Quote du Jour | Bye bye, Barroso

Quote du JourCohn-Bendit, co-chair of the Greens group, had proposed joint action for electing Verhofstadt at the Commission’s helm to Poul Nyrup Rasmussen, president of the Party of European Socialists, and that Rasmussen had accepted.

Zeer verrassend nieuws vanuit pleurisEuropa vandaag: de Belg Verhofstadt, veruit de begeesterdste politicus in de Europese politiek, is achter de schermen kandidaat voor het EU-premierschap. Het is de mei ’68er Cohn-Bendit die de kar trekt, met een goede reden: de inerte Portugees Barroso wèg houden van een tweede ambstermijn. 15 juli wordt er gestemd in het pleurisparlement, en het ziet er naar uit dat de linksliberaal een grote kans maakt, gezien de steun van zowel de liberale, groene als socialistische fracties. Barroso wordt enkel gesteund door de conservatieve fractie.

Het blijft natuurlijk afwachten. Verhofstadt (wij mogen hem Guy noemen), was al eens kandidaat, maar werd toen buitenspel gespeeld door een Iraakse-oorlog-zuchtige club met Bush en Blair. Verhofstadt was toen, zoals u ongetwijfeld nog weet, een van de enigen die openlijk tegen de inval was. Flesje Toscaanse wijn erop, dat Guy het deze keer haalt.
Dat Europa, dat gaat nog wat worden.

 1. 1

  Sorry maar het is niet het europees parlement dat de voorzitter van de europese commissie kiest maar de europese raad.

 2. 3

  @1 Maar het Europees Parlement moet ook instemmen met de benoeming, als de socialisten, groenen en liberalen tegen de benoeming stemmen in het parlement en alleen de christen democraten voor Barroso stemmen haalt hij het niet en moet de Raad met een nieuwe kandidaat komen.

 3. 4

  Je doet alsof dat hetzelfde is maar er is een groot verschil tussen zelf mogen bepalen wie de nieuwe voorzitter wordt en het kunnen vetoen van een president die verkozen is door de europese raad.

  In het stukje van crachat komt het over alsof het europees parlement mag kiezen, vandaar dat ik het even corrigeer.

  De kans dat al die tientallen partijen in een coalitie die uit coalities bestaat van coalities van partijen allemaal een voorzitter gaan blijven vetoen totdat hun compromis-kandidaat voorgesteld wordt is vrij klein. Dit in tegenstelling tot als ze zelf zouden mogen kiezen.

 4. 6

  En hier zie je weer waarom het wel verstandig is te stemmen voor Europa. Hoe hoger de opkomst, hoe hoger de legitimiteit van het EP en hoe moeilijker het voor een RvM is om de wensen van het EP te negeren.

 5. 7

  @6 In een echte democratie kan een parlement niet genegeerd worden, maar met een ‘stem voor Europa’ neem je bevoegdheden af van het wél democratische nationale parlement en plaatst die bij een ondemocratische europese unie. Daar wordt de situatie dus niet democratischer door maar juist ondemocratischer.

 6. 8

  Overigens hebben de linkse coalities samen maar 329 stemmen, wil verhofstad dus niet gevetoed worden en barroso wel dan moeten de rechtse euroskeptische partijen dus Barroso wél vetoen maar Verhofstadt niet. Geloof je het zelf?

 7. 9

  @3: Sociaaldemocraten, liberalen en groenen samen zijn geen meerderheid in het EP (sterker nog, samen hebben ze nauwelijks meer zetels dan de EPP). Het gaat dus van de rest afhangen (socialisten/communisten, nationalisten, sceptici en non-inscrits, waaronder de engelse conservatieven). Een voorzichtige inschatting zegt me dat die in ieder geval niet voor (de uitgesproken pro-Europa) Verhofstadt zullen stemmen (ik vermoed dat ze een mindere hekel aan Barroso hebben, gezien zijn ineffectiviteit en vanwege politieke affiniteit).

 8. 10

  @anoniem, #8:

  Het aardige is dat koehandel in het Europarlement nauwelijks of niet kan. Zitten ideologische bezwaren niet in de weg, dan is het wel afkomst van de kandidaat en/of blokvorming naar de landengroepen (West vs Oost, Noord vs Zuid).

  Dus dan wordt het denken puur strategisch. Als zich nu uitkristalliseert dat er slechts twee kandidaten zijn, Barroso of Verhofstadt, dan worden de rechtse onafhankelijken gedwongen te kiezen tussen een van die twee.

  De liberalen in de ALDE zullen zeer waarschijnlijk voor Verhofstadt gaan. De Groenen ook, want dat lijkt nu zo afgetikt, en een groot deel van de Socialisten (misschien wel allemaal) zullen ook voor Verhofstadt kiezen nu Rasmussen zich al teruggetrokken heeft ten faveure van de Belg.

  En zie je het al voor je – de twee kandidaat-voozitters van de Commissie die openlijk gaan lobbyen en campagnevoeren bij en onder de anti-Europa-partijen? Beide heren zouden zich onsterfelijk belachelijk maken.

  Ik voorspel dat de anti-allesmafia a la de PVV tegen Verhofstadt zal stemmen, eenvoudig omdat de door hen verfoeide socialisten en groenen voor hem zijn. De Tories zijn inmiddels ook een aparte fractie maar zijn wel jarenlang lid geweest van de christendemocratische fractie, die Barroso ondersteunt. Ik vermoed dat de Tories net als de Wilders-adepten tegen Verhofstadt zullen stemmen, ook omdat hij de steun heeft van die vermaledijde linksen.

  Tegelijkertijd is het een moeilijke spagaat voor de anti-allesmafia. Want Barroso vertegenwoordigt wel al datgene waar die anti-partijen zo tegen zijn.

  Een laatste instrument waar de anti-allesmafia voor kan kiezen is de blanco stem, of de onthouding. Daar de partijen eigenlijk nergens een mening over hebben maar wel vooral overal tegen zijn, zou het mij niets verbazen als de anti-allesmafia zich grotendeels onthoudt van stemming.

  En dan komt de bal dus alsnog te liggen bij de Raad van Europa. Nou, en dan wordt het makkelijk: tel op hoeveel christendemocraten daar in zitten, en je krijgt al een aardig idee welke richting het uit zal gaan. Barroso dus.

  En dat zou ik zeer jammer vinden, want hoewel Verhofstadt’s ego ook niet bepaald klein is, is Barroso’s arrogantie gewoon van een echt nasty niveau.

  (Overigens steunen grote delen van het Europese ambtenarenapparaat de herverkiezing van Barroso.)

 9. 11

  Kai ze hoeven niet te kiezen, ze mogen zelfs niet kiezen, hoe vaak moet ik dat nog zeggen? Het enige dat ze kunnen doen is vetoen en mijn conclusie is dat als ze Barroso vetoen ze Verhofstadt sowieso zullen vetoen en als ze Barroso niet vetoen dan komt Verhofstadt uberhaupt nooit aan bod.

 10. 12

  Verhofstadt zou een goede keus zijn, maar weinig kans dat hij het wordt. in 2004 lukte het hem ook al niet en, zoals Guy zelf zegt, ‘the worst movies are remakes’.

  Bovendien is de man veel te prominent aanwezig en liet zich onlangs nog zeer kritisch uit over de aanpak van de enocomische crisis in EU-verband. Zal de Europese Raad hem niet in dank hebben afgenomen.

  Ik denk dat die laatste powerplay gaat spelen met Barroso, door achter de schermen steun te zoeken bij het ongeorganiseerde rechtse blok. De stemmningen in het EP zullen geheim zijn, dus niemand kan erop worden aangekeken.

 11. 13

  Is het bij dit soort benoemingen niet altijd zo dat er twee honden vechten om één been en dat dan op het laatste moment een kleurloze derde hond uit de hoed wordt getoverd die er met mee vandoor gaat? Er staat mij iets van bij dat Barrosso zelf ook zo op de post is gekomen. Is er niet nog ergens een Finse oud-premier of een Sloveense ex-minister die nog een baantje zoekt?

 12. 15

  @13: Misschien Juncker? Hij heeft Europese ervaring, hij is uit een klein land, dus redelijk machteloos, hij is EPP (en die gaan straks hoe dan ook de voorzitter aanleveren) en hij heeft een mooie pro-EU geste gedaan (door te dreigen met aftreden als premier, mocht Luxemburg in het referendum tegen de grondwet stemmen). Last but not least, hij bleek al eens eerder de derde hond te zijn, toen er door twee om een been gevochten werd in EU-verband.