Quote du jour | De instincten van een sociaal-democraat

Serie:

SargQdJ09

Gemekker aan de zijlijn’ noemde de liberaal Bolkestein in september 2001, enkele dagen na de aanslagen in New York en Washington, de oproep van premier Kok aan de Amerikaanse regering ‘met democratische waardigheid’ op deze terreur te reageren. In zijn ogen had Kok de Amerikanen dat vertrouwen stilzwijgend moeten geven. Zou Bolkestein zich deze week na de onthulling van de martelpraktijken van de CIA even achter de oren hebben gekrabd? […]

Zo onderzoekt minister Asscher thans op verzoek van de Kamer de mogelijkheden om groeperingen te verbieden die het op onze democratische rechtsorde hebben voorzien. Het CDA, dat de bewuste motie indiende, noemde hierbij als voorbeeld partijen die de sharia willen invoeren. De kwestie is een welkome toetssteen voor de huidige verdeling van de gewichten in het spanningsveld dat Kok en Bolkestein in 2001 tegenover elkaar bracht. Hoe tolerant moet de democratie zijn tegenover intolerantie? Hoe zwaar kan de last van de beschaving worden? […]

De sociaal-democraat Thijs Wöltgens (1943-2008) gaf op deze vraag een visie waarmee ik u graag de Kerstdagen in stuur. Hij schreef tien jaar terug dat de democratie moet uitkijken zich aan te passen aan de strijdwijze van fundamentalisten zonder scrupules. Doet zij dat, dan wordt zij zelf fundamentalistisch en is er voor verscheidenheid van culturen geen plaats meer.

Bovenstaande alinea’s komen uit de laatste column van Hans Goslinga, die ons meeneemt op een trip down memory lane.

Je kunt natuurlijk van alles vinden van de huidige koers van de PvdA, maar de instincten van hun voorlieden waren (ooit?) een stuk beter te verteren dan die van hun politieke concurrenten.

Reacties (6)

#1 Henk van S tot S

”(ooit?)”

Weemoed en/of wanhoop? ;-)

  • Volgende discussie
#2 joop

consensus, tja dat is het nog steeds, zelfs de pvv stemt wel eens mee met de linksere partijen, waarom, niet omdat ze zoals fanatici beweren in een cordon sanitaire verkeren

op nummer 4 staat overigens wel een kamerlid cda-er omzigt

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Kacebee

Bovenstaande citaten etaleren vrij duidelijk de hautaine manier waarop PvdA’ers andere de maat menen te moeten nemen. De oproep van Kok (citaat één) was om je plaatsvervangend de oren van het hoofd te schamen. Citaat twee wekt de indruk dat beschaving op gespannen voet staat met het verbieden van anti-democratische bewegingen. Welk ‘instinct’ hieraan ten grondslag ligt? In elk geval geen overlevingsinstinct. Van hetzelfde laken is de houding van Thijs Wöltgens (citaat drie) een pak: maatregelen ter onderdrukking van gewetenloze fundamentalisten – doelt hij hier met vooruitziende blik op onze ‘polderjihadisten’? – maakt van de verdedigers volgens hem óók een soort fundamentalisten. Alsof het onderdrukken van een op geweld beluste anti-democratische fascistoïde cultuur meteen alle andere culturen bedreigt. Voor iedereen met enig gevoel voor logica zal meteen duidelijk zijn dat het omgekeerde het geval is. Als PvdA’ers van bovenstaand slag in 40-45 het beleid hadden mogen bepalen, waren we nu allemaal nationaal-socialist.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Arjan Fernhout

Wie uitspraken van F.Bolkestein als uitgangspunt neemt, is niet serieus te nemen. Al meer dan twintig jaar. Punt. Voor wie daar zin in heeft:
De paradoxen van het gezonde verstand (1995)
door … Thijs Wöltgens
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/1995/maart/25/de-paradoxen-van-het-gezonde-verstand-7261515 (29 cent)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Joop

@3.

‘een op geweld beluste anti-democratische fascistoïde cultuur’

tja, dan weet gelijk weer wat voor iemand aan het woord is

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 Henk van S tot S

@3:
Fijnzinnig en genuanceerd commentaar!
Nu heb ik het ook niet zo erg (meer) op de PvdA (heb ruim 25 jaar geleden als lid bedankt), maar jouw bijdrage is gewoon “kul”.

  • Vorige discussie