1. 1

  Tja, die discussie is hier al eens gevoerd. PVV’ers mogen zeggen dat ze geen moslims in hun kennissenkring moeten, maar je mag niet zeggen dat je geen PVV’ers in je kennissenkring wilt. De geperfectioneerde dubbele standaard van de PVV.

 2. 5

  Ach guttegut, het PVVee ondergaat zelf datgene dat ze willen dat de gemiddelde moslim te verwerken moet krijgen en dan gaan ze huiliehuilie doen.

  Tja, wie de bal kaatst, moet niet gaan janken als hij hem krijgt teruggespeeld.

 3. 6

  @4; Jouw bijdragen verdienen dan ook geen complimenten, Adrie.

  Spam – oogkleppen – dogmatisme – xenofobie – dubieuze bronnen – eindeloze herhaling.

  Je gedraagt je als de stereotype domrechtse reaguurder.

 4. 7

  Ah te gek, weer een Prediker-zegt-AdriePVV-waar-het-op-staat thread. Na deze keer zal hij (*) dan vast het licht hebben gezien. Dat kan immers haast niet anders meer na zo’n werkelijk onophoudelijke herhaling van blog-vervuiling.

  De essentie van dit artikel zit ‘m in de frase “voelen zich”. Ik bedoel, dit is niet bepaald nieuws. PVV stemmers voelen zich altijd achtergesteld en onheus bejegend: dat is waarom ze PVV stemmers zijn en wat Geert Wilders nu al jaren lang ten volle uitbuit in z’n retoriek.

  (*) interpreteer naar wens.

 5. 9

  @6: Je vergeet: Links overal de schuld van geven. Wat we blijkbaar, dankzij de PVV huilebalken, mogen aangeven als politieke discriminatie.

 6. 11

  PVV-ers worden eigenlijk helemaal niet gediscrimineerd. Wat is dat nu voor onzin?

  De kern van het probleem is de PVV zelf, de zieke ideologie van Wilders zoals neergelegd in de Fitna en het verkiezingsprogram. Ik vind de ideologie van de PVV abject, fascistisch en fout. Waarom durven wij niet te zeggen dat PVV-ers zich aan ons moeten aanpassen, omdat onze normen en waarden nu eenmaal van een hoger, beter, prettiger en humaner beschavingsniveau zijn? Niks integratie, assimilatie! En laat daarna de PVV-schijtmeeuwen maar wapperen op het Malieveld. Ik lust ze rauw. Ik roep het al jaren: een gematigde PVV bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen Goede PVV en Slechte PVV. Er is de PVV, en daar houdt het mee op. En de PVV is de Geert Wilders, en niets dan Geert Wilders. En Geert Wilders is een neo-fascistoide politicus die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-PVV-ers – linksche kerk noemt, inferieure wezens.

  Maar bovenal, ik heb niets tegen PVV-ers en zal die ook niet discrimineren. Ik heb alleen iets tegen de verderfelijke ideologie die PVV heet.

 7. 12

  Pas maar op hier, dadelijk gaat Adrie dreigen dat hij aangifte gaat doen.
  Dat deed hij althans op het Volkskrantblog ook.

  Daarom niets ten nadele van Adrie maar wel t.o.v. zijn ideologie en zijn bruine ideetjes en ultrarechtse hobbies.

 8. 14

  @12, Laten we eerst de uitspraak tegen Wilders maar eens afwachten, ivm een mogelijk precedent. Als Wilders wordt vrijgesproken, dan is enig dreigement van aangifte bij voorbaat al kansloos.

 9. 17

  @8 – Voorzichtig met wat je zegt, want voordat je het weet krijg je ook zo’n “wij van de redactie zien jou anders ook helemaal niet zitten” waarschuwing van de Prediker.

 10. 21

  Dus als ik het goed begrijp mogen aanhangers van een “verderfelijke” ideologie gediscrimineerd worden op de in de Telegraaf als voorbeeld gegeven wijze. Niemand hier reageert immers op die concrete voorbeelden van discriminatie of betwist dat het om discriminatie gaat.

  Goed dat men hier op Sargasso weet hoe je die “inferieure tokkies” moet aanpakken.

 11. 23

  ja, maar soms wordt er wel erg fel en ongenuanceerd op de man gespeeld. Ik zou het ook niet leuk vinden dagelijks herinnerd te worden aan verschrikkingen waar ik part noch deel aan had en gaan reclameren…genoeg is genoeg

 12. 24

  @21: Heb je echt ons nodig om in te zien dat Bas Sepers, die had gezegd dat het nieuwe kabinet ‘in de volksmond Bruin 1 heet’ gewoon geen discriminatie is?

 13. 26

  @21; Nou laten we die voorbeelden maar eens aflopen dan:

  “Een leerling zou een onvoldoende hebben gekregen voor een opstel omdat hij PVV-standpunten zou hebben verdedigd.”

  Ik daag die leerling uit om zijn PVV-voorstel op het internet te gooien, zodat ieder voor zichzelf kan beoordelen of het om een serieus, zorgvuldig onderbouwd opstel gaat of een slecht gespeld flard met PVV-kreten als ‘Marokkanen zijn voor 99% tuig’ en ‘Ze zouden er het leger op moeten afsturen’.

  “Meer bekendere voorbeelden zijn die van een melding van een PVV-stemmer over PvdA’er Bas Sepers, die had gezegd dat het nieuwe kabinet ‘in de volksmond Bruin 1 heet’.”

  Ja, dus, en? Dat is een afwijzing van een zeker politiek gedachtengoed. Hoe is dat discriminatie?

  “Ook waren er klachten over directeur Ingrip Rep van het Centrum Beeldende Kunst Gelderland. Zij wilde geen zaken doen met PVV-stemmende kunstenaars.”

  Dit is het enige voorbeeld van discriminatie dat er tussenzit. Het is dan ook niet waar. Ingrid Rep zegt zelf nog nooit PVV-kunstenaars te hebben geweigerd en dat ook niet te zullen doen.

 14. 27

  @15
  Wat een fraaie illustratie van hoe 90% van het nederlands stemvee, de PVV écht niet uitgezonderd, tot zijn of haar overtuigingen komt.

 15. 29

  @ Prediker

  Laat ik beginnen met een voorbeeld.

  =====
  Hoe kleinzielig wilt u het hebben? Vakantieweken organiseren voor kinderen, iets nobelerers valt er bijna niet te bedenken. Vrijwilligersorganisatie Humanitas denkt daar anders over. Het Almeerse PVV-raadslid René Eekhuis mag in zijn vrije tijd geen leuke dingen meer organiseren voor kinderen. De rechter moet er nu zelfs aan te pas komen.
  =====

  http://www.hpdetijd.nl/2010-04-15/berufsverbot-voor-pvver

  Overigens in deze discussie is toch het uitgangspunt dat discrimineren van PVVers mag ?

 16. 30

  @29; nee, het uitgangspunt in deze discussie is dat PVV’ers calimero’s zijn die zelf maatregelen willen doorvoeren waarmee de overheid op allerlei fronten moslims en niet-Westerse allochtonen discrimineert, en het recht willen hebben om moslims, Marokkanen, Turken, etc. te beledigen, maar huilie huilie doen dat ze ‘gediscrimineerd’ worden als daar vervolgens een negatieve reactie op komt vanuit de rest van de samenleving.

 17. 32

  Het heeft wel geholpen dat enkele positieve discriminatie maatregelen zijn afgeschaft.

  Bijvoorbeeld bij het onderwijs, waarbij er voor minderheden op scholen veel meer geld vrij kwam dan voor inheemse kindertjes. Volgens mij is dat nu afgeschaft.

  Veel wat men positieve discriminatie noemt pakte vaak negatief uit voor de vaak autochtone kindertjes van de PVV-stemmer.

  Een groter probleem blijft dat je voor vele overheids benoemingen praktisch gezien bijna altijd lid moet zijn van een politieke partij.

 18. 33

  @29; overigens wil ik hier even vastgesteld hebben dat je nu ineens snel heen stapt over je bewering in #21: “Niemand hier reageert immers op die concrete voorbeelden van discriminatie of betwist dat het om discriminatie gaat.”

  Ik ga er dan ook van uit dat ik die voorbeelden in #26 afdoende heb weerlegd, aangezien je nu met een geheel nieuw, eigen voorbeeld komt.

  Wat dat voorbeeld betreft: zou je het ook discriminatie hebben gevonden als Humanitas iemand uit het bestuur wil hebben als ze er achter komen dat hij actief lid is van de Hizb ut Tahrir? Of de NVU?

 19. 34

  @30 PVV-ers zijn geen Calimereaux want onze kleine vriend was in z’n uppie en dat is niet met z’n anderhalf miljoen. Daarbij Calimero was een winnaar. Je moest em gewoon effe de tijd gunnen.

  Lijkt me verder eenieders goed recht om zich gediscrimineerd te voelen. Maak er maar een mooie tekening van en/of stap ermee naar een rechter :o)

 20. 35

  Nee Prediker, je begon pas over die voorbeelden nadat Schuur zijn nec plus ultra bijdrage in # 11 had geleverd, die verdere discussie overbodig maakte, aldus ook een zekere Harm in # 19.

  We zullen verder afwachten welke concrete voorbeelden er allemaal boven komen, maar weerlegd heb je nog niets en je durft ook niet in te gaan op mijn voorbeeld in # 29.

  Overigens is discriminatie niet het enige kwaad dat PVVers moeten verduren, dat continue schimpen en schelden door PC links heeft ook effect.

  Die beoordeling over wat wel en niet discriminatie is, wordt dat ook een onderdeel voor de door jou gewenste waarheidscommissie voor het nieuws.

 21. 37

  Ik vind de voorbeelden niet erg overtuigend. Ook dat van de geweigerde PVV-er door Humanitas niet. Op die vakantieweken zal je met een deel autochtone/moslim-kinderen te maken krijgen en dan kan er geen begeleider tussen zitten die daar problemen mee heeft.
  Ik had me er iets bij voor kunnen stellen als de klacht was dat veel autochtonen (ook) discrimineren/racistisch zijn, al mag dat geen reden zijn je daar dan ook maar schuldig aan te maken. Maar al te vaak lijken PVV-ers te willen zeggen dat in Allochtonië allerlei achterlijke praktijken normaal zijn, en dat zij nou ook eens lekker achterlijk willen zijn en onbeschaamd dezelfde praktijken willen uitoefenen.

 22. 41

  @39: Mag je mensen dan ook vragen om hun geloof voor zich te houden, bijvoorbeeld in het openbaar geen religieuze symbolen te dragen (lees hoofddoekje)?

 23. 42

  Ik heb menigmaal gezellig een biertje staan te drinken met figuren die dan op een gegeven moment er opeens uit moeten flappen hoe geweldig ze Wilders vinden, wat een hekel ze aan buitenlanders hebben etc., en merkwaardig genoeg kijk ik dan opeens heel anders tegen zo iemand aan, en ga ik de volgende keer ergens anders staan.
  Daarmee maak ik me schuldig aan discriminatie, zal mijn fout wel zijn, soit.

  @41 met het etaleren van geloof heb ik ook enorme moeite, net als trouwens met mensen die zo nodig hun sexuele geaardheid moeten laten blijken.

 24. 43

  @ Piet

  Is geen discriminatie, maar vraag je je nooit af of je wel terecht je morele gelijk claimt.

  Waarom zouden autochtone Nederlanders die nieuwelingen aardig moeten vinden.

 25. 46

  Ik wil nog wel wat dieper ingaan op dat ‘geloof’, en die hoofddoekjes.

  In de eerste plaats is Wilders (imho) een machtspoliticus, die weet dat er enorm veel xenofobie en discriminatie is in ons ‘tolerante’ landje. Hij mag zich echter niet schuldig maken aan discriminatie op grond van afkomst, zelfs niet op grond van religie.
  Om dat te omzeilen heeft hij het over een totalitaire ideologie, ‘de Islam’, daarmee het verschil tussen islamisme en islam negerend. Hij gooit het zelfs nog meer op één hoop door te zeggen dat er geen gematigde islam bestaat.
  Voor het potentieel aan xenofobe kiezers maakt het niet uit, maar gaat het om ‘die niet-westerse allochtonen uit Moslim-landen’, óók als het gevluchte christenen zijn, gemaqtigde moslims, haatbaarden, allemaal raar spul met rare etensluchtjes.

  Ik heb niks met de islam als religie, vind het dom, net als die andere religies, maar zolang ze me met rust laten doen ze maar.
  Het dragen van hoofddoekjes kan je ook zien als een uiting van culturele identiteit, waar mensen zich senang bij voelen, en dat vind ik geen opdringen, je kan mij niet vertellen dat ik morgen Marokkaan moet zijn. Net zo min als ik een Marokkaan kan opdringen dat hij opeens ‘onze waarden en normen’ aanneemt, al was het alleen al omdat ik niet eens weet wat die ‘Nederlandse cultuur’ eigenlijk inhoudt…

  @43 A3
  Ik claim geen moreel gelijk, zeg zelfs dat ik me dan maar schuldig maak aan discriminatie. Ik vind zo iemand opeens een domme oen en heb geen behoefte meer aan z’n praatje.
  Bovendien zijn het vaak gastjes die amper 20 zijn, die kunnen moeilijk spreken van ‘nieuwelingen’ als ze het over 3e generatie allochtonen hebben.
  En al ben ik nog zo blank, als je de familiegeschiedenis uitpluist beland je van Zuid-Afrika tot Noorwegen, Frankrijk, Synagogië, Indonesië, waar al niet. En volgens mij geldt dat voor 90% van de ‘autochtonen.

 26. 48

  En de Nederlandse tak dat waren Caninefaten. Die hebben er nog steeds een probleem mee dat de Batavieren de Rijn af kwamen zakken. En nu NB patriot zijn door ons land ‘Batavië’ te noemen…

 27. 49

  @32 Tja, als je lid van de PVV had willen worden voor een overheidsbenoeming dan wordt het lastig. Moet je een partij voor nemen waar je lid van kan worden.
  Wat ik dus ook niet begrijp is hoe je PVV-er kunt zijn zonder lid te zijn van de PVV.

  Parbleu, nog een overeenkomst tussen PVV en islam, in tegenstelling tot de PvdA en de nederlands-hervormde kerk.

 28. 50

  “dat continue schimpen en schelden door PC links heeft ook effect.”

  Agossie, wat zielig zeg alle gutmenschen, milieuterroristen, dhimmies, PvdAllochtonenstemmerts, Maorijnissenfans, ecofascisten en ander langharig werkschuw tuig schelden zomaar op PVV’ers. Ja dat moet ontzettend pijn doen, zouden die linkschmenschen zich dat dan niet kunnen voorstellen?!?

 29. 51

  Kom op AdrieNSB?! Naar Rudolf Hess werd ook niet geluisterd, geen begrip voor het Duitse verlangen naar Lebensraum en ook het door Hess geponeerde Jodenprobleem werd door de Britten niet serieus genomen. Net zo dat die vermaledijde D66ers het door de PVV gesignaleerde Moslimprobleem niet serieus willen nemen. Toch?!

 30. 52

  @Piet: Ik kan je redenatie volgen, maar ik heb toch nog een aanvulling.

  Een Marokkaanse wordt niet opeens minder Marokkaans als ze haar hoofddoek afdoet.

  Datzelfde geldt voor de Limburgers. Hij/Zij wordt niet opeens minder Limburger als hij/zij van de PVV “afstapt”.

 31. 54

  Tja hoe veel PVV-aanhangers hebben zich gemeld? Landelijk [bron: de Pers, dat is ook de bron van de Telegraaf]:

  “In totaal waren er 77 meldingen. Dat aantal is overigens nog steeds relatief laag vergeleken met de meldingen over discriminatie op basis van ras (2.000 keer) of leeftijd en geslacht (500).”

  Zo, nu over naar andere argumenten. 77 klagers in een jaar. Ik dacht dat er meer querulanten op de PVV stemden.

 32. 55

  @45: Ik ken ook wel dichter bij nu iemand die vond dat het hebben van bepaalde gedachten voldoende grond was voor deportatie.

 33. 61

  @59: Een legitieme vergelijking is geen Godwin. We hebben het hier niet over een voorliefde voor herdershonden of een vleesarm dieet.

 34. 62

  @60: Natuurlijk doet het dat wel. Het heet jurisprudentie (en is een rechtsbron). Het is alleen niet zo primair als in een common-law systeem.

 35. 63

  PVV-ers voelen a. zich terecht of b. onterecht negatief gediscrimineerd door zal wel hun landgenoten. Ik kies a. en krijg dan discriminatie 1. van landgenoten door 2. landgenoten.
  1+2 = autochtonen

  De klacht van 1 wordt door 2 nogal eens uitgeruild tegen het verwijt dat 1 zelf de Islamieten hier in dit land discrimineert; 1 krijgt dus een koekje van eigen deeg. Maar dit klopt niet, want grosso modo zijn die Islamieten hier voorlopig nog allochtoon. Als dat niet zo was, hadden we een stukken minder groot integratieprobleem.

  Besef ook dat Islamieten niet met ons = autochtone Nederlander willen integreren, wat ik ze op zichzelf beschouwd niet kwalijk neem. Of ik juich hun afwijzing zelfs toe.

  Zeker staat PVV symbool en pal voor verzet tegen de Islamisering van NL. Houdt daarbij echter rekening met het feit dat die partij zich nog nooit negatief over Hindus, Buddhisten en nog zoveel andere religies op NL-bodem heeft geuit. Laten wij ons daarom eens objectief met Islamieten en hun Islam bezig houden. In vogelvlucht.

  De Islam is een oude, totalitaire religie die de Ander niet kent en die hem hoogstens de facto verdraagt; en als zij de macht heeft, gedwongen bekeert, doodt of in slavernij brengt. Dit is de hoofdlijn in de Islam (Naipaul) waarin verlichte Alevieten, vrijzinniger Kirgiezen en – Azeri’s geen soulaas bieden.

  In India – om het eens ergens anders te zoeken – ondergingen Hindus en Sikhs van Islam zijde bij herhaling masa-moord (Naipaul) en roeide die religie van de vrede er het zo vreedzame Buddhisme uit (Weber). Praatjes dat Christenen dat ook deden zijn futiel; die stopten en ondergingen de Verlichtingskuur; de Islam gaat door. Osama bin Laden is een replica van de Oude van de Berg.

  Verder is er natuurlijk de positie van de Islamitische vrouw die niet anders dan onze weerzin mag wekken. Dit en dergelijke gevallen van monstrueuze de-emancipatie in eigen land te moeten aanzien, is een nationale belediging ons door onze eigen lichtzinnige, incompetente, schandelijke elite aangedaan. Hierin bijgestaan door hun lakeien, in collaboratie met een zwerm infertile intellectuelen. Het verraad der klerken.
  Denk ook aan onze haram honden!

  En zo kan ik uren doorgaan en zal ik wie het nu al niet gelooft, niet kunnen overtuigen. Te grote evidentie verblindt, (te) grote getallen zijn voor de meeste mensen niet te bevatten. Een millioen of een milliard, ze zien en voelen het verschil niet.

  De Islam, de dreiging ervan zoals ik die heb geschilderd, kun je reëel = ja achten of niet = neen. Indien ‘ja’, nemen PVV-ers t.a.v. de Islam en ons land dan niet het enige juiste, eervolle standpunt in, en is het dan geen schande als zij zouden worden gediscrimineerd?

  Indien ‘neen’, ben je dan niet bang de houding te imiteren van de Nederlander uit 1937 die Hitler best wel mee vond vallen, en dat er aan die Joden daar ook wel wat mankeerde? En dat de meeste Duitsers gematigd waren en dat je niet alles en allen over een kam moet scheren en dat het populistisch is om de Duitsers van alles de schuld te geven. En Churchill, dat was een haatzaaier – een populist van jewelste – en die had nog in de Boeren-oorlog meegevochten, als Brit nota bene, en was hij eigenlijk niet onze echte vijand?

  Stop.

 36. 64

  kunnen die PVV debielen niet als getuigen worden ingezet in het proces tegen de grote blonde lijder zelf? volgens de fascist wilders kan je alleen discrimineren op ras en niet op wat anders

 37. 65

  Overigens is discriminatie niet het enige kwaad dat PVVers moeten verduren, dat continue schimpen en schelden door PC links heeft ook effect.
  Ah gossie, sociopathie en bulletjesgedrag wordt door de slachtoffers niet in dank afgenomen. Watch me not care.

  PVV-kunstenaars???
  Fleur Agema, bijvoorbeeld. Afgestudeerd aan de Enschedese Aki/Artez in 1999.

  /Geert Wilder is een extreme performance artist

 38. 67

  Adrie.

  Smeek ze ook eens op te houden met die eeuwige vergelijking van PVV met de NSB, dat is oneerlijk. Voor de NSB, die wisten begin jaren dertig namelijk nog niet waar “bepaalde” ideeën toe konden leiden…

 39. 68

  @67: Het idee dat het anti-Islam geluid gevaarlijk is dat heeft in ieder geval al geleid tot politieke moord (Pim Fortuyn) en terroristische moord (Theo van Gogh, VZMH).

  Ook wil ik nog vermelden dat de politiek correcte Kok er met zijn regering met de neus boven opstond toen de eerste de beste genocide plaatsvond in Europa na WO-2.

 40. 69

  @66, zijn act “Hardleerse broodgooiers” zou zo van André van Duijn of de Mounties kunnen zijn.
  “Morgenstond heeft goud in de mond, gaat hier niet bepaald op, met meeuwen die ongewenste bruine tapijtvloeren over de buurt heen strooien.”

  Of wat dacht je van hun kamervragen? Jammer dat ze € 2000 per stuk kosten.
  Met welke islampropaganda krijgen onze kinderen verder nog te maken via de publieke omroep? Kan de Minister uitsluiten dat er binnenkort ook peuteruitzendingen via de staatsomroep te zien zijn waarin bijvoorbeeld bij de Smurfen grote smurf de sharia invoert en smurfin vervolgens stokslagen krijgt?.
  Kamervragen van PVV-ers Fritsma en Bosma aan de Ministers van OCW en WWI over islampropaganda van de staatsomroep gericht op peuters, 24 september 2009

  /Bwahahaha

 41. 72

  @65 Monade: Ik snap je “Watch me not care.” reactie.

  Daarom zijn we ook zo druk bezig om onze politieke invloed verder uit te bouwen.

 42. 73

  @72, tot mijn grote vreugde en opluchting kan ik je melden dat de PVV over zijn hoogtepunt is. Alleen de PVV-besmetting van de collaborende partijen CDA en VVD baart mij zorgen, net als het huidige gebrek aan visie en daadkracht van de PvdA en D66.

  Ik heb grote sympathie voor sommige personen van de SP (als iemand vanavond Harry van Bommel ziet, geeft hem namens mij een hand en een biertje, haatoma Meulenbelt mag onder lijn 5), maar het lijkt mij geen goed idee als zij in de komende regering gaan zitten.

 43. 75

  Van mijn ouders leerde ik dat het beter was om met bepaalde mensen maar niet om te gaan.
  Met fraudeurs bijvoorbeeld, met alcoholisten, met leugenaars, met plegers van geweld- en zedendelicten, met zakkenvullers, met huichelaars, zou dat discriminatie zijn of een wijze raad?

 44. 76

  Monade.

  maar natuurlijk dat is het waarmee links weer vooruit kan: Geert Wilders beschouwen als protagonist van een nieuwe stroming i.c. de abjecte kunst, ga je alles in ander perspectiewf zien

 45. 77

  @73: Het zou best kunnen dat de PVV over het hoogtepunt heen is. Aan de andere kant is dat wel vaker geroepen. Wilders is een begaafd politicus, hij had mijn stem al binnen een paar maanden weer “terugverdiend”.

 46. 78

  @77 je kunt het ook meten, hoor. De teleurstellende stemresultaten, de continue peilingen, het gebrek aan concrete behaalde resultaten, de collateral damage die collaborerend Nederland nu al parten speelt in binnen- en buitenland, zelfs de stemming onder de reaguurders van de TMG sites en de trending topics op Twitter geven aan dat Geert Wilders zeer waarschijnlijk voor 2012 exit is en de PVV daarna als een zeepbel uit elkaar spat.

  /”Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Sieg ist außer Reichweite.”

 47. 79

  Zeg HPax, ik weet zeker dat jij ook niet met “mij = autochtone Nederlander wilt integreren”. Betekent dat dat ik een Echte Nederlander ben als ik pal sta tegen de xenofobisering van Nederland?

 48. 80

  @78: de coalitie/gedoogpartners kunnen veel beter met elkaar opschieten dan toen PvdA/CDA/CU regeerden. De kans is groot dat ze het tot 2014 uitzitten.

  En ook al is de PVV straks uitgespeeld, dat betekend niet dat mensen zomaar teruggaan naar de politiek correcte partijen, de partijen die hun eerdere vertegenwoordigers nog wilden uitsluiten van samenwerking.

 49. 81

  @79
  Ook al zou ik je persoonlijk niet mogen en keur ik je uitgesproken politieke opvattingen als dwaas en schadelijk af, denk ik niettemin en relatief geredeneerd dat wij NL-geintegreerden kunnen zijn.

  Neem allen al de taal. En we haten of beminnen ongeveer dezelfde waarden, i.e. begrijpen elkaar.

  Maar als je vrouwen wilt slaat en ze hoeren noemen omdat ze geen hoofddoek dragen, dan wil ik niet met je geintegreerd zijn (blijven).
  Er bestaat ook zoiets als desintegreren. Denk aan burgeroorlog.

  En blijf van mijn hond af.

 50. 82

  HPax *zucht* denk je nu werkelijk dat er hier iemand is die het slaan van vrouwen goedpraat?! Wie vrouwen slaat moet opgepakt worden door de politie en veroordeeld. Daar is iedereen het hier over eens. Het gebeurt ook gewoon, we hebben in Nederland een goed functionerend politieapparaat en een dito rechtelijke macht.

 51. 84

  Wat zitten die PVV-aanhangers hier toch te zeuren? In een jaar 77 klachten. AdriePVV, Hpax, alt.johan cum suis, als jullie niet geklaagd hebben bij dat meldpunt wat klagen jullie dan hier nog?

 52. 85

  @81 – Wie zijn kinderen lief heeft spare de roede niet. Vrouwen slaan gaat wat ver, maar je moet ze natuurlijk geen stemrecht geven en homo’s kun je genezen.

  Als je alle Nederlanders die er zo over denken het land uitzet heeft dit kabinet gelijk geen meerderheid meer en komt links aan de macht.

 53. 86

  @80 “En ook al is de PVV straks uitgespeeld, dat betekend (sic!) niet dat mensen zomaar teruggaan naar de politiek correcte partijen”

  Dan stemmen “die mensen” gewoon weer niet. Prima, zijn we ook weer even verlost van de rommelende onderbuik van Nederland en dan kan het land weer gewoon bestuurd worden en niet meer worden gegijzeld door nutteloze kamervragen, onzinnig angstaanjagende TMG-berichten en xenofobisering (dank @Eric #79)

 54. 87

  @ 82
  Sargasso 14.06-2011

  @ 82. Mijnheer Carlos. Slaak dat onsympathieke zuchten. Het gaat niet wezenlijk om (misdadige) incidenten. En dat kan ook logisch-objectief niet. Want alles wat incidenteel = individueel is, blijft onbegrijpelijk, totdat het zich laat inlijven (integreren) in een (sub)groep. Menselijk gesproken.
  Dit lijkt mij ook de grondslag van de wetenschappelijke criminologie. Geen individualisme = incident zonder groep.

  Ik begrijp u, u begrijpt mij niet. Dit verschil is van sociologische aard. U denigreert = ontkent* de groep, waaraan de individu is gebonden. Hij hier minder, elders strikt. Tot stikkens toe.

  * Ontkenning verhult zich niet infrequent in het verontschuldigen van een groep.

 55. 89

  PVV’ers voelen zich gediscrimineerd

  Jezus. De lat in het spelletje ‘wie is het zieligst’ blijkt *nog* hoger te kunnen – straks willen ze subsidie!

 56. 91

  @egsigt; Ik moet zeggen dat ik heel blij ben met dit akkefietje. Als er iets is, wat nu voor eens en voor altijd kan aantonen dat onze huidige wetgeving mbt. vrijheid van meningsuiting, ‘haatzaaien’ en discriminatie harige ezelsballen zuigt, dan is het dit wel. Ik zeg: fuck ‘em.

 57. 92

  Inhoudelijk:
  “Een leerling zou een onvoldoende hebben gekregen voor een opstel omdat hij PVV-standpunten zou hebben verdedigd.”

  Ik denk dat het vooral aan de onderbouwing van de standpunten ligt. Die is er meestal namelijk niet. Dus is het opstel vanuit didactische optiek geen voldoende waard.

  “Zij wilde geen zaken doen met PVV-stemmende kunstenaars.”

  Als dit echt zo zwart-wit ligt, dan is dit natuurlijk fout. Anderszijds: PVV-stemmende kunstenaars, bestaan die dan??

  ‘In de volksmond Bruin 1 heet’.

  Kwam dat niet van GeenStijl?

  “Ze moeten op school, op de werkvloer en bij sollicitaties openlijk voor hun politieke voorkeur uit kunnen komen.”

  Uiteraard. Maar ze moeten niet gek opkijken dat er dan kritiek op hun ideeen komt. En kritiek an sich heeft niets met discriminatie te maken.

  PVV-ers, het zijn soms net gewone mensen.

 58. 93

  Geen individualisme = incident zonder groep.

  Dus als ik je goed begrijp, HPax, zijn PVV’ers brievenbuspissende, dronken en zonder lichten op hoge snelheid autorijdende, kopstoten uitdelende types?

 59. 94

  @IB:

  “Zij wilde geen zaken doen met PVV-stemmende kunstenaars.”

  Als dit echt zo zwart-wit ligt, dan is dit natuurlijk fout. Anderszijds: PVV-stemmende kunstenaars, bestaan die dan??

  Ja, het lag zo zwart-wit. En ja, ik ken er een (niet ikzelf – voordat mensen gaan roepen – ik heb keurig VVD gestemd de laatste keer). En ja, dat is een procedurele fout waarvoor ze is berispt. Aan de andere kant en IMHO: die hele ‘liefdadigheid’ rond de kunsten (waar dit akkefietje een onderdeel van was) moet worden afgeschaft. Dan heb je ook dit soort gezeik niet meer.