PvdA Integratie Nota

De onderstaande gastbijdrage is van schrijver / columnist Mohammed Benzakour. Dit artikel verscheen eerder in Trouw. In overleg met Benzakour hebben we omwille van de discussie besloten het artikel ook op Sargasso te plaatsen.

De PvdA wil voortaan culturele misstanden benoemen en keihard aanpakken, zo staat het in ‘Verdeeld verleden, gedeelde toekomst’, zijn nieuwste integratienota. Het moet maar eens afgelopen zijn met die vermaledijde tolerantie, veel te lang is er ‘weggekeken’.

Mooi voornemen. Want na alle duizenden bommen die internationaal gedoogd op Gaza neerdreunen en kinderen en moeders bij bosjes uiteenscheuren (zie bijv. Liveleak.com), denk je ‘Hoera! Eindelijk gaat de PvdA na 60 jaar wegkijken Israël sanctioneren!’

Foutje. Stoppen met wegkijken geldt slechts binnen de landsgrenzen. Hiermee is de PvdA niet alleen internationaal neoconservatief, ook binnenlands heeft men de fortuynistische rechterflank ontdekt. Zo verklaarde voorzitster Lilianne Ploumen in de Volkskrant (23 december): ‘De fout die we nooit meer mogen maken, is het inslikken van kritiek op culturen of religies omwille van de tolerantie.’
In welke kringen heb ik zulks eerder gehoord?

De nota zelf begint met een opsomming van misstanden. ‘Migranten en hun kinderen vallen vaker uit op school dan oorspronkelijke Nederlanders, ze zijn vaker werkloos, afhankelijk van een uitkering en slachtoffer van geweld achter de voordeur. Sommige groepen zijn vaker betrokken bij criminaliteit en overlast.’

Zeker, reële misstanden. Maar nog reëler is het gevaar dat een cultureel perspectief al gauw als appeasement werkt voor een racistisch discours daar waar geen andere verklaring geboden wordt dan het enkelvoudige feit dat hier sprake is van mensen uit een andere cultuur. Want ja, de partij verzuimt volledig de misstanden in de juiste, economisch-historische context te plaatsen. Zal ik het maar doen?

Begin jaren zestig werden door het Nederlandse bedrijfsleven massaal laaggeschoolde arbeiders uit Turkije en Marokko gerekruteerd. Ze hoefden niet te integreren, liever niet zelfs. Vanwege de recessie eind jaren zeventig werden diezelfde ‘gastarbeiders’ keurig geloosd in de bijstand, waarna de WAO – eerst onder Paars, daarna onder Balkenden I en II – solide is uitgekleed. Ondertussen transformeerde Nederland zich tot een neoliberale kenniseconomie waarin niet langer plaats is voor laagopgeleide arbeidskrachten. Zo werd een complete generatie migranten eerst binnengehaald, daarna als onbruikbaar materaal aan de kant geschoven – en nu zouden dezelfde migranten schuld dragen voor het gebrek aan participatie en integratie? Deze ooit sociaal-democratische partij heeft gebroken met de stapels onderzoeksrapporten uit binnen- en buitenland die glashelder verklaren waarom bewoners uit achterstandwijken en laagopgeleiden helaas structureel oververtegenwoordigd zijn in criminaliteitscijfers. En dat, het zal Ploumen verbazen, etniciteit of religie niet of hoogstens een zéér afgeleide rol daarin speelt.

Extra precair is de grote nadruk die de nota legt op ‘natie’, ‘de nationale cultuur’ en ‘geschiedenis’ als dragers van een ‘samenbindende identiteit’. Dit betoog past prima binnen het beschavingsoffensief waarin steeds minder plek is voor de multiculturele realiteit. Het gaat niet meer over universele waarden en mensenrechten, maar over culturen en nationale waarden in een wij-zij-constellatie. Hier spreekt Paul Scheffer, of liever, diens helden: Samuel Huntington en Alain Finkielkraut.

‘Ons Nederland is een vitale rechtstaat waar mensen in vrijheid leven en waar iedere Nederlander een volwaardig burger kan zijn.’, schrijft de nota. Waaraan fijntjes wordt toegevoegd dat dit laatste alleen lukt ‘mits hij/zij volwaardig burger wil zijn’. Blijkbaar zit dáár het probleem, nooit bij ‘ons Nederland’. De verknoping van Ploumen wordt het best zichtbaar als zij spreekt over het Nederlanderschap. ‘Loyaliteit heeft voor mij niets met nationaliteit te maken’. Direct gevolgd door: ‘Om Nederlander te worden moet je je oude nationaliteit in principe opgeven.’ Maar: als loyaliteit niets van doen heeft met nationaliteit, waarom dan je nationaliteit (in principe) opgeven? Heeft de verknoping misschien te maken hebben met een Marokkaanse burgemeester en een Turkse staatssecretaris?

Klapper op de vuurpijl is de burka. Zelf heb ik er nog nooit een in het echt gezien, waarschijnlijk omdat het aantal op één hand te tellen is. De norm op school is allang duidelijk: docenten en leerlingen moeten zichtbaar zijn – dus ook geen bivakmuts of zonnebril. Toch meent de PvdA een apart hoofdstuk aan de burka te moeten wijden. ‘De burka staat de emancipatie van vrouwen in de weg. Daarom willen wij met iedereen in de samenleving, liefst en allereerst met de burka-draagsters zelf, het debat hierover voeren, op televisie en in de krant.’

Het staat het er echt: De PvdA wil op televisie debatteren met die paar burka-draagsters.
Reikhalzend kijk ik uit naar dit debat; Wilders heeft al op de voorste rij geboekt.

 1. 1

  Toch zul je moeten toegeven dat de emancipatie van de vrouw een goed voornemen is, dat er nog steeds een industrie is in Nederland waar veel laagopgeleide werknemers prima aan het werk kunnen (alleen zijn dat tegenwoordig meestal oost-Europeanen, hoe komt dat ?), dat een buitenproportioneel deel van de gevangenen in Nederland van buitenlandse komaf is, en dat Nederland bar weinig te zeggen heeft over Israel.

  Dus dat je je, je internationale ambities ten spijt, beter kunt concentreren op binnenlandse affaires. Sterker nog, dat het een goed ding is dat de politieke elite weer ‘es een keertje komt buurten ipv de hele boy uit te hangen op internationale conferenties.

  Weet je, ik ben gewoon een beetje moslim-moe aan het worden. Er wordt een boel gekankerd, terwijl deze mensen toch heel vaak aangeven een sterke band te hebben met een land waar je, als je kankert, waarschijnlijk eerder even ‘uit het straatbeeld teruggetrokken’ wordt door de geheime politie dan dat je zo vrolijk ruimte wordt gegeven in een grote krant.

 2. 3

  ben het vaak met jullie eens, maar nu niet. Het gaat hier niet om ‘moslimproblemen’. het gaat hier om iets diepers: een aanklacht tegen de zog. drager van de sociaal-democratie en dat gaat ons (als het goed is) allen aan. Ben blij dat Benzakour (en dick pels, e.a.) die taak op zich neemt.

 3. 4

  Dhr Benzakour haalt het Midden Oosten bij deze discussie, mijns inziens ten onrechte. Opvattingen over dat vreselijke conflict staan hier buiten.
  Ik zie in de opstelling van de PvdA een opkomen tegen religieuze onderdrukking van vrouwen, homo’s en het schofferen van andersdenkenden.Een opstelling die te lang op de achtergrond stond. Men dacht dat de emancipatie wel vanzelf zou plaatsvinden. De PvdA zal zich meer moeten uitspreken voor mensen die uitgestoten worden omwille van hun afkomst,geloof, aard of anderszins. En dat betekent dus stellingname tegen iedere vorm van onderdrukking en uitsluiting, of dat nu door religie of cultuur gevoed wordt. Van oudsher vinden mensen met uiteenlopende religieuse overtuiging zich in het gedachtengoed van de sociaal democraten, als men maar elkaar in de waarde laat.
  Dat het Nederlandse bedrijfsleven en de nederlandse overheid haar “gastarbeiders”schandalig slecht behandeld heeft,
  is waar,daarom moet er nu ook een inhaalslag gemaakt worden op het gebied van scholing en huisvesting. Ook dat lees ik in de PvdA nota.

 4. 5

  Deze ooit sociaal-democratische partij heeft gebroken met de stapels onderzoeksrapporten uit binnen- en buitenland die glashelder verklaren waarom bewoners uit achterstandwijken en laagopgeleiden helaas structureel oververtegenwoordigd zijn in criminaliteitscijfers. En dat, het zal Ploumen verbazen, etniciteit of religie niet of hoogstens een zéér afgeleide rol daarin speelt.

  Ja maar… dit is gewoon niet waar. Het is veelvuldig aangetoond dat – de socio-economische achtergrond gelijkhoudende – allochtonen tweemaal zovaak als autochtonen misdaden plegen (of: er voor veroordeeld worden). Iedere (midden)grote stad bewoner weet dit trouwens allang. Hier zijn er ongeveer evenveel domme en arme autochtonen als domme en arme Nederlandse Marokkanen, maar de beruchtste wijken zijn die met de Marokkanen. En tijdens het suikerfeest is de politie alom vertegenwoordigd.

 5. 6

  Gaza meets integratienota, toe maar.

  Verder prima hoor, Israel aanpakken. Een boycot wellicht, of het bevriezen van diplomatieke betrekkingen met Israel. En de handel stopzetten. En natuurlijk ook geen burgers meer toelaten met een Israelisch paspoort.

  Voor de zekerheid kijken we dan wel of er rond de Middellandse Zee nog een bezettende mogendheid is. Pakken we dat land ook mee. Stoppen met wegkijken houdt natuurlijk niet op bij de landsgrenzen.

 6. 7

  @3: Welke sociaal-democratie blijft er over voor diegenen die de wrange vruchten plukken van de verloedering van menig grotestadswijk? De premisse van Benzakour – sommige Marokkanen en Antillianen (en in mindere mate Turken) doen zo vervelend omdat ze zo arm zijn – is voor een aanzienlijk deel fout. Hoe wél het probleem op te lossen weet ik niet: ik neig naar negeren.

 7. 8

  Ik wil best een serieuze discussie hebben over het nut / onzin van die integratie nota.

  MAAR juist door gaza erbij te halen maakt Mohammed Benzakour het issue cultuur / religie alleen maar belangrijker en groter. Kennelijk voelt ie een link en dat is nu precies dezelfde link die Foruyn cum navolgers ook voelden en waar ze dus verschrikkelijk tegen waren.

  Was er niet ooit eens een islamitische partij bij de Haagsche gemeenteraads verkiezingen wiens eerste punt was dat we iets aan Israel moesten doen. W T F … gemeente raads verkiezingen … dat moet over lokale shit gaan.

  Als Mohammed Benzakour dan een internationaal issue had willen aansnijden, waaraan NIET de zweem van een clash of civilizations zit, dan had ie het bijvoorbeeld over Birma, Congo of Noord Korea moeten hebben maar juist niet over Gaza.

  Kortom in dit epistel: Benzakour = Epic fail, want doet precies waar ie anderen van beschuldigt namelijk de clash of cilivizations aanwakkeren.

 8. 10

  Perik | 13 January 2009 | 14:03

  Ik vind het ook schandalig dat Marokko nog steeds niet de vele duizenden vluchtelingen uit de Westelijke Sahara een thuis heeft geboden, het gebied bezet houdt en slachtoffers maakt onder al hen, die daartegen protesteren. Daarom ben ik voor een onmiddelijke boycott van Marokko. Ik stel voor dat we alle handel met Marokko stopzetten en mensen met een Marokkaans paspoort aan de grenzen stoppen. Het menselijk leed kan en moet gestopt worden en Nederland heeft hier een dure taak !

 9. 11

  En verder … als we democratisch besloten hebben om elkaar handen te geven … en iemand wil daar niet aan meedoen vanwege religie/levensovertuiging dan gaat het toch ook om cultuur? Hoe kunnen we cultuur nu buiten deze discussie houden? Dat kan niet.

 10. 13

  Karsa Orlong | 13 January 2009 | 14:34

  Er is niet democratisch besloten om elkaar handen te geven. Dat is een goed gebruik. Herazijdank hoeven we onze gebruiken niet in wetten te gieten, zeg !

 11. 14

  volgens mij heeft benzakour zich regelmatig gekeerd tegen de dictatuur van marokko uitgesproken, ik meen in de Volskrant, maar in alle objectiviet kun je de massaslachtingen van israel in amper 2 weken tijd (laatste cijfers: 1000 doden, 4000 bijna-doden) niet vergelijken met Birma, etc. Ik vindt die Gaza-vergelijk juist sterk. Want de PvdA-nota zegt: het is afgelopen met ‘wegkijken’, misstanden benoemen en aanpakken! En wat blijkt: de pvda wil niet eens een spoedberaad over de misdadige bombardementen (door o.a. Balkenende gedoogd!!) in Gaza. Dat is pas wegkijken! En die dubbelhartigheid klaagt Benzakour mijns inziens terecht aan.

 12. 15

  @edward … ja maar dan kruisen de emotionele stromen … niet doen …

  integratie gaat gewoonweg niet over het buitenlandse beleid.

  Verder “het is afgelopen met ‘wegkijken’, misstanden benoemen en aanpakken” zou ook op pak’m beet de ouderenzorg kunnen slaan … of op de belongings structuur bij semi overheids bedrijven etcetera etcetera.

  Alleen al de reacties in deze post zijn een bewijs voor het feit dat het een hard sell is om de integratie nota van de pvda aan te vallen met gaza.

  En verder: “De PvdA wil voortaan culturele misstanden benoemen” schrijft benzakour; om vervolgens direct met Israel te komen … hiermee impliceert benzakour dat het israelische cultuur is om te bombarderen … hetgeen geen beloftevolle insteeks is voor een constructieve dialoog.

 13. 16

  edward | 13 January 2009 | 14:41

  Ik verwacht van niemand dat hij, als hij tegen onrecht strijdt, daar alle onrecht van de wereld in meeneemt, en ik begrijp dat het onrecht in Israel actueel en groots is, en dat in de Westelijke Sahara ouderwets en ‘kleinschalig’ (ja, noem iemand dertig jaar opsluiten zonder reden maar kleinschalig), MAAR:

  – hij zal best wel eens tegen Marokko tekeer zijn gegaan. Da’s heel mooi van hem. Ik zie het hier alleen niet terug en ik begrijp ook werkelijk niet wat het hier doet, anders dan dat het zo lekker bekt.
  – wat zijn de redenen van deze meneer, anders dan om een populistisch punt te scoren, om in te gaan op Israel ? Zijn afkomst is Marokkaans – de Marokkaanse vergelijking snijdt wel degelijk hout.
  – wat is de reden uberhaupt van alle Turken / Marokkanen / wherever-ze-vandaan-komen-moslims om zo in te gaan op de situatie in Gaza ? Want door meneers afkomst kan ik daar opeens niet meer omheen kijken. Gek he ? Maar waarom een Indonesier protesteert tegen Israel als er zelfs in de Westbank niet geprotesteerd wordt, snap ik niet. Misschien begrijpen die gasten van Fatah beter dan om het even welke Saoedie wat voor vlees je met Hamas in de kuip hebt. Het zou zomaar kunnen, hoor.

 14. 17

  @14 Ach kom op, Edward. Wat heeft Gaza in godesnaam met de integratienota te maken. Ik ben het met Benzakour eens dat de PvdA best wat steviger stelling mag nemen tegen haar ideologische broeders in het Israelische kabinet. Maar het argument dat Benzakour aandraagt, raakt kant noch wal.

  Of eigenlijk: zo ken ik er nog wel een paar. Want als je Benzakours’ lijn van redeneren volgt, ‘nooit wegkijken’, dan weet ik nog wel een lijst conflicten waar ferme uitspraken van de PvdA over te maken zijn.

  Hetzelfde geldt overigens voor jouw vergelijking Gaza/Birma. Hupsakee, kom ik er bovenop met een Gaza/Darfur-vergelijking. Nou, dat schiet gewoon niet zo op, qua tot een vergelijk komen.

 15. 18

  Beetje warrig stuk. Op zich ben ik het eens met de gedachte dat de integratienota van de PvdA de verkeerde richting uit denkt, en hypocriet is. Daar hoef je Gaza niet bij te halen; ook is het niet nodig de oververtegenwoordiging van jonge Marokkaanse mannen van de tweede generatie in de misdaad volledig te wijten aan sociaal-economische factoren.

  In het algemeen is deze move van de PvdA ook dom: de tijdgeest is al weer aan het veranderen, de golfbeweging is over z’n hoogtepunt heen. De afgelopen tijd zijn er allochtonen staatssecretaris geworden, verkozen tot president van de VS en benoemd tot burgemeester van Rotterdam. Dat zet de toon voor de komende jaren. Jammer dat de PvdA alsnog meegaat in de trend van de afgelopen periode om problemen te duiden in culturele termen en verschillen te benadrukken tussen groepen.

  @JSK: Marokkanen in Marokko zijn niet bovenmatig crimineel. Naast sociaal-economische positie spellen effecten van migratie een grote rol, net als sociale status in de NL samenleving (impliciet en expliciet racisme op allerlei gebied).

 16. 19

  @Karsa: het Gaza-argument had beter weggelaten kunnen worden en komt vooral voort uit de emotie van het moment. Maar natuurlijk zijn buitenlands beleid en integratie niet volledig onafhankelijk van elkaar, dat hebben de afgelopen jaren wel bewezen. Stevig achter Israel gaan staan in deze tijden is integraal onderdeel van het Arabieren-bashen dat voor zoveel onvrede zorgt (zo wordt dat tenminste ervaren, zie Benzakour voor een mooi voorbeeld).

 17. 21

  @19 Cerridwen, je schreef: “Stevig achter Israel gaan staan in deze tijden is integraal onderdeel van het Arabieren-bashen dat voor zoveel onvrede zorgt (zo wordt dat tenminste ervaren, zie Benzakour voor een mooi voorbeeld)”

  Hm, vraagje hoor. Maar is dat ook niet een vorm van problemen duiden in culturele termen?

 18. 22

  Fail | 13 January 2009 | 15:14

  ‘Internationaal’ == goed. Zie ook: ‘Internationale’, lied dat niet meer aangeheven wordt op PvdA bijeenkomsten, maar dat wel zou moeten.

  ‘Neoconservatief’ == slecht. Zie ook: Bush. En Joden. En Joden rondom Bush. Dus slecht, slecht, slecht. (da’s 1 keer slecht voor Bush, 2 keer slecht voor Joden, en drie keer slecht omdat het slecht is).

  Dus eigenlijk staat hier ‘goed slecht’. En da’s verwarrend. Net zoals de tijden waarin we nu leven. En het feit dat Palestijnen in Gaza wel platgebombardeerd worden, en die op de Westbank niet. Wiens partij moeten we nu kiezen ? Verwarrend hoor.

 19. 23

  @Perik, ik beweer nergens dat cultuur geen factor van betekenis is, vooral niet in de koppies (autochtoon, allochtoon, maakt niet uit). Maar culturele verklaringen voor problemen (taalproblemen, criminaliteit: ‘Marokkaans’ gedrag) lossen de problemen niet op, en hebben allerlei nare bij-effecten.

  Wat ik met de bovenstaande zin probeer duidelijk te maken, is dat als iedereen maar tegen arabieren/moslims/allochtonen blijft ageren, dat dat dan effect heeft op het wereldbeeld van allochtonen/immigranten. Achter Israel gaan staan gaat vaak gepaard met niet zo vriendelijke retoriek over Arabieren, moslims, palestijnen. Je ziet wat voor effect dat heeft in de stukjes van Benzakour: hij schrijft over de integratienota van de PvdA, maar is eigenlijk met zijn hoofd bij Gaza.

 20. 24

  @23, dingen benoemen kan problemen juist wel op lossen, alleen het generaliseren van wilders doet dat niet en leidt tot zeer nare bij-effecten

  jij kan toch niet ontkennen dat er grote problemen zijn die ook nog vaak te maken heeft met etnische achtergronden? marokkanen en antilianen zijn in diverse statistieken zwaar oververtegenwoordigd

  waar ik niet goed van wordt is het altijd wijzen naar de ander en verantwoordelijkheid afschuiven, gebeurd in dit stuk ook, er zijn genoeg medelanders die het wel goed doen

  nederland is altijd een smeltkroes geweest alleen niet multi cultureel maar met assimilatie, dat is nederland altijd geweest en dat moet nederland van mij ook blijven

 21. 25

  @23 Cerridwen: Reden te meer voor Benzakour om zuiver te zijn in de argumentatie en juist geen zaken door elkaar te halen. Pro-Israel zijn correleert wellicht sterk met een hekel hebben aan arabieren, maar het zijn losstaande begrippen met een eigen argumentatie. Hetzelfde geldt overigens voor anti-Islam zijn en racistisch. Of Anti-Israel en antisemitisch.

  Is Benzakours’ neiging om vanuit zijn culturele (of emotionele) betrokkenheid heel Gaza bij het integratiedebat slepen, niet in feite een uitnodiging om zijn standpunten juist wel vanuit cultureel perspectief te duiden? Om daar vervolgens aan toe te voegen dat de PvdA – en vooral haar blanke aanhang – zoiets vooral niet moeten doen?

 22. 26

  @JSK: Marokkanen in Marokko zijn niet bovenmatig crimineel. Naast sociaal-economische positie spellen effecten van migratie een grote rol, net als sociale status in de NL samenleving (impliciet en expliciet racisme op allerlei gebied).

  Afgezien van het feit of dat uberhaupt waar is (want vergeleken met de meeste samenlevingen kent West-Europa bijzonder lage criminaliteitscijfers wat betreft de zwaardere misdaden (moord, verkrachting, mishandeling)), doet dat er weinig toe: ze zijn overmatig crimineel hier. Dat valt niet volledig te verklaren uit sociaal-economische cijfers, en ook racisme vind ik een afdoende verklaring (hindoestanen en chinezen werden hier ook niet altijd met open armen ontvangen). Anyway, mn punt is – altijd gewoond hebbend in steden met bovengemiddeld veel Marokkanenproblemen – die criminaliteit omtrend Nederlanders van Marokkaanse afkomst is niet iets wat enkel in het hoofd van een racist zit.

  Maar culturele verklaringen voor problemen (taalproblemen, criminaliteit: ‘Marokkaans’ gedrag) lossen de problemen niet op, en hebben allerlei nare bij-effecten.

  Wijzen naar de schuld van de Nederlandse samenleving omdat ‘wij hen hier naar toe hebben gehaald’ is mogelijkerwijs nog minder productief. Niet dat ik het eens ben met nadruk op cultuur… ik zeg zwaarder straffen (zoals in Marokko allicht) en accepteren dat bij een multiculturele/ethnische samenleving naast mooiere mensen ook meer conflict hoort.

 23. 27

  “…accepteren dat bij een multiculturele/ethnische samenleving naast mooiere mensen ook meer conflict hoort.”

  damn straight!

 24. 28

  @25, gaza kan je terecht wel bij het integratiedebat slepen, is een illustratie van het integratie problemen, dankzij sateliet schotels wordt met eenzijdige berichtgeving de problemen van het midden-oosten naar hier geimporteerd

 25. 29

  @JSK: Ik wil vooral betogen dat het verbinden van cultuur met problemen contraproductief is – ook al kan het een van de factoren zijn die meespelen, dat lijkt me evident. Maar je kan het nooit omdraaien: niet alle Marokkanen vertonen hetzelfde gedrag.

  Over racisme: ik bedoel meer sociale status, en hoe de samenleving daar mee omgaat. De onderkant van de samenleving heeft het moeilijker dan de bovenkant, en migranten horen bij de onderkant. Meer last van de politie bijvoorbeeld: marokkanen en daklozen worden veel vaker opgepakt en makkelijker gestraft. Die kunnen geen dure advocaat betalen. Waarmee ik niet wil beweren dat alle Nederlanders rascisten zijn, verre van. Veel van deze dingen gebeurt onbewust, maar heeft wel invloed.

  Ik geef de Nederlandse samenleving ook niet de schuld, ik denk alleen dat een harde, culturele, toon zoals de PvdA nu voorstaat, contraproductief is.

  @Perik: maar al te vaak zijn pro-israel zijn en negatief zijn over arabieren niet verschillende begrippen. Kijk maar naar de reacties op topics over Israel. De kritiek op Israel vind ik (gemiddeld genomen!) wat dat betreft veel zuiverder. Er is niets cultureels aan de emoties van Benzakour, die zijn persoonlijk. Ik begrijp die emoties ook; volgens mij wordt onvoldoende beseft wat de impact is van opmerkingen als ‘de islam is nou eenmaal een gewelddadige religie’ en ‘de arabieren zijn niet geschikt voor democratie’. Of ‘marokkanen zijn crimineel’. Ik ben het met je eens dat hij zuiverder kan zijn met zijn argumentatie (vorige stuk was wat dat betreft beter), maar ik begrijp de emotie.

  @Gbh: ik ontken niet dat er problemen zijn met marokkaanse-nederlanders. Ik denk dat de problemen nogal worden overschat, onder aanvoering van Wilders cs. maar zeker niet alleen door hem. Goed voorbeeld is geweld tegen homo’s. De autochtone homofoben zijn nog steeds de belangrijkste daders, landelijk bezien.

  Assimilatie, multicultureel… iets willen afdwingen leidt alleen maar tot problemen. De emancipatie van de Marokkaanse Nederlanders komt, en zal Nederland (een beetje) veranderen.

  @28: dat zie ik anders. Door middel van satelietschotels wordt de berichtgeving hier pluriformer, andere standpunten maken ook eens een kans. Doe er je voordeel mee.

 26. 31

  @29 Assimilatie, multicultureel kan ook gewoon te maken hebben met kiezen, als ik in een ander land ga wonen pas ik me ook aan

  en pluriformer? er zijn zenders die alleen maar haat preken of op zijn minst zeer eenzijdig zijn en dan heb jij het over zuiverder?

 27. 32

  @31: Ik vraag me af hoeveel jij je werkelijk aanpast in een ander land, ten tweede: hoezo passen de Marokkaanse-Nederlanders zich niet aan? Dat ze niet precies hetzelfde zijn als jij en ik is duidelijk, maar oorspronkelijke Marokkanen zijn ze ook niet meer. Bovendien is er tijd voor nodig, drie generaties toch zeker. Hoeveel mensen van de tweede generatie praten helemaal geen Nederlands, valt wel mee.

  Beetje off-topic, over die berichtgeving, maar ga er toch maar even op in: Al-Jazeera English is echt niet alleen maar aan het haat-prediken. Arabische zenders doen hun journalistieke werk waar westerse media niets meer kunnen betekenen (vanuit Gaza zelf bijvoorbeeld). Natuurlijk is er sprake van kleuring, maar wat denk je wat de Israelische media doen? En zijn de Nederlandse media helemaal zuiver?

 28. 33

  @ Cerridwen

  Vind jij dat alleen maar? Blijft het dus bij een mening? Of is het daadwerkelijk zo? Want voor mijn gevoel spreek jij een taal die ik niet begrijp!

  Ik bedoel jouw verhalen over dat het adresseren van het culturele aspect van een verschijnsel. (Jij hebt t dan de hele tijd over Marokkanen dit en Marokkanen dat, maar je zou ook even het predicaat Marokkaan achterwege kunnen laten, toch?)

 29. 34

  @32, als ik in een ander land ga wonen pas ik mij voor 100% aan alleen achter mij eigen voordeur is dat misschien anders en ik spreek uit ervaring want ik leef al met één voet in een ander land als ik daar zeg dat ik nederlander ben krijg ik altijd te horen dat ze dat niet hadden gedacht

  ik zie de laatste tijd steeds meer marokkaanse nederlanders die hun eigen waarden er door willen drukken zoals de hoofddoekjes, ik heb niet tegen hoofddoekjes, mijn oma had er ook één, maar wel als dat gebruikt wordt als statement

  ik zag laatst op de nederlandse tv nog een verslaggever uit gaza die met droge ogen zat te beweren dat israel alleen maar op burgers schoot, dan doen ze dat toch verdomde slecht, assad wist in 2 dagen tijd in hamah 40.000 man naar de andere wereld te helpen
  en ik ben niet pro israel, israel heeft in dit alles bergen boter op haar hoofd, ik ben tegen debielen als hamas die alleen maar leven voor conflict, zich verschuilen achter burgers en elke kans op vrede om zeep helpen

 30. 35

  @30 Cerridwen: En stel dat ik de impact van de opmerking ‘de islam is nou eenmaal een gewelddadige religie’ wel zou beseffen. Wat moet ik daar dan mee?

  Geen kritiek uiten omdat het anderen kwetst is de ultieme vorm van minachting.

  Qua de kritiek op Israel en dat die veelal zuiverder is: dat lijkt me vrij logisch. Vanuit Westers perspectief zijn de acties van Israel moeilijk te rijmen met de seculiere rechtsstaat die het meent te zijn. Israel zou beter moeten weten, er boven moeten staan en een humane weg uit het conflict moeten zoeken. Van Hamas, ach, daar verwacht ik niet zoveel van.

 31. 38

  @37 Mijn arabisch is slecht. Noch op jouw stelling dat de satteliet haat zaait, noch op de stelling dat dat niet zo is, kan ik bevestigend antwoorden. Bij Al-Jazeera ervaar ik geen scheefheid, hooguit stoor ik me af en toe aan de kinderlijkjes.

 32. 41

  Kan die benzakour ( als ie zo betrokken is) geen jihad in gaza gaan spelen? Die gozer heeft werkelijk geen enkele prikkelende of oorspronkelijke gedachte, dus missen zal ik hem niet.

 33. 42

  Al-Jazeera, de engelse variant, is buitengewoon neutraal is mijn idee.
  Mijn favo correspondent ( Step Vaessen) werkt daar nu.

  Wat zou ik graag met haar wat neuzelen over de toestand in de wereld tijdens een eenvoudige doch voedzame maaltijd met een levende Gamalan op de achtergrond.

 34. 44

  hij is misschien best ok hoewel ik ook wel eens rabiate columns van hem heb gelezen waar de honden geen brood van lusten. Daarin was ie dan weer typisch de z.g. verongelijkte marokkaan

 35. 47

  Maar U en ik zijn toch geen honden..rotjeknor..ech wel? Ik haat honden, ze stinken en moeten heel vroeg worden uitgelaten.

  Baquette of croissant (voorgebakken van de Aldi) en dan dopen in hete koffie, mijn ding smorgen’s vroeg :)

 36. 50

  Wát een gelul.

  Vanuit mijn nieren: Khalid, vraag ´s aan de gemiddelde Marokkaan hoeveel euro hij in de afgelopen 25 jaar heeft overgemaakt aan een goed doel t.b.v. de Palestijnen?

  Antwoord: N.I.K.S.
  Maar wel zo´n 20% van het Marokkaanse bruto nationaal product overmaken naar Marokko.

  De Palestijnen zijn prima om Israel er zo af en toe eens moreel van langs te geven, en dat is vaak terecht. Maar de eerste de beste Arabier / Noord-Afrikaan die bij mij aankomt met jankverhalen over hypocrisie t.a.v. de Palestijnen door Israel en de Westerse wereld, wil ik zo langzamerhand keihard neerhoeken.

  De Palestijnen worden door iedereen – iedereen! – gebruikt als voetveeg. Egypte, Syrië, Jordanië, Saudi-Arabië: iedereen heeft ze óf het land al uitgeschopt, óf laat ze alleen toe als ze in hun werkkampen blijven en afzien van het recht op asielaanvragen.

  Dus, Khalid, voordat ´het Westen´ hier de les gelezen wordt over de toestand waarin de Palestijnen verkeren, graag eerst even de islamistische ´broeders´ (hun woorden) toespreken die de Palestijnen gebruiken en weggooien als waren ze velletjes pleepapier zodra het politiek niet meer handig is.

  En wat heb JIJ gedaan, Khalid?

  Voorts, de ´Marokkanenkwestie´. Want zo mogen we het nu toch wel noemen, denk ik zo.

  Benzakour maakt zich er wel heel gemakkelijk vanaf door in zijn algemeenheid te spreken van criminaliteitsstatistieken, waarin nu eenmaal meer allochtonen dan autochtonen figureren.

  Het is al eerder gezegd in deze comments, en ik herhaal ´t: beste Khalid, leg eens uit waarom het nou toch zo is dat juist jongeren van Marokkaanse afkomst die statistieken zo laten zwellen?

  Is het omdat Marokko een paternalistische cultuur is, maar waar in de realiteit de moeders het binnenshuis juist voor het zeggen hebben, omdat de mannen luie donders zijn die het huishouden (en alles daar omheen) aan de moeders overlaten?

  Die het in Marokko nog wel kunnen bolwerken omdat de politie daar ook in eerst klappen uitdeelt en dan pas praat, precies zoals de vaders thuis doen – maar hier in Nederland niet, waar de door pa murw gebeukte Marokkaanse jongere lacht om een vermanend woordje van oom agent?

  De realiteit is dat moeders in hun eentje het hele fucking huishouden moeten draaien. Gaat er iets mis, dan smeert pa ´m om thee te gaan zuipen met andere vaders bij de moskee, of in een koffiehuis.

  Maar ma heeft niet één of twee kids om op te voeden, maar drie of vier. Dat kan ze niet aan, en de oudste mag het op jonge leeftijd buiten zelf uitzoeken, ma heeft het al druk genoeg met de nummers twee, drie en/of vier.

  Precies wat er in Marokko gebeurt (ja, ik ben er geweest, en ja, lange tijd, en ja, ik ken vele Marokkaanse gezinnen), maar waar de buitensituatie niet vreselijk anders is dan de thuissituatie. De sociale controle is er enorm, en de politie stelt héél duidelijke regels.

  Wie dat exporteert naar Nederland, mist die twee elementen: de corrigerende sociale controle en de duidelijke regels buiten het huis. En dan gaat het dus mis.

  Sla de Marokkaanse criminaliteitsstatistieken (ook de onoffociële) er maar op na, Khalid.

  En wat stel je nou eigenlijk voor? Ik heb je stuk twee keer aandachtig gelezen, echt waar, en ik kom eigenlijk alleen kritiek tegen op wat Ploumen zegt, en je morele verontwaardiging vis-a-vis de Palestijnse kwestie. Die vergelijking is hoogst twijfelachtig, zo toonde ik al aan, dus wil ik graag oplossingen lezen. Antwoorden. Solutions.

  Maar die lees ik niet. Nergens in je stuk maak je duidelijk hoe het dan wél moet.

  Hieruit maak ik op dat jij het antwoord (ook) niet hebt, of niet wilt geven omdat je dan misschien beticht kunt worden van het meehuilen met de wolven.

  Het ware beter geweest, Khalid, als je zou vertellen hoe jij denkt dat voorkomen kan worden dat verhoudingsgewijs zoveel Marokkaanse jongeren op het criminele pad terecht komen?

  En dan kunnen we het later nog eens hebben over morele verontwaardiging, hoog-van-de-toren-blazerij inzake de Palestijnse kwestie, en die van de Westelijke Sahara.

  Maar ik heb weinig hoop.

  Doei.

 37. 51

  Overigens meldt Telegraaf dat er aangifte is gedaan tegen van Bommel, door Moskowicz.

  Alle acteurs present, de komedie kan op volle toer verder!

  Wat leven we toch in een gekmakend stupide en bekrompen samenleving.

  Ik had in bed moeten blijven liggen.

 38. 52

  De geschiedenis van het Europese Jodendom vanaf de 12e eeuw leert dat men steeds weer andere concepten op deze groep plakten en steeds nieuwe eisen aan hen stelden. Toch vond men hen in de 19e eeuw nog steeds ‘te Joods,’ wat resulteerde in het zoeken naar een ´final solution´ voor het ´Joodse vraagstuk.´ In de negentiende eeuwse Europese naties ging het niet meer om objectieve waarden zoals zich aan de wet houden, belasting betalen, de taal te spreken en bij te dragen aan het welzijn van de natie. Het ging voortaan om ´unieke, aangeboren eigenschappen, ´ en daaraan voldeden de ‘allochtone’ Joden dus niet. Zwarte, gekleurde en Moslim Nederlanders en andere welwillende Nederlanders doen er goed aan te onderzoeken hoe het uiteindelijk voor de Joden uitpakte, en dan kijken naar al deze integratieplannen die men vandaag voor de Allochtonen heeft bedacht.

 39. 54

  Nederland kende de grootste slachting van Joden in de WWII in vergelijking met de rest van Europa. Vandaag maakt ‘Nederland’ zich blijkbaar opnieuw op voor een nieuwe Holocaust. Ditmaal tegen haar zwarte, gekleurde en Moslim burgers. Met verschillende Moslims in prominente posities kan men de uitroeiing van allochtonen later afschrijven als een intern Moslim probleem. Wanneer Wilders en zijn PVV na de komende verkiezingen deel uitmaken van de regering moeten gekleurde Nederlanders vluchten. Lees over The Expulsion of Moriscos. De PVDA helpt dus het Wilders gevaar.

 40. 55

  EEN AFROCENTRISCHE ANALYSE

  Hoewel sommige Nederlanders hun natie als de vleesgeworden deugdzaamheid bezien wijst de empirie uit dat wetenschappers en de media vele zaken verbergen. Vandaag stel ik een algemene afbraak in normale menselijke waarden vast.

  Onderzoek in google wijst uit dat Nederland vrijwillig atoombominformatie aan Pakistan verkocht en dat de beschuldiging van spionage een compleet verzinsel. Als Korea en Iran vandaag atoomwapens maken dan komt het door de koopmansgeest van de Hollanders. Nederland is een grote wapenleverancier en is daarmee bij alle kleine en grote oorlogen in de Derde Wereld betrokken. Maar zij presenteert zich als vredesstichter en als erg begaan met de armoede in Afrika. Ontwikkelingshulp is slechts een manier om Derde Wereld regeringen te ondermijnen en de gestudeerde plaatselijke elite aan Nederlands neokolonialisme te binden met grote salarissen. Eerste generatie Surinamers kennen Nederlanders als wrede slavenmeesters (1651-1863), en vandaag wordt Nederland herhaaldelijk door het Europese Hof veroordeeld voor mensenrechtenschendingen. Men zal echter tevergeefs in de Nederlandse media zoeken naar deze belangrijke zaken. Afrikaanse illegalen worden opgesloten en tot moes geslagen, gewone burgers worden op politiebureaus in gekoelde cellen gefolterd. Wellicht ligt hier de oorzaak van de vele sterfgevallen onder politiezorg. De Nederlandse politie wordt beheerst door uitgeweken racistische, Zuid Afrikaanse Hollanders, en dat is wellicht de reden dat ik al dertig jaar hoor dat de politie ‘allochtonen’ zoekt. Men wil blijkbaar echt geen allochtonen in de politie omdat men in Nederland zwarte, gekleurde en Moslim burgers uitsluit van posities van gezag en posities van macht.

  De zogenaamde allochtone leiders, woordvoerders en ambtsdragers zijn in Surinaams jargon ‘huisnegers’ en criminelen. Zij verkopen hun achterban en zijn verwikkeld in corruptie. In mijn stad is de Huisneger van Staat een pedofiele pooier die zich ook uitgeeft voor dominee en jeugdwerker. Populaire zwarte artiesten en acteurs begonnen hun carrière als acteurs bij Nederlandse politiescholen die witte agenten leren hoe zwarten en moslims te vernederen. Hun succes wijst uit dat zij zich hebben geconformeerd aan de racistische orde. Zij zijn agenten van de staat. Slavernij en kolonialisme konden nooit zo lang hebben geduurd zonder de collaboratie van deze huisnegers. In de buitenlandse media vertelt men dat bejaarde Nederlanders bang zijn om naar bejaardenhuizen te gaan want men heeft besloten om vergrijzing te bestrijden door ouderen niet meer te reanimeren. Men zal ze ijskoud laten stikken in een borrelnootje of een pindakaas boterham. Zogenaamde Klachten- en Geschillencommissies zijn totaal in handen van die personen en instanties waartegen men klaagt, dus leveren zij vrijwel nooit enige oplossing. Men verricht aangekondigde controles van politiecellen en gevangenissen. Antidiscriminatie bureaus zijn niet om discriminatie te bestrijden maar om informatie voor beleidsoverwegingen te registreren. Ze zijn een verlengstuk van de politie. Slachtoffers worden geïnstrueerd discriminatie maar te accepteren.

  Kortom, verstandige mensen beschouwen Nederland als een folterende, genocidale en ontkennende Staat. Meteen na de Duitse bezetting vertrokken Nederlandse troepen om Indonesiërs die vrij wilden zijn massaal te vermoorden. Eurocentrisme ontkent dat Nederland vanaf de Gouden Eeuw profiteert van slavernij en koloniale exploitatie. De grote inkomsten uit slavernij worden ontkend terwijl alle bewijzen in archieven liggen. Vandaag beschouwt men allochtonen (net als gewone Nederlanders) als een soort belastingkoeien die belasting moeten betalen maar geen aanspraak maken op sociale zorg. Er heerst grote zuigelingensterfte onder allochtonen. Allochtonen moeten betalen voor hun ‘inburgering’ terwijl zij legaal in Nederland zijn toegelaten. Dit komt neer op een soort ‘allochtonenbelasting’ van een groep die veel minder verdient dan witte Nederlanders. Het hele circus over allochtonenwijken doet werkelijk meer denken aan getto’s waar zelf geschoolde, rijkere allochtonen verplicht huizen kopen en niet doorstromen naar de betere wijken. Men creëert speciale structuren voor gestudeerde allochtonen zodat witten en zwarten niet gelijkwaardig kunnen werken en van elkaar kunnen leren.

  Er is geen integratie in Nederland waar men groepen specifiek benoemt en afzonderlijk subsidieert zodat er geen menging plaats vind. Nederland wil niet dat allochtonen met elkaar in contact komen en in gesprek raken. Integendeel stel ik vast dat zwarte Surinamers tegen moslims worden opgestoken. Afrikanen steekt men op tegen Afro-Surinamers. Moslim houdt men streng onderling gescheiden. Zwarte en moslim ouders die hun kinderen met discipline opvoeden en hen verbieden drugs en alcohol te gebruiken worden verdacht gemaakt en ondermijnt. Nederlandse gezinnen vallen uiteen door drugs en alcohol welke de regering ter beschikking stelt. Ter compensatie handhaaft men een beleid in de geestelijke gezondheidszorg die zwarte Surinamers, Antillianen en Berbers uit Marokko als geestelijk inferieur stigmatiseert, om hen te benadelen in hun sociale mobiliteit. De meeste Surinamers beseffen dat er nooit een Europese Obama zal opstaan omdat Afro Europeanen in de eerste plaats Negers zijn, geen echte Europeanen. Zij zijn de Andere, de eeuwige vijand. Succesvolle zwarten in Europa zijn dus huisnegers en een goede benadering van zwarte en moslimleiders in deze is dat ‘de vijand van neger de neger zelf is.’ Zwarten en moslims die Europa op een waardige wijze willen verlaten zullen hen niet geloven en nu reeds voorbereidingen moeten treffen. De thuislanden zullen niet staan te springen om een influx van berooide, verwesterde vreemdelingen op te nemen, wat beslist tot onverkwikkelijke zaken aanleiding zal geven.

  Allochtonen of Nieuwe Nederlanders zouden moeten leren van de uitdrijving van Joden en Moriscos (of Nieuwe Katholieken) uit Spanje en tijdig hun bezit liquideren voordat het hun wordt afgepakt. Toch kan men niet stellen dat alle Nederlanders slecht zijn. Ik constateer een moordzuchtige roof elite die eerst de normale Nederlanders aan zich heeft onderworpen en hen vervolgens inzet om over de hele wereld dood en verderf te zaaien en hele naties te knechten en te exploiteren. Deze onderworpen en totaal geïndoctrineerde Hollanders identificeren zich met de elites die hen exploiteren als kanonnenvlees en slavendrijvers. De Nederlandse identiteit is beter te begrijpen als men kennis neemt van mijn ‘Blauw bloed is zwart bloed theorie (1500-1789).’ Willem van Oranje (1433-1485) wordt beschreven als ‘Meer bruyn dan wit’ en ‘Bruyn van verve ende baerde.’(Beresteyn 1933). De Europese, geboren, hoge adel claimde ‘blauw bloed’ welke terug te voeren is naar de Blauwe Mannen, Europese zwarten, waarvan veel Middeleeuwse bronnen melding maken. Het betreft Afrikanen die 40.000 jaar geleden naar Europa kwamen. Witte Europeanen zijn Aziaten die pas 6000 jaar geleden hun weg naar Europa vonden. Witte mensen hebben net als albino’s geen melanine en verbranden in de zon. Reden waarom men witten als ‘een gefixeerd, mulatten ras’ mag beschouwen. Albino’s komen uit zwarten, wat witten maakt tot ‘zwarten met een witte huid.’ Gewone stervelingen, op geen enkele wijze superieur aan zwarten.

  Rond 1500, met de Renaissance, werden de Europese zwarten een machtselite en maakten Europa tot wat het vandaag is. Alle beroemde Europeanen kunnen geassocieerd worden met persoonsbeschrijvingen en portretten die hen als zwarte en gekleurde personen tonen. Charles II Stuart van Engeland stond bekend als The Black Boy en oogt zeer zwart op enkele gravures, net als de rest van zijn familie. Deze gekleurde elite bracht beschaving maar onderdrukte het volk op een despotische wijze. Er bestaan boeken uit deze periode die met mensenhuid zijn gekaft. Dat leidde tot de Franse revolutie die dus ook een etnische component had. Om zich te bevrijden richtte wit Europa zich tegen het symbool van Zwarte Suprematie, namelijk de vele afbeeldingen van Moren in de westerse kunst (vanaf 1120). Deze dienen gezien te worden als symbolen van Blauw bloed, en stellen beslist geen bedienden voor. De onderdrukking van Europa door een zwarte en gekleurde elite kan vergeleken worden met Omgekeerde Apartheid. Wij hebben geen kennis van deze zaken vanwege een Eurocentrisch Revisionisme van de geschiedenis door ons ondermeer propagandistische, gewitte en vervalste portretten te tonen van de als zwart en gekleurd beschreven Europese koningshuizen, adel en intellectuelen (1500-1789). Met als gevolg dat Surinamers en Nederlanders niet weten dat de gouverneurs en slavenmeesters gekleurde Europeanen waren die blanken werden genoemd maar werkelijk heel zwart konden zijn. De kleindochter van gouverneur van Sommelsdijck wordt door haar neef, de Schotse auteur James Boswell beschreven als ‘Black as chimney,’ terwijl haar echtgenoot Baron van der Duyn van Maasdam als ‘Chimney sweep’ wordt beschreven. Het betreft oude adel, niet gemengd met slaven, maar de zwarte en gekleurde, oorspronkelijke Europeanen.

  De haat van witte Europeanen tegen de Andere welke vandaag ons nog steeds parten speelt en gezien de toon van de PVDA Integratie Nota naar een hoogtepunt gaat: heeft wellicht hierop betrekking.

 41. 57

  Nederlandse burgers die gebruik maken van de internet- en andere computer faciliteiten van onze openbare bibliotheken dienen er rekening mee te houden dat het bibliotheek personeel hun internetverkeer in de gaten houdt, registreert, vermenigvuldigt en daarmee dus ook het briefgeheim van deze burgers schendt. Het is niet uitgesloten dat de op deze illegale manier verkregen informatie door deze personen wordt doorgestuurd naar instanties. We leven in een tijd van afbraak van morele waarden en sommige van de super beschaafde personen die in bibliotheken werken hebben blijkbaar hun eigen behoefte om anderen op deze wijze te terroriseren. Overigens is het altijd boeiend om te horen hoe de Nederlandse media vergrijpen van ‘allochtonen’ zoals het niet handen willen schudden (door een enkeling) breed uitmeet terwijl wij zo weinig horen over de reguliere misbruik en overtreding van regels door autochtone Nederlanders.