Quote du Jour | Boze blanke burgermannen

SargQdJ09“Pleiten voor een tijdelijke opheffing van het mannenkiesrecht zou een enorme zegen zijn” (bron: de pampieren Sp!ts)

Historicus Maarten van Rossem bepleit in de populistische treinkrant Sp!ts het belang van een spoedige verdwijning van het populisme. Hij roept daarom potentiële PVV kiezers op om voor het stemmen nog eens de PVV-website te bekijken. Wie dat doet kan niet anders dan constateren dat de opvattingen van de PVV volstrekt in strijd zijn met de hele Nederlandse politieke traditie van de afgelopen 150 jaar.

Van Rossem heeft een boek geschreven over de cultuur van het bozige Nederlandse populisme: Waarom is de burger boos? In dit boek analyseert hij de ongefundeerde onvrede van de boze blanke burgerman en wil hij duidelijk maken dat vrijwel alles wat de populistische leiders zeggen aantoonbaar onwaar is. Maar ook de media krijgt er van langs want die geven dit electorale smaldeel dat nooit boven de 20% uitstijgt steeds alle aandacht en gijzelen daarmee het politieke debat. Populisten zijn volgens de PvdA-lijstduwer overigens voor het merendeel mannen, een tijdelijke opheffing van het mannenkiesrecht zou dus enorm schelen. Om de boel niet al te veel op stang te jagen zal ik deze bewering -van de door mij overigens zeer gewaardeerde tv-historicus- niet ondergraven met het toevoegen van deze illustratie.

 1. 2

  “Groupies” heb je natuurlijk ook in de politiek. Dit als commentaar op de foto. Wat dat betreft, lang leve de popcultuur met aanbidding van muzikanten, filmsterren en sporthelden. Liever een voetbalstadion vol fanatieke supporters dan een partijdag met vaandels en tromgeroffel.

  Of Van Rossum’s stelling klopt dat voornamelijk mannen populistisch zijn, durf ik te betwijfelen. Obama’s “Change, Yes We Can!” valt toch ook wel onder het populisme te scharen. Geen gebrek aan vrouwelijke aanhang daar.

  Het interessantste van de PVV is nu net dat niemand weet wie die potentiële stemmers zijn. Wie weet bezwijk ik ook wel met het rode potlood in de aanslag. En hoeveel niet-islamitische ‘allochtonen’ zullen bijvoorbeeld op Wilders stemmen? Leefbaar Rotterdam kreeg in begin 2002 veel stemmen van Surinamers, Hindoestanen en Kaapverdianen in Rotterdam.

  En wat betreft het gijzelen van het politiek debat, daar doen alle partijen zelf graag aan mee. VVD en CDA schurken tegen de PVV aan met steeds luidere oproepen tot ‘law and order’, D66 en PvdA manifesteren zich als anti-Wilders partij.

  Nieuw? Welnee. De burgerlijke ‘revoluties’ van de 19e eeuw leidde zelfs tot de oprichting van een partij die zich verzette tegen dat ‘liberale’ populisme, de ARP. En toen de sociaal-democratie langzaam groeide in aanhang, stond de SDAP, en vooral waar het voor stond in de ogen van tegenstanders, meer in de ‘belangstelling’ dan het aantal zetels van die SDAP rechtvaardigde.

  Laat de PVV maar zo snel mogelijk regeringsverantwoordelijkheid nemen. Krijgen we gewoon ‘LPF revisited’.

 2. 4

  Nederland gipsland, jullie hebben ze zelf groot gemaakt – niet de minste les getrokken uit de fouten in VL gemaakt.

 3. 6

  Over Wilders: de man is zo’n beetje met elke totalitaire disctator vergeleken. Vreemd genoeg is iedereen ontgaan dat er een democratische leider is geweest waar hij veel meer overeenkomsten mee vertoont: Richard Nixon. Nixon presenteerde zich ook als ‘politiek buitenstaander’, die zich afzette tegen de eltie van ‘liberals’ die in het geheim alles controleerden (linkse kerk), ondanks dat hij net als Wilders zijn gehele leven al deel uitmaakte van die politieke elite.
  Ter illustratie deze mini-documentaire van Adam Curtis uit ‘Newswipe’ onder de titel:
  ‘How We All Became Richard Nixon’ en de rol van de massamedia daarbij.
  http://www.youtube.com/watch?v=Kggld0A3ssM&feature=related

 4. 7

  @Fred; Helpt niks: Nixon is ook altijd de grote boeman van links geweest. En dat ondanks het feit dat de man de Vietnam oorlog heeft beeindigt.

 5. 8

  Hoe was de partijstructuur van de Republikeinse partij ten tijde van Nixon, was die ook net als bij de PVV totalitair en ondemocratisch?

  Pleitte Nixon voor het deporteren van moslims?

  ..en wat is nu eigenlijk links? Den PVV-er beschouwtbuiten zichzelf als links, dus ook CDA, VVD en CU.

  enlighten me…

 6. 10

  Welke politicus is geen populist? Als ik links zo hoor over klimaatverandering of over de bonuscultuur bij banken dan doen ze echt niet onder voor Geert Wilders.

 7. 11

  Joseph McCarthy kon er ook wat van. Zullen we de boekjes van Richard Hofstadter erbij pakken, of heeft Maarten van Rossem ze al klakkeloos overgeschreven?

 8. 12

  Hoe kunnen we Maarten van Rossum serieus nemen? Meneer staat op de lijst van kandidaten, maar gaat toch de politiek niet in. Hoe serieus moet je iemand nemen die van te voren al aangeeft niet naar de kiezer te luisteren?

 9. 13

  Dat hele lijstduwerschap moeten ze door de plee trekken – puur kiezersbedrog. Net zoals Wilders op de lijst van de EU en in de lokale verkiezingen in Den Haag.

 10. 15

  Als je Wilders met iemand moet vergelijken, doe het met Ronald Reagan of Pia Kierkegaard: zij maakten de blanke arbeidersklasse rechtsstemmend.

  En waarom zou zij dat niet doen? De enige sociale mobiliteit die blanke lager opgeleiden nog hebben is via SP of populistisch rechts. De PvdA kiest duidelijk ‘de kant’ van de nieuwkomer (zie de flyers in het Turks), GroenLinks en D66 doet alsof we allemaal of asielzoekers of studenten of afgestudeerden zijn en CDA heeft het over ‘normale’ – dus godsvreesende – mensen.

  De blanke arbeidersklasse wordt gemotiveerd door precies hetzelfde als de bezoekers van Sargasso. Money, status, respect. En je moet toegeven, door technologische verandering, immigratie en globalisering trekt deze groep toch aan het kortste eind.

 11. 16

  Volgens mij is het een misvatting dat PVV stemmers bij de onderklasse behoren. Het zijn doorgaans hypotheek betalende mannen met een baan en een auto (van de zaak), gemiddelde leeftijd 36,3 jaar, (seksueel) gefrustreerd en GeenStijl F5-ent.

 12. 18

  @16

  Ja en uiteraard ontevreden over de huidige politiek. Maar wat die onvrede dan precies betekent, kan men lastig uitleggen.
  Daarbij denk ik ook dat de overéénkomst is dat de doorsnee pvv’r een vrij zwart-wit wereldbeeld heeft.

 13. 20

  Kanp toch dat iedereen uit kan leggen dat de PVV fout is, je er vooral niet op moet stemmen, niemand met de PVV stemmer praat, en als deze dan toch een keer gehoord wordt, er gelijk wordt gezegd dat de redenen van de PVV stemmer om op de PVV stemmen fout zijn, de problemen niet bestaan, hij ongelijk heeft en het niet snapt, en het aantal PVV stemmers toch groeit.

  Echt de ideale strategie om de PVV de wind uit de zeilen te halen. Oeps, zowaar helemaal het woord onderbuik niet gebruikt.

 14. 22

  De frase “Boze blanke burgermannen gebruiken”, een boekje van een “boze blanke man” (Maar dan aan de goede kant staand, kennelijk) pluggen via tradedoubler en dan een moreel vingertje over populisme menen te moeten heffen?

  Ik heb het je al vaker gevraagd: Iedere politicus wil een zo groot mogelijke groep mensen aanspreken en is dus druk doende het geheime recept voor zijn of haar vorm van populisme te ontwikkelen: Toon me de politici die géén populist genoemd mogen worden. Empty words…

 15. 23

  @KJ Carlos neemt wel vaker vage onderzoekjes heel serieus en noemt dat dan ‘wetenschappelijk onderbouwd’. Was het wel gepeerreviewed? De pogingen om ca. 20% van het electoraat onder één noemer te brengen vind ik trouwens heel erg Wilderiaans.
  Bestaat 20 procent van de stemmers uit ‘hypotheek betalende mannen met een baan en een auto (van de zaak), gemiddelde leeftijd 36,3 jaar, (seksueel) gefrustreerd’. Ik wist niet eens dat 20 procent van de mannen rond de 36 was, een demografische eye-opener. Vooral dat ‘seksueel gefrustreerd’ is een mooie dooddoener.

 16. 25

  Ik kan alleen voor mijn eigen ervaring spreken, en ik ken een aantal mensen die PVV gaan stemmen (destijds ook Pim – en hoe beschaafd klinkt dat opeens, in vergelijking), maar dat zijn toch echt gewoon ‘arbeiders’ hoor.

 17. 26

  @KJ: Uit mijn volledig niet-representatieve ‘steekproef’ (werk, café, verjaardagen etc.) krijg ik de indruk dat mensen die erover denken PVV te stemmen uit alle lagen van de bevolking komen. Behalve de islamieten dan, maar daar ken ik er niet zoveel van. En heel weinig jongeren trouwens.

 18. 27

  @25, maar ongetwijfeld hebben ze allemaal gemeen dat ze seksueel gefrustreerd zijn en GeenStijl F5-en. Het zou wel heel erg beangstigend zijn voor Carlos als ze in geen enkel opzicht voldoen aan zijn beeld van die o zo foute PVV stemmer.

 19. 28

  @16:
  1. Arbeidersklasse is niet hetzelfde als onderklasse.
  2. Ik vertrouw het CBS meer dan een of ander marketingsbureau. En die zegt over het opleidingsniveau van de PVV-stemmers de laatste TK-verkiezingen:

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71725NED&D1=a&D2=17-21&VW=T

  De PVV is misschien geen arbeiderspartij maar wel een partij van ‘arbeiders’. Ik vind dat nogal wiedes omdat er naast de SP geen partijen meer zijn die expliciet of zelfs impliciet voor de arbeidersklasse opkomen. Verrassender vind ik wel de grote leegloop van de SP naar de PVV.

 20. 30

  Prima bron JSK, het CBS staat tot een marketingbureau als het IPCC tot Simon Roozendaal,
  dat beaam ik onmiddelijk.

  Echter wel deze kanttekening: we are talking 2006… het gaat om de TK verkiezingen van vier jaar geleden. Sindsdien is het PVV electoraat aanzienlijk gegroeid en een jaar terug stonden de kranten bol van artikelen dat de hogeropgeleide inwoners van toplokaties als Almere en Leidse Rijn zich tot de PVV bekeerden. Geenstijl is het virtuele bolwerk van deze beeldscherm-PVVers, ze hebben allemaal wel een hbo of wo opleiding voltooid maar stemmen als ongeletterden, gewoon omdat het kan.

  @S’z: F5-en is al bijna 10 jaar een gangbaar werkwoord in de blogosfeer, dus nee niet mijn vondst.

 21. 31

  @30,
  “ze hebben allemaal wel een hbo of wo opleiding voltooid maar stemmen als ongeletterden, ”

  En dat allemaal omdat ze niet zoals de intellectueel superieuren van deze site op D66 of GL stemmen?

 22. 32

  Hockey, weiger je nu pertinent om op de inhoud in te gaan? Wat mij betreft stemmen die lui gewoon VVD, CDA of CU… democratische partijen met respect voor de rechtsstaat.
  Het gaat om GELIJKHEID, DEMOCRATIE en TEGEN DISCRIMINATIE en SEGREGATIE.

 23. 33

  “ze hebben allemaal wel een hbo of wo opleiding voltooid maar stemmen als ongeletterden”

  Omdat ze dat blaten in de comments?

 24. 34

  @Carlos, wat jij betreft maakt niet uit. Deze mensen hebben het recht PVV te stemmen en doen dat dus ook. Dat jij dat analfabeet stemmen vindt laat enkel zien dat jij het dus ook niet snapt. Net als politiek Nederland. Zie mijn respons in post 20.

 25. 36

  PVV’ers zijn over de linie genomen minder hoog opgeleid, dat is simpelweg een feit en zelfs een open deur. Op de PVV stemmen mag inderdaad, maar een constatering doen over het karakter van het electoraat mag ook.

  Dat je dat niet leuk vindt kan ik me voorstellen, maar dan heb je pech.

 26. 37

  Even los van het feit dat een hoog opleidingsniveau niet per definitie betekent dat iemand ‘intelligent’ is, en vice versa.

 27. 38

  Hockey, wat bedoel je nou eigenlijk? Denk je dat ik niet snap dat mensen op een partij mogen stemmen? Natuurlijk mogen ze op een ondemocratische totalitair bestuurde beweging stemmen die discriminatie, segregatie en ongelijkheid propageert. Er zijn legio voorbeelden uit de geschiedenis te noemen waarin het electoraat geheel democratisch een land de dark ages instemde. Dat jij daar geen probleem hebt (wellicht hoop je nog garen te spinnen bij de ‘good times’ die gaan komen?) zegt meer over je eigen opvattingen dan over die van mij.

 28. 40

  verder wat parallax zegt, ik heb (ook) een gruwelijke hekel aan mensen die anderen beoordelen op hun opleidingsniveau. Het VWO haal je met twee vingers in de neus, ik heb genoeg medestudenten gezien die aardige cijfers haalden maar die geen snars begrepen van de wereld om hun heen.

  Bewondering heb ik voor de ongeletterde marktkoopman op de Dappermarkt die gewoon constructief samenwerkt met zijn Turkse buren.
  Afkeuring voel ik voor de hogeropgeleide azijnpisser die vanuit zijn koopwoning Marokkaanse jongeren beschimpt.

 29. 41

  @Carlos, nee dat zegt niet meer over mijn opvattingen dan over jouw opvattingen. We verschillen van mening aangaande de PVV.
  Alleen heb ik niet de behoefte om vanuit een of andere hoge verheven spreekstoel (in dit geval Sargasso) de rest van de wereld die niet mijn mening deelt als dom plebs weg te zetten. Dat laat ik aan jou over.

 30. 42

  @parallax; Wat bedoel je nou eigenlijk ? Ze zijn dan misschien lager opgeleid, maar zijn ‘ze’ nou dom of niet ?

  Man, man. Een politiek correcte in de spagaat van zijn eigen vooroordelen.

 31. 43

  Net zoals jij wel de behoefte hebt om iedereen die inhoudelijk kritiek heeft op de PVV weg te zetten als naieve linkse betweter die eigenlijk zelf heel dom is omdat ie het licht en de verlosser nog niet gezien heeft.

 32. 44

  @40,
  “Afkeuring voel ik voor de hogeropgeleide azijnpisser die vanuit zijn koopwoning Marokkaanse jongeren beschimpt.”

  Maar voor de hoogopgeleide azijnpisser die vanuit zijn weblog de PVV stemmer beschimpt heb jij enkel bewondering, blijkbaar.

  “Het VWO haal je met twee vingers in de neus, ik heb genoeg medestudenten gezien die aardige cijfers haalden maar die geen snars begrepen van de wereld op hun heen.”

  Bullshit, en dat weet je zelf ook. Zo makkelijk is het VWO niet, anders zat heel Nederland op het VWO.
  En iets van de wereld om hen heen snappen is iets anders dan jouw wereldbeeld delen.

 33. 46

  @ kj dat staat er toch wat ik bedoel?

  Gemiddeld zijn ze dommer, net als Marokkanen gemiddeld crimineler zijn.

  Er is verder geen causaal verband.

 34. 48

  eens met 15.
  16: opgeklommen vanuit de arbeidersklasse, en ze willen houden wat ze hebben en wat 15 beschrijft helpt daar niet bij.

  en mensen als Maarten van Rossem en Carlos zijn een zegen voor de PVV. Ironisch genoeg lukt het ze niet om hun mond te houden en de PVV aan nog meer stemmen te helpen.

 35. 49

  kan de link niet vinden, maar las een artikel van een Labour man die uitlegde waarom sociaal-democraten in heel Europa klappen krijgen:
  – globalisering is leuk voor hoogopgeleiden maar zet banen aan de onderkant onder druk. Bovendien is er vanuit de arbeidersklasse een middenklasse ontstaan die wil houden wat ze hebben en het verhaal van links van hogere lasten om de zwakkere te beschermen slaat niet aan omdat de middenklasse dit ervaart als bedreiging voor de eigen financieeele positie
  – mensen hechten meer aan nationale identiteit dan links wil toegeven, multiculturalisme is een idee waar de gemiddelde burger niets voor voelt
  – men was van de generatie individualisering en vrijheid blijheid, dit heeft tot excessen geleid, niet iedereen kan die vrijheid aan, en er is ook nog zoiets als gemeenschapszin
  – links is opgekomen voor rechten zoals uitkering ed. maar dit heeft geleid tot misbruik. Tegenover rechten staan verplichtingen. Op deze site werd het slachtofferdenken in rechten enkele dagen geleden nog onderschreven met een artikel dat beweerde dat criminaliteit veroorzaakt wordt door onrecht en ongelijke verdeling.

 36. 50

  @49, ik denk dat je post behoorlijk de spijker op de kop slaat. Ik zou nog willen aanvullen dat in de ogen van de burger:
  – Het misbruik maken onvoldoende is aangepakt
  – De linkse partijen de arbeider in de steek hebben gelaten ten faveure van de allochtoon
  – Rechten teveel zijn gegeven, maar de plichten niet evenredig zijn uitgedeeld
  – Multiculturalisme er voornamelijk op neer kwam dat de autochtoon zijn cultuur mocht op geven.

 37. 51

  @49 en 50. En met het ontnemen van het stemrecht van de economische ruggengraat van Nederland, zoals Van Rossum voorstelt, wordt dit linkse plaatje compleet gemaakt.

 38. 52

  – De linkse partijen de arbeider in de steek hebben gelaten

  Of de arbeider heeft de linkse idealen in de steek gelaten.

  Anyway, links kan beter onder ogen zien dat voor niks de zon opkomt en mensen stemmen om dezelfde reden dat ze vrijwel al het andere doen: uit eigen belang.

 39. 53

  ff iets anders: kan iemand me (semi-digibeet, ondanks afgerond VWO) vertellen wat F5 doet. Ik SargassoF5 me suf, maar wat het uitmaakt: geen idee? (of werkt die functietoets alleen bij Geenstijl?)

 40. 54

  F5 is de ‘pagina reload’ knop eh.. sinds IE4 als ik het me goed herinner. Sindsdien hebben een aantal browsers dat nagedaan, maar niet alle. En ook niet op alle operating systemen. Anders gezegd: YMMV.