Quote du Jour | Beverwaard

Serie:

SargQdJ09

“Via dat wijkreferendum kunnen de bewoners zich uitspreken of ze wel of geen azc in de wijk willen. En ik neem aan dat de burgemeester daarmee akkoord gaat, want hij hoort geen tegengeluid uit de Beverwaard, zei hij. Ik heb altijd gezegd: zolang er nog geen asielzoeker zit, kunnen we het tegenhouden.”

Bewoners van de Rotterdamse wijk Beverwaard willen proberen via een referendum te voorkomen dat er pal tegenover het lokale woonwagenkamp een asielzoekerscentrum komt. Met minder rumoer gaat de opbouwende dialoog met de buurt gewoon door.

Reacties (22)

#1 Analist

Hmmm.. Wanneer komt het eerste referendum over de aanstaande OZB verhoging in mijn stad?

 • Volgende discussie
#2 Bolke

@1: HAHAHAHA, goeie :D

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lutine

@1

Die referenda worden onze ondergang nog eens.

Btw…waarom niet gelijk een referendum over afschaffing van de OZB? En andere belastingen natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Inkwith Barubador

Geven mensen ook ARGUMENTEN waarom zo’n AZC er niet moet komen? Of is “onderbuik zegt nee” voldoende?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Asterix

De demografische opbouw van de beverwaard wordt voor de helft bepaald door “niet westerse allochtonen”.
http://www.rotterdam.nl/COS/publicaties/Vanaf%202005/10-3300_5.Cultuur%20in%20de%20buurt%20deel%205%20Beverwaard%20Groot-IJssel.pdf
Toch waren er maar een paar (witte) schreeuwers naar de bijeenkomst gekomen.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/16-10-2015/aboutaleb-geschrokken-van-reacties-azc-beverwaard
Ik begrijp best dat de pers graag weer een relletje wil, maar de weerstand tegen een azc is niet wat de chocoladeletters ons vertellen.
Een referendum is goed voor de inwoners die anders niet van zich laten horen en zo kunnen we een beeld krijgen van wat de buurt zelf vindt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 analist

Een referendum is goed voor de inwoners die anders niet van zich laten horen en zo kunnen we een beeld krijgen van wat de buurt zelf vindt.

We weten toch al wat “de buurt” zelf vindt? Ze vinden hierover wss hetzelfde als ik vind van gemeentelijke belastingen, hangjongeren of drukke autowegen: liever niet in mijn buurt. Maar over dat soort eenzijdige vragen kan je toch geen zinnig referendum houden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 analist

daarop aanvullend: ik denk niet dat uitspraak zonder inspraak (een niet bindend referendum) zo’n goed idee is. dat zie ik op mn werk: sinds kort wordt er van hogerhand gestimuleerd om onderliggende frustraties uit te spreken. het gevolg was een aantal sessies waarin over en weer negatief over de andere (afdeling) werd gesproken. als een soort uitlaatklep van wat je dwars zit. vervolgens geen enkel initiatief om maar ook iets te verbeteren qua intra-persoonlijke relaties. uiteindelijk is de sfeer verslechterd omdat nu ook buiten de klaagsessies men ongevraagde en ongefundeerde kritiek op elkaar geeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 analist

@5: Geen goede afspiegeling
Aboutaleb vond het verder geen goede afspiegeling van de bewoners in de wijk. ”Ik ken de Beverwaard als een hele gekleurde omgeving. Gisteravond had ik alleen maar blanke mensen in de tent.”

In je eigen link…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Johanna

@8 In de tent misschien wel, maar buiten zeker niet. Ik ben daar de hele avond geweest en mij viel juist op dat er ook heel veel niet blanke mensen aanwezig waren. Ik heb er een aantal gesproken, die soortgelijke bezwaren verwoordden als blanke mensen. Zoals: er is hier een hoge werkloosheid, we hebben al veel problemen, er is veel criminaliteit, waarom worden wij niet geholpen en zij wel? Plus: waarom in deze arme wijk en niet in een rijke wijk van Rotterdam? Doorpratend viel ook op dat men niet noodzakelijkerwijs iets tegen vluchtelingen had en wat er met bijvoorbeeld Syriërs gebeurt ook best heel erg vindt.

De petitie wordt trouwens donderdagavond officieel aangeboden in de vergadering van de Gebiedscommissie IJsselmonde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 analist

@9: ok maar dat volgt niet uit het artikel.

overigens beweert niemand dat niet-blanken minder achterlijk zijn dan blanken.

die soortgelijke bezwaren verwoordden als blanke mensen. Zoals: er is hier een hoge werkloosheid, we hebben al veel problemen, er is veel criminaliteit, waarom worden wij niet geholpen en zij wel?

Is natuurlijk je reinste bullshit. Te dom. Jezelf vergelijken met een oorlogsvluchteling in het peoprijke Nederland. Hoe haal je het in je botte kop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Le Redoutable

@9
Dat klopt, ook allochtone bewoners uit de achterstandswijken zitten niet te wachten op meer concurrentie op de lagere betaalde lonen en de sociale zekerheid. Ik heb regelmatig Surinamers, Turken en Antilianen over de immigratiecrisis horen praten in een taal waar menig PVV’er zich nog voor zou schamen.

Immigranten onder brengen in een rijke wijk is een leuk idee, maar in rijke wijken zijn ook dure woningen en de kosten van de opvang zijn nu al een serieus probleem aan het worden. Ook zal de acceptatie van immigranten niet toenemen als ze in een villa in Wassenaar ondergebracht worden, terwijl de gewone man nog maanden moet wachten op zijn sociale huurwoning. Dan krijg je een soort familie Flodder situatie waar Sjakie per se een politiek correcte daad wil uitvoeren, maar wat praktisch van geen kanten haalbaar blijkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@9 en @11: Asielzoekers worden net zo vaak in rijke als in arme wijken opgevangen, zeggen de cijfers, al blijft Zuid-Holland (inclusief Rotterdam, bekend van 8 van de top 20 grootste probleemwijken van Nederland) inderdaad erg achter in de azc’s.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Christian Jongeneel

@11 Speciaal voor jou ;-) (even door reclame heen sliden)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Johanna

@11 Zeer herkenbaar, ook voor mij.

@12 Don’t shoot the messenger, please!
Wat die bewoners aanstippen, zou je ook kunnen beschouwen als reëel. Het gaat mis op het moment dat de koppeling met de opvang van vluchtelingen gemaakt wordt. Maar die koppeling komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Tekort aan goede sociale woningen is een probleem, zeker als de nog steeds hoge werkloosheid, zeker in een wijk als Beverwaard met een oververtegenwoordiging van allochtonen, laagopgeleiden en alleenstaande tienermoeders. Dan hoor je dag in dag uit dat de vluchtelingenstroom niet meer te managen is en strooien politiek en media met het ene na het andere indianenverhaal over vluchtelingen.

Daar alleen maar feiten tegenover zetten gaat hun gevoel niet wegnemen. Ik denk dat het zinvol is om ons af te vragen wat daar wel voor nodig is. De opbouwende dialoog van @0 is een goede stap daarin.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@14: Hun gevoel kan reëel zijn, maar wat zij als “feiten” noemen is dat veelal niet. #10 stipt terecht aan dat juist in achterstandswijken veel overheidsgeld gepompt wordt (in uitkeringen, huursubsidie, gemeentelijk arme wijken beleid en gemeentelijke toelages). Net zo min (blijkt uit de eerste link in #12) worden vluchtelingen overwegend in arme wijken ondergebracht. Tegenover dit soort mythes mogen gerust wel eens feiten gesteld worden.

Daarnaast ben ik het wel een beetje moe dat wat er aan ontevredenheid jegens het overheidsbeleid heerst, wordt gericht tegen de asielzoekers, die daar immers nog minder de oorzaak van zijn dan de bewoners zelf (die met hun domme kop immers in grote meerderheid meermaals PVV, CDA, VVD of PvdA gestemd hebben, om maar even de partijen te noemen die verantwoordelijk zijn voor de laatste vijf jaar regeringsbeleid). Dat nog even los van het algehele gebrek aan empathie jegens mensen wiens huis kapotgeschoten is en die hun leven onzeker zijn weggevlucht uit hun geboorteland (een stap die je toch niet zomaar even zet).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 6822

Dat geëmmer over vluchtelingen in economisch zwakkere wijken. Alsof de financiering voor de opvang door de buren moet worden opgehoest. ‘T zou wat zijn in Oranje.
Hoe dommer men is, hoe slimmer men denkt te zijn, want hoe minder in staat tot introspectie, dus hoe meer het allemaal aan anderen ligt.
Inspraakavonden ’t zou wat. Laffe reactie op het geburl van volgevreten maar o zo zielige idioten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Johanna

@15 Je kunt er moe van worden, en dat doe ik net zo goed. Maar daardoor verandert er helaas weinig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Martijn Tonies

@14: Maar die koppeling komt natuurlijk niet uit de lucht vallen.

Zoals je zelf al zegt: dat komt mede door indianenverhalen. Politici – en in mindere mate de media – die het publiek weigeren juist te informeren. Om er vervolgens zelf nog een schepje bovenop te doen en wat van die indianenverhalen rond te strooien!

Maar goed, dat schreef ik hier reeds eerder in een stukje hier op Sargasso ( https://sargasso.nl/wijsneuscorrecties/ ).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 6822

@18: Toch gek, want datzelfde publiek heeft de mond vol over het niet meer vertrouwen van welke politicus dan ook (goed, wellicht één uitzondering, maar “allemaal graaiers” lijkt mij dan ook echt allemaal). Maar indianenverhalen slikken als zoete koek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Martijn Tonies

@19: Hmhm, apart is dat ja. Net zoals “de media” niet meer vertrouwen, om vervolgens met media berichten aan te komen over hoe erg het allemaal wel niet is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 6822

@20: Facebook he. ‘T stond op facebook. ;)
Blijkbaar is er een hang, een zucht naar het domme en het negatieve. Een verslavende beloningsprikkel in de grijze massa, of wat er van over is, elke keer dat je hebt kunnen schelden. ‘T jut ook vooral elkaar op, zelfs zonder media en politici en als de spiraal eenmaal naar beneden afbuigt……
In wedstrijdvorm dom(mer(st)).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Martijn Tonies

@21: En dat is dan ook precies waarom politici daar niet aan mee moeten doen.

 • Vorige discussie