PvdD: Twee moties Partij voor de Dieren aangenomen

,

PvdD: Twee moties Partij voor de Dieren aangenomen

Den Haag, 14 december 2010 – De Eerste kamer heeft kamerbreed een motie van Niko Koffeman van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin de regering wordt verzocht de regie bij voor mensen besmettelijke dierziekten, zoals Q-koorts, volledig in handen te leggen van het ministerie van VWS. Ook nam de Eerste Kamer een motie aan die het kabinet verzoekt gemaakte afspraken rond de Ecologische Hoofd…

0

Reacties (1)

#1 Jonas

BREAKING: Marianne Thieme uit partij gezet, ze zou haar poes hebben geschoren…

Wat moet je eigenlijk met een partij met twee zetels speciaal voor de dieren. In mijn ogen had zij veel beter bij een andere partij in de fractie gekund. Dan kom je gelijk wat krachtiger over, en kan je meer resultaten bereiken.