ever had.

  Our ruling elites are dysfunctional and not fit to rule. They own a news media that makes it all seem so reasonable, so humane, so inevitable. Perhaps they even believe it.
  History shows in periods such as these the threat of fascism and war is great. The far right has considerable strength in the white working class, especially outside the major urban centers. The impotence and hypocrisy of the corporate Democratic Party bears great responsibility for this. Corporate television news, both overtly right and liberal, also played a major role in reviving the Republican Party after the debacle of the Bush years.

  The weak link in the corporate media chain is in cities and smaller states, particularly those with large black and Latino populations. Local news is based on an advertising model, so they go where the money is, and that usually means upper-income whites. In Baltimore, 75 percent of the on-air talent on local corporate news is white in a town that’s 63 percent black. These corporate news conglomerates have no interest in representing the interests of the city’s majority black population.
  Local corporate television news addresses none of the concerns of white working-class families either, who also face unemployment, low wages, the scourge of drug abuse, and disintegrating families. –

  Not Fit to Rule http://bit.ly/1zkLBU3

  Er zullen nog veel Baltimore’s komen. En niet alleen in de VS.

 20. 21

  Men neme een groep mensen mensen en bied die als toekomt:

  Slechte scholen, slechte banen; systeem McDonald’s of de WW en
  zorgt er voor, dat de beter bedeelden ze als melaatsen behandelen.
  Vervolgens laat je er een redelijk racistisch politiekorps op los.

  Dan krijg je dus oorlog.

  Het enig wonderlijke aan deze situatie is, dat het niet veel eerder en nog radicaler en langdurige is.

  Intussen gaan de echte welgestelden in bewaakte wijken wonen ;-)

 21. 22

  Je legitimeert er ook hooligangeweld mee, om maar wat te noemen. Je zegt in feite: als er ergens geweld is tegen de staat, dan zal dat wel terecht zijn, we hoeven alleen nog maar op zoek naar de oorzaken.

  @4 Goed punt. Zoals ik het hierboven formuleer is het te weinig gekwalificeerd.

  Al denk ik dat hooligangeweld ook ergens vandaan komt. Hooliganisme kanaliseert m.i. onderliggende frustraties over het bestaan dat mensen leiden. Is toch veelal een onderklasse-dingetje.

 22. 23

  @17: Agenten de-escaleren wel degelijk, anders kan je beter het politieapparaat afschaffen. Je zou de-escalatie misschien zelfs 1 van de primaire functies van de politiemacht kunnen noemen. Daarnaast is het ook niet voor een agent in zijn eigen belang om de zaak te laten escaleren. Hij heeft wellicht ook kinderen en kan ook slachtoffer worden of gestraft worden.

  Ik zal de laatste zijn die ontkent dat er meer buitensporig geweld door politie is in Amerika vergeleken met bijvoorbeeld Europa, maar de samenleving is ook gewelddadiger. De kans dat de arrestant een wapen draagt is bijvoorbeeld een stuk groter. De agent heeft dus misschien ook wel goede redenen (eigen ervaringen) om sneller een wapen te trekken of meer geweld te gebruiken bij een arrestatie.

  Amerika is een groot land, met meer dan 300 miljoen inwoners. Toch hoor ik keer op keer dezelfde incidenten (Een beetje zoals terroristische aanslagen). Je weet dan al dat je met incidenten te maken hebt en met overhaaste generalisaties. Misschien dat cijfers zouden kunnen helpen :)

 23. 24

  @23: De samenleving is juist steeds minder gewelddadig. Het is de mens die nu eerder geschokt raakt bij het zien van geweld.

 24. 25

  De VS zijn vergelijkbaar met geheel West-Europa. Plus nog wat landen naar het oosten. Als je daar alles bij elkaar zou optellen zou je komen tot schokkende zaken. Waarom wordt dat niet gedaan? Wordt wel gedaan bij de VS.