PvdA in 2014 partij met de meeste leden

DATA - Als er geen trendbreuk optreedt in de jaarlijkse cijfers over het ledental van politieke partijen, zal de PvdA komend jaar voor het eerst het CDA in ledental overtroeven. Niet omdat de PvdA nou zo hard groeit, maar vooral omdat het CDA zo ver inzakt.

Zoals ieder jaar presenteerde het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) de jaarlijkse telling van het aantal leden per politieke partij. En zoals ieder jaar geven wij daar nog een beetje extra duiding bij.

Eerst maar eens de ledentallen per partij.
ledenperpartij2013_475

Het kan ook zomaar zo zijn dat de VVD onder de SGP uitkomt.

Dan nog even de lichte stijging van het ledental in het perspectief van de totale volwassen bevolking van Nederland geplaatst.
ledenpolpartijen_2013_475
Die stijging is marginaal. Ik heb de jaren volgend op een verkiezingsjaar (want eigenlijk gaat die telling over de jaren ervoor) even een donkere tint gegeven. De laatste periode valt op dat bij verkiezingen het ledental een beetje opleeft om dan vervolgens weer verder weg te zakken. Al lijkt de sterkste daling nu wel ten einde te zijn.

Reacties (7)

#1 lapis

Als je in de eerste grafiek de y-as op een log-schaal zet, dan kun je laten zien dat het aantal PVV-leden al jarenlang op twee is blijven steken.

 • Volgende discussie
#2 Steeph

@1: 1 lid maar. Twee oprichters, dat wel, waarvan 1 een stichting…
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_voor_de_Vrijheid#Partijorganisatie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 P.J. Cokema

Opvallende conclusies?
Vergeleken met 1978 eindigen alleen D66, de SGP en de CU hoger. Vergeleken met 10 jaar geleden kunnen we daar GL aan toevoegen.

Vanaf de oprichting van de partijen blijken D66, PvdD, SGP en SP hoger te eindigen. 50Plus ook, maar hier nog maar even afwachten of ze dat volhouden.

In het algemeen: grote drie kelderen, de kleinere stijgen. Qua politieke participatie is er dus een behoefte aan meer fragmentatie???

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 ed

Ze verkrijgen hun leden via massamanipulatie … De laatste verkiezingen zijn nou niet echt democratisch verlopen gezien de uitslag

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@4: De uitslag bepaalt niet of verkiezingen democratisch verlopen zijn (eerder omgekeerd zou ik zeggen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joop

Slapende leden.

Actieve leden heb je meer aan! Ook al zijn het er maar weinig, en doen ze veel dingen niet zichtbaar. Met beïnvloeding, of grote donaties, enz.

En kijk eens naar de PVV, helemaal geen leden, maar steeds meer mensen die zich graag scharen in de groep die het bruine gedachtengoed verspreidt.

Bij de PvdA zie ik veel 60-plussers met rode broek, in de jaren 70 actief, daarna een mooi loopbaan, maar actief… ach, zeuren en zeuren op ledenvergaderingen, en vaak de weg al kwijt, niet meer weten waar de partij voor moet staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 pedro

@4: ga toch lekker terug naar GS joh. Je zet jezelf voor gek hier.

 • Vorige discussie